ICS: 35.020 - Informacijska tehnika in tehnologija na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 127
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)
angleško : Accessibility requirements for ICT products and services
slovensko : Zahteve za dostopnost izdelkov in storitev IKT
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 35.020
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-May-2021
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7779:2018
angleško : Acoustics - Measurement of airborne noise emitted by information technology and telecommunications equipment (ISO 7779:2018)
slovensko : Akustika - Merjenje emisije hrupa informacijskih in telekomunikacijskih naprav (ISO 7779:2018)
TC : AKU - Akustika ICS : 33.020 35.020 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9295:2015
angleško : Acoustics - Determination of high-frequency sound power levels emitted by machinery and equipment (ISO 9295:2015)
slovensko : Akustika - Določanje visokofrekvenčnih ravni zvočne moči naprav in opreme (ISO 9295:2015)
TC : AKU - Akustika ICS : 35.020 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16669:2014
angleško : Information technology - Device interface to support ISO/IEC 18000-3
slovensko : Informacijska tehnologija - Vmesnik za izvajanje ISO/IEC 18000-3
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17699:2022
angleško : Guidelines for developing ICT Professional Curricula as scoped by EN16234-1 (e-CF)
slovensko : Smernice za izdelavo strokovnih učnih načrtov IKT v skladu s standardom EN 16234-1 (e-CF)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 35.020 03.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2022
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17802:2022
angleško : e-Competence performance indicators and common metrics
slovensko : Kazalniki učinkovitosti e-usposobljenosti in skupne meritve
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 35.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2022
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50310:2016
angleško : Telecommunications bonding networks for buildings and other structures
slovensko : Izenačitev potencialov in ozemljevanje v stavbah z opremo informacijske tehnologije
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 35.020 91.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50514:2008
angleško : Audio, video and information technology equipment - Routine electrical safety testing in production
slovensko : Oprema za avdio, video in informacijsko tehnologijo - Redno preskušanje električne varnosti v proizvodnji
TC : IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS : 19.080 35.020 33.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2009
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50514:2014
angleško : Audio, video and information technology equipment - Routine electrical safety testing in production
slovensko : Oprema za avdio, video in informacijsko tehnologijo - Redno preskušanje električne varnosti v proizvodnji
TC : IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS : 19.080 35.020 33.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2014
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50584:2014
angleško : Information technology - CENELEC/ETSI Glossary of terms and definitions for broadband deployment including sustainability aspects
slovensko : Informacijska tehnologija - Slovar izrazov in definicij CENELEC/ETSI za širokopasovno uporabo, vključno s trajnostnimi vidiki
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 01.040.35 35.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 55024:2010
angleško : Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement
slovensko : Oprema za informacijsko tehnologijo - Karakteristike odpornosti proti motnjam - Mejne vrednosti in merilne metode
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.20 35.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62018:2003
angleško : Power consumption of information technology equipment - Measurement methods
slovensko : Poraba energije pri opremi za informacijsko tehnologijo – Merilne metode (IEC 62018:2003)
TC : IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS : 35.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62075:2008
angleško : Audio/video, information and communication technology equipment - Environmentally conscious design
slovensko : Oprema za avdio/video, informacijsko in komunikacijsko tehnologijo - Okoljsko osveščeno snovanje (IEC 62075:2008)
TC : IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS : 13.020.99 35.020 33.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62075:2012
angleško : Audio/video, information and communication technology equipment - Environmentally conscious design (IEC 62075:2012)
slovensko : Oprema za avdio/video, informacijsko in komunikacijsko tehnologijo - Okoljsko osveščeno snovanje (IEC 62075:2012)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 13.020.99 35.020 33.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 62367:2005
angleško : Safety aspects for xDSL signals on circuits connected to telecommunication networks (DSL: Digital Subscriber Line)
slovensko : Varnostni vidiki za signale xDSL v tokokrogih za povezavo v telekomunikacijska omrežja (DSL: digitalne naročniške linije (digital subscriber line)) (IEC/TS 62367:2004)
TC : IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS : 33.040.40 35.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 62441:2007
angleško : Accidentally caused candle flame ignition for audio/video, communication and information technology equipment
slovensko : Naključno povzročen vžig s plamenom sveče pri avdio/video, komunikacijski in informacijski opremi (IEC/TS 62441:2006)
TC : IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS : 13.220.40 35.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 62441:2012
angleško : Safeguards against accidentally caused candle flame ignition for audio/video, communication and information technology equipment
slovensko : Varnostni ukrepi pred naključno povzročenim vžigom s plamenom sveče pri avdio/video, komunikacijski in informacijski opremi
TC : IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS : 13.220.40 35.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62628:2012
angleško : Guidance on software aspects of dependability
slovensko : Navodilo o programskih vidikih zagotovljivosti
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 35.020 03.120.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2012
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62911:2016
angleško : Audio, video and information technology equipment - Routine electrical safety testing in production
slovensko : Oprema za avdio, video in informacijsko tehnologijo - Redno preskušanje električne varnosti v proizvodnji
TC : IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS : 19.080 35.020 33.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62949:2017
angleško : Particular safety requirements for equipment to be connected to information and communication networks (IEC 62949:2017)
slovensko : Posebne varnostne zahteve za opremo za priključitev na informacijska in komunikacijska omrežja (IEC 62949:2017)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 33.050.01 35.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 63002:2017
angleško : Identification and communication interoperability method for external power supplies used with portable computing devices (IEC 63002:2016)
slovensko : Postopek identifikacije in interoperabilnosti komunikacij zunanjih napajalnikov, ki se uporabljajo pri prenosnih računalniških napravah (IEC 63002:2016)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 35.020 31.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
Razveljavitev : 01-Jul-2024
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 63002:2021
angleško : Interoperability specifications and communication method for external power supplies used with computing and consumer electronics devices (IEC 63002:2021)
slovensko : Specifikacije in komunikacijske metode medobratovalnosti zunanjih napajalnikov, ki se uporabljajo pri računalniških in potrošniških elektronskih napravah (IEC 63002:2021)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 31.020 35.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/CLC/ETSI TR 101550:2022
angleško : Documents relevant to EN 301 549 (V1.1.1) "Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe"
slovensko : Dokumenti v povezavi z EN 301 549 (V1.1.1) "Zahteve za dostopnost pri javnem naročanju izdelkov in storitev IKT v Evropi"
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 35.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2022
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16234-2:2021
angleško : e-Competence Framework (e-CF) - A common European Framework for ICT Professionals in all sectors - Part 2: User Guide
slovensko : Krovni seznam e-usposobljenosti (e-CF) - Skupno evropsko okolje za strokovnjake na področju informacijske in komunikacijske tehnologije v vseh sektorjih - 2. del: Vodilo za uporabnike
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 03.100.30 35.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16234-3:2021
angleško : e-Competence Framework (e-CF) - A common European Framework for ICT Professionals in all sectors - Part 3: Methodology
slovensko : Krovni seznam e-usposobljenosti (e-CF) - Skupno evropsko okolje za strokovnjake na področju informacijske in komunikacijske tehnologije v vseh sektorjih - 3. del: Metodologija
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 03.100.30 35.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi