ICS: 35.100.01 - Medsebojno povezovanje odprtih sistemov na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 92
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10160:2015
angleško: Information and documentation -- Open Systems Interconnection -- Interlibrary Loan Application Service Definition
slovensko: Informatika in dokumentacija - Medsebojno povezani odprti sistemi - Definicija aplikacijskih storitev medknjižnične izposoje
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 35.100.01 01.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62455:2011
angleško: Internet protocol (IP) and transport stream (TS) based service access (IEC 62455:2010)
slovensko: Dostop do storitve na podlagi internetnega protokola (IP) in transportne struje (TS) (IEC 62455:2010)
TC: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS: 35.100.01 33.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2011
angleški jezik SIST-2A: 225.06 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62734:2015
angleško: Industrial networks - Wireless communication network and communication profiles - ISA 100.11a (IEC 62734:2014)
slovensko: Industrijska omrežja - Brezžično komunikacijsko omrežje in komunikacijski profili - ISA 100.11a (IEC 62734:2014)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 35.100.01 33.040.40 25.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2015
angleški jezik SIST-2H: 297.66 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62745:2017
angleško: Safety of machinery - General requirements for cableless control systems of machinery (IEC 62745:2017)
slovensko: Varnost strojev - Splošne zahteve za brezžično povezavo upravljalnikov e nadzornih sistemov strojev (IEC 62745:2017)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 35.100.01 13.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62919:2018
angleško: Content management - Monitoring and management of personal digital content (IEC 62919:2017)
slovensko: Upravljanje vsebin - Nadzor in upravljanje osebnih digitalnih vsebin (IEC 62919:2017)
TC: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS: 35.100.01 35.040.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10161-1:2014
angleško: Information and documentation - Open Systems Interconnection - Interlibrary Loan Application Protocol Specification - Part 1: Protocol specification
slovensko: Informatika in dokumentacija - Skupina za povezovanje odprtih sistemov - Specifikacija aplikacijskega protokola za medknjižnično izposojo - 1. del: Specifikacija protokola
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 35.100.01 01.140.20 35.240.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10161-2:2014
angleško: Information and documentation -- Open Systems Interconnection - Interlibrary Loan Application Protocol Specification - Part 2: Protocol implementation conformance statement (PICS) proforma
slovensko: Informatika in dokumentacija - Medsebojno povezani odprti sistemi - Specifikacija aplikacijskega protokola za medknjižnično izposojo - 2. del: Izjava o skladnosti izvedbe protokola (PICS)
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 35.100.01 35.240.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16836-1:2016
angleško: Communication systems for meters - Wireless mesh networking for meter data exchange - Part 1: Introduction and standardization framework
slovensko: Komunikacijski sistemi za merilnike - Brezžična zankasta omrežja za izmenjavo podatkov merilnikov - 1. del: Uvod in standardizacijski okvir
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.100.01 33.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 62541-1:2010
angleško: OPC unified architecture - Part 1: Overview and concepts (IEC/TR 62541-1:2010 )
slovensko: Poenotena arhitektura OPC - 1. del: Pregled in koncepti (IEC/TR 62541-1:2010)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 25.040.40 35.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
Razveljavitev: 01-maj-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC IEC/TR 62541-1:2021
angleško: OPC unified architecture - Part 1: Overview and concepts
slovensko: Enotna arhitektura OPC - 1. del: Pregled in koncepti
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 35.100.01 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC IEC/TR 62541-2:2021
angleško: OPC unified architecture - Part 2: Security Model (IEC/TR 62541-2:2020)
slovensko: Poenotena arhitektura OPC - 2. del: Zaščitni model (IEC/TR 62541-2:2020)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 35.100.01 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4660-003:2019
angleško: Aerospace series - Modular and Open Avionics Architectures - Part 003: Communications/Network
slovensko: Aeronavtika - Modularne in odprte letalske elektronske arhitekture - 003. del: Komunikacije/omrežje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.100.01 49.090
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62056-21:2002
angleško: Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load control -- Part 21: Direct local data exchange
slovensko: Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load control - Part 21: Direct local data exchange (IEC 62056-21:2002)
TC: MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS: 17.220.20 35.100.01 91.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61334-4-42:1996
angleško: Distribution automation using distribution line carrier systems -- Part 4: Data communication protocols -- Section 42: Application protocols - Application layer
slovensko: Distribution automation using distribution line carrier systems - Part 4: Data communication protocols - Section 42: Application protocols - Application layer (IEC 1334-4-42:1996)
TC: PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS: 35.100.01 35.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1997
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61784-3-17:2017
angleško: Industrial communication networks - Profiles - Part 3-17: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 17 (IEC 61784-3-17:2016)
slovensko: Industrijska komunikacijska omrežja - Profili - 3-17. del: Funkcijska varnost procesnih vodil - Dodatne specifikacije za CPF 17 (IEC 61784-3-17:2016)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 35.100.01 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TS 102 190 V1.1.1 (2003-03)
angleško: Near Field Communication (NFC) IP-1; Interface and Protocol (NFCIP-1)
slovensko: Komunikacija sosednjega polja (NFC) IP-1 - Vmesnik in protokol (NFCIP-1)
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 35.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TS 102 312 V1.1.1 (2004-02)
angleško: Near Field Communication Interface and Protocol-2 (NFCIP-2)
slovensko: Vmesnik in protokol–2 komunikacije sosednjega polja (NFCIP-2)
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 35.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ES 202 391-1 V1.3.1 (2008-05)
angleško: Open Service Access (OSA) - Parlay X Web Services - Part 1: Common (Parlay X 2)
slovensko: Odprti dostop do storitve (OSA) - Spletne storitve Parlay X - 1. del: Splošno (Parlay X 2)
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 35.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2008
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ES 202 391-2 V1.3.1 (2008-05)
angleško: Open Service Access (OSA) - Parlay X Web Services - Part 2: Third Party Call (Parlay X 2)
slovensko: Odprti dostop do storitve (OSA) - Spletne storitve Parlay X - 2. del: Klic tretjega (Parlay X 2)
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 35.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ES 202 391-3 V1.3.1 (2008-05)
angleško: Open Service Access (OSA) - Parlay X Web Services - Part 3: Call Notification (Parlay X 2)
slovensko: Odprti dostop do storitve (OSA) - Spletne storitve Parlay X - 3. del: Priglasitev klica (Parlay X 2)
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 35.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ES 202 391-4 V1.3.1 (2008-05)
angleško: Open Service Access (OSA) - Parlay X Web Services - Part 4: Short Messaging (Parlay X 2)
slovensko: Odprti dostop do storitve (OSA) - Spletne storitve Parlay X - 4. del: Kratko sporočanje (Parlay X 2)
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 35.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ES 202 391-5 V1.3.1 (2008-05)
angleško: Open Service Access (OSA) - Parlay X Web Services - Part 5: Multimedia Messaging (Parlay X 2)
slovensko: Odprti dostop do storitve (OSA) - Spletne storitve Parlay X - 5. del: Večpredstavnostno sporočanje (Parlay X 2)
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 35.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ES 202 391-6 V1.3.1 (2008-05)
angleško: Open Service Access (OSA) - Parlay X Web Services - Part 6: Payment (Parlay X 2)
slovensko: Odprti dostop do storitve (OSA) - Spletne storitve Parlay X - 6. del: Plačilo (Parlay X 2)
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 35.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ES 202 391-7 V1.3.1 (2008-05)
angleško: Open Service Access (OSA) - Parlay X Web Services - Part 7: Account Management (Parlay X 2)
slovensko: Odprti dostop do storitve (OSA) - Spletne storitve Parlay X - 7. del: Upravljanje obračuna (Parlay X 2)
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 35.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ES 202 391-8 V1.3.1 (2008-05)
angleško: Open Service Access (OSA) - Parlay X Web Services - Part 8: Terminal Status (Parlay X 2)
slovensko: Odprti dostop do storitve (OSA) - Spletne storitve Parlay X - 8. del: Stanje terminala (Parlay X 2)
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 35.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi