ICS: 35.240.50 - Uporabniške rešitve IT v industriji

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 260
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19439:2006
angleško : Enterprise integration - Framework for enterprise modelling (ISO 19439:2006)
slovensko : Integracija programskih rešitev korporacij - Okvirne določbe o podjetniškem modeliranju (ISO 19439:2006)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.50 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2006
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 50590:2015
angleško : Electricity metering data exchange - Lower layer PLC profile using adaptive multi-carrier spread spectrum for CX1 networks
slovensko : Izmenjava podatkov pri merjenju električne energije - Nižjenivojski PLC-profil, ki uporablja adaptivni razpršeni spekter za omrežja CX1 z več nosilc
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 35.240.50 91.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2015
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/ASTM 52915:2020
angleško : Specification for additive manufacturing file format (AMF) Version 1.2 (ISO/ASTM 52915:2020)
slovensko : Specifikacija formatov datotek za aditivno proizvodnjo (AMF), različica 1.2 (ISO/ASTM 52915:2020)
TC : VAR - Varjenje ICS : 35.240.50 25.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 61491:2010
angleško : Electrical equipment of industrial machines - Serial data link for real-time communication between controls and drives (IEC/TR 61491:2010)
slovensko : Električna oprema industrijskih strojev - Serijska podatkovna povezava za komunikacijo v realnem času med krmilniki in pogoni (IEC/TR 61491:2010)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 35.240.50 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62424:2016
angleško : Representation of process control engineering - Request in P&I diagrams and data exchange between P&ID tools and PCE-CAE tools (IEC 62424:2016)
slovensko : Predstavitev tehnike nadzora procesov - Zahteve pri diagramih P&I in za izmenjavo podatkov med orodji P&ID ter PCE-CAE (IEC 62424:2016)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 25.040.40 35.240.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2017
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62591:2016
angleško : Industrial communication networks - Wireless communication network and communication profiles - WirelessHART (IEC 62591:2016)
slovensko : Industrijska komunikacijska omrežja - Brezžično komunikacijsko omrežje in komunikacijski profili - Brezžični HART (IEC 62591:2016)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 25.040.40 35.240.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2017
angleški jezik SIST-2B: 235.95 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62601:2016
angleško : Industrial communication networks - Wireless communication network and communication profiles - WIA-PA (IEC 62601:2015)
slovensko : Industrijska komunikacijska omrežja - Brezžično komunikacijsko omrežje in komunikacijski profili - WIA-PA (IEC 62601:2015)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.100.05 25.040.40 35.240.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2016
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11354-1:2011
angleško : Advanced automation technologies and their applications - Requirements for establishing manufacturing enterprise process interoperability - Part 1: Framework for enterprise interoperability (ISO 11354-1:2011)
slovensko : Napredne avtomatizirane tehnologije in njihova uporaba - Zahteve za uvedbo interoperabilnosti proizvodnega procesa podjetja - 1. del: Okvir za interoperabilnost podjetij (ISO 11354-1:2011)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.50 03.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50325-1:2002
angleško : Industrial communications subsystem based on ISO 11898 (CAN) for controller-device interfaces -- Part 1: General requirements
slovensko : Industrial communications subsystem based on ISO 11898 (CAN) for controller-device interfaces - Part 1: General requirements
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.240.50 43.040.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2003
Razveljavitev : 01-Oct-2022
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50325-1:2019
angleško : Industrial communications subsystem based on ISO 11898 (CAN) for controller-device interfaces - Part 1: General requirements
slovensko : Industrijski komunikacijski podsistemi, ki temeljijo na ISO 11898 (CAN), za vmesnike krmilnikov - 1. del: Splošne zahteve
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.240.50 43.040.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50325-4:2002
angleško : Industrial communications subsystem based on ISO 11898 (CAN) for controller-device interfaces -- Part 4: CANopen
slovensko : Industrial communications subsystem based on ISO 11898 (CAN) for controller-device interfaces - Part 4: CANopen
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.240.50 43.040.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2003
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50325-5:2010
angleško : Industrial communications subsystem based on ISO 11898 (CAN) for controller-device interfaces - Part 5: Functional safety communication based on EN 50325-4
slovensko : Industrijski komunikacijski podsistemi, ki temeljijo na ISO 11898 (CAN) za vmesnike krmilnikov - 5. del: Funkcionalno varna komunikacija na osnovi EN 50325-4
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.240.50 43.040.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 50568-8:2015
angleško : Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8: PLC profile based on SMITP B-PSK modulation - Including: The Original-SMITP PLC profile based on SMITP B-PSK modulation,The Original-SMITP Local data exchange profile and The Original-SMITP IP profile
slovensko : Izmenjava podatkov pri merjenju električne energije - Niz DLMS/COSEM - 8. del: PLC-profil na podlagi modulacije SMITP B-PSK - Vključuje: izvirni profil na podlagi modulacije SMITP B-PSK, izvirni SMITP-profil lokalne izmenjave podatkov in izvirni SMITP IP-profil
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 35.240.50 91.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2015
angleški jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61069-2:2016
angleško : Industrial-process measurement, control and automation - Evaluation of system properties for the purpose of system assessment - Part 2: Assessment methodology (IEC 61069-2:2016)
slovensko : Meritve, krmiljenje in avtomatizacija v industrijskih procesih - Ocenjevanje lastnosti sistema zaradi njegovega vrednotenja - 2. del: Metodologija vrednotenja (IEC 61069-2:2016)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 25.040.40 35.240.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61069-3:2016
angleško : Industrial-process measurement, control and automation - Evaluation of system properties for the purpose of system assessment - Part 3: Assessment of system functionality (IEC 61069-3:2016)
slovensko : Meritve, krmiljenje in avtomatizacija v industrijskih procesih - Ocenjevanje lastnosti sistema zaradi njegovega vrednotenja - 3. del: Vrednotenje funkcionalnosti sistema (IEC 61069-3:2016)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.240.50 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61069-4:2016
angleško : Industrial-process measurement, control and automation - Evaluation of system properties for the purpose of system assessment - Part 4: Assessment of system performance (IEC 61069-4:2016)
slovensko : Meritve, krmiljenje in avtomatizacija v industrijskih procesih - Ocenjevanje lastnosti sistema zaradi njegovega vrednotenja - 4. del: Vrednotenje zmogljivosti sistema (IEC 61069-4:2016)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.240.50 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61131-1:2003
angleško : Programmable controllers -- Part 1: General information
slovensko : Programmable controllers - Part 1: General information
TC : MKP - Merjenje in krmiljenje v industrijskih procesih - odbor pridružen SIST/TC MOV ICS : 35.240.50 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61131-2:2003
angleško : Programmable controllers -- Part 2: Equipment requirements and tests
slovensko : Programmable controllers - Part 2: Equipment requirements and tests
TC : MKP - Merjenje in krmiljenje v industrijskih procesih - odbor pridružen SIST/TC MOV ICS : 25.040.40 35.240.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2004
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61131-3:2013
angleško : Programmable controllers - Part 3: Programming languages (IEC 61131-3:2013)
slovensko : Programirljivi krmilniki - 3. del: Programski jeziki (IEC 61131-3:2013)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.240.50 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61131-5:2001
angleško : Programmable controllers -- Part 5: Communications
slovensko : Programmable controllers - Part 5: Communications
TC : MKP - Merjenje in krmiljenje v industrijskih procesih - odbor pridružen SIST/TC MOV ICS : 35.240.50 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61131-6:2012
angleško : Programmable controllers - Part 6: Functional safety (IEC 61131-6:2012)
slovensko : Programirljivi krmilniki - 6. del: Funkcionalna varnost (IEC 61131-6:2012)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.240.50 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2013
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61131-7:2000
angleško : Programmable controllers -- Part 7: Fuzzy control programming
slovensko : Programmable controllers - Part 7: Fuzzy control programming
TC : MKP - Merjenje in krmiljenje v industrijskih procesih - odbor pridružen SIST/TC MOV ICS : 25.040.40 35.240.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61131-9:2013
angleško : Programmable controllers - Part 9: Single-drop digital communication interface for small sensors and actuators (SDCI) (IEC 61131-9:2013)
slovensko : Programirljivi kontrolniki - 9. del: Enožični digitalni komunikacijski vmesnik za male senzorje in dajalnike (SDCI) (IEC 61131-9:2013)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.240.50 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2014
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61499-1:2013
angleško : Function blocks - Part 1: Architecture (IEC 61499-1:2012)
slovensko : Funkcijski bloki - 1. del: Arhitektura (IEC 61499-1:2012)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 25.040.40 35.240.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2013
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61499-2:2013
angleško : Function blocks - Part 2: Software requirements (IEC 61499-2:2012)
slovensko : Funkcijski bloki - 2. del: Zahteve za programska orodja (IEC 61499-2:2012)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.240.50 35.080 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2013
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi