ICS: 33.180.01 - Sistemi z optičnimi vlakni na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 91
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60050-466:1990
angleško : International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 731: Optical fibre communication
slovensko : International electrotechnical vocabulary - Chapter 731: Optical fibre communication
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 33.180.01 01.040.33
Stopnja : 6060 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Dec-1997
angleški, francoski, ruski in španski jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50682:2018
angleško : Consideration on the use of OTDRs to measure return loss of single-mode optical fibre connections
slovensko : Vidiki uporabe OTDR za meritve povratnega slabljenja na povezavah enorodovnih optičnih vlaken
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.180.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61744:2005
angleško : Calibration of fibre optic chromatic dispersion test sets
slovensko : Umerjanje pribora za preskušanje kromatične disperzije (IEC 61744:2005)
TC : iTEL - Telekomunikacijski vodi ICS : 33.140 33.180.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2006
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62343:2017
angleško : Dynamic modules - General and guidance (IEC 62343:2017)
slovensko : Dinamični moduli - Splošno in navodilo (IEC 62343:2017)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.180.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60825-2:2004
angleško : Safety of laser products -- Part 2: Safety of optical fibre communication systems (OFCS)
slovensko : Varnost laserskih izdelkov – 2. del: Varnost komunikacijskih sistemov z optičnimi vlakni (OFCS) (IEC 60825-2:2004)
TC : IEVL - Optična varnost sevanja laserjev in laserska oprema ICS : 33.180.01 31.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2005
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61281-1:2018
angleško : Fibre optic communication subsystems - Part 1: Generic specification (IEC 61281-1:2017)
slovensko : Optični komunikacijski podsistemi - 1. del: Splošna specifikacija (IEC 61281-1:2017)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.180.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62007-1:2015
angleško : Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications - Part 1: Specification template for essential ratings and characteristics (IEC 62007-1:2015)
slovensko : Polprevodniške optoelektronske naprave za uporabo v sistemih z optičnimi vlakni - 1. del: Specifikacijska predloga za pomembne naznačene vrednosti in karakteristike (IEC 62007-1:2015)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 31.260 33.180.01 31.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62007-2:2009
angleško : Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications - Part 2: Measuring methods (IEC 62007-2:2009)
slovensko : Polprevodniške optoelektronske naprave za uporabo v sistemih z optičnimi vlakni - 2. del: Merilne metode (IEC 62007-2:2009)
TC : iTEL - Telekomunikacijski vodi ICS : 33.180.01 31.260 31.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62129-1:2016
angleško : Calibration of wavelength/optical frequency measurement instruments - Part 1: Optical spectrum analyzers (IEC 62129-1:2016)
slovensko : Umerjanje valovno-dolžinskih/optično-frekvenčnih merilnih instrumentov - 1. del: Analizatorji optičnega spektra (IEC 62129-1:2016)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 17.180.30 33.180.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62129-2:2011
angleško : Calibration of wavelength/optical frequency measurement insturments - Part 2: Michelson interferometer single wavelength meters (IEC 62129-2:2011)
slovensko : Kalibriranje valovno-dolžinskih/optično-frekvenčnih merilnih instrumentov - 2. del: Merilniki ene valovne dolžine z Michelsonovim interferometrom (IEC 62129-2:2011)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.180.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2011
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62129-3:2019
angleško : Calibration of wavelength/optical frequency measurement instruments - Part 3: Optical frequency meters internally referenced to a frequency comb (IEC 62129-3:2019)
slovensko : Umerjanje valovno-dolžinskih/optično-frekvenčnih merilnih instrumentov - 3. del: Merilniki optične frekvence z notranjo referenco na frekvenčni glavnik (IEC 62129-3:2019)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.180.01 17.180.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62150-5:2017
angleško : Fibre optic active components and devices - Test and measurement procedures - Part 5: Wavelength channel tuning time of tuneable transmitters (IEC 62150-5:2017)
slovensko : Aktivne optične komponente in naprave - Preskusni in merilni postopki - 5. del: Čas za nastavljanje na valovno dolžino kanala z nastavljivimi oddajniki (IEC 62150-5:2017)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.180.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62343-1:2019
angleško : Dynamic modules - Part 1: Performance standards - General conditions (IEC 62343-1:2019)
slovensko : Dinamični moduli - 1. del: Tehnični standardi - Splošni pogoji (IEC 62343-1:2019)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.180.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62496-1:2009
angleško : Optical circuit boards - Part 1: General (IEC 62496-1:2008)
slovensko : Tiskana vezja z optičnimi povezavami - 1. del: Splošno (IEC 62496-1:2008)
TC : iTEL - Telekomunikacijski vodi ICS : 33.180.01 31.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62496-2:2017
angleško : Optical circuit boards - Basic test and measurement procedures - Part 2: General guidance for definition of measurement conditions for optical characteristics of optical circuit boards (IEC 62496-2:2017)
slovensko : Plošče z optičnimi vezji - Osnovni preskusni in merilni postopki - 2. del: Splošno navodilo za definiranje pogojev za določanje optičnih značilnosti plošč z optičnimi vezji (IEC 62496-2:2017)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.180.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62496-3:2011
angleško : Optical circuit boards - Part 3: Performance standards - General and guidance (IEC 62496-3:2011)
slovensko : Plošče z optičnimi vezji - 3. del: Tehnični standardi - Splošno in navodila (IEC 62496-3:2011)
TC : iTEL - Telekomunikacijski vodi ICS : 31.180 33.180.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62496-4:2011
angleško : Optical circuit boards - Part 4: Interface standards - General and guidance (IEC 62496-4:2011)
slovensko : Plošče z optičnimi vezji - 4. del: Vmesniški standardi - Splošno in navodila (IEC 62496-4:2011)
TC : iTEL - Telekomunikacijski vodi ICS : 33.180.01 31.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 232 ed.1 (1993-06)
angleško : Transmission and Multiplexing (TM); Optical interfaces for equipments and systems relating to the Synchronous Digital Hierarchy [ITU-T Recommendation G.957 (1993), modified]
slovensko : Prenos in multipleksiranje (TM) – Optični vmesniki za opremo in sisteme v zvezi s sinhrono digitalno hierarhijo
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 33.180.01 33.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 4533-002:2017
angleško : Aerospace series - Fibre optic systems - Handbook - Part 002: Test and measurement
slovensko : Aeronavtika - Sistemi iz optičnih vlaken - Priročnik - 002. del: Preskušanje in merjenje
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 33.180.01 49.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 4533-003:2017
angleško : Aerospace series - Fibre optic systems - Handbook - Part 003: Looming and installation practices
slovensko : Aeronavtika - Sistemi iz optičnih vlaken - Priročnik - 003. del: Postopki za izdelavo in namestitev vezalnega pasovja
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 33.180.01 49.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 4533-004:2018
angleško : Aerospace series - Fibre optic systems - Handbook - Part 004: Repair, maintenance, cleaning and inspection
slovensko : Aeronavtika - Sistemi iz optičnih vlaken - Priročnik - 004. del: Popravila, vzdrževanje in nadzor
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 33.180.01 49.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60728-13:2010
angleško : Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 13: Optical systems for broadcast signal transmissions (IEC 60728-13:2010 )
slovensko : Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve - 13. del: Optični sistemi za razpršeno oddajanje signalov (IEC 60728-13:2010)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.180.01 33.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2010
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60728-14:2014
angleško : Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 14: Optical transmission systems using RFoG technology (IEC 60728-14:2014)
slovensko : Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve - 14. del: Optični prenosni sistemi s tehnologijo RFoG (IEC 60728-14:2014)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.180.01 33.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2014
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60825-12:2004
angleško : Safety of laser products -- Part 12: Safety of free space optical communication systems used for transmission of information
slovensko : Varnost laserskih izdelkov - 12. del: Varnost optičnih komunikacijskih sistemov v prostem prostoru, ki se uporabljajo za prenos informacij (IEC 60825-12:2004)
TC : IEVL - Optična varnost sevanja laserjev in laserska oprema ICS : 33.180.01 31.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60825-12:2019
angleško : Safety of laser products - Part 12: Safety of free space optical communication systems used for transmission of information (IEC 60825-12:2019)
slovensko : Varnost laserskih izdelkov - 12. del: Varnost optičnih komunikacijskih sistemov v prostem prostoru, ki se uporabljajo za prenos informacij (IEC 60825-12:2019)
TC : ISS EIT.EVL - Optična varnost sevanja laserjev in laserska oprema ICS : 33.180.01 31.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi