ICS: 35.240.15 - Identifikacijske kartice. Čipne kartice. Biometrija

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 134
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1038:1995
angleško : Identification card systems - Telecommunication applications - Integrated circuit(s) card payphone
slovensko : Identification card systems - Telecommunication applications - Integrated circuit(s) card payphone
TC : BFS - Bančništvo in finančne storitve ICS : 35.240.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1998
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1387:1996
angleško : Machine readable cards - Health care applications - Cards: General characteristics
slovensko : Machine readable cards - Health care applications - Cards: General characteristics
TC : BFS - Bančništvo in finančne storitve ICS : 35.240.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1867:1997
angleško : Machine-readable cards - Health care applications - Numbering system and registration procedure for issuer identifiers
slovensko : Machine-readable cards - Health care applications - Numbering system and registration procedure for issuer identifiers
TC : BFS - Bančništvo in finančne storitve ICS : 35.240.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1998
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/IEC 4909:2006
angleško : Identification cards -- Financial transaction cards -- Magnetic stripe data content for track 3
slovensko : Identifikacijski dokumenti - Finančno transakcijske kartice - Podatkovna vsebina tretje sledi na magnetnem zapisu
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 726-1:1994
angleško : Identification card systems - Telecommunications integrated circuit(s) cards and terminals - Part 1: Systems overview
slovensko : Identification card systems - Telecommunications integrated circuit(s) cards and terminals - Part 1: Systems overview
TC : BFS - Bančništvo in finančne storitve ICS : 35.240.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 726-2:1995
angleško : Identification card systems - Telecommunications integrated circuit(s) cards and terminals - Part 2: Security framework
slovensko : Identification card systems - Telecommunications integrated circuit(s) cards and terminals - Part 2: Security framework
TC : BFS - Bančništvo in finančne storitve ICS : 35.240.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1998
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 726-3:1994
angleško : Identification card systems - Telecommunications integrated circuit(s) cards and terminals - Part 3: Application independent card requirements
slovensko : Identification card systems - Telecommunications integrated circuit(s) cards and terminals - Part 3: Application independent card requirements
TC : BFS - Bančništvo in finančne storitve ICS : 35.240.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2004
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 726-4:1994
angleško : Identification card systems - Telecommunications integrated circuit(s) cards and terminals - Part 4: Application independent card related terminal requirements
slovensko : Identification card systems - Telecommunications integrated circuit(s) cards and terminals - Part 4: Application independent card related terminal requirements
TC : BFS - Bančništvo in finančne storitve ICS : 35.240.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 726-5:1999
angleško : Identification card systems - Telecommunications integrated circuit(s) cards and terminals - Part 5: Payment methods
slovensko : Identification card systems - Telecommunications integrated circuit(s) cards and terminals - Part 5: Payment methods
TC : BFS - Bančništvo in finančne storitve ICS : 35.240.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2004
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 726-6:1995
angleško : Identification card system - Telecommunications integrated circuit(s) cards and terminals - Part 6: Telecommunication features
slovensko : Identification card systems - Telecommunications integrated circuit(s) cards and terminals - Part 6: Telecommunication features
TC : BFS - Bančništvo in finančne storitve ICS : 35.240.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1998
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 726-7:1999
angleško : Identification card systems - Telecommunications integrated circuit(s) cards and terminals - Part 7: Security module
slovensko : Identification card systems - Telecommunications integrated circuit(s) cards and terminals - Part 7: Security module
TC : BFS - Bančništvo in finančne storitve ICS : 35.240.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2004
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1332-1:2009
angleško : Identification card systems - Human-machine interface - Part 1: Design principles for the user interface
slovensko : Sistemi z identifikacijskimi karticami - Vmesnik človek-stroj - 1. del: Načela načrtovanja za uporabniški vmesnik
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.15 35.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1332-2:1998
angleško : Identification card systems - Man-machine interface - Part 2: Dimensions and location of a tactile identifier for ID-1 cards
slovensko : Identification card systems - Man-machine interface - Part 2: Dimensions and location of a tactile identifier for ID-1 cards
TC : BFS - Bančništvo in finančne storitve ICS : 35.240.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1332-3:2020
angleško : Identification card systems - User Interface — Part 3: Key pads
slovensko : Sistemi z identifikacijskimi karticami - Uporabniški vmesnik - 3. del: Tipkovnice
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1332-4:2007
angleško : Identification card systems - Man-machine interface - Part 4: Coding of user requirements for people with special needs
slovensko : Sistemi z identifikacijskimi karticami - Vmesnik človek-stroj - 4. del: Kodiranje zahtev uporabnikov za ljudi s posebnimi potrebami
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 35.040.01 35.240.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1332-5:2006
angleško : Identification card systems - Man-machine interface - Part 5: Raised tactile symbols for differenciation of application on ID-1 cards
slovensko : Sistemi z identifikacijskimi dokumenti - Vmesnik človek-stroj - 5. del: Reliefni simboli za razlikovanje uporabe na identifikacijskih karticah ID-1
TC : BFS - Bančništvo in finančne storitve ICS : 35.240.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15291:2006
angleško : Identification card system - Guidance on design for accessible card-activated devices
slovensko : Sistemi z identifikacijskimi karticami – Navodilo za načrtovanje dostopnih, s kartico aktiviranih naprav
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 35.240.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2006
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15320:2007
angleško : Identification card systems - Surface transport applications - Interoperable Public Transport Applications - Framework
slovensko : Sistemi z identifikacijskimi karticami - Aplikacije za prevoze po kopnem - Aplikacija za interoperabilni javni prevoz - Okvir
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.60 35.240.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2011
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1545-1:2015
angleško : Identification card systems - Surface transport applications - Part 1: Elementary data types, general code lists and general data elements
slovensko : Sistemi z identifikacijskimi karticami - Aplikacije za prevoze po kopnem - 1. del: Vrste osnovnih podatkov, seznami splošnih pravil in splošni elementi podatkov
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.60 35.240.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2015
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1545-2:2015
angleško : Identification card systems - Surface transport applications - Part 2: Transport and travel payment related data elements and code lists
slovensko : Sistemi z identifikacijskimi karticami - Aplikacije za prevoze po kopnem - 2. del: Elementi podatkov ter seznami pravil za plačila prevozov in potovanj
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.60 35.240.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16428:2012
angleško : Biometrics Interoperability profiles - Best Practices for slap tenprint captures
slovensko : Interoperabilnost biometričnih profilov - Najboljše prakse za zajeme desetprstnih odtisov dlani
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16634:2014
angleško : Personal identification - Recommendations for using biometrics in European Automated Border Control
slovensko : Osebna identifikacija - Priporočila za uporabo biometrije pri evropskem avtomatiziranem mejnem nadzoru
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16920:2016
angleško : Environmental influence testing methodology for operational deployments of European ABC systems
slovensko : Metodologija preskušanja vplivov na okolje med operativno uporabo evropskih sistemov ABC
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 19.040 35.240.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16921:2016
angleško : Personal identification - Borders and law enforcement application profiles for mobile biometric identification systems
slovensko : Osebna identifikacija - Omejitve in zakonski profili za uporabo pravnega pregona za mobilne biometrične identifikacijske sisteme
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17051:2017
angleško : Full body photography
slovensko : Fotografija celega telesa
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi