ICS: 33.170 - Televizijska in radijska difuzija

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 218
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60061-3:1969/AMD51:2015
angleško : International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 723: Broadcasting: Sound, television, data
slovensko : Mednarodni elektrotehniški slovar – Poglavje 723: Radiodifuzija: zvok, televizija, podatki – Dopolnilo A1
TC : TRM - Terminologija ICS : 33.170 01.040.33
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Sep-2006
angleški in francoski jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
angleški, francoski, ruski in španski jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 154 ed.1 (1996-01)
angleško : Digital Video Broadcasting (DVB); DVB implementation guidelines for the use of MPEG-2 Systems, Video and Audio in satellite and cable broadcasting applications
slovensko : Digitalna videoradiodifuzija (DVB) – Smernice za uvajanje uporabe sistemov MPEG-2, videa in avdia v satelitskih, kabelskih in prizemnih radiodifuzijskih aplikacijah
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.170
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 154 ed.2 (1996-10)
angleško : Digital Video Broadcasting (DVB); DVB implementation guidelines for the use of MPEG-2 Systems, Video and Audio in satellite, cable and terrestrial broadcasting applications
slovensko : Digitalna videoradiodifuzija (DVB) – Smernice za uvajanje uporabe sistemov MPEG-2, videa in avdia v satelitskih, kabelskih in prizemnih radiodifuzijskih aplikacijah
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.170
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 154 ed.3 (1997-09)
angleško : Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation guidelines for the use of MPEG-2 Systems, Video and Audio in satellite, cable and terrestrial broadcasting applications
slovensko : Digitalna videoradiodifuzija (DVB) – Smernice za uvajanje uporabe sistemov MPEG-2, videa in avdia v satelitskih, kabelskih in prizemnih radiodifuzijskih aplikacijah
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.170
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 162 ed.1 (1995-10)
angleško : Digital broadcasting systems for television, sound and data services – Allocation of service information (SI) codes for digital video broadcasting (DVB) systems
slovensko : Sistemi digitalne radiodifuzije za televizijske, zvokovne in podatkovne storitve – Razporeditev servisnoinformacijskih (SI) kod za sisteme digitalne videoradiodifuzije (DVB)
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.170
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 211 ed.1 (1996-04)
angleško : Digital broadcasting systems for television – Implementation guidelines for the use of MPEG-2 systems – Guidelines on implementation and usage of service information
slovensko : Sistemi digitalne radiodifuzije za televizijo – Smernice za uvajanje uporabe sistemov MPEG-2 – Smernice za uvedbo in uporabo servisnih informacij
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.170
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 211 ed.2 (1997-08)
angleško : Digital Video Broadcasting (DVB); Guidelines on implementation and usage of Service Information (SI)
slovensko : Digitalna videoradiodifuzija (DVB) – Smernice za uvedbo in uporabo servisnih informacij (SI)
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.170
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50094:1992
angleško : Access control system for the MAC/packet family: EUROCRYPT
slovensko : Access control system for the MAC/packet family: EUROCRYPT
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.170
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1999
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50255:1997
angleško : Digital Audio Broadcasting system - Specification of the Receiver Data Interface (RDI)
slovensko : Digital Audio Broadcasting system - Specification of the Receiver Data Interface (RDI)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.170
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50478:2007
angleško : Functional receiver specification of satellite digital interactive television with a low data rate return channel via satellite - Modem layer specification
slovensko : Specifikacija funkcijskega sprejemnika satelitske digitalne interaktivne televizije s povratnim kanalom z nizko podatkovno hitrostjo - Specifikacija modemske plasti
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.170 33.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2007
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50585:2014
angleško : Communications protocol to transport satellite delivered signals over IP networks
slovensko : Komunikacijski protokol za signale, poslane transportnemu satelitu po IP-omrežjih
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.170
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2014
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62105:2002
angleško : Digital audio broadcast system - Specification of the receiver data interface (RDI)
slovensko : Digital audio broadcast system - Specification of the receiver data interface (RDI)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 33.170 33.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62106:2015
angleško : Specification of the radio data system (RDS) for VHF/FM sound broadcasting in the frequency range from 87,5 MHz to 108,0 MHz (IEC 62106:2015)
slovensko : Specifikacija radijskega podatkovnega sistema (RDS) za zvokovno radiodifuzijo VHF/FM v frekvenčnem območju od 87,5 MHz do 108,0 MHz (IEC 62106:2015)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.170
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62753:2015
angleško : Digital Terrestrial Television Receivers for the DTMB system (IEC 62753:2015)
slovensko : Sprejemniki digitalne prizemne televizije za sistem DTMB (IEC 62753:2015)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.170 33.160.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2016
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 384 ed.1 (1995-01)
angleško : Radio broadcasting systems; Very High Frequency (VHF), frequency modulated, sound broadcasting transmitters
slovensko : Sistemi radiodifuzije - Zvokovni radiodifuzni oddajniki VHF s frekvenčno modulacijo
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.170 33.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 401 ed.2 (1997-05)
angleško : Radio broadcasting systems; Digital Audio Broadcasting (DAB) to mobile, portable and fixed receivers
slovensko : Sistemi radiodifuzije - Digitalna zvokovna radiodifuzija (DAB) za mobilne, prenosne in fiksne sprejemnike
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.20 33.170
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 300 797 V1.1.1 (1999-02)
angleško : Digital Audio Broadcasting (DAB); Distribution interfaces; Service Transport Interface (STI)
slovensko : Digitalna zvokovna radiodifuzija (DAB) - Vmesniki za razpošiljanje - Vmesnik za prenos storitev (STI)
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.170
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2000
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 300 798 V1.1.1 (1998-03)
angleško : Digital Audio Broadcasting (DAB); Distribution interfaces; Digital baseband In-phase and Quadrature (DIQ) interface
slovensko : Digitalna zvokovna radiodifuzija (DAB) - Vmesniki za razpošiljanje - Vmesnik DIQ
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.170
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2000
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 799 ed.1 (1997-09)
angleško : Digital Audio Broadcasting (DAB); Distribution interfaces; Ensemble Transport Interface (ETI)
slovensko : Digitalna zvokovna radiodifuzija (DAB) - Vmesniki za razpošiljanje - Vmesnik za razpošiljanje oddajanega signala (ETI))
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.170
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60728-3:2018
angleško : Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 3: Active wideband equipment for cable networks (TA 5) (IEC 60728-3:2017)
slovensko : Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve - 3. del: Aktivna širokopasovna oprema za kabelska omrežja (TA 5) (IEC 60728-3:2017)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.170 33.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60864-2:1997
angleško : Standardization of interconnections between broadcasting transmitters or transmitter systems and supervisory equipment -- Part 2: Interface standards for systems using data bus type interconnections
slovensko : Standardization of interconnections between broadcasting transmitters or transmitter systems and supervisory equipment - Part 2: Interface standards for systems using data interconnections and television broadcasting specification sheets (IEC 60864-2:1997)
TC : RZV - Radijske zveze - Preoblikovan v SIST/TC MOC ICS : 33.170
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-1999
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62002-1:2008
angleško : Mobile and portable DVB-T/H radio access - Part 1: Interface specification
slovensko : Mobilni in prenosni radijski dostop v sistemu DVB-T/H - 1. del: Specifikacija vmesnika (IEC 62002-1:2008 (EQV) + corrigendum Jul. 2008 (EQV))
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.170
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62002-2:2008
angleško : Mobile and portable DVB-T/H radio access - Part 2: Interface conformance testing
slovensko : Dostop do mobilnega in prenosnega DVB-T/H radia - 2. del: Preskušanje skladnosti vmesnika (IEC 62002-2:2008)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.170
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62273-1:2007
angleško : Methods of measurement for radio transmitters -- Part 1: Performance characteristics of terrestrial digital television transmitters
slovensko : Metode za meritve radijskih oddajnikov - 1. del: Karakteristike zmogljivosti prizemne digitalne televizije (IEC 62273-1:2007)
TC : RZV - Radijske zveze - Preoblikovan v SIST/TC MOC ICS : 33.170 33.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2007
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62297-1:2005
angleško : Triggering messages for broadcast applications -- Part 1: Format
slovensko : Prožilna sporočila za radiodifuzijo – 1. del: Format (IEC 62297-1:2005)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.170
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi