ICS: 33.200 - Daljinsko krmiljenje, daljinske meritve (telemetrija)

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 151
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 577 S1:1990
angleško: Standardization of interconnections between broadcasting transmitters or transmitter systems and supervisory equipment -- Part 1: Interface standards for systems using dedicated interconnections
slovensko: Standardization of interconnections between broadcasting transmitters or transmitter systems and supervisory equipment - Interface (IEC 60864-1:1986 + A1:1987)
TC: RZV - Radijske zveze - Preoblikovan v SIST/TC MOC ICS: 33.060.20 33.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-1999
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17167:2018
angleško: Communication system for meters - Accompanying TR to EN 13757-2,-3 and -7, Examples and supplementary information
slovensko: Komunikacijski sistemi za merilnike - Spremno tehnično poročilo k EN 13757-2,-3 in -7 - Primeri in dodatni podatki
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.240.99 33.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50239:2018
angleško: Railway applications - Radio remote control system of traction vehicle for shunting traffic
slovensko: Železniške naprave - Sistem radijskega daljinskega vodenja vlečnih vozil za ranžiranje prometa
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 45.060.10 33.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50452:2007
angleško: Railway applications - Radio remote control system of traction vehicle for freight traffic in multiple traction operation
slovensko: Železniške naprave – Sistem za daljinsko upravljanje vlečnih vozil v tovornem prometu pri vožnji v spregi
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 45.060.10 33.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2007
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TS 50586:2019
angleško: Open Smart Grid Protocol (OSGP)
slovensko: Odprti protokol pametnega omrežja (OSGP)
TC: MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS: 33.200 35.240.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-V: 203.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50710:2021
angleško: Requirements for the provision of secure remote services for fire safety systems and security systems
slovensko: Zahteve za zagotavljanje varnih oddaljenih storitev za sisteme požarne varnosti in zaščite
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 33.200 13.320 13.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 546.3 S1:1991
angleško: Telecontrol equipment and systems -- Part 3: Interfaces (electrical characteristics)
slovensko: Telecontrol equipment and systems - Part 3: Interfaces (electrical characteristics) (IEC 870-3:1989)
TC: PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS: 33.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1997
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 546.4 S1:1992
angleško: Telecontrol equipment and systems -- Part 4: Performance requirements
slovensko: Telecontrol equipment and systems - Part 4: Performance requirements (IEC 870-4:1990)
TC: PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS: 33.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61297:1995
angleško: Industrial-process control systems - Classification of adaptive controllers for the purpose of evaluation
slovensko: Industrial-process control systems - Classification of adaptive controllers for the purpose of evaluation (IEC 61297:1995)
TC: MKP - Merjenje in krmiljenje v industrijskih procesih - odbor pridružen SIST/TC MOV ICS: 25.040.40 33.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 61491:2010
angleško: Electrical equipment of industrial machines - Serial data link for real-time communication between controls and drives (IEC/TR 61491:2010)
slovensko: Električna oprema industrijskih strojev - Serijska podatkovna povezava za komunikacijo v realnem času med krmilniki in pogoni (IEC/TR 61491:2010)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 35.240.50 33.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13757-1:2021
angleško: Communication systems for meters - Part 1: Data exchange
slovensko: Komunikacijski sistemi za merilnike - 1. del: Izmenjava podatkov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.100.70 33.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2022
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13757-2:2018
angleško: Communication systems for meters - Part 2: Wired M-Bus communication
slovensko: Komunikacijski sistemi za števce - 2. del: Žične komunikacije po M-vodilu
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.100.10 33.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13757-3:2018
angleško: Communication systems for meters - Part 3: Application protocols
slovensko: Komunikacijski sistemi za merilnike - 3. del: Aplikacijski protokoli
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.100.70 33.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13757-4:2019
angleško: Communication systems for meters - Part 4: Wireless M-Bus communication
slovensko: Komunikacijski sistemi za števce - 4. del: Brezžično komuniciranje po M-vodilu
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.100.20 35.100.10 33.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13757-5:2015
angleško: Communication systems for meters - Part 5: Wireless M-Bus relaying
slovensko: Komunikacijski sistemi za merilnike - 5. del: Brezžično odčitavanje M-Bus
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 33.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13757-6:2015
angleško: Communication systems for meters - Part 6: Local Bus
slovensko: Komunikacijski sistemi za merilnike - 6. del: Vodilo (Local bus)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.100.20 35.100.10 33.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2016
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13757-7:2018
angleško: Communication systems for meters - Part 7: Transport and security services
slovensko: Komunikacijski sistemi za merilnike - 7. del: Prevoz in varnostne službe
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.100.20 35.100.10 33.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16836-1:2016
angleško: Communication systems for meters - Wireless mesh networking for meter data exchange - Part 1: Introduction and standardization framework
slovensko: Komunikacijski sistemi za merilnike - Brezžična zankasta omrežja za izmenjavo podatkov merilnikov - 1. del: Uvod in standardizacijski okvir
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.100.01 33.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16836-2:2016
angleško: Communication systems for meters - Wireless mesh networking for meter data exchange - Part 2: Networking layer and stack specification
slovensko: Komunikacijski sistemi za merilnike - Brezžična zankasta omrežja za izmenjavo podatkov merilnikov - 2. del: Omrežna plast in specifikacija sklada
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.100.30 33.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2017
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16836-3:2016
angleško: Communication systems for meters - Wireless mesh networking for meter data exchange - Part 3: Energy profile specification dedicated application layer
slovensko: Komunikacijski sistemi za merilnike - Brezžična zankasta omrežja za izmenjavo podatkov merilnikov - 3. del: Specifikacija energijskega profila namenske aplikacijske plasti
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.100.70 33.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61334-6:2000
angleško: Distribution automation using distribution line carrier systems -- Part 6: A-XDR encoding rule
slovensko: [Not translated]
TC: PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS: 33.200 29.240.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2002
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61850-3:2014
angleško: Communication networks and systems for power utility automation - Part 3: General requirements
slovensko: Komunikacijska omrežja in sistemi za avtomatizacijo porabe električne energije - 3. del: Splošne zahteve (IEC 61850-3:2013)
TC: PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS: 29.240.30 33.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61850-4:2011
angleško: Communication networks and systems for power utility automation - Part 4: System and project management
slovensko: Komunikacijska omrežja in sistemi za avtomatizacijo porabe električne energije - 4. del: Sistemsko in projektno upravljanje
TC: PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS: 29.240.30 33.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61850-5:2003
angleško: Communication networks and systems in substations -- Part 5: Communication requirements for functions and device models
slovensko: Communication networks and systems in substations - Part 5: Communication requirements for functions and device models (IEC 61850- 5:2003)
TC: PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS: 29.240.30 33.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2004
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61850-5:2013
angleško: Communication networks and systems for power utility automation - Part 5: Communication requirements for functions and device models
slovensko: Komunikacijska omrežja in sistemi za avtomatizacijo porabe električne energije - 5. del: Komunikacijske zahteve za funkcije in modeli naprav (IEC 61850-5:2013)
TC: PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS: 29.240.30 33.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2013
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi