ICS: 35.030 - Informacijska varnost

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 124
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12251:2004
angleško : Health informatics - Secure User Identification for Health Care - Management and Security of Authentication by Passwords
slovensko : Zdravstvena informatika – Varna identifikacija uporabnikov v zdravstvenem varstvu – Upravljanje in varnost avtentikacije z gesli
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.030 35.240.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 14441:2013
angleško : Health informatics - Security and privacy requirements of EHR systems for use in conformity assessment (ISO/TS 14441:2013)
slovensko : Zdravstvena informatika - Zahteve za varnost in zasebnost sistemov EHR (elektronski zdravstveni zapis) pri ocenjevanju skladnosti (ISO/TS 14441:2013)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.030 35.240.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14484:2003
angleško : Health informatics - International transfer of personal health data covered by the EU data protection directive - High level security policy
slovensko : Zdravstvena informatika – Mednarodni prenos osebnih zdravstvenih podatkov v skladu z določili Direktive EU o varstvu podatkov – Visoka raven varnosti
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.030 35.240.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2004
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15300:2006
angleško : Health informatics - Framework for formal modelling of healthcare security policies
slovensko : Zdravstvena informatika - Okvir za formalno oblikovanje varnostne politike v zdravstvenem varstvu
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.030 35.240.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17529:2022
angleško : Data protection and privacy by design and by default
slovensko : Varstvo podatkov in zasebnosti z načrtovanjem in kot privzeto
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 18045:2020
angleško : Information technology - Security techniques - Methodology for IT security evaluation (ISO/IEC 18045:2008)
slovensko : Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Metodologija za varnostno vrednotenje IT (ISO/IEC 18045:2008)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2020
angleški jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 19790:2020
angleško : Information technology - Security techniques - Security requirements for cryptographic modules (ISO/IEC 19790:2012)
slovensko : Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Varnostne zahteve za kriptografske module (ISO/IEC 19790:2012)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2020
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 21177:2019
angleško : Intelligent transport systems - ITS station security services for secure session establishment and authentication between trusted devices (ISO/TS 21177:2019)
slovensko : Inteligentni transportni sistemi - Storitve varovanja postaj ITS za varno vzpostavitev sej in preverjanje pristnosti med zaupanja vrednimi napravami (ISO/TS 21177:2019)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.60 35.030 03.220.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 27000:2020
angleško : Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary (ISO/IEC 27000:2018)
slovensko : Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Sistemi upravljanja informacijske varnosti - Pregled in izrazje (ISO/IEC 27000:2018)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.030 03.100.70 01.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 27001:2017
angleško : Information technology - Security techniques - Information security management systems - Requirements (ISO/IEC 27001:2013 including Cor 1:2014 and Cor 2:2015)
slovensko : Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Sistemi upravljanja informacijske varnosti - Zahteve (ISO/IEC 27001:2013, vključno s popravkoma Cor 1:2014 in Cor 2:2015)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 03.100.70 35.030
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SG: 90.75 EUR
PDF
Papir
francoski jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 27002:2017
angleško : Information technology - Security techniques - Code of practice for information security controls (ISO/IEC 27002:2013 including Cor 1:2014 and Cor 2:2015)
slovensko : Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Pravila obnašanja pri kontrolah informacijske varnosti (ISO/IEC 27002:2013, vključno s popravkoma Cor 1:2014 in Cor 2:2015)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 03.100.70 35.030
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2017
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SM: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/IEC 27003:2017
angleško : Information technology -- Security techniques -- Information security management systems -- Guidance
slovensko : Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Sistemi upravljanja informacijske varnosti - Navodilo
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.030 03.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/IEC 27004:2016
angleško : Information technology -- Security techniques -- Information security management -- Monitoring, measurement, analysis and evaluation
slovensko : Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Upravljanje informacijske varnosti - Spremljanje, merjenje, analiza in evalvacija
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.030 03.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/IEC 27005:2018
angleško : Information technology -- Security techniques -- Information security risk management
slovensko : Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Obvladovanje informacijskih varnostnih tveganj
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.030 03.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 27006:2020
angleško : Information technology - Security techniques - Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems (ISO/IEC 27006:2015, including Amd 1:2020)
slovensko : Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Zahteve za organe, ki izvajajo presojanje in certificiranje sistemov upravljanja informacijske varnosti (ISO/IEC 27006:2015, vključno z dopolnilom 1:2020)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 03.120.20 03.100.70 35.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 27007:2022
angleško : Information security, cybersecurity and privacy protection - Guidelines for information security management systems auditing (ISO/IEC 27007:2020)
slovensko : Informacijska varnost, kibernetska varnost in varovanje zasebnosti - Smernice za presojanje sistemov upravljanja informacijske varnosti (ISO/IEC 27007:2020)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 03.120.20 35.030 03.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2022
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 27011:2020
angleško : Information technology - Security techniques - Code of practice for Information security controls based on ISO/IEC 27002 for telecommunications organizations (ISO/IEC 27011:2016)
slovensko : Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Pravila obnašanja pri nadzoru varnosti informacij, ki temeljijo na ISO/IEC 27002 za telekomunikacijske organizacije (ISO/IEC 27011:2016)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 33.030 35.030 03.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 27017:2021
angleško : Information technology - Security techniques - Code of practice for information security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud services (ISO/IEC 27017:2015)
slovensko : Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Pravila obnašanja pri nadzoru varnosti informacij, ki temeljijo na ISO/IEC 27002 za storitve v oblaku (ISO/IEC 27017:2015)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.210 03.100.70 35.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 27018:2020
angleško : Information technology - Security techniques - Code of practice for protection of personally identifiable information (PII) in public clouds acting as PII processors (ISO/IEC 27018:2019)
slovensko : Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Pravila ravnanja za zaščito osebno prepoznavnih informacij (PII) v javnih oblakih, ki delujejo kot procesorji PII (ISO/IEC 27018:2019)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.210 35.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 27019:2020
angleško : Information technology - Security techniques - Information security controls for the energy utility industry (ISO/IEC 27019:2017, Corrected version 2019-08)
slovensko : Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Kontrole informacijske varnosti za energetske operaterje (ISO/IEC 27019:2017, popravljena različica 2019-08)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 27.010 35.030 03.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 27037:2016
angleško : Information technology - Security techniques - Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence (ISO/IEC 27037:2012)
slovensko : Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Smernice za identifikacijo, izbiro, pridobivanje in hranjenje digitalnih dokazov (ISO/IEC 27037:2012)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 27038:2016
angleško : Information technology - Security techniques - Specification for digital redaction (ISO/IEC 27038:2014)
slovensko : Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Specifikacija za digitalno redakcijo (ISO/IEC 27038:2014)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 27040:2016
angleško : Information technology - Security techniques - Storage security (ISO/IEC 27040:2015)
slovensko : Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Varnostno shranjevanje (ISO/IEC 27040:2015)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2017
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 27041:2016
angleško : Information technology - Security techniques - Guidance on assuring suitability and adequacy of incident investigative method (ISO/IEC 27041:2015)
slovensko : Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Smernice za zagotavljanje primernosti in ustreznosti metod za preiskovanje incidentov (ISO/IEC 27041:2015)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 27042:2016
angleško : Information technology - Security techniques - Guidelines for the analysis and interpretation of digital evidence (ISO/IEC 27042:2015)
slovensko : Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Smernice za analizo in tolmačenje digitalnih dokazov (ISO/IEC 27042:2015)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi