ICS: 35.100.30 - Omrežni sloj

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 43
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16836-2:2016
angleško: Communication systems for meters - Wireless mesh networking for meter data exchange - Part 2: Networking layer and stack specification
slovensko: Komunikacijski sistemi za merilnike - Brezžična zankasta omrežja za izmenjavo podatkov merilnikov - 2. del: Omrežna plast in specifikacija sklada
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.100.30 33.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2017
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 660 ed.1 (1996-08)
angleško: Integrated Services Digital Network (ISDN); Synchronization and Co-ordination Function (SCF) for the provision of the OSI Connection-mode Network Service (OSI CONS) in an ISDN environment; Specification of SCF [ITU-T Recommendation Q.923 (1995), modified]
slovensko: Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Sinhronizacijska in usklajevalna funkcija (SCF) za zagotovitev povezavne omrežne storitve OSI (OSI CONS) v okolju ISDN - Specifikacija SCF (preoblikovano priporočilo ITU-T Q.923 (1995))
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 35.100.30 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 175-5 ed.3 (1997-12)
angleško: Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 5: Network (NWK) layer
slovensko: Digitalne izboljšane brezvrvične telekomunikacije (DECT) - Skupni vmesnik (CI) - 5. del: Omrežna plast (NWK)
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 35.100.30 33.070.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 324-3 ed.1 (1995-10)
angleško: Signalling Protocols and Switching (SPS) - V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.1 interface for the support of Access Network (AN); Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification for the network layer (AN side)
slovensko: Signalizacijski protokoli in komutacija (SPS) - Vmesniki "V" pri digitalnih krajevnih centralah (LE) - Vmesnik V5.1 za podporo dostopovnega omrežja (AN) - 3. del: Zgradba preskušalnega niza in namen preskušanja (TSS&TP) za omrežno plast na strani dostopovnega omrežja (AN)
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 33.040.30 35.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1997
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 324-5 ed.1 (1995-10)
angleško: Signalling Protocols and Switching (SPS) - V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.1 interface for the support of Access Network (AN); Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification for the network layer (LE side)
slovensko: Signalizacijski protokoli in komutacija (SPS) - Vmesniki "V" pri digitalnih krajevnih centralah (LE) - Vmesnik V5.1 za podporo dostopovnega omrežja (AN) - 5. del: Zgradba preskušalnega niza in namen preskušanja (TSS&TP) za omrežno plast na strani krajevne centrale (LE)
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 33.040.30 35.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1997
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 347-3 ed.1 (1996-02)
angleško: Signalling Protocols and Switching (SPS) - V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.2 interface for the support of Access Network (AN); Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification for the network layer (AN side)
slovensko: Signalizacijski protokoli in komutacija (SPS) - Vmesniki "V" pri digitalnih krajevnih centralah (LE) - Vmesnik V5.2 za podporo dostopovnega omrežja (AN) - 3. del: Zgradba preskušalnega niza in namen preskušanja (TSS&TP) za omrežno plast na strani dostopovnega omrežja (AN)
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 35.100.30 33.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1997
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 347-5 ed.1 (1996-02)
angleško: Signalling Protocols and Switching (SPS) - V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.2 interface for the support of Access Network (AN); Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification for the network layer (LE side)
slovensko: Signalizacijski protokoli in komutacija (SPS) - Vmesniki "V" pri digitalnih krajevnih telefonskih centralah (LE) - Vmesnik V5.2 za podporo dostopovnega omrežja (AN) - 5. del: Zgradba preskušalnega niza in namen preskušanja (TSS&TP) za omrežno plast na strani krajevne centrale (LE)
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 35.100.30 33.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1997
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 403-1 ed.1 (1995-11)
angleško: Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol; Signalling network layer for circuit-mode basic call control; Part 1: Protocol specification [ITU-T Recommendation Q.931 (1993), modified]
slovensko: Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Protokol digitalne naročniške signalizacije št. 1 (DSS1) - Signalizacijska omrežna plast za krmiljenje vodovnega osnovnega klica - 1. del: Specifikacija protokola (preoblikovano priporočilo ITU-T Q.931 (1993))
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 35.100.30 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1999
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 403-2 ed.1 (1995-11)
angleško: Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol; Signalling network layer for circuit-mode basic call control; Part 2: Specification and Description Language (SDL) diagrams
slovensko: Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Protokol digitalne naročniške signalizacije št. 1 (DSS1) - Signalizacijska omrežna plast za krmiljenje vodovnega osnovnega klica - 2. del: Diagrami v specifikacijskem in opisnem jeziku SDL
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 35.100.30 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1996
Razveljavitev: 01-dec-1996
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 403-3 ed.1 (1996-09)
angleško: Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol; Signalling network layer for circuit-mode basic call control; Part 3: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma specification
slovensko: Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Protokol digitalne naročniške signalizacije št. 1 (DSS1) - Signalizacijska omrežna plast za krmiljenje vodovnega osnovnega klica - 3. del: Izjava o skladnosti izvedbe protokola (PICS) - Proforma specifikacije
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 33.080 35.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1998
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 403-4 ed.1 (1997-01)
angleško: Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol; Signalling network layer for circuit-mode basic call control; Part 4: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification for the user
slovensko: Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Protokol digitalne naročniške signalizacije št. 1 (DSS1) - Signalizacijska omrežna plast za krmiljenje vodovnega osnovnega klica - 4. del: Zgradba preskušalnega niza in namen preskušanja (TSS&TP) - Specifikacija za uporabnika
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 35.100.30 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1998
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 403-5 ed.1 (1997-09)
angleško: Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol; Signalling network layer for circuit-mode basic call control; Part 5: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma specification for the user
slovensko: Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Protokol digitalne naročniške signalizacije št. 1 (DSS1) - Signalizacijska omrežna plast za krmiljenje vodovnega osnovnega klica - 5. del: Abstraktni preskušalni niz (ATS) in delna dodatna informacija za preskušanje izvedbe protokola (PIXIT) - Proforma specifikacije za uporabnika
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 35.100.30 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-1999
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 403-6 ed.1 (1997-01)
angleško: Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol; Signalling network layer for circuit-mode basic call control; Part 6: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification for the network
slovensko: Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Protokol digitalne naročniške signalizacije št. 1 (DSS1) - Signalizacijska omrežna plast za krmiljenje vodovnega osnovnega klica - 6. del: Zgradba preskušalnega niza in namen preskušanja (TSS&TP) - Specifikacija za omrežje
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 35.100.30 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1998
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 403-7 ed.1 (1998-04)
angleško: Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol; Signalling network layer for circuit-mode basic call control; Part 7: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma specification for the network
slovensko: Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Protokol digitalne naročniške signalizacije št. 1 (DSS1) - Signalizacijska omrežna plast za krmiljenje vodovnega osnovnega klica - 7. del: Abstraktni preskušalni niz (ATS) in delna dodatna informacija za preskušanje izvedbe protokola (PIXIT) - Proforma specifikacije za omrežje
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 35.100.30 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-1999
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 175-5 ed.1 (1992-10)
angleško: Radio Equipment and Systems (RES); Digital European Cordless Telecommunications (DECT) Common Interface Part 5: Network layer
slovensko: Radijska oprema in sistemi (RES) – Digitalne evropske brezvrvične telekomunikacije (DECT) – Skupni vmesnik – 5. del: Omrežna plast
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 35.100.30 33.070.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 175-5 ed.2 (1996-09)
angleško: Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 5: Network (NWK) layer
slovensko: Digitalne izboljšane brezvrvične telekomunikacije (DECT) – Skupni vmesnik (CI) – 5. del: Omrežna plast (NWK)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 35.100.30 33.070.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 300 175-5 V1.4.2 (1999-06)
angleško: Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 5: Network (NWK) Layer
slovensko: Digitalne izboljšane brezvrvične telekomunikacije (DECT) – Skupni vmesnik (CI) – 5. del: Omrežna plast (NWK)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 35.100.30 33.070.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 300 175-5 V1.5.1 (2001-02)
angleško: Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 5: Network (NWK) layer
slovensko: Digitalne izboljšane brezvrvične telekomunikacije (DECT) – Skupni vmesnik (CI) – 5. del: Omrežna plast (NWK)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 35.100.30 33.070.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 300 175-5 V1.6.1 (2002-02)
angleško: Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 5: Network (NWK) layer
slovensko: Digitalne izboljšane brezvrvične telekomunikacije (DECT) – Skupni vmesnik (CI) – 5. del: Omrežna plast (NWK)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 35.100.30 33.070.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 300 175-5 V1.7.1 (2003-07)
angleško: Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 5: Network (NWK) layer
slovensko: Digitalne izboljšane brezvrvične telekomunikacije (DECT) – Skupni vmesnik (CI) – 5. del: Omrežna plast (NWK)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 35.100.30 33.070.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 300 175-5 V1.8.1 (2004-11)
angleško: Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 5: Network (NWK) layer
slovensko: Digitalne izboljšane brezvrvične telekomunikacije (DECT) – Skupni vmesnik (CI) – 5. del: Omrežna plast (NWK)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 35.100.30 33.070.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2006
angleški jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 300 175-5 V1.9.1 (2005-09)
angleško: Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 5: Network (NWK) layer
slovensko: Digitalne izboljšane brezvrvične telekomunikacije (DECT) – Skupni vmesnik (CI) – 5. del: Omrežna plast (NWK)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 35.100.30 33.070.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2006
angleški jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 300 175-5 V2.1.1 (2007-08)
angleško: Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common Interface (CI) - Part 5: Network (NWK) layer
slovensko: Digitalne izboljšane brezvrvične telekomunikacije (DECT) - Skupni vmesnik (CI) - 5. del: Omrežna plast (NWK)
TC: MOC - Mobilne komunikacije ICS: 35.100.30 33.070.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2008
angleški jezik SIST-V: 203.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 300 175-5 V2.2.1 (2008-11)
angleško: Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common Interface (CI) - Part 5: Network (NWK) layer
slovensko: Digitalne izboljšane brezvrvične telekomunikacije (DECT) - Skupni vmesnik (CI) - 5. del: Omrežna plast (NWK)
TC: MOC - Mobilne komunikacije ICS: 35.100.30 33.070.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-V: 203.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 300 175-5 V2.3.1 (2010-06)
angleško: Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common Interface (CI) - Part 5: Network (NWK) layer
slovensko: Digitalne izboljšane brezvrvične telekomunikacije (DECT) - Skupni vmesnik (CI) - 5. del: Omrežna plast (NWK)
TC: MOC - Mobilne komunikacije ICS: 35.100.30 33.070.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2010
angleški jezik SIST-V: 203.28 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi