ICS: 35.100.70 - Uporabniški sloj

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 129
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12834:2003
angleško : Road transport and traffic telematics - Dedicated Short Range Communication (DSRC) - DSRC application layer
slovensko : Cestna transportna in prometna telematika (RTTT) – Posebna komunikacija kratkega dosega (DSRC) – Aplikacijska plast DSRC
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.60 35.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2004
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13757-1:2021
angleško : Communication systems for meters - Part 1: Data exchange
slovensko : Komunikacijski sistemi za merilnike - 1. del: Izmenjava podatkov
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.100.70 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2022
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13757-3:2018
angleško : Communication systems for meters - Part 3: Application protocols
slovensko : Komunikacijski sistemi za merilnike - 3. del: Aplikacijski protokoli
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.100.70 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2018
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16836-3:2016
angleško : Communication systems for meters - Wireless mesh networking for meter data exchange - Part 3: Energy profile specification dedicated application layer
slovensko : Komunikacijski sistemi za merilnike - Brezžična zankasta omrežja za izmenjavo podatkov merilnikov - 3. del: Specifikacija energijskega profila namenske aplikacijske plasti
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.100.70 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 437-2 ed.1 (1996-08)
angleško : Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN); Signalling ATM Adaptation Layer (SAAL); Service Specific Co-ordination Function (SSCF) for support of signalling at the User-Network Interface (UNI); Part 2: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma specification
slovensko : Širokopasovno digitalno omrežje z integriranimi storitvami (B-ISDN) - Signalizacijska prilagodilna plast ATM (SAAL) - Storitveno specifična usklajevalna funkcija (SSCF) za podporo signalizacije v vmesniku uporabnik-omrežje (UNI) - 2. del: Izjava o skladnosti izvedbe protokola (PICS) - Proforma specifikacije
TC : SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS : 35.100.70 33.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1998
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50090-4-1:2004
angleško : Home and Building Electronic Systems (HBES) -- Part 4-1: Media independent layers - Application layer for HBES Class 1
slovensko : Stanovanjski in stavbni elektronski sistemi (HBES) – 4-1. del: Nivoji, neodvisni od medijev – Aplikacijski nivo za HBES razreda 1
TC : KIN - Komunikacijske inštalacije v zgradbah - odbor pridružen SIST/TC ELI ICS : 35.240.67 97.120 35.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2005
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60839-7-2
angleško : Alarm systems - Part 7-2: Message formats and protocols for serial data interfaces in alarm transmission systems - Common application layer protocol
slovensko : Alarm systems - Part 7-2: Message formats and protocols for serial data interfaces in alarm transmission systems - Common application layer protocol
TC : EAL - Električni alarmi ICS : 35.100.70 35.200 13.320
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2002
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61158-5-2:2019
angleško : Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-2: Application layer service definition - Type 2 elements (IEC 61158-5-2:2019)
slovensko : Industrijska komunikacijska omrežja - Specifikacije za procesna vodila - 5-2. del: Definicija opravil na aplikacijski ravni - Elementi tipa 2 (IEC 61158-5-2:2019)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.110 35.100.70 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61158-5-3:2014
angleško : Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-3: Application layer service definition - Type 3 elements (IEC 61158-5-3:2014)
slovensko : Industrijska komunikacijska omrežja - Specifikacije za procesna vodila - 5-3. del: Definicija opravil na aplikacijski ravni - Elementi tipa 3 (IEC 61158-5-3:2014)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.110 35.100.70 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-2A: 225.06 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61158-5-4:2008
angleško : Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-4: Application layer service definition - Type 4 elements
slovensko : Industrijska komunikacijska omrežja - Specifikacije za procesno vodilo - 5-4. del: Definicija opravil na aplikacijskem nivoju - Elementi tipa 4 (IEC 61158-5-4:2007)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.110 35.100.70 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2008
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61158-5-4:2019
angleško : Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-4: Application layer service definition - Type 4 elements (IEC 61158-5-4:2019)
slovensko : Industrijska komunikacijska omrežja - Specifikacije za procesna vodila - 5-4. del: Definicija opravil na aplikacijski ravni - Elementi tipa 4 (IEC 61158-5-4:2019)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.110 35.100.70 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61158-5-5:2014
angleško : Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-5: Application layer service definition - Type 5 elements (IEC 61158-5-5:2014)
slovensko : Industrijska komunikacijska omrežja - Specifikacije za procesna vodila - 5-5. del: Definicija opravil na aplikacijski ravni - Elementi tipa 5 (IEC 61158-5-5:2014)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.110 35.100.70 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61158-5-7:2008
angleško : Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-7: Application layer service definition - Type 7 elements
slovensko : Industrijska komunikacijska omrežja - Specifikacije za procesno vodilo - 5-7. del: Definicija opravil na aplikacijskem nivoju - Elementi tipa 7 (IEC 61158-5-7:2007)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.110 35.100.70 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2008
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61158-5-8:2008
angleško : Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-8: Application layer service definition - Type 8 elements
slovensko : Industrijska komunikacijska omrežja - Specifikacije za procesno vodilo - 5-8. del: Definicija opravil na aplikacijskem nivoju - Elementi tipa 8 (IEC 61158-5-8:2007)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.110 35.100.70 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2008
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61158-5-9:2014
angleško : Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-9: Application layer service definition - Type 9 elements (IEC 61158-5-9:2014)
slovensko : Industrijska komunikacijska omrežja - Specifikacije za procesna vodila - 5-9. del: Definicija opravil na aplikacijski ravni - Elementi tipa 9 (IEC 61158-5-9:2014)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.110 35.100.70 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61158-6-2:2019
angleško : Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-2: Application layer protocol specification - Type 2 elements (IEC 61158-6-2:2019)
slovensko : Industrijska komunikacijska omrežja - Specifikacije za procesna vodila - 6-2. del: Specifikacija protokola na aplikacijski ravni - Elementi tipa 2 (IEC 61158-6-2:2019)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 25.040.40 35.100.70 35.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61158-6-3:2019
angleško : Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-3: Application layer protocol specification - Type 3 elements (IEC 61158-6-3:2019)
slovensko : Industrijska komunikacijska omrežja - Specifikacije za procesna vodila - 6-3. del: Specifikacija protokola na aplikacijski ravni - Elementi tipa 3 (IEC 61158-6-3:2019)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.110 35.100.70 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-Z: 214.17 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61158-6-4:2019
angleško : Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-4: Application layer protocol specification - Type 4 elements (IEC 61158-6-4:2019)
slovensko : Industrijska komunikacijska omrežja - Specifikacije za procesna vodila - 6-4. del: Specifikacija protokola na aplikacijski ravni - Elementi tipa 4 (IEC 61158-6-4:2019)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.100.70 35.110 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61158-6-5:2014
angleško : Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-5: Application layer protocol specification - Type 5 elements (IEC 61158-6-5:2014)
slovensko : Industrijska komunikacijska omrežja - Specifikacije za procesna vodila - 6-5. del: Specifikacija protokola na aplikacijski ravni - Elementi tipa 5 (IEC 61158-6-5:2014)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.110 35.100.70 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61158-6-7:2008
angleško : Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-7: Application layer protocol specification - Type 7 elements
slovensko : Industrijska komunikacijska omrežja - Specifikacije za procesno vodilo - 6-7. del: Specifikacija protokola na aplikacijskem nivoju - Elementi tipa 7 (IEC 61158-6-7:2007)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.110 35.100.70 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2008
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61158-6-8:2008
angleško : Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-8: Application layer protocol specification - Type 8 elements
slovensko : Industrijska komunikacijska omrežja - Specifikacije za procesno vodilo - 6-8. del: Specifikacija protokola na aplikacijskem nivoju - Elementi tipa 8 (IEC 61158-6-8:2007)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.110 35.100.70 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2008
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61158-6-9:2014
angleško : Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-9: Application layer protocol specification - Type 9 elements (IEC 61158-6-9:2014)
slovensko : Industrijska komunikacijska omrežja - Specifikacije za procesna vodila - 6-9. del: Specifikacija protokola na aplikacijski ravni - Elementi tipa 9 (IEC 61158-6-9:2014)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.110 35.100.70 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62056-5-3:2014
angleško : Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 5-3: DLMS/COSEM application layer
slovensko : Izmenjava podatkov meritev električne energije - Niz DLMS/COSEM - 5-3. del: Aplikacijska plast DLMS/COSEM (IEC 62056-5-3:2013)
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 17.220.20 35.100.70 91.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2014
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62056-5-3:2016
angleško : Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 5-3: DLMS/COSEM application layer
slovensko : Izmenjava podatkov pri merjenju električne energije - Niz DLMS/COSEM - 5-3. del: Aplikacijska plast DLMS/COSEM
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 91.140.50 35.100.70 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2017
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62056-5-3:2017
angleško : Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 5-3: DLMS/COSEM application layer
slovensko : Izmenjava podatkov pri merjenju električne energije - Niz DLMS/COSEM - 5-3. del: Aplikacijska plast DLMS/COSEM
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 35.100.70 17.220.20 91.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-Z: 214.17 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 




• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi