ICS: 33.200 - Daljinsko krmiljenje, daljinske meritve (telemetrija)

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 154
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 577 S1:1990
angleško : Standardization of interconnections between broadcasting transmitters or transmitter systems and supervisory equipment -- Part 1: Interface standards for systems using dedicated interconnections
slovensko : Standardization of interconnections between broadcasting transmitters or transmitter systems and supervisory equipment - Interface (IEC 60864-1:1986 + A1:1987)
TC : RZV - Radijske zveze - Preoblikovan v SIST/TC MOC ICS : 33.060.20 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-1999
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17167:2018
angleško : Communication system for meters - Accompanying TR to EN 13757-2,-3 and -7, Examples and supplementary information
slovensko : Komunikacijski sistemi za merilnike - Spremno tehnično poročilo k EN 13757-2,-3 in -7 - Primeri in dodatni podatki
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.240.99 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2018
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50239:2018
angleško : Railway applications - Radio remote control system of traction vehicle for shunting traffic
slovensko : Železniške naprave - Sistem radijskega daljinskega vodenja vlečnih vozil za ranžiranje prometa
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.060.10 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50452:2007
angleško : Railway applications - Radio remote control system of traction vehicle for freight traffic in multiple traction operation
slovensko : Železniške naprave – Sistem za daljinsko upravljanje vlečnih vozil v tovornem prometu pri vožnji v spregi
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.060.10 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2007
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 50586:2019
angleško : Open Smart Grid Protocol (OSGP)
slovensko : Odprti protokol pametnega omrežja (OSGP)
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 33.200 35.240.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-V: 203.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50710:2021
angleško : Requirements for the provision of secure remote services for fire safety systems and security systems
slovensko : Zahteve za zagotavljanje varnih oddaljenih storitev za sisteme požarne varnosti in zaščite
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 33.200 13.320 13.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 546.3 S1:1991
angleško : Telecontrol equipment and systems -- Part 3: Interfaces (electrical characteristics)
slovensko : Telecontrol equipment and systems - Part 3: Interfaces (electrical characteristics) (IEC 870-3:1989)
TC : PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS : 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1997
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 546.4 S1:1992
angleško : Telecontrol equipment and systems -- Part 4: Performance requirements
slovensko : Telecontrol equipment and systems - Part 4: Performance requirements (IEC 870-4:1990)
TC : PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS : 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61297:1995
angleško : Industrial-process control systems - Classification of adaptive controllers for the purpose of evaluation
slovensko : Industrial-process control systems - Classification of adaptive controllers for the purpose of evaluation (IEC 61297:1995)
TC : MKP - Merjenje in krmiljenje v industrijskih procesih - odbor pridružen SIST/TC MOV ICS : 25.040.40 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 61491:2010
angleško : Electrical equipment of industrial machines - Serial data link for real-time communication between controls and drives (IEC/TR 61491:2010)
slovensko : Električna oprema industrijskih strojev - Serijska podatkovna povezava za komunikacijo v realnem času med krmilniki in pogoni (IEC/TR 61491:2010)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 35.240.50 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13757-1:2021
angleško : Communication systems for meters - Part 1: Data exchange
slovensko : Komunikacijski sistemi za merilnike - 1. del: Izmenjava podatkov
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.100.70 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2022
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13757-2:2018
angleško : Communication systems for meters - Part 2: Wired M-Bus communication
slovensko : Komunikacijski sistemi za števce - 2. del: Žične komunikacije po M-vodilu
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.100.10 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13757-3:2018
angleško : Communication systems for meters - Part 3: Application protocols
slovensko : Komunikacijski sistemi za merilnike - 3. del: Aplikacijski protokoli
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.100.70 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2018
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13757-4:2019
angleško : Communication systems for meters - Part 4: Wireless M-Bus communication
slovensko : Komunikacijski sistemi za števce - 4. del: Brezžično komuniciranje po M-vodilu
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.100.20 35.100.10 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13757-5:2015
angleško : Communication systems for meters - Part 5: Wireless M-Bus relaying
slovensko : Komunikacijski sistemi za merilnike - 5. del: Brezžično odčitavanje M-Bus
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13757-6:2015
angleško : Communication systems for meters - Part 6: Local Bus
slovensko : Komunikacijski sistemi za merilnike - 6. del: Vodilo (Local bus)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.100.20 35.100.10 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2016
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13757-7:2018
angleško : Communication systems for meters - Part 7: Transport and security services
slovensko : Komunikacijski sistemi za merilnike - 7. del: Prevoz in varnostne službe
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.100.20 35.100.10 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2018
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16836-1:2016
angleško : Communication systems for meters - Wireless mesh networking for meter data exchange - Part 1: Introduction and standardization framework
slovensko : Komunikacijski sistemi za merilnike - Brezžična zankasta omrežja za izmenjavo podatkov merilnikov - 1. del: Uvod in standardizacijski okvir
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.100.01 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16836-2:2016
angleško : Communication systems for meters - Wireless mesh networking for meter data exchange - Part 2: Networking layer and stack specification
slovensko : Komunikacijski sistemi za merilnike - Brezžična zankasta omrežja za izmenjavo podatkov merilnikov - 2. del: Omrežna plast in specifikacija sklada
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.100.30 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2017
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16836-3:2016
angleško : Communication systems for meters - Wireless mesh networking for meter data exchange - Part 3: Energy profile specification dedicated application layer
slovensko : Komunikacijski sistemi za merilnike - Brezžična zankasta omrežja za izmenjavo podatkov merilnikov - 3. del: Specifikacija energijskega profila namenske aplikacijske plasti
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.100.70 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61334-6:2000
angleško : Distribution automation using distribution line carrier systems -- Part 6: A-XDR encoding rule
slovensko : [Not translated]
TC : PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS : 33.200 29.240.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2002
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61850-3:2014
angleško : Communication networks and systems for power utility automation - Part 3: General requirements
slovensko : Komunikacijska omrežja in sistemi za avtomatizacijo porabe električne energije - 3. del: Splošne zahteve (IEC 61850-3:2013)
TC : PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS : 29.240.30 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2014
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61850-4:2011
angleško : Communication networks and systems for power utility automation - Part 4: System and project management
slovensko : Komunikacijska omrežja in sistemi za avtomatizacijo porabe električne energije - 4. del: Sistemsko in projektno upravljanje
TC : PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS : 29.240.30 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61850-5:2003
angleško : Communication networks and systems in substations -- Part 5: Communication requirements for functions and device models
slovensko : Communication networks and systems in substations - Part 5: Communication requirements for functions and device models (IEC 61850- 5:2003)
TC : PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS : 29.240.30 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2004
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61850-5:2013
angleško : Communication networks and systems for power utility automation - Part 5: Communication requirements for functions and device models
slovensko : Komunikacijska omrežja in sistemi za avtomatizacijo porabe električne energije - 5. del: Komunikacijske zahteve za funkcije in modeli naprav (IEC 61850-5:2013)
TC : PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS : 29.240.30 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2013
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi