ICS: 35.100.05 - Večslojne uporabniške rešitve

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 205
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62601:2016
angleško : Industrial communication networks - Wireless communication network and communication profiles - WIA-PA (IEC 62601:2015)
slovensko : Industrijska komunikacijska omrežja - Brezžično komunikacijsko omrežje in komunikacijski profili - WIA-PA (IEC 62601:2015)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.100.05 25.040.40 35.240.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2016
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 62685:2011
angleško : Industrial communication networks - Profiles - Assessment guideline for safety devices using IEC 61784-3 functional safety communication profiles (FSCPs) (IEC/TR 62685:2010)
slovensko : Industrijska komunikacijska omrežja - Profili – Smernica za ocenjevanje varnostnih naprav, ki uporabljajo komunikacijske profile funkcionalne varnosti po IEC 61784-3 (IEC/TR 62685:2010)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 25.040.40 35.100.05
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15118-1:2019
angleško : Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 1: General information and use-case definition (ISO 15118-1:2019)
slovensko : Cestna vozila - Komunikacijski vmesnik med vozilom in omrežjem - 1. del: Splošne informacije in definicija primera uporabe (ISO 15118-1:2019)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.100.05 43.040.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2019
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15118-4:2019
angleško : Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 4: Network and application protocol conformance test (ISO 15118-4:2018)
slovensko : Cestna vozila - Komunikacijski vmesnik med vozilom in omrežjem - 4. del: Preskus skladnosti omrežja in aplikacijskega protokola (ISO 15118-4:2018)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.100.05 43.040.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2019
angleški jezik SIST-2N: 352.11 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15118-5:2019
angleško : Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 5: Physical layer and data link layer conformance test (ISO 15118-5:2018)
slovensko : Cestna vozila - Komunikacijski vmesnik med vozilom in omrežjem - 5. del: Preskus skladnosti fizične in podatkovne povezovalne plasti (ISO 15118-5:2018)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.100.05 43.040.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2019
angleški jezik SIST-2A: 225.06 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15118-8:2020
angleško : Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 8: Physical layer and data link layer requirements for wireless communication (ISO 15118-8:2020)
slovensko : Cestna vozila - Komunikacijski vmesnik med vozilom in omrežjem - 8. del: Zahteve za fizične in podatkovne povezovalne plasti za brezžično komunikacijo (ISO 15118-8:2020)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 43.040.15 35.100.05
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61158-1:2019
angleško : Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 1: Overview and guidance for the IEC 61158 and IEC 61784 series (IEC 61158-1:2019)
slovensko : Industrijska komunikacijska omrežja - Specifikacije za procesna vodila - 1. del: Pregled in navodila za skupini IEC 61158 in IEC 61784 (IEC 61158-1:2019)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.100.05 35.110 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61784-1:2004
angleško : Digital data communications for measurement and control -- Part 1: Profile sets for continuous and discrete manufacturing relative to fieldbus use in industrial control systems
slovensko : Digital data communications for measurement and control - Part 1: Profile sets for continuous and discrete manufacturing relative to fieldbus use in industrial control systems
TC : MKP - Merjenje in krmiljenje v industrijskih procesih - odbor pridružen SIST/TC MOV ICS : 35.100.05 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2004
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61784-1:2019
angleško : Industrial communication networks - Profiles - Part 1: Fieldbus profiles (IEC 61784-1:2019)
slovensko : Industrijska komunikacijska omrežja - Profili - 1. del: Profili procesnih vodil (IEC 61784-1:2019)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.100.05 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-V: 203.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61784-2:2019
angleško : Industrial communication networks - Profiles - Part 2: Additional fieldbus profiles for real-time networks based on ISO/IEC 8802-3 (IEC 61784-2:2019)
slovensko : Industrijska komunikacijska omrežja - Profili - 2. del: Dodatni profili procesnih vodil za omrežja, ki delujejo v realnem času po ISO/IEC 8802-3 (IEC 61784-2:2019)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.100.05 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-Z: 214.17 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61784-3:2016
angleško : Industrial communication networks - Profiles - Part 3: Functional safety fieldbuses - General rules and profile definitions (IEC 61784-3:2016)
slovensko : Industrijska komunikacijska omrežja - Profili - 3. del: Funkcionalno varna procesna vodila - Splošna pravila in definicije profilov (IEC 61784-3:2016)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 25.040.40 35.100.05
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2017
Razveljavitev : 01-Feb-2024
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61784-3:2021
angleško : Industrial communication networks - Profiles - Part 3: Functional safety fieldbuses - General rules and profile definitions (IEC 61784-3:2021)
slovensko : Industrijska komunikacijska omrežja - Profili - 3. del: Funkciijska varnost procesnih vodil - Splošna pravila in definicije profilov (IEC 61784-3:2021)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 25.040.40 35.100.05
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62481-1:2014
angleško : Digital living network alliance (DLNA) home networked device interoperability guidelines -- Part 1: Architecture and protocols (IEC 62680-4:2013)
slovensko : Smernice za medobratovalnost naprav, povezanih v domače omrežje po standardu za hišna digitalna omrežja (DLNA) - 1. del: Arhitektura in protokoli (IEC 62680-4:2013)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 35.100.05 35.110 33.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2014
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62481-2:2014
angleško : Digital living network alliance (DLNA) home networked device interoperability guidelines -- Part 2: DLNA media formats
slovensko : Smernice za medobratovalnost naprav, povezanih v domače omrežje po standardu za hišna digitalna omrežja (DLNA) - 2. del: Formati medijev po DLNA
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 35.100.05 33.160.01 35.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2014
angleški jezik SIST-2D: 256.52 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62481-3:2014
angleško : Digital living network alliance (DLNA) home networked device interoperability guidelines -- Part 3: Link protection
slovensko : Smernice za medobratovalnost naprav, povezanih v domače omrežje po standardu za hišna digitalna omrežja (DLNA) - 3. del: Zaščita povezav (IEC 62481-3:2013)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.160.01 35.100.05 35.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2014
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62481-4:2014
angleško : Digital living network alliance (DLNA) home networked device interoperability guidelines - Part 4: DRM interoperability solutions (TA9) (IEC 62481-4:2014)
slovensko : Smernice za medobratovalnost naprav, povezanih v domače omrežje po standardu za hišna digitalna omrežja (DLNA) - 4. del: Rešitve za medobratovalnost DRM (digitalnih radijskih naprav) (IEC 62481-4:2014)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 35.110 35.100.05 33.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62481-5:2014
angleško : Digital living network alliance (DLNA) home networked device interoperability guidelines -- Part 5 -1: DLNA device profile guidelines - General (IEC 62481-5:2013)
slovensko : Smernice za medobratovalnost naprav, povezanih v domače omrežje po standardu za hišna digitalna omrežja (DLNA) - 5. del: Smernice za profil naprav po DLNA - Splošno (IEC 62481-5:2013)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 35.100.05 35.110 33.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62872-2:2022
angleško : Industrial-process measurement, control and automation - Part 2: Internet of Things (IoT) - Application framework for industrial facility demand response energy management (IEC 62872-2:2022)
slovensko : Meritev, nadzor in avtomatizacija merilnega industrijskega procesa - 2. del: Internet stvari (IoT) - Aplikacijski okvir uporabe za upravljanje porabe energije v industrijskih objektih (IEC 62872-2:2022)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.100.05 25.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2022
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15118-20:2022
angleško : Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 20: 2nd generation network layer and application layer requirements (ISO 15118-20:2022)
slovensko : Cestna vozila - Komunikacijski vmesnik med vozilom in omrežjem - 20. del: Zahteve za omrežno in aplikacijsko plast druge generacije (ISO 15118-20:2022)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.100.05 43.040.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2022
angleški jezik SIST-2D: 256.52 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 419211-1:2014
angleško : Protection profiles for secure signature creation device - Part 1: Overview
slovensko : Profil zaščite sredstva za varno elektronsko podpisovanje - 1. del: Pregled
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.100.05 35.030 35.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 419211-2:2013
angleško : Protection Profile for Secure signature creation device - Part 2: Device with key generation
slovensko : Profil zaščite sredstva za varno elektronsko podpisovanje - 2. del: Sredstvo za tvorjenje ključa
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.030 35.040.01 35.100.05
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2013
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 419211-3:2013
angleško : Protection profiles for secure signature creation device - Part 3: Device with key import
slovensko : Profil zaščite sredstva za varno elektronsko podpisovanje - 3. del: Sredstvo z vnosom ključa
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.030 35.040.01 35.100.05
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 419211-4:2013
angleško : Protection profiles for secure signature creation device - Part 4: Extension for device with key generation and trusted communication with certificate generation application
slovensko : Profil zaščite sredstva za varno elektronsko podpisovanje - 4. del: Podaljšek za sredstvo, ki generira ključ in zaupno komunicira prek aplikacije z generiranjem certifikatov
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.030 35.040.01 35.100.05
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 419211-5:2013
angleško : Protection profiles for secure signature creation device - Part 5: Device with key generation and trusted communication with signature-creation application
slovensko : Profil zaščite sredstva za varno elektronsko podpisovanje - 5. del: Sredstvo, ki generira ključ in zaupno komunicira prek aplikacije s podpisovanjem
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.030 35.040.01 35.100.05
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 419211-6:2014
angleško : Protection profiles for secure signature creation device - Part 6: Extension for device with key import and trusted channel to signature creation application
slovensko : Profil zaščite sredstva za varno elektronsko podpisovanje - 6. del: Podaljšek za sredstvo, ki z vnosom ključa in zaupnim komuniciranjem z aplikacijo s podpisovanjem
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.030 35.040.01 35.100.05
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi