ICS: 35.240.10 - Računalniško podprto snovanje (načrtovanje, oblikovanje) (CAD)

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 26
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11442:2006
angleško : Technical product documentation - Document management (ISO 11442:2006)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov – Upravljanje z dokumenti (ISO 11442:2006)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 35.240.10 01.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2006
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3098-5:1997
angleško : Technical product documentation - Lettering - Part 5: CAD lettering of the Latin alphabet, numerals and marks (ISO 3098-5:1997)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Pisava - 5. del: Računalniško podprto konstruiranje (CAD) pisave latinske abecede, števil in oznak
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 35.240.10 01.140.10 01.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13567-1:2017
angleško : Technical product documentation - Organization and naming of layers for CAD - Part 1: Overview and principles (ISO 13567-1:2017)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Organizacija in poimenovanje plasti pri računalniškem projektiranju (CAD) - 1. del: Pregled in načela (ISO 13567-1:2017)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 35.240.10 01.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13567-2:2017
angleško : Technical product documentation - Organization and naming of layers for CAD - Part 2: Concepts, format and codes used in construction documentation (ISO 13567-2:2017)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Organizacija in poimenovanje plasti pri računalniškem projektiranju (CAD) - 2. del: Pojmi, format in oznake, uporabljene v gradbeni dokumentaciji (ISO 13567-2:2017)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 91.010.01 35.240.10 01.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 20896-1:2019
angleško : Dentistry - Digital impression devices - Part 1: Methods for assessing accuracy (ISO 20896-1:2019)
slovensko : Zobozdravstvo - Digitalni pripomočki za sisteme - 1. del: Metode za ugotavljanje točnosti (ISO 20896-1:2019)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 35.240.10 11.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 9300-002:2018
angleško : Aerospace series - LOTAR -LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 002: Requirements
slovensko : Aeronavtika - LOTAR - Dolgotrajno arhiviranje in iskanje digitalne tehnične dokumentacije o izdelkih, kot so podatki o 3D, CAD in PDM - 002. del: Zahteve
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.240.10 49.020 35.240.30 01.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 9300-010:2018
angleško : Aerospace series - LOTAR - LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 010: Overview Data Flow
slovensko : Aeronavtika - LOTAR - Dolgotrajno arhiviranje in iskanje digitalne tehnične dokumentacije o izdelkih, kot so podatki o 3D, CAD in PDM - 010. del: Pregled podatkov
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.020 35.240.30 35.240.10 01.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 9300-100:2018
angleško : Aerospace series - LOTAR - Long Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 100: Common concepts for Long term archiving and retrieval of CAD 3D mechanical information
slovensko : Aeronavtika - LOTAR - Dolgotrajno arhiviranje in iskanje digitalne tehnične dokumentacije o izdelkih, kot so podatki o 3D, CAD in PDM - 100. del: Splošni pojmi za dolgoročno arhiviranje in pridobivanje CAD 3D mehanskih informacij
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.240.30 35.240.10 01.110 49.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 9300-110:2018
angleško : Aerospace series - LOTAR -LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 110: CAD mechanical 3D Explicit geometry information
slovensko : Aeronavtika - LOTAR - Dolgotrajno arhiviranje in iskanje digitalne tehnične dokumentacije o izdelkih, kot so podatki o 3D, CAD in PDM - 110. del: CAD mehanske 3D eksplicitne informacije o geometriji
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.240.10 35.240.30 49.020 01.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 9300-115:2018
angleško : Aerospace series - LOTAR - LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 115: Explicit CAD assembly structure
slovensko : Aeronavtika - LOTAR - Dolgotrajno arhiviranje in iskanje digitalne tehnične dokumentacije o izdelkih, kot so podatki o 3D, CAD in PDM - 115. del: Eksplicitna struktura sestavljanja CAD
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.240.30 35.240.10 01.110 49.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TR 10127:1990
angleško : Computer-Aided Design (CAD) Technique -- Use of computers for the preparation of construction drawings
slovensko : Tehnike računalniško podprtega konstruiranja (CAD) - Uporaba računalnikov za pripravo gradbeniških risb
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 35.240.10 01.100.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
Razveljavitev : 01-Dec-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TR 10623:1991
angleško : Technical product documentation -- Requirements for computer-aided design and draughting -- Vocabulary
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Zahteve za računalniško podprto oblikovanje in risanje - Slovar
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 35.240.10 01.110 01.040.35 01.040.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
Razveljavitev : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 128-21:2001
angleško : Technical drawings - General principles of presentation - Part 21: Preparation of lines by CAD systems (ISO 128-21:1997)
slovensko : Tehnične risbe - Splošna načela prikazovanja - 21. del: Priprava črt po sistemih CAD (ISO 128-21:1997)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 35.240.10 01.100.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-2002
Razveljavitev : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11442-1:1993
angleško : Technical product documentation -- Handling of computer-based technical information -- Part 1: Security requirements
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Upravljanje tehničnih informacij na računalnikih - 1. del: Varnostne zahteve
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 35.240.10 01.110
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
Razveljavitev : 01-May-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11442-1:1996
angleško : Technical product documentation - Handling of computer-based technical information - Part 1: Security requirements (ISO 11442-1:1993)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Upravljanje tehničnih informacij na računalnikih - 1. del: Varnostne zahteve
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 35.240.10 01.110
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-1998
Razveljavitev : 01-May-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11442-2:1993
angleško : Technical product documentation -- Handling of computer-based technical information -- Part 2: Original documentation
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Upravljanje tehničnih informacij na računalnikih - 2. del: Izvirna dokumentacija
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 35.240.10 01.110
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
Razveljavitev : 01-May-1998
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11442-2:1996
angleško : Technical product documentation - Handling of computer-based technical information - Part 2: Original documentation (ISO 11442-2:1993)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Upravljanje tehničnih informacij na računalnikih - 2. del: Izvirna dokumentacija
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 35.240.10 01.110
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-1998
Razveljavitev : 01-May-2006
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11442-3:1993
angleško : Technical product documentation -- Handling of computer-based technical information -- Part 3: Phases in the product design process
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Upravljanje tehničnih informacij na računalnikih - 3. del: Faze konstrukcijskega procesa
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 35.240.10 01.110
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
Razveljavitev : 01-May-1998
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11442-3:1996
angleško : Technical product documentation - Handling of computer-based technical information - Part 3: Phases in the product design process (ISO 11442-3:1993)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Upravljanje tehničnih informacij na računalnikih - 3. del: Faze konstrukcijskega procesa
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 35.240.10 01.110
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-1998
Razveljavitev : 01-May-2006
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11442-4:1993
angleško : Technical product documentation -- Handling of computer-based technical information -- Part 4: Document management and retrieval systems
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Upravljanje tehničnih informacij na računalnikih - 4. del: Upravljanje z dokumenti in sistemi za dobivanje dokumentov iz računalnika
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 35.240.10 01.110
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
Razveljavitev : 01-May-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11442-4:1996
angleško : Technical product documentation - Handling of computer-based technical information - Part 4: Document management and retrieval systems (ISO 11442-4:1993)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Upravljanje tehničnih informacij na računalnikih - 4. del: Upravljanje z dokumenti in sistemi za dobivanje dokumentov iz računalnika
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 35.240.10 01.110
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-1998
Razveljavitev : 01-May-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13567-1:2002
angleško : Technical product documentation - Organization and naming of layers for CAD - Part 1: Overview and principles (ISO 13567-1:1998)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Organizacija in poimenovanje plasti pri računalniškem projektiranju (CAD) - 1. del: Pregled in načela (ISO 13567-1:1998)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 35.240.10 01.110
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Apr-2003
Razveljavitev : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13567-2:2002
angleško : Technical product documentation - Organization and naming of layers for CAD - Part 2: Concepts, format and codes used in construction documentation (ISO 13567-2:1998)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Organizacija in poimenovanje plasti pri računalniškem projektiranju (CAD) - 2. del: Pojmi, format in šifre, uporabljene v gradbeni dokumentaciji (ISO 13567-2:1998)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 35.240.10 01.110
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Apr-2003
Razveljavitev : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : R217-013:1997
angleško : Interchange formats - Evaluation of EDIF Version 3 0 0 level 0
slovensko : Izmenjalni formati - Evalvacija EDIF verzije 3 0 0 nivo 0
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 35.240.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
Razveljavitev : 01-Feb-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : R217-017:1997
angleško : Evaluation techniques of the reliability test structures of the European mini test chip
slovensko : Evalvacijske tehnike za preskušanje struktur zanesljivosti evropskega mini preskusnega čipa
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 35.240.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
Razveljavitev : 01-Feb-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi