ICS: 33.180.10 - (Optična) vlakna in kabli

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 269
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 50429:2005
angleško : Optical fibre cables - Sewer cables - Family specification for cables to be installed in storm and sanitary sewers
slovensko : Optični kabli – Kabli za polaganje v kanalizacijo – Rodovna specifikacija za kable, namenjene za napeljavo po meteornih in sanitarnih kanalih
TC : iTEL - Telekomunikacijski vodi ICS : 33.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 50430:2005
angleško : Optical fibre cables - Gas pipe cables - Family specification for cables to be installed in high pressure gas pipes
slovensko : Optični kabli – Kabli za polaganje v plinske cevi – Rodovna specifikacija za kable, namenjene za napeljavo po visokotlačnih plinskih ceveh
TC : iTEL - Telekomunikacijski vodi ICS : 33.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 50431:2005
angleško : Optical fibre cables - Drinking water pipe cables - Family specification for cables to be installed in drinking water pipes
slovensko : Optični kabli – Kabli za polaganje v cevi s pitno vodo – Rodovna specifikacija za kable, namenjene za napeljavo po ceveh s pitno vodo
TC : iTEL - Telekomunikacijski vodi ICS : 33.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50582:2016
angleško : Method of test for resistance to fire of unprotected optical fibre cables for use in emergency circuits (diameter less than or equal to 20 mm)
slovensko : Metoda preskušanja odpornosti nezaščitenih optičnih kablov, ki se uporabljajo v zasilnih tokokrogih (s premerom, manjšim ali enakim 20 mm), proti ognju
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.180.10 13.220.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 50621:2016
angleško : Guideline for the repair of damaged installed optical fibre cables and microducts
slovensko : Smernica za popravilo poškodovanih vgrajenih optičnih kablov in mikrokanalov
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61315:2019
angleško : Calibration of fibre-optic power meters (IEC 61315:2019)
slovensko : Umerjanje optičnih vlakenskih merilnikov moči (IEC 61315:2019)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.180.10 33.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61745:2017
angleško : End-face image analysis procedure for the calibration of optical fibre geometry test sets (IEC 61745:2017)
slovensko : Postopek analize čelne slike za umerjanje pribora za preskušanje geometrije optičnih vlaken (IEC 61745:2017)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62300:2005
angleško : Consumer audio/video equipment digital interface with plastic optical fibre
slovensko : Digitalni vmesnik za porabniško avdio/video opremo iz plastičnih optičnih vlaken (IEC 62300:2004)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 35.200 33.180.10 33.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62614:2010
angleško : Fibre optics - Launch condition requirements for measuring multimode attenuation (IEC 62614:2010)
slovensko : Optična vlakna - Zahteve za meritve večrodovnega slabljenja pred začetkom proizvodnje (IEC 62614:2010)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2010
Razveljavitev : 01-Sep-2023
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62803:2016
angleško : Measurement Method of a Frequency Response of Optical-to-Electric Conversion Device in High-Frequency Radio on Fiber Systems (IEC 62803:2016)
slovensko : Metoda za merjenje frekvenčne karakteristike naprave za optično-električno pretvorbo v visokofrekvenčnih sistemih radia po optičnih vlaknih (IEC 62803:2016)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.180.10 33.060.20 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50551-1:2019
angleško : Simplex and duplex cables for use in terminated cable assemblies - Part 1: Blank Detail Specification and minimum requirements
slovensko : Simpleksni in dupleksni kabli za zaključene kabelske sestave - 1. del: Okvirna podrobna specifikacija in minimalne zahteve
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50551-2:2013
angleško : Simplex and duplex cables to be used for cords - Part 2: Detailed Specification and minimum requirements for simplex ruggedized single mode cables to be used for patchcord/cords Category U
slovensko : Simpleksni in dupleksni kabli za vrvice - 2. del: Podrobna specifikacija in minimalne zahteve za simpleksne robustne enorodne optične kable za povezovalne vrvice/vrvice kategorije U
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2014
Razveljavitev : 01-Mar-2023
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60793-2:2016
angleško : Optical fibres - Part 2: Product specifications - General (IEC 60793-2:2015)
slovensko : Optična vlakna - 2. del: Specifikacije izdelka - Splošno (IEC 60793-2:2015)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2016
Razveljavitev : 01-Jan-2023
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60793-2:2019
angleško : Optical fibres - Part 2: Product specifications - General (IEC 60793-2:2019)
slovensko : Optična vlakna - 2. del: Specifikacije izdelka - Splošno (IEC 60793-2:2019)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60794-2:2017
angleško : Optical fibre cables - Part 2: Indoor optical fibre cables - Sectional specification (IEC 60794-2:2017)
slovensko : Optični kabli - 2. del: Notranji optični kabli - Področna specifikacija (IEC 60794-2:2017)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60794-3:2015
angleško : Optical fibre cables - Part 3: Sectional specification - Outdoor cables (IEC 60794-3:2014)
slovensko : Optični kabli - 3. del: Področna specifikacija - Kabli za zunanjo uporabo (IEC 60794-3:2014)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2015
Razveljavitev : 01-Apr-2025
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60794-3:2022
angleško : Optical fibre cables - Part 3: Outdoor cables - Sectional specification (IEC 60794-3:2022)
slovensko : Optični kabli - 3. del: Zunanji kabli - Področna specifikacija (IEC 60794-3:2022)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2022
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60794-4:2018
angleško : Optical fibre cables - Part 4: Sectional specification - Aerial optical cables along electrical power lines (IEC 60794-4:2018)
slovensko : Optični kabli - 4. del: Področna specifikacija - Nadzemni optični kabli vzdolž elektroenergetskih vodov (IEC 60794-4:2018)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60794-5:2016
angleško : Optical fibre cables - Part 5: Sectional specification - Microduct cabling for installation by blowing (IEC 60794-5:2014)
slovensko : Optični kabli - 5. del: Področna specifikacija - Okablenje mikrokanalov za montažo z vpihovanjem (IEC 60794-5:2014)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60794-6:2020
angleško : Optical fibre cables - Part 6: Indoor-outdoor cables - Sectional specification for indoor-outdoor cables (IEC 60794-6:2020)
slovensko : Optični kabli - 6. del: Notranji ali zunanji kabli - Oddelčna specifikacija za kable za notranjo ali zunanjo uporabo (IEC 60794-6:2020)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62614-1:2020
angleško : Fibre optics - Multimode Launch condition - Part 1: Launch condition requirements for measuring multimode attenuation (IEC 62614-1:2020)
slovensko : Optična vlakna - Mnogorodovni vzbujalni pogoj - 1. del: Zahteve vzbujalnega pogoja za merjenje mnogorodovnega slabljenja (IEC 62614-1:2020)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 3745-202:2018
angleško : Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 202: Fibre dimensions
slovensko : Aeronavtika - Optična vlakna in kabli za uporabo v zračnih plovilih - Preskusne metode - 202. del: Mere vlaken
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 33.180.10 49.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 3745-404:2019
angleško : Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 404: Thermal shock
slovensko : Aeronavtika - Optična vlakna in kabli za uporabo v zračnih plovilih - Preskusne metode - 404. del: Toplotni udar
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 33.180.10 49.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 3745-410:2015
angleško : Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 410: Thermal life
slovensko : Aeronavtika - Optična vlakna in kabli za uporabo v zračnih plovilih - Preskusne metode - 410. del: Življenjska doba pod temperaturnim vplivom
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.060 33.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 3745-411:2018
angleško : Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 411: Resistance to fluids
slovensko : Aeronavtika - Optična vlakna in kabli za uporabo v zračnih plovilih - Preskusne metode - 411. del: Odpornost proti tekočinam
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.060 33.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi