ICS: 35.030 - Informacijska varnost

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 66
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12251:2004
angleško: Health informatics - Secure User Identification for Health Care - Management and Security of Authentication by Passwords
slovensko: Zdravstvena informatika – Varna identifikacija uporabnikov v zdravstvenem varstvu – Upravljanje in varnost avtentikacije z gesli
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.030 35.240.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-D: 44.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CR 13694:1999
angleško: Health Informatics - Safety and Security Related Software Quality Standards for Healthcare (SSQS)
slovensko: Zdravstvena informatika – Standardi kakovosti glede varnosti in zaščitenosti programske opreme v zdravstvenem varstvu
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.030 03.120.99 35.240.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-L: 92.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CR 14302:2002
angleško: Health informatics - Framework for security requirements for intermittently connected devices
slovensko: Zdravstvena informatika – Okvirne določbe o varnostnih zahtevah za naprave, ki niso priključene stalno
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.030 35.240.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-G: 60.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 14441:2013
angleško: Health informatics - Security and privacy requirements of EHR systems for use in conformity assessment (ISO/TS 14441:2013)
slovensko: Zdravstvena informatika - Zahteve za varnost in zasebnost sistemov EHR (elektronski zdravstveni zapis) pri ocenjevanju skladnosti (ISO/TS 14441:2013)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.030 35.240.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-O: 116.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14484:2003
angleško: Health informatics - International transfer of personal health data covered by the EU data protection directive - High level security policy
slovensko: Zdravstvena informatika – Mednarodni prenos osebnih zdravstvenih podatkov v skladu z določili Direktive EU o varstvu podatkov – Visoka raven varnosti
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.030 35.240.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2004
angleški jezik SIST-J: 80.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15300:2006
angleško: Health informatics - Framework for formal modelling of healthcare security policies
slovensko: Zdravstvena informatika - Okvir za formalno oblikovanje varnostne politike v zdravstvenem varstvu
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.030 35.240.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2006
angleški jezik SIST-H: 65.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/IEC 27000:2009
angleško: Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary
slovensko: Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Sistemi upravljanja informacijske varnosti - Pregled in izrazoslovje
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 03.100.70 35.030 01.040.35
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2011
slovenski jezik SISTP-SF: 68.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-F: 54.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-F: 54.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 27000:2017
angleško: Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary (ISO/IEC 27000:2016)
slovensko: Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Sistemi upravljanja informacijske varnosti - Pregled in izrazje (ISO/IEC 27000:2016)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 03.100.70 35.030 01.040.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-H: 65.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-I: 71.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/IEC 27001:2013
angleško: Information technology -- Security techniques -- Information security management systems -- Requirements
slovensko: Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Sistemi upravljanja informacijske varnosti - Zahteve
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 03.100.70 35.030
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2013
angleški jezik SIST-G: 60.00 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SF: 68.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-G: 60.00 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SF: 68.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 27001:2017
angleško: Information technology - Security techniques - Information security management systems - Requirements (ISO/IEC 27001:2013 including Cor 1:2014 and Cor 2:2015)
slovensko: Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Sistemi upravljanja informacijske varnosti - Zahteve (ISO/IEC 27001:2013, vključno s popravkoma Cor 1:2014 in Cor 2:2015)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 03.100.70 35.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2017
angleški jezik SIST-G: 60.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-H: 65.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/IEC 27002:2013
angleško: Information technology -- Security techniques -- Code of practice for information security controls
slovensko: Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Pravila obnašanja pri kontrolah informacijske varnosti
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 03.100.70 35.030
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2013
angleški jezik SIST-M: 99.00 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SM: 125.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-M: 99.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 27002:2017
angleško: Information technology - Security techniques - Code of practice for information security controls (ISO/IEC 27002:2013 including Cor 1:2014 and Cor 2:2015)
slovensko: Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Pravila obnašanja pri kontrolah informacijske varnosti (ISO/IEC 27002:2013, vključno s popravkoma Cor 1:2014 in Cor 2:2015)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 03.100.70 35.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-M: 99.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-M: 99.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/IEC 27003:2010
angleško: Information technology - Security techniques - Information security management system implementation guidance
slovensko: Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Smernice za izvedbo sistema upravljanja informacijske varnosti
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 03.100.70 35.030
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2011
angleški jezik SIST-L: 92.00 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SK: 105.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-L: 92.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/IEC 27004:2009
angleško: Information technology - Security techniques - Information security management - Measurement
slovensko: Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Upravljanje informacijske varnosti - Merjenje
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 03.100.70 35.030
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2011
angleški jezik SIST-K: 84.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-K: 84.00 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SK: 105.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/IEC 27005:2011
angleško: Information technology - Security techniques - Information security risk management
slovensko: Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike- Obvladovanje informacijskih varnostnih tveganj
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.030 03.100.70
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2011
angleški jezik SIST-L: 92.00 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SL: 113.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-L: 92.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/IEC 27006:2011
angleško: Information technology -- Security techniques -- Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems
slovensko: Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Zahteve za organe, ki izvajajo presojanje in certificiranje sistemov upravljanja informacijske varnosti
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 03.100.70 35.030 03.120.20
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2012
angleški jezik SIST-I: 71.00 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SH: 81.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-I: 71.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/IEC 27007:2011
angleško: Information technology -- Security techniques -- Guidelines for information security management systems auditing
slovensko: Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Smernice za presojanje sistemov upravljanja informacijske varnosti
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.030 03.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2015
angleški jezik SIST-H: 65.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 27037:2016
angleško: Information technology - Security techniques - Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence (ISO/IEC 27037:2012)
slovensko: Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Smernice za identifikacijo, izbiro, pridobivanje in hranjenje digitalnih dokazov (ISO/IEC 27037:2012)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2017
angleški jezik SIST-I: 71.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 27038:2016
angleško: Information technology - Security techniques - Specification for digital redaction (ISO/IEC 27038:2014)
slovensko: Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Specifikacija za digitalno redakcijo (ISO/IEC 27038:2014)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2017
angleški jezik SIST-E: 48.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 27040:2016
angleško: Information technology - Security techniques - Storage security (ISO/IEC 27040:2015)
slovensko: Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Varnostno shranjevanje (ISO/IEC 27040:2015)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2017
angleški jezik SIST-N: 108.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 27041:2016
angleško: Information technology - Security techniques - Guidance on assuring suitability and adequacy of incident investigative method (ISO/IEC 27041:2015)
slovensko: Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Smernice za zagotavljanje primernosti in ustreznosti metod za preiskovanje incidentov (ISO/IEC 27041:2015)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2017
angleški jezik SIST-G: 60.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 27042:2016
angleško: Information technology - Security techniques - Guidelines for the analysis and interpretation of digital evidence (ISO/IEC 27042:2015)
slovensko: Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Smernice za analizo in tolmačenje digitalnih dokazov (ISO/IEC 27042:2015)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2017
angleški jezik SIST-F: 54.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 27043:2016
angleško: Information technology - Security techniques - Incident investigation principles and processes (ISO/IEC 27043:2015)
slovensko: Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Načela in postopki za preiskovanje incidentov (ISO/IEC 27043:2015)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2017
angleški jezik SIST-I: 71.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 27799:2016
angleško: Health informatics - Information security management in health using ISO/IEC 27002 (ISO 27799:2016)
slovensko: Zdravstvena informatika - Upravljanje informacijske varnosti v zdravstvu z uporabo standarda ISO/IEC 27002 (ISO 27799:2016)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.030 35.240.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
angleški jezik SIST-N: 108.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-O: 116.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Information security management - Specification with guidance for use
slovensko: Sistemi za upravljanje varovanja informacij – Specifikacija z napotki za uporabo
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 03.100.70 35.030
Stopnja: 7100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2003
angleški jezik SIST-H: 65.00 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi