ICS: 35.040.50 - Tehnike za samodejno razpoznavanje in zajem podatkov

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 42
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 606:2004
angleško: Bar coding - Transport and handling labels for steel products
slovensko: Črtno kodiranje – Nalepke za transport jeklenih izdelkov in za ravnanje z njimi
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.040.50 35.240.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 841:1995
angleško: Bar coding - Symbology specifications - Format Description
slovensko: Črtno kodiranje - Simbološke specifikacije - Opis formata
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1556:1998
angleško: Bar coding - Terminology
slovensko: Črtno kodiranje – Izrazje
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.040.50 01.040.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1573:2015
angleško: Bar coding - Multi industry transport label
slovensko: Črtno kodiranje - Nalepka za medindustrijski transport
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.040.50 03.220.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1649:2004
angleško: AIDC technologies - Operational aspects affecting the reading of bar code symbols
slovensko: Tehnologije AIDC – Obratovalni vidiki, ki vplivajo na branje simbolov črtnih kod
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12323:2005
angleško: AIDC technologies - Symbology specifications - Code 16K
slovensko: Tehnologije AIDC – Simbološke specifikacije – "Kod 16K"
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14603:2004
angleško: Information technology - Alphanumeric glyph image set for optical character recognition OCR-B - Shapes and dimensions of the printed image
slovensko: Informacijska tehnologija – Alfanumerični nabor slikovnih znakov za optično razpoznavo znakov OCR-B – Oblike in mere tiskane slike
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2005
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 14826:2004
angleško: Postal services - Automatic identification of items - Two dimensional bar code symbol print quality specification for machine readable Digital Postage Marks
slovensko: Poštne storitve – Avtomatska identifikacija pošiljk – Specifikacija kakovosti tiska dvodimenzionalnega simbola črtne kode za strojno branje digitalne poštne označbe
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 35.040.50 03.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 15419:2010
angleško: Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Bar code digital imaging and printing performance testing (ISO/IEC 15419:2009)
slovensko: Informacijska tehnologija - Tehnike za samodejno razpoznavanje in zajem podatkov - Digitalni prikaz črtnih kod in preskušanje tiskalnih zmogljivosti (ISO/IEC 15419:2009)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 15421:2001
angleško: Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Bar code master test specifications (ISO/IEC 15421:2000)
slovensko: Informacijska tehnologija - Tehnike za samodejno identificiranje (razpoznavanje) in zajem podatkov - Specifikacije za glavni preskus črtnih kod (ISO/IEC 15421:2000)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 15423:2010
angleško: Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Bar code scanner and decoder performance testing (ISO/IEC 15423:2009)
slovensko: Informacijska tehnologija - Tehnike za samodejno razpoznavanje in zajem podatkov - Preskušanje skenerjev in dekodirnikov črtnih kod (ISO/IEC 15423:2009)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.040.50 35.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 15438:2010
angleško: Information technology - Automatic identification and data capture techniques - PDF417 bar code symbology specification (ISO/IEC 15438:2006)
slovensko: Informacijska tehnologija - Tehnike za samodejno razpoznavanje in zajem podatkov - Specifikacije za simbologijo črtnih kod PDF417 (ISO/IEC 15438:2006)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2010
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 16791:2015
angleško: Health informatics - Requirements for international machine-readable coding of medicinal product package identifiers (ISO/TS 16791:2014)
slovensko: Zdravstvena informatika - Zahteve za mednarodne strojno berljive kode za pakiranje zdravil (ISO/TS 16791:2014)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.040.50 35.240.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17071:2019
angleško: Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Electronic identification plate
slovensko: Informacijska tehnologija - Tehnike za samodejno razpoznavanje in zajem podatkov - Elektronska identifikacijska tablica
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62090:2003
angleško: Product package labels for electronic components using bar code and two- dimensional symbologies
slovensko: Product package labels for electronic components using bar code and two- dimensional symbologies
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 35.040.50 31.190
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2003
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62090:2017
angleško: Product package labels for electronic components using bar code and two- dimensional symbologies
slovensko: Označbe za pakiranje elektronskih komponent s črtnimi kodami in dvodimenzionalnimi simboli
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 35.040.50 31.190
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 15426-2:2006
angleško: Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Bar code verifier conformance specification - Part 2: Two-dimensional symbols (ISO/IEC 15426-2:2005)
slovensko: Informacijska tehnologija – Tehnike za samodejno razpoznavanje in zajem podatkov – Specifikacija o skladnosti za verifikatorje črtnih kod – 2. del: Dvodimenzionalni simboli (ISO/IEC 15426-2:2005)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2006
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 19762-1:2012
angleško: Information technology - Automatic identification and data capture (AIDC) techniques -- Harmonized vocabulary - Part 1: General terms relating to AIDC (ISO/IEC 19762-1:2008)
slovensko: Informacijska tehnologija - Tehnike za samodejno razpoznavanje in zajem podatkov (AIDC) - Harmoniziran slovar - 1. del: Splošni izrazi za AIDC (ISO/IEC 19762-1:2008)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.040.50 01.040.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 19762-3:2012
angleško: Information technology - Automatic identification and data capture (AIDC) techniques - Harmonized vocabulary - Part 3: Radio frequency identification (RFID) (ISO/IEC 19762-3:2008)
slovensko: Informacijska tehnologija - Tehnike za samodejno razpoznavanje in zajem podatkov (AIDC) - Harmoniziran slovar - 3. del: Radiofrekvenčno razpoznavanje (RFID) (ISO/IEC 19762-3:2008)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.040.50 01.040.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 28560-1:2014
angleško: Information and documentation -- RFID in libraries -- Part 1: Data elements and general guidelines for implementation
slovensko: Informatika in dokumentacija - RFID v knjižnicah - 1. del: Podatkovni elementi in splošne smernice za izvedbo
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 35.040.50 35.240.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 28560-3:2014
angleško: Information and documentation -- RFID in libraries -- Part 3: Fixed length encoding
slovensko: Informatika in dokumentacija - RFID v knjižnicah - 3. del: Kodiranje z nespremenljivo dolžino
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 35.040.50 35.240.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 15426-2:2006/AC:2011
angleško: Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Bar code verifier conformance specification - Part 2: Two-dimensional symbols - Technical Corrigendum 1 (ISO/IEC 15426-2:2005/Cor 1:2008)
slovensko: Informacijska tehnologija - Tehnike za samodejno razpoznavanje in zajem podatkov - Specifikacija o skladnosti za verifikatorje črtnih kod - 2. del: Dvodimenzionalni simboli - Tehnični popravek 1 (ISO/IEC 15426-2:2005/Cor 1:2008)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2013
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 606:1992
angleško: Bar coded transport and handling labels for steel products
slovensko: Črtno kodirane nalepke za transport jeklenih izdelkov in za ravnanje z njimi
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.040.50 35.240.60
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2003
Razveljavitev: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1573:1996
angleško: Bar coding - Multi-industry transport label
slovensko: Črtno kodiranje – Nalepka za medindustrijski transport
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 03.220.01 35.040.50
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2003
Razveljavitev: 01-feb-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 1649:1995
angleško: Bar coding - Operational aspects affecting the reading of bar code symbols
slovensko: Črtno kodiranje - Obratovalni vidiki, ki vplivajo na branje črtnokodnih simbolov
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.040.50
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2003
Razveljavitev: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi