ICS: 35.240.60 - Uporabniške rešitve IT v prometu

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 497
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50128:2011
angleško : Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Software for railway control and protection systems
slovensko : Železniške naprave - Komunikacijski, signalni in procesni sistemi - Programska oprema za železniške krmilne in zaščitne sisteme
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.020 35.240.60
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Sep-2011
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
francoski jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 606:2004
angleško : Bar coding - Transport and handling labels for steel products
slovensko : Črtno kodiranje – Nalepke za transport jeklenih izdelkov in za ravnanje z njimi
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.040.50 35.240.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12253:2004
angleško : Road transport and traffic telematics - Dedicated short-range communication - Physical layer using microwave at 5,8 GHz
slovensko : Cestna transportna in prometna telematika (RTTT) – Posebna komunikacija kratkega dosega (DSRC) – Fizična plast na frekvenci 5,8 GHz
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.100.10 35.240.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12795:2003
angleško : Road transport and traffic telematics - Dedicated Short Range Communication (DSRC) - DSRC data link layer: medium access and logical link control
slovensko : Cestna transportna in prometna telematika – Posebna komunikacija kratkega dosega (DSRC) – Podatkovna povezovalna plast DSRC: srednji dostop in krmiljenje logične povezave
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.60 35.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12813:2019
angleško : Electronic fee collection - Compliance check communication for autonomous systems (ISO 12813:2019)
slovensko : Elektronsko pobiranje pristojbin - Komunikacija za potrditev skladnosti avtonomnih sistemov (ISO 12813:2019)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.60 03.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2020
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12834:2003
angleško : Road transport and traffic telematics - Dedicated Short Range Communication (DSRC) - DSRC application layer
slovensko : Cestna transportna in prometna telematika (RTTT) – Posebna komunikacija kratkega dosega (DSRC) – Aplikacijska plast DSRC
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.60 35.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2004
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13141:2015
angleško : Electronic fee collection - Localisation augmentation communication for autonomous systems (ISO 13141:2015)
slovensko : Elektronsko pobiranje pristojbin - Lokalizacija povečane gostote komunikacije za avtonomne sisteme (ISO 13141:2015)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.60 03.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13372:2004
angleško : Road Transport and Traffic Telematics (RTTT) - Dedicated short-range communication - Profiles for RTTT applications
slovensko : Cestna transportna in prometna telematika (RTTT) – Posebna komunikacija kratkega dosega (DSRC) – Profili DRSC za uporabo RTTT
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14814:2006
angleško : Road transport and traffic telematics - Automatic vehicle and equipment identification - Reference architecture and terminology (ISO 14814:2006)
slovensko : Cestna transportna in prometna telematika – Avtomatična identifikacija vozil in opreme – 1. del: Referenčna arhitektura in terminologija (ISO 14814:2006)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.60 03.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2006
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14815:2005
angleško : Road transport and traffic telematics - Automatic vehicle and equipment identification - System specifications (ISO 14815:2005)
slovensko : Cestna transportna in prometna telematika – Samodejna identifikacija vozil in opreme – Sistemske specifikacije (ISO 14815:2005)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.60 03.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2005
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14816:2005
angleško : Road transport and traffic telematics - Automatic vehicle and equipment identification - Numbering and data structure (ISO 14816:2005)
slovensko : Cestna transportna in prometna telematika – Avtomatična identifikacija vozil in opreme – Struktura oštevilčenja in podatkov (ISO 14816:2005)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.60 03.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2006
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14823:2017
angleško : Intelligent transport systems - Graphic data dictionary (ISO 14823: 2017)
slovensko : Inteligentni transportni sistemi - Seznam grafičnih simbolov (ISO 14823:2017)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 43.040.15 35.240.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14906:2018
angleško : Electronic fee collection - Application interface definition for dedicated short-range communication (ISO 14906:2018)
slovensko : Elektronsko pobiranje pristojbin - Definicija aplikacijskega vmesnika za posebne komunikacije kratkega dosega (ISO 14906:2018)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.60 03.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2019
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15006:2011
angleško : Road vehicles - Ergonomic aspects of transport information and control systems - Specifications for in-vehicle auditory presentation (ISO 15006:2011)
slovensko : Cestna vozila - Ergonomski vidiki transportnih informacij in kontrolnih sistemov - Specifikacije za zvočno predstavitev v vozilu (ISO 15006:2011)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.60 43.040.15 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15320:2007
angleško : Identification card systems - Surface transport applications - Interoperable Public Transport Applications - Framework
slovensko : Sistemi z identifikacijskimi karticami - Aplikacije za prevoze po kopnem - Aplikacija za interoperabilni javni prevoz - Okvir
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.60 35.240.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2011
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1545-1:2015
angleško : Identification card systems - Surface transport applications - Part 1: Elementary data types, general code lists and general data elements
slovensko : Sistemi z identifikacijskimi karticami - Aplikacije za prevoze po kopnem - 1. del: Vrste osnovnih podatkov, seznami splošnih pravil in splošni elementi podatkov
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.60 35.240.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2015
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1545-2:2015
angleško : Identification card systems - Surface transport applications - Part 2: Transport and travel payment related data elements and code lists
slovensko : Sistemi z identifikacijskimi karticami - Aplikacije za prevoze po kopnem - 2. del: Elementi podatkov ter seznami pravil za plačila prevozov in potovanj
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.60 35.240.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15509:2014
angleško : Electronic fee collection - Interoperability application profile for DSRC
slovensko : Elektronsko pobiranje pristojbin - Interoperabilnost profila aplikacije za DSRC
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 03.220.20 35.240.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2014
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15722:2020
angleško : Intelligent transport systems - ESafety - ECall minimum set of data
slovensko : Inteligentni transportni sistemi - e-Varnost - Minimalni nabor podatkov za elektronski klic v sili
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.60 13.200 03.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15762:2008
angleško : Road transport and traffic telematics - Electronic fee collection (EFC) - Ensuring the correct function of EFC equipment installed behind metallised windshield
slovensko : Cestna transportna in prometna telematika - Elektronsko pobiranje pristojbin (EFC) - Zagotavljanje pravilnega delovanja opreme za elektronsko pobiranje pristojbin (EFC), nameščene za vetrobranskim steklom s kovinsko prevleko
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 43.040.15 35.240.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16040:2010
angleško : Electronic fee collection - Requirements for urban dedicated short-range communication
slovensko : Elektronsko pobiranje pristojbin - Zahteve za mestne posebne komunikacije kratkega dosega
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.60 03.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16062:2015
angleško : Intelligent transport systems - ESafety - eCall high level application requirements (HLAP) using GSM/UMTS circuit switched networks
slovensko : Inteligentni transportni sistemi - e-Varnost - Zahteve za visoko stopnjo prednosti aplikacijskega protokola elektronskega klica v sili (HLAP) z uporabo komutiranega omrežja GSM/UMTS
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.60 03.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16071:2010
angleško : Interoperability of Flight Data Processing (Air Traffic Control - Air Traffic Control) for application under the Single European Sky - Interoperability Regulation EC 552/2004
slovensko : Medobratovalnost obdelave podatkov pri letih (kontrola zračnega prometa) za uporabo na enotnem evropskem nebu (Single European Sky) - Uredba ES 552 2004 o medobratovalnosti
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.020 35.240.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16092:2011
angleško : Electronic fee collection - Requirements for pre-payment systems
slovensko : Elektronsko pobiranje pristojbin - Zahteve za predplačilne sisteme
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.60 03.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16102:2011
angleško : Intelligent transport systems - ECall - Operating requirements for third party support
slovensko : Inteligentni transportni sistemi - Elektronski klic v sili - Operativne zahteve za podporo tretje stranke
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 43.040.15 13.200 35.240.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2012
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi