ICS: 35.060 - Jeziki, ki se uporabljajo v informacijski tehniki in tehnologiji

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 132
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13120:2019
angleško : Health informatics - Syntax to represent the content of healthcare classification systems - Classification Markup Language (ClaML) (ISO 13120:2019)
slovensko : Zdravstvena informatika - Sintaksa predstavitve vsebine klasifikacijskih sistemov v medicini - Označevalski jezik za klasifikacijo (ClaML) (ISO 13120:2019)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.060 35.240.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17859:2022
angleško : Service Modelling Language
slovensko : Jezik za storitve modeliranja
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 19103:2015
angleško : Geographic information -- Conceptual schema language
slovensko : Geografske informacije - Jezik za konceptualno shemo
TC : GIG - Geografske informacije ICS : 35.060 07.040 35.240.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2020
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 19149:2011
angleško : Geographic information - Rights expression language for geographic information - GeoREL
slovensko : Geografske informacije - Jezik izražanja pravic za geografske informacije - GeoREL
TC : GIG - Geografske informacije ICS : 35.060 07.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 21393:2021
angleško : Health informatics - Omics Markup Language (OML) (ISO 21393:2021)
slovensko : Zdravstvena informatika - Označevalski jezik OMICS (OML) (ISO 21393:2021)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.060 35.240.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60848:2013
angleško : GRAFCET specification language for sequential function charts (IEC 60848:2013)
slovensko : Specifikacijski jezik GRAFCET za sekvenčne funkcijske sheme (IEC 60848:2013)
TC : EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS : 35.060 01.100.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2013
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19136-1:2020
angleško : Geographic information - Geography Markup Language (GML) - Part 1: Fundamentals (ISO 19136-1:2020)
slovensko : Geografske informacije - Jezik za označevanje geografskih podatkov (GML) - 1. del: Osnove (ISO 19136-1:2020)
TC : GIG - Geografske informacije ICS : 07.040 35.060 35.240.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-Z: 214.17 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19136-2:2018
angleško : Geographic information - Geography Markup Language (GML) - Part 2: Extended schemas and encoding rules (ISO 19136-2:2015)
slovensko : Geografske informacije - Jezik za označevanje geografskih podatkov (GML) - 2. del: Razširjene sheme in pravila kodiranja (ISO 19136-2:2015)
TC : GIG - Geografske informacije ICS : 35.060 07.040 35.240.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2018
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 19144-2:2012
angleško : Geographic information - Classification systems - Part 2: Land Cover Meta Language (LCML)
slovensko : Geografske informacije - Klasifikacijski sistemi - 2. del: Metajezik za pokrovnost (LCML)
TC : GIG - Geografske informacije ICS : 35.060 07.040 35.240.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2015
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61804-2:2004
angleško : Function Blocks (FB) for process control -- Part 2: Specification of FB concept and Electronic Device Description Language (EDDL)
slovensko : Function Blocks (FB) for process control - Part 2: Specification of FB concept and Electronic Device Description Language (EDDL)
TC : MKP - Merjenje in krmiljenje v industrijskih procesih - odbor pridružen SIST/TC MOV ICS : 35.060 35.240.50 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2004
angleški jezik SIST-Z: 214.17 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61804-2:2018
angleško : Function blocks (FB) for process control and electronic device description language (EDDL) - Part 2: Specification of FB concept (IEC 61804-2:2018)
slovensko : Funkcijski bloki (FB) za nadzor procesov in opisni jezik za elektronske naprave (EDDL) - 2. del: Specifikacija koncepta FB (IEC 61804-2:2018)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.060 35.240.50 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2018
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61804-3:2015
angleško : Function Blocks (FB) for process control and Electronic Device Description Language (EDDL) - Part 3: EDDL syntax and semantics (IEC 61804-3:2015)
slovensko : Funkcijski bloki (FB) za nadzor procesov in opisni jezik za elektronske naprave (EDDL) - 3. del: Sintaksa in semantika EDDL (IEC 61804-3:2015)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.060 35.240.50 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2016
Razveljavitev : 01-May-2023
angleški jezik SIST-V: 203.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61804-3:2020
angleško : Devices and integration in enterprise systems - Function blocks (FB) for process control and electronic device description language (EDDL) - Part 3: EDDL syntax and semantics (IEC 61804-3:2020)
slovensko : Naprave in združevanje v proizvodne sisteme - Funkcijski bloki (FB) za nadzor procesov in opisni jezik za elektronske naprave (EDDL) - 3. del: Sintaksa in semantika EDDL (IEC 61804-3:2020)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.060 35.240.50 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2020
angleški jezik SIST-Z: 214.17 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61804-4:2016
angleško : Function blocks (FB) for process control and Electronic Device Description Language (EDDL) - Part 4: EDD interpretation (IEC 61804-4:2015)
slovensko : Funkcijski bloki (FB) za nadzor procesov in opisni jezik za elektronske naprave (EDDL) - 4. del: Interpretacija EDD (IEC 61804-4:2015)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.240.50 35.060 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2016
Razveljavitev : 01-Jun-2023
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61804-4:2020
angleško : Devices and integration in enterprise systems - Function blocks (FB) for process control and electronic device description language (EDDL) - Part 4: EDD interpretation (IEC 61804-4:2020)
slovensko : Naprave in združevanje v proizvodne sisteme - Funkcijski bloki (FB) za nadzor procesov in opisni jezik za elektronske naprave (EDDL) - 4. del: Interpretacija EDD (IEC 61804-4:2020)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.240.50 35.060 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2020
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61804-5:2015
angleško : Function blocks (FB) for process control and electronic device description language (EDDL) - Part 5: EDDL Builtin library (IEC 61804-5:2015)
slovensko : Funkcijski bloki (FB) za nadzor procesov in opisni jezik za elektronske naprave (EDDL) - 5. del: Vgrajena knjižnica EDDL (IEC 61804-5:2015)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.060 35.240.50 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2016
Razveljavitev : 01-May-2023
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61804-5:2020
angleško : Devices and intergration in enterprise systems - Function blocks (FB) for process control and electronic device description language (EDDL) - Part 5: EDDL Builtin library (IEC 61804-5:2020)
slovensko : Naprave in združevanje v proizvodne sisteme - Funkcijski bloki (FB) za nadzor procesov in opisni jezik za elektronske naprave (EDDL) - 5. del: Vgrajena knjižnica EDDL (IEC 61804-5:2020)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.060 35.240.50 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2020
angleški jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61926-1:2000
angleško : Design automation -- Part 1: Standard test language for all systems - Common abbreviated test language for all systems (C/ATLAS)
slovensko : Design automation - Part 1: Standard test language for all systems - Common abbreviated test language for all systems (C/ATLAS) (IEC 61926-1:1999)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 35.060 35.240.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-2D: 256.52 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62714-1:2018
angleško : Engineering data exchange format for use in industrial automation systems engineering - Automation markup language - Part 1: Architecture and general requirements (IEC 62714-1:2018)
slovensko : Oblika izmenjave tehničnih podatkov za uporabo v industrijskem inženiringu avtomatizacije sistemov - Označevalni jezik za avtomatizacijo - 1. del: Arhitektura in splošne zahteve (IEC 62714-1:2018)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.240.50 35.060 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62714-2:2015
angleško : Engineering Data Exchange format for use in industrial automation systems engineering - Automation Markup Language - Part 2: Role class libraries (IEC 62714-2:2015)
slovensko : Oblika izmenjave tehničnih podatkov za uporabo v industrijskem inženiringu avtomatizacije sistemov - Označevalni jezik za avtomatizacijo - 2. del: Vloga razreda knjižnice (IEC 62714-2:2015)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 25.040.40 35.240.50 35.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62714-3:2017
angleško : Engineering data exchange format for use in industrial automation systems engineering - Automation Markup Language - Part 3: Geometry and kinematics (IEC 62714-3:2017)
slovensko : Oblika izmenjave tehničnih podatkov za uporabo v industrijskem inženiringu avtomatizacije sistemov - Označevalni jezik za avtomatizacijo - 3. del: Geometrija in kinematika (IEC 62714-3:2017)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.240.50 25.040.40 35.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2017
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62714-4:2020
angleško : Engineering data exchange format for use in industrial automation systems engineering - Automation markup language - Part 4: Logic (IEC 62714-4:2020)
slovensko : Oblika izmenjave tehničnih podatkov za uporabo v industrijskem inženiringu avtomatizacije sistemov - Označevalni jezik za avtomatizacijo - 4. del: Logika (IEC 62714-4:2020)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.240.50 35.060 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2020
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62714-5:2022
angleško : Engineering data exchange format for use in industrial automation systems engineering - Automation markup language - Part 5: Communication (IEC 62714-5:2022)
slovensko : Oblika izmenjave tehničnih podatkov za uporabo v industrijskem inženiringu avtomatizacije sistemov - Označevalni jezik za avtomatizacijo - 5. del: Komunikacija (IEC 62714-5:2022)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.240.50 35.060 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2022
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61691-3-3:2001
angleško : Behavioural languages -- Part 3-3: Synthesis in VHDL
slovensko : Vedenjski jeziki - 3-3. del: Sinteza v VHDL (IEC 61691-3-3:2001)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 35.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2007
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16603-70-32:2014
angleško : Space engineering - Test and operations procedure language
slovensko : Vesoljska tehnika - Jezik za postopke preskušanja in obratovanja
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.060 49.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2014
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi