ICS: 35.100.20 - Podatkovni povezovalni sloj

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 145
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12795:2003
angleško : Road transport and traffic telematics - Dedicated Short Range Communication (DSRC) - DSRC data link layer: medium access and logical link control
slovensko : Cestna transportna in prometna telematika – Posebna komunikacija kratkega dosega (DSRC) – Podatkovna povezovalna plast DSRC: srednji dostop in krmiljenje logične povezave
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.60 35.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13757-4:2019
angleško : Communication systems for meters - Part 4: Wireless M-Bus communication
slovensko : Komunikacijski sistemi za števce - 4. del: Brezžično komuniciranje po M-vodilu
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.100.20 35.100.10 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13757-6:2015
angleško : Communication systems for meters - Part 6: Local Bus
slovensko : Komunikacijski sistemi za merilnike - 6. del: Vodilo (Local bus)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.100.20 35.100.10 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2016
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13757-7:2018
angleško : Communication systems for meters - Part 7: Transport and security services
slovensko : Komunikacijski sistemi za merilnike - 7. del: Prevoz in varnostne službe
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.100.20 35.100.10 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2018
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15118-3:2016
angleško : Road vehicles - Vehicle to grid Communication interface - Part 3: Physical and data link layer requirements (ISO 15118-3:2015)
slovensko : Cestna vozila - Komunikacijski vmesnik med vozilom in omrežjem - 3. del: Zahteve za fizikalne in podatkovne povezovalne plasti (ISO 15118-3:2015)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.100.20 35.100.10 43.040.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 125 ed.1 (1991-09)
angleško : Integrated Services Digital Network (ISDN); User-network interface data link layer specification; Application of CCITT Recommendations Q.920/I.440 and Q.921/I.441
slovensko : Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Specifikacija podatkovne povezovalne plasti vmesnika uporabnik-omrežje - Aplikacija priporočil CCIT Q.920/I.440 in Q.921/I.441
TC : SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS : 35.100.20 33.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1996
Razveljavitev : 01-Dec-1996
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 50568-4:2015
angleško : Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 4: Physical Layer based on SMITP B-PSK modulation and SMITP Data Link Layer
slovensko : Izmenjava podatkov pri merjenju električne energije - Niz DLMS/COSEM - 4. del: Fizična plast, temelječa na modulaciji SMITP B-PSK in plasti SMITP za povezavo podatkov
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 35.100.20 35.100.10 91.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 175-4 ed.2 (1996-09)
angleško : Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 4: Data Link Control (DLC) layer
slovensko : Digitalne izboljšane brezvrvične telekomunikacije (DECT) - Skupni vmesnik (CI) - 4. del: Plast krmiljenja podatkovnih povezav (DCL)
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 35.100.20 33.070.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-1999
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 324-7 ed.1 (1995-10)
angleško : Signalling Protocols and Switching (SPS) - V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.1 interface for the support of Access Network (AN); Part 7: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification for the data link layer
slovensko : Signalizacijski protokoli in komutacija (SPS) - Vmesniki "V" pri digitalnih krajevnih centralah (LE) - Vmesnik V5.1 za podporo dostopovnega omrežja (AN) - 7. del: Zgradba preskušalnega niza in namen preskušanja (TSS&TP) za podatkovno povezovalno plast
TC : SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS : 33.040.30 35.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1997
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 347-7 ed.1 (1996-02)
angleško : Signalling Protocols and Switching (SPS) - V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.2 interface for the support of Access Network (AN); Part 7: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification for the data link layer
slovensko : Signalizacijski protokoli in komutacija (SPS) - Vmesniki "V" pri digitalnih krajevnih centralah (LE) - Vmesnik V5.2 za podporo dostopovnega omrežja (AN) - 7. del: Zgradba preskušalnega niza in namen preskušanja (TSS&TP) za podatkovno povezovalno plast
TC : SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS : 35.100.20 33.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 402-1 ed.1 (1995-11)
angleško : Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol; Data link layer; Part 1: General aspects [ITU-T Recommendation Q.920 (1993), modified]
slovensko : Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Protokol digitalne naročniške signalizacije št. 1 (DSS1) - Podatkovna povezovalna plast - 1. del: Splošne značilnosti (prilagojeno priporočilo ITU-T Q.921 (1993))
TC : SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS : 35.100.20 33.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1996
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 402-2 ed.1 (1995-11)
angleško : Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol; Data link layer; Part 2: General protocol specification [ITU-T Recommendation Q.921 (1993), modified]
slovensko : Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Protokol digitalne naročniške signalizacije št. 1 (DSS1) - Podatkovna povezovalna plast - 2. del: Splošna specifikacija protokola (prilagojeno priporočilo ITU-T Q.921 (1993))
TC : SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS : 35.100.20 33.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1996
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 402-3 ed.1 (1996-08)
angleško : Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol; Data link layer; Part 3: Frame relay protocol specification
slovensko : Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Protokol digitalne naročniške signalizacije št. 1 (DSS1) - Podatkovna povezovalna plast - 3. del: Specifikacija protokola blokovnega posredovanja
TC : SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS : 33.080 35.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1998
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 402-4 ed.1 (1996-09)
angleško : Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol; Data link layer; Part 4: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma specification for the general protocol
slovensko : Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Protokol digitalne naročniške signalizacije št. 1 (DSS1) - Podatkovna povezovalna plast - 4. del: Izjava o skladnosti izvedbe protokola (PICS) - Proforma specifikacije za splošni protokol
TC : SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS : 35.100.20 33.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1998
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 402-5 ed.1 (1996-08)
angleško : Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol; Data link layer; Part 5: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma specification for the frame relay protocol
slovensko : Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Protokol digitalne naročniške signalizacije št. 1 (DSS1) - Podatkovna povezovalna plast - 5. del: Izjava o skladnosti izvedbe protokola (PICS) - Proforma specifikacije za protokol blokovnega posredovanja
TC : SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS : 33.080 35.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1998
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 402-6 ed.1 (1997-01)
angleško : Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol; Data link layer; Part 6: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification for the general protocol
slovensko : Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Protokol digitalne naročniške signalizacije št. 1 (DSS1) - Podatkovna povezovalna plast - 6. del: Zgradba preskušalnega niza in namen preskušanja (TSS&TP) - Specifikacija za splošni protokol
TC : SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS : 35.100.20 33.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1998
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 402-7 ed.1 (1997-09)
angleško : Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol; Data link layer; Part 7: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma specification for the general protocol
slovensko : Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Protokol digitalne naročniške signalizacije št. 1 (DSS1) - Podatkovna povezovalna plast - 7. del: Abstraktni preskušalni niz (ATS) in delna dodatna informacija za preskušanje izvedbe protokola (PIXIT) - Proforma specifikacije za generični protokol
TC : SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS : 35.100.20 33.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1999
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60728-7-3:2009
angleško : Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 7-3: Hybrid fibre coax outside plant status monitoring - Power Supply to Transponder Interface Bus (PSTIB) specification (IEC 60728-7-3:2009)
slovensko : Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve - 7-3. del: Nadzorovanje stanja zunanjih inštalacij omrežij hibridnih optično-koaksialnih kablov - Specifikacija napajalnika za vodilo vmesnika transponderja (PSTIB) (IEC 60728-7-3:2009)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 35.100.20 33.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61158-3-1:2014
angleško : Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-1: Data-link layer service definition - Type 1 elements (IEC 61158-3-1:2014)
slovensko : Industrijska komunikacijska omrežja - Specifikacije za procesna vodila - 3-1. del: Specifikacija protokola na ravni podatkovnih povezav - Elementi tipa 1 (IEC 61158-3-1:2014)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.100.20 35.110 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61158-3-2:2014
angleško : Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-2: Data-link layer service definition - Type 2 elements (IEC 61158-3-2:2014)
slovensko : Industrijska komunikacijska omrežja - Specifikacije za procesna vodila - 3-2. del: Specifikacija protokola na ravni podatkovnih povezav - Elementi tipa 2 (IEC 61158-3-2:2014)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.110 35.100.20 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61158-3-3:2014
angleško : Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-3: Data-link layer service definition - Type 3 elements (IEC 61158-3-3:2014)
slovensko : Industrijska komunikacijska omrežja - Specifikacije za procesna vodila - 3-3. del: Specifikacija protokola na ravni podatkovnih povezav - Elementi tipa 3 (IEC 61158-3-3:2014)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.110 35.100.20 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61158-3-4:2014
angleško : Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-4: Data-link layer service definition - Type 4 elements (IEC 61158-3-4:2014)
slovensko : Industrijska komunikacijska omrežja - Specifikacije za procesna vodila - 3-4. del: Definicija opravil na ravni podatkovnih povezav - Elementi tipa 4 (IEC 61158-3-4:2014)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.110 35.100.20 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61158-3-4:2019
angleško : Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-4: Data-link layer service definition - Type 4 elements (IEC 61158-3-4:2019)
slovensko : Industrijska komunikacijska omrežja - Specifikacije za procesna vodila - 3-4. del: Definicija opravil na ravni podatkovnih povezav - Elementi tipa 4 (IEC 61158-3-4:2019)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.110 25.040.40 35.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61158-3-7:2008
angleško : Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-7: Data-link layer service definition - Type 7 elements
slovensko : Industrijska komunikacijska omrežja - Specifikacije za procesna vodila - 3-7. del: Definicija opravil na nivoju podatkovnih povezav - Elementi tipa 7 (IEC 61158-3-7:2007)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.110 35.100.20 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61158-3-8:2008
angleško : Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-8: Data-link layer service definition - Type 8 elements
slovensko : Industrijska komunikacijska omrežja - Specifikacije za procesna vodila - 3-8. del: Definicija opravil na nivoju podatkovnih povezav - Elementi tipa 8 (IEC 61158-3-8:2007)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.110 35.100.20 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi