ICS: 35.110 - Omreževanje

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 393
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50667:2016
angleško : Information technology - Automated infrastructure management (AIM) systems - Requirements, data exchange and applications
slovensko : Informacijska tehnologija - Avtomatizirani sistemi upravljanja infrastrukture (AIM) - Zahteve, izmenjava podatkov in uporaba
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 35.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50697:2019
angleško : Information technology - Measurement of end-to-end (E2E) links
slovensko : Informacijska tehnologija - Merjenje povezav od konca do konca (E2E)
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 35.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50700:2014
angleško : Information technology - Premises distribution access network (PDAN) cabling to support deployment of optical broadband networks
slovensko : Informacijska tehnologija - Okabljenje prostorov z distribucijskim dostopovnim omrežjem v podporo gradnji optičnih širokopasovnih omrežij
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 35.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61907:2010
angleško : Guidance on communication network dependability engineering (IEC 61907:2009)
slovensko : Navodila za tehnično načrtovanje zagotovljivosti komunikacijskega omrežja (IEC 61907:2009)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 21.020 35.110 33.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2010
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61918:2018
angleško : Industrial communication networks - Installation of communication networks in industrial premises (IEC 61918:2018)
slovensko : Industrijska komunikacijska omrežja - Inštalacija komunikacijskih omrežij v industrijskih okoljih (IEC 61918:2018)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.110 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2019
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62295:2009
angleško : Multimedia systems - Common communication protocol for inter-connectivity on heterogeneous networks (IEC 62295:2007)
slovensko : Večpredstavnostni sistemi - Skupni komunikacijski protokol za osnovno povezovanje s heterogenimi omrežji (IEC 62295:2007)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 35.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2009
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62394:2014
angleško : Service diagnostic interface for consumer electronics products and networks - Implementation for ECHONET
slovensko : Servisni diagnostični vmesnik za izdelke široke potrošnje in omrežja - Uporaba za ECHONET
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 35.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2014
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62457:2008
angleško : Multimedia home networks - Home network communication protocol over IP for multimedia household appliances
slovensko : Komunikacijski protokol za domače omrežje prek IP za večpredstavnostne gospodinjske aparate (IEC 62457:2007)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 35.240.99 35.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2008
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62480:2009
angleško : Multimedia home network - Network interfaces for network adapter (IEC 62480:2008)
slovensko : Večpredstavnostno domače omrežje - Omrežni vmesniki za omrežni prilagodilnik (IEC 62480:2008)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 35.110 33.040.40 33.160.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2009
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62948:2017
angleško : Industrial networks - Wireless communication network and communication profiles - WIA-FA (IEC 62948:2017)
slovensko : Industrijska omrežja - Brezžično komunikacijsko omrežje in komunikacijski profili - WIA-FA (IEC 62948:2017)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.110 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 652 ed.1 (1996-10)
angleško : Radio Equipment and Systems (RES); HIgh PErformance Radio Local Area Network (HIPERLAN) Type 1; Functional specification
slovensko : Radijska oprema in sistemi (RES) - Zelo zmogljivo radijsko lokalno omrežje (HIPERLAN), tip 1 - Specifikacija funkcij
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.99 35.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1999
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 300 652 V1.2.1 (1998-07)
angleško : Broadband Radio Access Networks (BRAN); HIgh PErformance Radio Local Area Network (HIPERLAN) Type 1; Functional specification
slovensko : Širokopasovna radijska dostopovna omrežja (BRAN) - Zelo zmogljivo radijsko lokalno omrežje (HIPERLAN), tip 1 - Specifikacija funkcij
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.99 35.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50173-1:2018
angleško : Information technology - Generic cabling systems - Part 1: General requirements
slovensko : Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi polaganja kablov - 1. del: Splošne zahteve
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 35.110 33.040.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50173-2:2018
angleško : Information technology - Generic cabling systems - Part 2: Office spaces
slovensko : Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi polaganja kablov - 2. del: Pisarne
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 35.110 33.040.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50173-3:2018
angleško : Information technology - Generic cabling systems - Part 3: Industrial spaces
slovensko : Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi polaganja kablov - 3. del: Industrijska okolja
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 33.040.50 35.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50173-4:2018
angleško : Information technology - Generic cabling systems - Part 4: Homes
slovensko : Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi polaganja kablov - 4. del: Bivalni prostori
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 91.140.50 35.110 33.040.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50173-5:2018
angleško : Information technology - Generic cabling systems - Part 5: Data centre spaces
slovensko : Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi polaganja kablov - 5. del: Podatkovna središča
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 35.110 33.040.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50173-6:2018
angleško : Information technology - Generic cabling systems - Part 6: Distributed building services
slovensko : Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi polaganja kablov - 6. del: Porazdeljene storitve v stavbah
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 33.040.50 35.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50174-1:2018
angleško : Information technology - Cabling installation - Part 1: Installation specification and quality assurance
slovensko : Informacijska tehnologija - Polaganje kablov - 1. del: Specifikacija in zagotavljanje kakovosti
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 33.040.50 35.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
Razveljavitev : 01-May-2023
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50174-2:2018
angleško : Information technology - Cabling installation - Part 2: Installation planning and practices inside buildings
slovensko : Informacijska tehnologija - Polaganje kablov - 2. del: Načrtovanje inštalacij in tehnike dela v stavbah
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 33.040.50 91.140.50 35.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50174-3:2013
angleško : Information technology - Cabling installation - Part 3: Installation planning and practices outside buildings
slovensko : Informacijska tehnologija - Pokabljenje - 3. del: Načrtovanje inštalacij in tehnike dela zunaj zgradb
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 33.040.50 35.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2014
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61158-1:2014
angleško : Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 1: Overview and guidance for the IEC 61158 and IEC 61784 series (IEC 61158-1:2014)
slovensko : Industrijska komunikacijska omrežja - Specifikacije za procesna vodila - 1. del: Pregled in navodila za skupini IEC 61158 in IEC 61784 (IEC 61158-1:2014)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.110 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61158-1:2019
angleško : Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 1: Overview and guidance for the IEC 61158 and IEC 61784 series (IEC 61158-1:2019)
slovensko : Industrijska komunikacijska omrežja - Specifikacije za procesna vodila - 1. del: Pregled in navodila za skupini IEC 61158 in IEC 61784 (IEC 61158-1:2019)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.100.05 35.110 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61158-2:2004
angleško : Digital data communications for measurement and control - Fieldbus for use in industrial control systems -- Part 2: Physical layer specification and service definition
slovensko : Digital data communications for measurement and control - Fieldbus for use in industrial control systems - Part 2: Physical layer specification and service definition
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.110 35.100.10 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2004
angleški jezik SIST-V: 203.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61158-2:2014
angleško : Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 2: Physical layer specification and service definition (IEC 61158-2:2014)
slovensko : Industrijska komunikacijska omrežja - Specifikacije za procesna vodila - 2. del: Specifikacija fizične ravni in definicija opravil (IEC 61158-2:2014)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.110 25.040.40 35.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-2B: 235.95 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi