ICS: 35.240.50 - Uporabniške rešitve IT v industriji

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 239
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19439:2006
angleško: Enterprise integration - Framework for enterprise modelling (ISO 19439:2006)
slovensko: Integracija programskih rešitev korporacij - Okvirne določbe o podjetniškem modeliranju (ISO 19439:2006)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.50 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2006
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TS 50590:2015
angleško: Electricity metering data exchange - Lower layer PLC profile using adaptive multi-carrier spread spectrum for CX1 networks
slovensko: Izmenjava podatkov pri merjenju električne energije - Nižjenivojski PLC-profil, ki uporablja adaptivni razpršeni spekter za omrežja CX1 z več nosilc
TC: MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS: 35.240.50 91.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2015
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/ASTM 52915:2020
angleško: Specification for additive manufacturing file format (AMF) Version 1.2 (ISO/ASTM 52915:2020)
slovensko: Specifikacija formatov datotek za aditivno proizvodnjo (AMF), različica 1.2 (ISO/ASTM 52915:2020)
TC: VAR - Varjenje ICS: 35.240.50 25.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 61491:2010
angleško: Electrical equipment of industrial machines - Serial data link for real-time communication between controls and drives (IEC/TR 61491:2010)
slovensko: Električna oprema industrijskih strojev - Serijska podatkovna povezava za komunikacijo v realnem času med krmilniki in pogoni (IEC/TR 61491:2010)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 35.240.50 33.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62424:2016
angleško: Representation of process control engineering - Request in P&I diagrams and data exchange between P&ID tools and PCE-CAE tools (IEC 62424:2016)
slovensko: Predstavitev tehnike nadzora procesov - Zahteve pri diagramih P&I in za izmenjavo podatkov med orodji P&ID ter PCE-CAE (IEC 62424:2016)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 25.040.40 35.240.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62591:2016
angleško: Industrial communication networks - Wireless communication network and communication profiles - WirelessHART (IEC 62591:2016)
slovensko: Industrijska komunikacijska omrežja - Brezžično komunikacijsko omrežje in komunikacijski profili - Brezžični HART (IEC 62591:2016)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 25.040.40 35.240.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-2B: 235.95 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62601:2016
angleško: Industrial communication networks - Wireless communication network and communication profiles - WIA-PA (IEC 62601:2015)
slovensko: Industrijska komunikacijska omrežja - Brezžično komunikacijsko omrežje in komunikacijski profili - WIA-PA (IEC 62601:2015)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 35.100.05 25.040.40 35.240.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2016
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11354-1:2011
angleško: Advanced automation technologies and their applications - Requirements for establishing manufacturing enterprise process interoperability - Part 1: Framework for enterprise interoperability (ISO 11354-1:2011)
slovensko: Napredne avtomatizirane tehnologije in njihova uporaba - Zahteve za uvedbo interoperabilnosti proizvodnega procesa podjetja - 1. del: Okvir za interoperabilnost podjetij (ISO 11354-1:2011)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.50 03.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50325-1:2002
angleško: Industrial communications subsystem based on ISO 11898 (CAN) for controller-device interfaces -- Part 1: General requirements
slovensko: Industrial communications subsystem based on ISO 11898 (CAN) for controller-device interfaces - Part 1: General requirements
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 35.240.50 43.040.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2003
Razveljavitev: 01-okt-2022
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50325-1:2019
angleško: Industrial communications subsystem based on ISO 11898 (CAN) for controller-device interfaces - Part 1: General requirements
slovensko: Industrijski komunikacijski podsistemi, ki temeljijo na ISO 11898 (CAN), za vmesnike krmilnikov - 1. del: Splošne zahteve
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 35.240.50 43.040.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50325-4:2002
angleško: Industrial communications subsystem based on ISO 11898 (CAN) for controller-device interfaces -- Part 4: CANopen
slovensko: Industrial communications subsystem based on ISO 11898 (CAN) for controller-device interfaces - Part 4: CANopen
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 35.240.50 43.040.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2003
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50325-5:2010
angleško: Industrial communications subsystem based on ISO 11898 (CAN) for controller-device interfaces - Part 5: Functional safety communication based on EN 50325-4
slovensko: Industrijski komunikacijski podsistemi, ki temeljijo na ISO 11898 (CAN) za vmesnike krmilnikov - 5. del: Funkcionalno varna komunikacija na osnovi EN 50325-4
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 35.240.50 43.040.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TS 50568-8:2015
angleško: Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8: PLC profile based on SMITP B-PSK modulation - Including: The Original-SMITP PLC profile based on SMITP B-PSK modulation,The Original-SMITP Local data exchange profile and The Original-SMITP IP profile
slovensko: Izmenjava podatkov pri merjenju električne energije - Niz DLMS/COSEM - 8. del: PLC-profil na podlagi modulacije SMITP B-PSK - Vključuje: izvirni profil na podlagi modulacije SMITP B-PSK, izvirni SMITP-profil lokalne izmenjave podatkov in izvirni SMITP IP-profil
TC: MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS: 35.240.50 91.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2015
angleški jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61069-2:2016
angleško: Industrial-process measurement, control and automation - Evaluation of system properties for the purpose of system assessment - Part 2: Assessment methodology (IEC 61069-2:2016)
slovensko: Meritve, krmiljenje in avtomatizacija v industrijskih procesih - Ocenjevanje lastnosti sistema zaradi njegovega vrednotenja - 2. del: Metodologija vrednotenja (IEC 61069-2:2016)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 25.040.40 35.240.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61069-3:2016
angleško: Industrial-process measurement, control and automation - Evaluation of system properties for the purpose of system assessment - Part 3: Assessment of system functionality (IEC 61069-3:2016)
slovensko: Meritve, krmiljenje in avtomatizacija v industrijskih procesih - Ocenjevanje lastnosti sistema zaradi njegovega vrednotenja - 3. del: Vrednotenje funkcionalnosti sistema (IEC 61069-3:2016)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 35.240.50 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61069-4:2016
angleško: Industrial-process measurement, control and automation - Evaluation of system properties for the purpose of system assessment - Part 4: Assessment of system performance (IEC 61069-4:2016)
slovensko: Meritve, krmiljenje in avtomatizacija v industrijskih procesih - Ocenjevanje lastnosti sistema zaradi njegovega vrednotenja - 4. del: Vrednotenje zmogljivosti sistema (IEC 61069-4:2016)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 35.240.50 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61131-1:2003
angleško: Programmable controllers -- Part 1: General information
slovensko: Programmable controllers - Part 1: General information
TC: MKP - Merjenje in krmiljenje v industrijskih procesih - odbor pridružen SIST/TC MOV ICS: 35.240.50 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61131-2:2003
angleško: Programmable controllers -- Part 2: Equipment requirements and tests
slovensko: Programmable controllers - Part 2: Equipment requirements and tests
TC: MKP - Merjenje in krmiljenje v industrijskih procesih - odbor pridružen SIST/TC MOV ICS: 25.040.40 35.240.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2004
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61131-3:2013
angleško: Programmable controllers - Part 3: Programming languages (IEC 61131-3:2013)
slovensko: Programirljivi krmilniki - 3. del: Programski jeziki (IEC 61131-3:2013)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 35.240.50 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61131-5:2001
angleško: Programmable controllers -- Part 5: Communications
slovensko: Programmable controllers - Part 5: Communications
TC: MKP - Merjenje in krmiljenje v industrijskih procesih - odbor pridružen SIST/TC MOV ICS: 35.240.50 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61131-6:2012
angleško: Programmable controllers - Part 6: Functional safety (IEC 61131-6:2012)
slovensko: Programirljivi krmilniki - 6. del: Funkcionalna varnost (IEC 61131-6:2012)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 35.240.50 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2013
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61131-7:2000
angleško: Programmable controllers -- Part 7: Fuzzy control programming
slovensko: Programmable controllers - Part 7: Fuzzy control programming
TC: MKP - Merjenje in krmiljenje v industrijskih procesih - odbor pridružen SIST/TC MOV ICS: 25.040.40 35.240.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61131-9:2013
angleško: Programmable controllers - Part 9: Single-drop digital communication interface for small sensors and actuators (SDCI) (IEC 61131-9:2013)
slovensko: Programirljivi kontrolniki - 9. del: Enožični digitalni komunikacijski vmesnik za male senzorje in dajalnike (SDCI) (IEC 61131-9:2013)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 35.240.50 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2014
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61499-1:2013
angleško: Function blocks - Part 1: Architecture (IEC 61499-1:2012)
slovensko: Funkcijski bloki - 1. del: Arhitektura (IEC 61499-1:2012)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 25.040.40 35.240.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2013
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61499-2:2013
angleško: Function blocks - Part 2: Software requirements (IEC 61499-2:2012)
slovensko: Funkcijski bloki - 2. del: Zahteve za programska orodja (IEC 61499-2:2012)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 35.240.50 35.080 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2013
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi