ICS: 35.060 - Jeziki, ki se uporabljajo v informacijski tehniki in tehnologiji

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 100
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13120:2019
angleško: Health informatics - Syntax to represent the content of healthcare classification systems - Classification Markup Language (ClaML) (ISO 13120:2019)
slovensko: Zdravstvena informatika - Sintaksa predstavitve vsebine klasifikacijskih sistemov v medicini - Označevalski jezik za klasifikacijo (ClaML) (ISO 13120:2019)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.060 35.240.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 19103:2015
angleško: Geographic information -- Conceptual schema language
slovensko: Geografske informacije - Jezik za konceptualno shemo
TC: GIG - Geografske informacije ICS: 35.060 07.040 35.240.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 19149:2011
angleško: Geographic information - Rights expression language for geographic information - GeoREL
slovensko: Geografske informacije - Jezik izražanja pravic za geografske informacije - GeoREL
TC: GIG - Geografske informacije ICS: 35.060 07.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 24624:2016
angleško: Language resource management -- Transcription of spoken language
slovensko: Upravljanje z jezikovnimi viri - Transkripcija govorjenega jezika
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 35.060 01.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60848:2013
angleško: GRAFCET specification language for sequential function charts (IEC 60848:2013)
slovensko: Specifikacijski jezik GRAFCET za sekvenčne funkcijske sheme (IEC 60848:2013)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 35.060 01.100.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19136-1:2020
angleško: Geographic information - Geography Markup Language (GML) - Part 1: Fundamentals (ISO 19136-1:2020)
slovensko: Geografske informacije - Jezik za označevanje geografskih podatkov (GML) - 1. del: Osnove (ISO 19136-1:2020)
TC: GIG - Geografske informacije ICS: 07.040 35.060 35.240.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-Z: 214.17 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19136-2:2018
angleško: Geographic information - Geography Markup Language (GML) - Part 2: Extended schemas and encoding rules (ISO 19136-2:2015)
slovensko: Geografske informacije - Jezik za označevanje geografskih podatkov (GML) - 2. del: Razširjene sheme in pravila kodiranja (ISO 19136-2:2015)
TC: GIG - Geografske informacije ICS: 35.060 07.040 35.240.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2018
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 24615-1:2014
angleško: Language resource management -- Syntactic annotation framework (SynAF) -- Part 1: Syntactic model
slovensko: Upravljanje z jezikovnimi viri - Ogrodje za skladenjsko označevanje (SynAF) - 1. del: Model skladnje
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 35.060 01.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 24615-2:2018
angleško: Language resource management -- Syntactic annotation framework (SynAF) -- Part 2: XML serialization (ISOTiger)
slovensko: Upravljanje z jezikovnimi viri - Ogrodje za skladenjsko označevanje (SynAF) - 2. del: Serializacija XML (nabor Tiger)
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 35.060 01.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 24622-1:2015
angleško: Language resource management -- Component Metadata Infrastructure (CMDI) -- Part 1: The Component Metadata Model
slovensko: Upravljanje z jezikovnimi viri - Infrastruktura komponentnih metapodatkov (CMDI) - 1. del: Model komponentnih metapodatkov
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 35.240.30 35.060 01.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 24623-1:2018
angleško: Language resource management -- Corpus query lingua franca (CQLF) -- Part 1: Metamodel
slovensko: Upravljanje z jezikovnimi viri - Lingua franca za korpusne poizvedbe (CQLF) - 1. del: Metamodel
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 35.060 01.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61804-4:2016
angleško: Function blocks (FB) for process control and Electronic Device Description Language (EDDL) - Part 4: EDD interpretation (IEC 61804-4:2015)
slovensko: Funkcijski bloki (FB) za nadzor procesov in opisni jezik za elektronske naprave (EDDL) - 4. del: Interpretacija EDD (IEC 61804-4:2015)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 35.060 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
Razveljavitev: 01-jun-2023
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61926-1:2000
angleško: Design automation -- Part 1: Standard test language for all systems - Common abbreviated test language for all systems (C/ATLAS)
slovensko: Design automation - Part 1: Standard test language for all systems - Common abbreviated test language for all systems (C/ATLAS) (IEC 61926-1:1999)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 35.060 35.240.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-2D: 256.52 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62714-1:2018
angleško: Engineering data exchange format for use in industrial automation systems engineering - Automation markup language - Part 1: Architecture and general requirements (IEC 62714-1:2018)
slovensko: Oblika izmenjave tehničnih podatkov za uporabo v industrijskem inženiringu avtomatizacije sistemov - Označevalni jezik za avtomatizacijo - 1. del: Arhitektura in splošne zahteve (IEC 62714-1:2018)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 35.240.50 35.060 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62714-2:2015
angleško: Engineering Data Exchange format for use in industrial automation systems engineering - Automation Markup Language - Part 2: Role class libraries (IEC 62714-2:2015)
slovensko: Oblika izmenjave tehničnih podatkov za uporabo v industrijskem inženiringu avtomatizacije sistemov - Označevalni jezik za avtomatizacijo - 2. del: Vloga razreda knjižnice (IEC 62714-2:2015)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 25.040.40 35.240.50 35.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62714-3:2017
angleško: Engineering data exchange format for use in industrial automation systems engineering - Automation Markup Language - Part 3: Geometry and kinematics (IEC 62714-3:2017)
slovensko: Oblika izmenjave tehničnih podatkov za uporabo v industrijskem inženiringu avtomatizacije sistemov - Označevalni jezik za avtomatizacijo - 3. del: Geometrija in kinematika (IEC 62714-3:2017)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 35.240.50 25.040.40 35.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61691-3-3:2001
angleško: Behavioural languages -- Part 3-3: Synthesis in VHDL
slovensko: Vedenjski jeziki - 3-3. del: Sinteza v VHDL (IEC 61691-3-3:2001)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 35.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2007
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16603-70-32:2014
angleško: Space engineering - Test and operations procedure language
slovensko: Vesoljska tehnika - Jezik za postopke preskušanja in obratovanja
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.060 49.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ES 202 781 V1.1.1 (2010-08)
angleško: Methods for Testing and Specification (MTS) - The Testing and Test Control Notation version 3 - TTCN-3 Language Extensions: Configuration and Deployment Support
slovensko: Metode za preskušanje in specificiranje (MTS) - 3. različica preskušanja in zapisa krmilnih preskusov - Razširitev nabora jezikov TTCN-3: Podpora konfiguriranju in uvajanju
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 35.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2013
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ES 202 781 V1.2.1 (2013-06)
angleško: Methods for Testing and Specification (MTS) - The Testing and Test Control Notation version 3 - TTCN-3 Language Extensions: Configuration and Deployment Support
slovensko: Metode za preskušanje in specificiranje (MTS) - 3. različica zapisa preskušanja in krmilnih preskusov - Razširitev nabora jezikov TTCN-3: Podpora konfiguriranju in uvajanju
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 35.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ES 202 781 V1.3.1 (2014-06)
angleško: Methods for Testing and Specification (MTS) - The Testing and Test Control Notation version 3 - TTCN-3 Language Extensions: Configuration and Deployment Support
slovensko: Metode za preskušanje in specificiranje (MTS) - 3. različica zapisa preskušanja in krmilnih preskusov - Razširitev nabora jezikov TTCN-3: podpora konfiguriranju in uvajanju
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 35.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2016
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ES 202 781 V1.5.1 (2017-05)
angleško: Methods for Testing and Specification (MTS) - The Testing and Test Control Notation version 3 - TTCN-3 Language Extensions: Configuration and Deployment Support
slovensko: Metode za preskušanje in specificiranje (MTS) - 3. različica zapisa preskušanja in krmiljenja preskusov - Razširitev nabora jezikov TTCN-3: podpora konfiguriranju in uvajanju
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 35.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ES 202 781 V1.6.1 (2018-05)
angleško: Methods for Testing and Specification (MTS) - The Testing and Test Control Notation version 3 - TTCN-3 Language Extensions: Configuration and Deployment Support
slovensko: Metode za preskušanje in specificiranje (MTS) - 3. različica zapisa preskušanja in krmiljenja preskusov - Razširitev nabora jezikov TTCN-3: podpora konfiguriranju in uvajanju
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 35.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ES 202 781 V1.7.1 (2019-04)
angleško: Methods for Testing and Specification (MTS) - The Testing and Test Control Notation version 3 - TTCN-3 Language Extensions: Configuration and Deployment Support
slovensko: Metode za preskušanje in specificiranje (MTS) - 3. različica zapisa preskušanja in krmiljenja preskusov - Razširitev nabora jezika TTCN-3: podpora konfiguriranju in uvajanju
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 35.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ES 202 782 V1.1.1 (2010-07)
angleško: Methods for Testing and Specification (MTS) - The Testing and Test Control Notation version 3 - TTCN-3 Language Extensions: TTCN-3 Performance and Real Time Testing
slovensko: Metode za preskušanje in specificiranje (MTS) - 3. različica preskušanja in zapisa krmilnih preskusov - Razširitev nabora jezikov TTCN-3: Zmogljivosti TTCN-3 in realnočasovno preskušanje
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 35.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi