ICS: 35.200 - Vmesniška in povezovalna oprema

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 305
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1332-1:2009
angleško : Identification card systems - Human-machine interface - Part 1: Design principles for the user interface
slovensko : Sistemi z identifikacijskimi karticami - Vmesnik človek-stroj - 1. del: Načela načrtovanja za uporabniški vmesnik
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.15 35.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16238:2011
angleško : Postal services - Open Interface between Machine Control and Reading Coding System - MC/RC-Interface
slovensko : Poštne storitve - Odprti vmesnik med strojnim procesorjem in bralnim kodirnim sistemom - Vmesnik MC/RC
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.200 03.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16316:2012
angleško : Postal services - Open interface - Sortplan
slovensko : Poštne storitve - Odprti vmesniki - Sortirni načrt
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.200 03.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50201:2001
angleško : Interfaces for DVB-IRD
slovensko : Vmesniki za DVB-IRD
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 35.200 33.160.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50552:2010
angleško : Home and Building Electronic Systems (HBES) - Open communication system - Interfaces - Medium interface, twisted pair, class 1
slovensko : Stanovanjski in stavbni elektronski sistemi (HBES) - Odprti komunikacijski sistem - Vmesniki - Srednji vmesnik, sukani par, razred 1
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 35.240.67 35.200 97.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50624:2014
angleško : Railway applications - Functional Interface Specification - Pantograph System
slovensko : Železniške naprave - Specifikacija funkcijskega vmesnika - Pantografski sistem
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 35.200 45.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61938:2018
angleško : Multimedia systems - Guide to the recommended characteristics of analogue interfaces to achieve interoperability (GMT)
slovensko : Večpredstavnostni sistemi - Navodilo za priporočene karakteristike analognih vmesnikov, ki omogočajo medobratovalnost
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.160.60 35.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 62102:2005
angleško : Electrical safety - Classification of interfaces for equipment to be connected to information and communications technology networks
slovensko : Električna varnost – Klasifikacija vmesnikov za opremo, ki bo povezana v telekomunikacijska omrežja (IEC/TR 62102:2001)
TC : IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS : 35.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 62102:2006
angleško : Electrical safety - Classification of interfaces for equipment to be connected to information and communications technology networks
slovensko : Električna varnost – Klasifikacija vmesnikov za opremo, namenjeno priključevanju na omrežja z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IEC/TR 62102:2005)
TC : IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS : 35.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62286:2004
angleško : Service diagnostic interface for consumer electronics products and networks - Implementation for IEEE 1394
slovensko : Servisni diagnostični vmesnik za izdelke in omrežja zabavne elektronike – Uporaba za IEEE 1394 (IEC 62286:2003)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.160.01 35.240.99 35.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62300:2005
angleško : Consumer audio/video equipment digital interface with plastic optical fibre
slovensko : Digitalni vmesnik za porabniško avdio/video opremo iz plastičnih optičnih vlaken (IEC 62300:2004)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 35.200 33.180.10 33.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62365:2009
angleško : Digital audio - Digital input-output interfacing - Transmission of digital audio over asynchronous transfer mode (ATM) networks (IEC 62365:2009)
slovensko : Digitalni avdio - Digitalni vhodno/izhodni vmesnik - Prenos digitalnih avdio signalov prek omrežij z asinhronim prenosnim načinom (IEC 62365:2009)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 35.200 33.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 63028:2017
angleško : Wireless Power Transfer - AirFuel Resonant Baseline System Specification (BSS) (IEC 63028:2017)
slovensko : Brezžični prenos moči - Specifikacija referenčnega sistema (BSS) A4WP (IEC 63028:2017)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.160.99 29.240.99 35.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2018
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 63035:2017
angleško : MIDI (Musical Instrument Digital Interface) specification 1.0 (Abridged edition, 2015) (IEC 63035:2017)
slovensko : MIDI (digitalni vmesnik za glasbene inštrumente), specifikacija 1.0 (skrajšana izdaja, 2015) (IEC 63035:2017)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.160.30 35.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14915-1:2002
angleško : Software ergonomics for multimedia user interfaces - Part 1: Design principles and framework (ISO 14915-1:2002)
slovensko : Ergonomija programske opreme za večpredstavnostne uporabniške vmesnike – 1. del: Načela in območja načrtovanja (ISO 14915-1:2002)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 35.200 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14915-2:2003
angleško : Software ergonomics for multimedia user interfaces - Part 2: Multimedia navigation and control (ISO 14915-2:2003)
slovensko : Ergonomija programske opreme za večpredstavnostne uporabniške vmesnike – 2. del: Navigacija in upravljanje (ISO 14915-2:2003)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 35.200 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2004
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14915-3:2002
angleško : Software ergonomics for multimedia user interfaces - Part 3: Media selection and combination (ISO 14915-3:2002)
slovensko : Ergonomija programske opreme multimedijskih uporabniških vmesnikov - 3. del: Izbira medijev in kombiniranje (ISO 14915-3:2002)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 35.200 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2003
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15213-1:2013
angleško : Intelligent transport systems - After-theft systems for the recovery of stolen vehicles - Part 1: Reference architecture and terminology
slovensko : Inteligentni transportni sistemi - Sistemi za odkrivanje ukradenih vozil - 1. del: Referenčna arhitektura in terminologija
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 13.310 43.040.15 35.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15213-2:2013
angleško : Intelligent transport systems - After-theft systems for the recovery of stolen vehicles - Part 2: Common status message elements
slovensko : Inteligentni transportni sistemi - Sistemi za odkrivanje ukradenih vozil - 2. del: Elementi splošnega poročila o stanju
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.200 43.040.15 13.310
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15213-3:2013
angleško : Intelligent transport systems - After-theft systems for the recovery of stolen vehicles - Part 3: Interface and system requirements in terms of short range communication system
slovensko : Inteligentni transportni sistemi - Sistemi za odkrivanje ukradenih vozil - 3. del: Vmesnik in zahteve za potrebe sistema za komunikacijo kratkega dosega
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 13.310 43.040.15 35.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15213-4:2013
angleško : Intelligent transport systems - After-theft systems for the recovery of stolen vehicles - Part 4: Interface and system requirements in terms of long range communication system
slovensko : Inteligentni transportni sistemi - Sistemi za odkrivanje ukradenih vozil - 4. del: Vmesnik in zahteve za potrebe sistema za komunikacijo dolgega dosega
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 13.310 43.040.15 35.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15213-5:2013
angleško : Intelligent transport systems - After-theft systems for the recovery of stolen vehicles - Part 5: Messaging interface
slovensko : Inteligentni transportni sistemi - Sistemi za odkrivanje ukradenih vozil - 5. del: Vmesnik za sporočanje
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.200 43.040.15 13.310
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60958-1:2008
angleško : Digital audio interface - Part 1: General (IEC 60958-1:2008)
slovensko : Digitalni zvokovni vmesnik - 1. del: Splošno (IEC 60958-1:2008)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.160.30 35.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2008
Razveljavitev : 01-Sep-2024
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60958-1:2021
angleško : Digital audio interface - Part 1: General (IEC 60958-1:2021)
slovensko : Digitalni zvokovni vmesnik - 1. del: Splošno (IEC 60958-1:2021)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 35.200 33.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60958-3:2006
angleško : Digital audio interface -- Part 3: Consumer applications
slovensko : Digitalni zvokovni vmesnik - 3. del: Porabniške aplikacije (IEC 60958-3:2006)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 35.200 33.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2007
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi