ICS: 35.080 - Programska oprema

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 34
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 9320:2014
angleško: Aerospace series - Programme Management - General guidelines for acquisition and supply of open systems
slovensko: Aeronavtika - Vodenje programov - Splošne smernice za nabavo in dobavo/oskrbo odprtih sistemov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.080 49.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16080:2013
angleško: Internet Content and communications filtering software and services
slovensko: Programska oprema in storitve za filtriranje internetne vsebine in internetnih komunikacij
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/IEC TR 25060:2017
angleško: Systems and software engineering - Systems and software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Common Industry Format (CIF) for usability: General framework for usability-related information (ISO/IEC TR 25060:2010)
slovensko: Sistemi in programska oprema - Zahteve za kakovost in vrednotenje sistemov in programske opreme (SQuaRE) - Skupni industrijski format (CIF) za uporabnost: Splošni okvir za podatke, povezane z uporabnostjo (ISO/IEC TR 25060:2010)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 35.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 25063:2017
angleško: Systems and software engineering - Systems and software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Common Industry Format (CIF) for usability: Context of use description (ISO/IEC 25063:2014)
slovensko: Sistemi in programska oprema - Zahteve za kakovost in vrednotenje sistemov in programske opreme (SQuaRE) - Skupni industrijski format (CIF) za uporabnost: kontekst opisa uporabe (ISO/IEC 25063:2014)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 35.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 25064:2017
angleško: Systems and software engineering - Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Common Industry Format (CIF) for usability: User needs report (ISO/IEC 25064:2013)
slovensko: Sistemi in programska oprema - Zahteve za kakovost in vrednotenje programske opreme (SQuaRE) - Skupni industrijski format (CIF) za uporabnost: poročilo o uporabniških potrebah (ISO/IEC 25064:2013)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 03.120.01 35.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 25065:2020
angleško: Systems and software engineering - Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Common Industry Format (CIF) for Usability: User requirements specification (ISO 25065:2019)
slovensko: Sistemi in programska oprema - Zahteve za kakovost in vrednotenje programske opreme (SQuaRE) - Skupni industrijski format (CIF) za uporabnost: specifikacija zahtev uporabnikov (ISO 25065:2019)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 35.080 13.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 25066:2019
angleško: Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Common Industry Format (CIF) for Usability - Evaluation Report (ISO/IEC 25066:2016)
slovensko: Sistemi in programska oprema - Zahteve za kakovost in vrednotenje sistemov in programske opreme (SQuaRE) - Skupni industrijski format (CIF) za uporabnost - Poročilo o vrednotenju (ISO/IEC 25066:2016)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 35.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50657:2017
angleško: Railway applications - Rolling stock applications - Software on board of rolling stock
slovensko: Železniške naprave - Vozna sredstva - Programska oprema za tirna vozila
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 35.080 45.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2017
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62008:2005
angleško: Performance characteristics and calibration methods for digital data acquisition systems and relevant software
slovensko: Karakteristike delovanja in postopki kalibracije sistemov za zajemanje digitalnih podatkov in pripadajoče programske opreme (IEC 62008:2005)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 35.160 35.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC IEC/TR 63201:2020
angleško: Low-voltage switchgear and controlgear - Guidance for the development of embedded software (IEC/TR 63201:2019)
slovensko: Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave - Navodilo za razvoj vgrajene programske opreme (IEC/TR 63201:2019)
TC: SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS: 35.080 29.130.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 16175-1:2020
angleško: Information and documentation - Processes and functional requirements for software for managing records - Part 1: Functional requirements and associated guidance for any applications that manage digital records
slovensko: Informatika in dokumentacija - Procesi in funkcionalne zahteve za načrtovanje programske opreme za upravljanje zapisov - 1. del: Funkcionalne zahteve in navodilo za aplikacije, ki upravljajo digitalne zapise
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 35.080 01.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TS 16175-2:2020
angleško: Information and documentation - Processes and functional requirements for software for managing records - Part 2: Guidance for selecting, designing, implementing and maintaining software for managing records
slovensko: Informatika in dokumentacija - Procesi in funkcionalne zahteve za načrtovanje programske opreme za upravljanje zapisov - 2. del: Navodilo za izbiro, načrtovanje, uvedbo in vzdrževanje programske opreme za upravljanje zapisov
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 35.080 01.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19014-4:2020
angleško: Earth-moving machinery - Functional safety - Part 4: Design and evaluation of software and data transmission for safety-related parts of the control system (ISO 19014-4:2020)
slovensko: Stroji za zemeljska dela - Funkcijska varnost - 4. del: Načrtovanje in vrednotenje programske opreme in prenosa podatkov za dele krmilnega sistema, povezane z varnostjo (ISO 19014-4:2020)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.080 53.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 26162-2:2019
angleško: Management of terminology resources -- Terminology databases -- Part 2: Software
slovensko: Upravljanje terminoloških virov - Terminološke baze podatkov - 2. del: Programska oprema
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.140.20 35.080 35.240.30 01.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61499-2:2013
angleško: Function blocks - Part 2: Software requirements (IEC 61499-2:2012)
slovensko: Funkcijski bloki - 2. del: Zahteve za programska orodja (IEC 61499-2:2012)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 35.240.50 35.080 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2013
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62974-1:2017
angleško: Monitoring and measuring systems used for data collection, gathering and analysis - Part 1: Device requirements (IEC 62974-1:2017)
slovensko: Sistemi za nadzorovanje in merjenje namenjeni za zbiranje podatkov, nabiranje in analize podatkov - 1. del: Zahteve za napravo (IEC 62974-1:2017)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 27.015 35.080 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 82304-2:2021
angleško: Health software - Part 2: Health and wellness apps - Quality and reliability (ISO/TS 82304-2:2021)
slovensko: Programska oprema v zdravstvu - 2. del: Aplikacije za zdravje in dobro počutje (wellness) - Kakovost in zanesljivost (ISO/TS 82304-2:2021)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.80 35.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16602-80:2018
angleško: Space product assurance - Software product assurance
slovensko: Zagotavljanje varnih proizvodov v vesoljski tehniki - Zagotavljanje varne programske opreme
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.140 35.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16603-40:2014
angleško: Space engineering - Part 40: Software
slovensko: Vesoljska tehnika - 40. del: Programska oprema
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.080 49.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 25178-71:2017
angleško: Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part 71: Software measurement standards (ISO 25178-71:2017)
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Tekstura površine: ravna - 71. del: Standardi za merilno programsko opremo (ISO 25178-71:2017)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 35.080 17.040.40 17.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4660-005:2019
angleško: Aerospace series - Modular and Open Avionics Architectures - Part 005: Software
slovensko: Aeronavtika - Modularne in odprte letalske elektronske arhitekture - 005. del: Programska oprema
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.080 49.090
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2019
angleški jezik SIST-V: 203.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/CLC/TR 17602-80-01:2021
angleško: Space product assurance - Reuse of existing software
slovensko: Zagotavljanje kakovosti proizvodov v vesoljski tehniki - Ponovna uporaba obstoječe programske opreme
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.120.99 35.080 49.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/CLC/TR 17602-80-03:2021
angleško: Space product assurance - Software dependability and safety
slovensko: Zagotavljanje kakovosti proizvodov v vesoljski tehniki - Zanesljivost in varnost programske opreme
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.120.99 35.080 49.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/CLC/TR 17602-80-04:2021
angleško: Space product assurance - Software metrication programme definition and implementation
slovensko: Zagotavljanje kakovosti proizvodov v vesoljski tehniki - Definicija in izvajanje programa za merjenje programske opreme
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.080 03.120.99 49.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2021
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/CLC/TR 17602-80-11:2021
angleško: Space product assurance - Software process assessment and improvement - Part 1: Framework
slovensko: Zagotavljanje kakovosti proizvodov v vesoljski tehniki - Ocenjevanje in izboljšanje programske opreme - 1. del: Okvir
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.120.99 35.080 49.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2021
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi