ICS: 35.100.10 - Fizični sloj

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 68
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12253:2004
angleško : Road transport and traffic telematics - Dedicated short-range communication - Physical layer using microwave at 5,8 GHz
slovensko : Cestna transportna in prometna telematika (RTTT) – Posebna komunikacija kratkega dosega (DSRC) – Fizična plast na frekvenci 5,8 GHz
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.100.10 35.240.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62943:2017
angleško : Visible light beacon system for multimedia applications (IEC 62943:2017)
slovensko : Vidna svetloba svetilniškega sistema za multimedijske aplikacije (IEC 62943:2017)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 35.100.10 33.160.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 13149-8:2013
angleško : Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 8: Physical layer for IP communication
slovensko : Javni prevoz - Sistemi za časovno razporejanje in nadzor cestnih vozil - 8. del: Fizična plast za IP-komunikacije
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 03.220.20 35.100.10 43.040.15 35.240.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13757-2:2018
angleško : Communication systems for meters - Part 2: Wired M-Bus communication
slovensko : Komunikacijski sistemi za števce - 2. del: Žične komunikacije po M-vodilu
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.100.10 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13757-4:2019
angleško : Communication systems for meters - Part 4: Wireless M-Bus communication
slovensko : Komunikacijski sistemi za števce - 4. del: Brezžično komuniciranje po M-vodilu
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.100.20 35.100.10 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13757-6:2015
angleško : Communication systems for meters - Part 6: Local Bus
slovensko : Komunikacijski sistemi za merilnike - 6. del: Vodilo (Local bus)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.100.20 35.100.10 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2016
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13757-7:2018
angleško : Communication systems for meters - Part 7: Transport and security services
slovensko : Komunikacijski sistemi za merilnike - 7. del: Prevoz in varnostne službe
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.100.20 35.100.10 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2018
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15118-3:2016
angleško : Road vehicles - Vehicle to grid Communication interface - Part 3: Physical and data link layer requirements (ISO 15118-3:2015)
slovensko : Cestna vozila - Komunikacijski vmesnik med vozilom in omrežjem - 3. del: Zahteve za fizikalne in podatkovne povezovalne plasti (ISO 15118-3:2015)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.100.20 35.100.10 43.040.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 50568-4:2015
angleško : Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 4: Physical Layer based on SMITP B-PSK modulation and SMITP Data Link Layer
slovensko : Izmenjava podatkov pri merjenju električne energije - Niz DLMS/COSEM - 4. del: Fizična plast, temelječa na modulaciji SMITP B-PSK in plasti SMITP za povezavo podatkov
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 35.100.20 35.100.10 91.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61158-2:2004
angleško : Digital data communications for measurement and control - Fieldbus for use in industrial control systems -- Part 2: Physical layer specification and service definition
slovensko : Digital data communications for measurement and control - Fieldbus for use in industrial control systems - Part 2: Physical layer specification and service definition
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.110 35.100.10 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2004
angleški jezik SIST-V: 203.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61158-2:2014
angleško : Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 2: Physical layer specification and service definition (IEC 61158-2:2014)
slovensko : Industrijska komunikacijska omrežja - Specifikacije za procesna vodila - 2. del: Specifikacija fizične ravni in definicija opravil (IEC 61158-2:2014)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.110 25.040.40 35.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-2B: 235.95 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 175-2 ed.2 (1996-09)
angleško : Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 2: Physical Layer (PHL)
slovensko : Digitalne izboljšane brezvrvične telekomunikacije (DECT) - Skupni vmesnik (CI) - 2. del: Fizična plast (PHL)
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 35.100.10 33.070.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-1999
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 324-9 ed.1 (1996-02)
angleško : Signalling Protocols and Switching (SPS) - V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.1 interface for the support of Access Network (AN); Part 9: Test specification for the physical layer
slovensko : Signalizacijski protokoli in komutacija (SPS) - Vmesniki "V" pri digitalnih krajevnih centralah (LE) - Vmesnik V5.1 za podporo dostopovnega omrežja (AN) - 9. del: Preskušalna specifikacija za fizično plast
TC : SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS : 33.040.30 35.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 347-9 ed.1 (1996-02)
angleško : Signalling Protocols and Switching (SPS) - V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.2 interface for the support of Access Network (AN); Part 9: Test specification for the physical layer
slovensko : Signalizacijski protokoli in komutacija (SPS) - Vmesniki "V" pri digitalnih krajevnih centralah (LE) - Vmesnik V5.2 za podporo dostopovnega omrežja (AN) - 9. del: Preskušalna specifikacija za fizično plast
TC : SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS : 35.100.10 33.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60728-7-1:2005
angleško : Cable networks for television signals, sound signals and interactive services -- Part 7-1: Hybrid Fibre Coax Outside Plant Status Monitoring - Physical (PHY) Layer Specification
slovensko : Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve – 7-1. del: Nadzorovanje stanja zunanjih inštalacij omrežij hibridnih optično-koaksialnih kablov – Specifikacija fizične (PHY) plasti (IEC 60728-7-1:2003)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.060.40 35.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62056-42:2002
angleško : Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load control -- Part 42: Physical layer services and procedures for connection-oriented asynchronous data exchange
slovensko : Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load control - Part 42: Physical layer services and procedures for connection-oriented asynchronous data exchange (IEC 62056- 42:2002)
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 17.220.20 35.100.10 91.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 175-2 ed.1 (1992-10)
angleško : Radio Equipment and Systems (RES); Digital European Cordless Telecommunications (DECT) Common interface Part 2: Physical layer
slovensko : Radijska oprema in sistemi (RES) – Digitalne evropske brezvrvične telekomunikacije (DECT) – Skupni vmesnik (CI) – 2. del: Fizična plast (PHL)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 35.100.10 33.070.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ES 202 663 V1.1.0 (2010-01)
angleško : Intelligent Transport Systems (ITS) - European profile standard for the physical and medium access control layer of Intelligent Transport Systems operating in the 5 GHz frequency band
slovensko : Inteligentni transportni sistemi (ITS) - Evropski standard za profil fizične plasti in plasti krmiljenja dostopa do medija inteligentnih transportnih sistemov, ki obratujejo v frekvenčnem pasu 5 GHz
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 35.100.10 35.240.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 302 190 V1.1.1 (2005-06)
angleško : Near Field Communication; Interface and Protocol (NFCIP-1) [ISO/IEC 18092 (2004) modified]
slovensko : Komunikacija sosednjega polja – Vmesnik in protokol (NFCIP-1) [ISO/IEC 18092 (2004), spremenjen]
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 35.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ES 203 311-2 V1.1.1 (2019-05)
angleško : Integrated broadband cable telecommunication networks (CABLE) - Fourth generation transmission systems for interactive cable television services - IP cable modems - Part 2: Physical layer - DOCSIS® 3.1 [ANSI/SCTE 220-1 2016]
slovensko : Integrirana širokopasovna kabelska telekomunikacijska omrežja (CABLE) - Četrta generacija prenosnih sistemov za storitve interaktivne kabelske televizije - IP-kabelski modemi - 2. del: Fizična plast - DOCSIS® 3.1 [ANSI/SCTE 220-1 2016]
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.060.40 35.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 300 175-2 V1.4.2 (1999-06)
angleško : Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 2: Physical Layer (PHL)
slovensko : Digitalne izboljšane brezvrvične telekomunikacije (DECT) – Skupni vmesnik (CI) – 2. del: Fizična plast (PHL)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 35.100.10 33.070.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 300 175-2 V1.5.1 (2001-02)
angleško : Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 2: Physical Layer (PHL)
slovensko : Digitalne izboljšane brezvrvične telekomunikacije (DECT) – Skupni vmesnik (CI) – 2. del: Fizična plast (PHL)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 35.100.10 33.070.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 300 175-2 V1.7.1 (2003-07)
angleško : Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 2: Physical Layer (PHL)
slovensko : Digitalne izboljšane brezvrvične telekomunikacije (DECT) – Skupni vmesnik (CI) – 2. del: Fizična plast (PHL)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 35.100.10 33.070.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 300 175-2 V1.8.1 (2004-11)
angleško : Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 2: Physical Layer (PHL)
slovensko : Digitalne izboljšane brezvrvične telekomunikacije (DECT) – Skupni vmesnik (CI) – 2. del: Fizična plast (PHL)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 35.100.10 33.070.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2006
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 300 175-2 V1.9.1 (2005-09)
angleško : Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 2: Physical Layer (PHL)
slovensko : Digitalne izboljšane brezvrvične telekomunikacije (DECT) – Skupni vmesnik (CI) – 2. del: Fizična plast (PHL)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 35.100.10 33.070.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2006
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi