ICS: 35.240.01 - Uporabniške rešitve informacijske tehnike in tehnologije na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 10 od 10


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16234-1:2019
angleško : e-Competence Framework (e-CF) - A common European Framework for ICT Professionals in all sectors - Part 1: Framework
slovensko : Krovni seznam e-usposobljenosti (e-CF) - Skupno evropsko okolje za strokovnjake na področju informacijske in komunikacijske tehnologije v vseh sektorjih - 1. del: Krovni seznam
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 35.240.01 03.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2020
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62507-1:2011
angleško : Requirements for identification systems enabling unambiguous information interchange - Part 1: Principles and methods (IEC 62507-1:2010)
slovensko : Zahteve za identifikacijske sisteme, ki omogočajo nedvoumno izmenjavo informacij - 1. del: Načela in metode (IEC 62507-1:2010)
TC : EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS : 35.240.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2011
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 63119-1:2019
angleško : Information exchange for Electric Vehicle charging roaming service - Part 1:General
slovensko : Izmenjava informacij za gostovanje storitev napajanja električnih vozil - 1.del: Splošno
TC : CEV - Cestna osebna in gospodarska električna vozila ICS : 35.240.01 43.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ES 202 746 V1.1.1 (2010-02)
angleško : Human Factors (HF) - Personalization and User Profile Management - User Profile Preferences and Information
slovensko : Človeški dejavniki (HF) - Poosebljenje in upravljanje uporabniškega profila - Prednosti uporabniškega profila in informacije
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 35.240.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2010
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EG 202 848 V1.1.1 (2011-02)
angleško : Human Factors (HF) - Inclusive eServices for all: Optimizing the accessibility and the use of upcoming user-interaction technologies
slovensko : Človeški dejavniki (HF) - Vključujoče e-storitve za vse: Optimiziranje dostopnosti in uporaba naslednjega uporabnika - tehnologije medsebojnega vplivanja
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 03.080.01 35.240.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2011
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CR 12804:1997
angleško : Conceptual model and taxonomy for information systems engineering
slovensko : Konceptualni model in taksonomija tehnike informacijskih sistemov
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
Razveljavitev : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 50560:2014
angleško : Interoperability framework requirement specification
slovensko : Okvirne specifikacije zahtev za interoperabilnost
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 35.240.01 97.120
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-2014
Razveljavitev : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16234-1:2016
angleško : E-Competence Framework (e-CF) - A common European Framework for ICT Professionals in all industry sectors - Part 1: Framework
slovensko : Krovni seznam e-usposobljenosti (e-CF) - Skupno evropsko okolje za poklicne strokovnjake v vseh industrijskih sektorjih - 1. del: Krovni seznam
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 03.100.30 35.240.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2016
Razveljavitev : 01-Feb-2020
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16234-2:2016
angleško : e-Competence Framework (e-CF) - A common European Framework for ICT Professionals in all industry sectors - Part 2: User Guide
slovensko : Krovni seznam e-usposobljenosti (e-CF) - Skupno evropsko okolje za poklicne strokovnjake v vseh industrijskih sektorjih - 2. del: Vodilo za uporabnike
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 03.100.30 35.240.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2016
Razveljavitev : 01-Apr-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60364-7-707 Ed. 1.0
angleško : Electrical installations of buildings. Part 7: Requirements for special installations or locations. Section 707: Earthing requirements for the installation of data processing equipment
slovensko : Električne inštalacije zgradb – 7. del: Zahteve za posebne inštalacije ali lokacije – 707. oddelek: Zahteve za ozemljitev inštalacij naprav za obdelavo podatkov
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 35.240.01 91.140.50
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-2000
Razveljavitev : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi