ICS: 33.160.60 - Večpredstavni (multimedijski) sistemi in oprema za telekonference

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 71
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 549 S1:1989
angleško : Conference systems - Electrical and audio requirements
slovensko : Conference systems - Electrical and audio requirements (IEC 60914:1988)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.160.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-1999
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 55032:2015
angleško : Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission Requirements
slovensko : Elektromagnetna združljivost večpredstavnostne opreme - Zahteve glede elektromagnetnega sevanja
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.160.60 33.100.10
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SN: 163.35 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61925:2006
angleško : Multimedia systems and equipment - Multimedia home server systems - Vocabulary of home server
slovensko : Večpredstavnostni sistemi in oprema – Sistemi z večpredstavnostnim domačim strežnikom – Slovar domačega strežnika
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.160.60 01.040.33
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61938:2018
angleško : Multimedia systems - Guide to the recommended characteristics of analogue interfaces to achieve interoperability (GMT)
slovensko : Večpredstavnostni sistemi - Navodilo za priporočene karakteristike analognih vmesnikov, ki omogočajo medobratovalnost
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.160.60 35.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62227:2008
angleško : Multimedia home server systems - Digital rights permission code (IEC 62227:2008)
slovensko : Sistemi z večpredstavnostnim domačim strežnikom - Dovolilni kod za digitalne pravice (IEC 62227:2008)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 35.240.99 33.160.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2008
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62448:2014
angleško : Multimedia e-publishing and e-books – Generic format for e-publishing (IEC 62448:2013)
slovensko : Večpredstavnostno e-založništvo in e-knjige - Osnovni format za e-založništvo (IEC 62448:2013)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 35.240.30 33.160.60 01.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-Z: 214.17 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62480:2009
angleško : Multimedia home network - Network interfaces for network adapter (IEC 62480:2008)
slovensko : Večpredstavnostno domače omrežje - Omrežni vmesniki za omrežni prilagodilnik (IEC 62480:2008)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 35.110 33.040.40 33.160.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2009
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62503:2008
angleško : Multimedia quality - Method of assessment of synchronization of audio and video (IEC 62503:2008)
slovensko : Večpredstavnostna kakovost - Metoda ocenjevanja sinhronizacije pri avdiu in videu (IEC 62503:2008)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.160.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62514:2010
angleško : Multimedia gateway in home networks - Guidelines (IEC 62514:2010)
slovensko : Domače večpredstavnostne naprave s funkcijo prehoda - Zahteve (IEC 62514:2010)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.160.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2010
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62524:2011
angleško : Multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-books - Reader's format for e-publishing (IEC 62524:2009)
slovensko : Večpredstavnostni sistemi in oprema - Večpredstavnostno e-založništvo in e-knjige - Bralni format za e-založništvo (IEC 62524:2009)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 01.140.40 35.240.30 33.160.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2011
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62605:2011
angleško : Multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-books - Interchange format for e-dictionaries (IEC 62605:2011)
slovensko : Večpredstavnostni sistemi in oprema - Večpredstavnostno e-založništvo in e-knjige – Izmenjevalni format za e-slovarje
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 01.140.40 35.240.30 33.160.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62605:2016
angleško : Multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-books technologies -Interchange format for e-dictionaries (IEC 62605:2016)
slovensko : Večpredstavnostni sistemi in oprema - Večpredstavnostne tehnologije za e-založništvo in e-knjige - Izmenjevalni format za e-slovarje (IEC 62605:2016)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 01.140.40 35.240.30 33.160.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2017
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62665:2016
angleško : Multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-books technologies - Texture map for auditory presentation of printed texts (IEC 62665:2015)
slovensko : Večpredstavnostni sistemi in oprema - Večpredstavnostne tehnologije za e-založništvo in e-knjige - Besedno vodilo za predstavitev tiskanega besedila slušateljem (IEC 62665:2015)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 35.240.30 33.160.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62698:2013
angleško : Multimedia home server systems - Rights information interoperability for IPTV (IEC 62698:2013)
slovensko : Sistemi večpredstavnostnih domačih strežnikov - Informacijska medobratovalnost uporabniških pravic pri internetni televiziji (IPTV) (IEC 62698:2013)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.160.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62842:2015
angleško : File allocation system with minimized reallocation for multimedia home server (TA 8) (IEC 62842:2015)
slovensko : Sistem dodeljevanja datotek s čim manjšo prerazporeditvijo za multimedijski domači strežnik (TA 8) (IEC 62842:2015)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.160.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62875:2015
angleško : Multimedia systems and equipment - Printing specification of a texture map for auditory presentation of printed texts (IEC 62875:2015)
slovensko : Večpredstavnostni sistemi in oprema - Specifikacija tiskanja teksture za karto za zvočno predstavitev tiskanih besedil (IEC 62875:2015)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.160.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62889:2015
angleško : Digital video interface - Gigabit video interface (GVIF) for multimedia systems (TA 4) (IEC 62889:2015)
slovensko : Digitalni video vmesnik - Gigabitni video vmesnik (GVIF) za večpredstavnostne sisteme (TA 4) (IEC 62889:2015)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.160.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62943:2017
angleško : Visible light beacon system for multimedia applications (IEC 62943:2017)
slovensko : Vidna svetloba svetilniškega sistema za multimedijske aplikacije (IEC 62943:2017)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 35.100.10 33.160.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 301 234 V1.2.1 (1999-02)
angleško : Digital Audio Broadcasting (DAB); Multimedia Object Transfer (MOT) protocol
slovensko : Digitalna zvokovna radiodifuzija (DAB) - Protokol za prenos multimedijskih objektov (MDT)
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.160.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2000
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61966-3:2000
angleško : Multimedia systems and equipment - Colour measurement and management -- Part 3: Equipment using cathode ray tubes
slovensko : Multimedia system and equipment - Colour measurement and management - Part 3: Equipment using cathode ray tubes (IEC 61966-3:2000)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 17.180.20 33.160.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2001
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61966-4:2000
angleško : Multimedia systems and equipment - Colour measurement and management -- Part 4: Equipment using liquid crystal display panels
slovensko : Multimedia system and equipment - Colour measurement and management - Part 4: Equipment using liquid crystal display panels (IEC 61966-4:2000)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 17.180.20 33.160.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2001
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61966-5:2009
angleško : Multimedia systems and equipment - Colour measurement and management - Part 5: Equipment using plasma display panels (IEC 61966-5:2008)
slovensko : Večpredstavnostni sistemi in oprema - Merjenje in upravljanje barv - 5. del: Oprema, ki uporablja plošče s plazemskimi prikazovalniki (IEC 61966-5:2008)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.160.60 17.180.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2009
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61966-6:2006
angleško : Multimedia systems and equipment - Colour measurement and management -- Part 6: Front projection displays
slovensko : Večpredstavnostni sistemi in oprema – Merjenje in urejanje barv – 6. del: Prikazovalniki s frontalno projekcijo (IEC 61966-6:2005)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 17.180.20 33.160.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61966-8:2001
angleško : Multimedia systems and equipment - Colour measurement and management -- Part 8: Multimedia colour scanners
slovensko : Multimedia systems and equipment - Colour measurement and management - Part 8: Multimedia colour scanners (IEC 61966-8:2001)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 17.180.20 35.180 33.160.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61966-9:2004
angleško : Multimedia systems and equipment - Colour measurement and management -- Part 9: Digital cameras
slovensko : Večpredstavnostni sistemi in oprema – Merjenje in upravljanje barv – 9. del: Digitalne kamere (IEC 61966-9:2003)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 37.040.10 17.180.20 33.160.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi