ICS: 35.180 - Terminalska in druga periferna oprema IT

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 147
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Information technology - Slovenian computer keyboard - Layout of characters
slovensko: Informacijska tehnologija - Slovenska tipkovnica - Razporeditev znakov
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.180
Stopnja: 9800 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 15423:2010
angleško: Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Bar code scanner and decoder performance testing (ISO/IEC 15423:2009)
slovensko: Informacijska tehnologija - Tehnike za samodejno razpoznavanje in zajem podatkov - Preskušanje skenerjev in dekodirnikov črtnih kod (ISO/IEC 15423:2009)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.040.50 35.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9241-1:1997
angleško: Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) - Part 1: General introduction (ISO 9241-1:1997)
slovensko: Ergonomske zahteve za pisarniško delo s slikovno zaslonsko opremo - 1. del: Splošni uvod (ISO 9241-1:1997)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 35.180 13.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9241-5:1999
angleško: Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) - Part 5: Workstation layout and postural requirements (ISO 9241-5:1998)
slovensko: Ergonomske zahteve za pisarniško delo s slikovno zaslonsko opremo - 5. del: Ureditev delovnega mesta in zahteve za položaj telesa (ISO 9241-5:1998)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 35.180 13.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9241-6:1999
angleško: Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) - Part 6: Guidance on the work environment (ISO 9241-6:1999)
slovensko: Ergonomske zahteve za pisarniško delo s slikovno zaslonsko opremo - 6. del: Navodila za delovno okolje (ISO 9241-6:1999)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 35.180 13.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2002
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/IEC 9995-1:2009
angleško: Information technology - Keyboard layouts for text and office systems - Part 1: General principles governing keyboard layouts
slovensko: Informacijska tehnologija - Razpored tipk na tipkovnici za potrebe pisanja besedil in pisarniških sistemov - 1. del: Splošna načela, ki določajo razpored tipk na tipkovnici
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/IEC 9995-2:2009
angleško: Information technology - Keyboard layouts for text and office systems - Part 2: Alphanumeric section
slovensko: Informacijska tehnologija - Razpored tipk na tipkovnici za potrebe pisanja besedil in pisarniških sistemov - 2. del: Alfanumerični del
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/IEC 9995-3:2010
angleško: Information technology -- Keyboard layouts for text and office systems -- Part 3: Complementary layouts of the alphanumeric zone of the alphanumeric section
slovensko: Informacijska tehnologija - Razpored tipk na tipkovnici za potrebe besedil in pisarniških sistemov - 3. del: Dopolnilni razporedi tipk za alfanumerično območje v alfanumeričnem delu
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/IEC 9995-4:2009
angleško: Information technology - Keyboard layouts for text and office systems - Part 4: Numeric section
slovensko: Informacijska tehnologija - Razpored tipk na tipkovnici za potrebe pisanja besedil in pisarniških sistemov - 4. del: Numerični del
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/IEC 9995-5:2009
angleško: Information technology - Keyboard layouts for text and office systems - Part 5: Editing and function section
slovensko: Informacijska tehnologija - Razpored tipk na tipkovnici za potrebe pisanja besedil in pisarniških sistemov - 5. del: Urejevalni in funkcijski del
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/IEC 9995-7:2009
angleško: Information technology -- Keyboard layouts for text and office systems -- Part 7: Symbols used to represent functions
slovensko: Informacijska tehnologija - Razpored tipk na tipkovnici za potrebe pisanja besedil in pisarniških sistemov - 7. del: Simboli, ki se uporabljajo za predstavitev funkcij
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2010
angleški in francoski jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/IEC 9995-8:2009
angleško: Information technology - Keyboard layouts for text and office systems - Part 8: Allocation of letters to the keys of a numeric keypad
slovensko: Informacijska tehnologija - Razpored tipk na tipkovnici za potrebe pisanja besedil in pisarniških sistemov - 8. del: Dodelitev črk tipkam na numerični tipkovnici
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2010
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 29241-2:1993
angleško: Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) - Part 2: Guidance on task requirements (ISO 9241-2:1992)
slovensko: Ergonomske zahteve za pisarniško delo s slikovno zaslonsko opremo - 2. del: Navodila za delovne naloge (ISO 9241-2:1992)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 13.180 35.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61966-8:2001
angleško: Multimedia systems and equipment - Colour measurement and management -- Part 8: Multimedia colour scanners
slovensko: Multimedia systems and equipment - Colour measurement and management - Part 8: Multimedia colour scanners (IEC 61966-8:2001)
TC: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS: 17.180.20 35.180 33.160.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9241-11:2018
angleško: Ergonomics of human-system interaction - Part 11: Usability: Definitions and concepts (ISO 9241-11:2018)
slovensko: Ergonomija medsebojnega vpliva človek-sistem - 11. del: Uporaba: Definicije in pojmi (ISO 9241-11:2018)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 35.180 13.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9241-13:1998
angleško: Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) - Part 13: User guidance (ISO 9241-13:1998)
slovensko: Ergonomske zahteve za pisarniško delo s slikovno zaslonsko opremo - 13. del: Navodila za uporabnika (ISO 9241-13:1998)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 35.180 13.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9241-14:1999
angleško: Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) - Part 14: Menu dialogues (ISO 9241-14:1995)
slovensko: Ergonomske zahteve za pisarniško delo s slikovno zaslonsko opremo - 14. del: Dialog z uporabo menijev (ISO 9241-14:1995)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 35.180 13.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9241-15:1997
angleško: Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) - Part 15: Command dialogues (ISO 9241-15:1997)
slovensko: Ergonomske zahteve za pisarniško delo s slikovno zaslonsko opremo - 15. del: Dialog z uporabo ukazov (ISO 9241-15:1997)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 35.180 13.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9241-16:1999
angleško: Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) - Part 16: Direct manipulation dialogues (ISO 9241-16:1999)
slovensko: Ergonomske zahteve za pisarniško delo s slikovno zaslonsko opremo - 16. del: Dialog za neposredno upravljanje (ISO 9241-16:1999)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 35.180 13.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9241-20:2009
angleško: Ergonomics of human-system interaction - Part 20: Accessibility guidelines for information/communication technology (ICT) equipment and services (ISO 9241-20:2008)
slovensko: Ergonomija medsebojnega vpliva človek-sistem - 20. del: Smernice za možnosti upravljanja opreme in programskih funkcij informacijske in komunikacijske tehnologije (ISO 9241-20:2008)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 35.180 13.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2009
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 015 ed.1 (1994-02)
angleško: Terminal Equipment (TE); Basic and recommended additional requirements for terminal equipment supporting Teletex application
slovensko: Terminalska oprema (TE) – Osnovne in priporočene dodatne zahteve za terminalsko opremo, ki podpira uporabo sistema Teletex
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.050.30 35.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 072 ed.1 (1990-11)
angleško: Terminal Equipment (TE); Videotex presentation layer protocol; Videotex presentation layer data syntax
slovensko: Terminalska oprema (TE) – Protokol za predstavitveno plast sistema Videotex – Podatkovna skladnja za predstavitveno plast sistema Videotex
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 35.100.60 35.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 075 ed.1 (1990-11)
angleško: Terminal Equipment (TE); Videotex processable data
slovensko: Terminalska oprema (TE) –Podatki sistema Videotex, ki jih je mogoče obdelati
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 35.180 33.160.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 075 ed.2 (1994-02)
angleško: Terminal Equipment (TE); Processable data; File transfer
slovensko: Terminalska oprema (TE) –Podatki, ki jih je mogoče obdelati – Prenos datotek
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.160.99 35.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 076 ed.1 (1990-11)
angleško: Terminal Equipment (TE); Videotex Terminal Facility Identifier (TFI)
slovensko: Terminalska oprema (TE) – Identifikator terminalskih zmožnosti sistema Videotex (TFI)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 35.180 33.160.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi