ICS: 35.240.63 - Uporabniške rešitve IT v trgovini

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 22 od 22


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16104:2012
angleško: Food data - Structure and interchange format
slovensko: Podatki o živilu - Struktura in format za izmenjevanje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.240.63 35.240.68 67.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2013
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16931-2:2017
angleško: Electronic invoicing - Part 2: List of syntaxes that comply with EN 16931-1
slovensko: Elektronsko izdajanje računov - 2. del: Seznam sintaks v skladu z EN 16931-1
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 03.100.20 35.240.63
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2017
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16931-4:2017
angleško: Electronic invoicing - Part 4: Guidelines on interoperability of electronic invoices at the transmission level
slovensko: Elektronsko izdajanje računov - 4. del: Smernice o interoperabilnosti elektronskih računov na prenosni ravni
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 03.100.20 35.240.63
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16931-5:2017
angleško: Electronic invoicing - Part 5: Guidelines on the use of sector or country extensions in conjunction with EN 16931-1, methodology to be applied in the real environment
slovensko: Elektronsko izdajanje računov - 5. del: Smernice za uporabo v sektorju ali državi v povezavi z EN 16931-1, metodologija za uporabo v realnem okolju
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 03.100.20 35.240.63
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16931-6:2017
angleško: Electronic invoicing - Part 6: Result of the test of EN 16931-1 with respect to its practical application for an end user
slovensko: Elektronsko izdajanje računov - 6. del: Rezultat preskusa po EN 16931-1 glede praktične uporabe za končnega uporabnika
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 03.100.20 35.240.63
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16931-7:2020
angleško: Electronic invoicing - Part 7: Methodology for the development and use of EN 16931-1 compliant structured Core Invoice Usage Specifications
slovensko: Elektronsko izdajanje računov - 7. del: Metodologija za razvoj in uporabo strukturirane specifikacije uporabe osrednjega računa (CIUS), skladne s standardom EN 16931-1
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.63 03.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 419210:2019
angleško: Applicability of CEN Standards to Qualified Electronic Seal Creation Device under the EU Regulation N°910/2014 (eIDAS)
slovensko: Uporabnost standardov CEN za kvalificirano elektronsko napravo za ustvarjanje pečata v skladu z Uredbo EU št. 910/2014 (eIDAS)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.63 35.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16931-3-1:2017
angleško: Electronic invoicing - Part 3-1: Methodology for syntax bindings of the core elements of an electronic invoice
slovensko: Elektronsko izdajanje računov - 3-1. del: Metodologija za sintakso povezav ključnih elementov elektronskega računa
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 03.100.20 35.240.63
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16931-3-2:2020
angleško: Electronic invoicing - Part 3-2: Syntax binding for ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) invoice and credit note
slovensko: Elektronsko izdajanje računov - 3-2. del: Povezava sintakse za račun in dobropis ISO/IEC 19845 (UBL 2.1)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.63 03.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16931-3-3:2020
angleško: Electronic invoicing - Part 3-3: Syntax binding for UN/CEFACT XML Industry Invoice D16B
slovensko: Elektronsko izdajanje računov - 3-3. del: Povezava sintakse za UN/CEFACT XML Cross Industry Invoice D16B
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.63 03.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16931-3-4:2020
angleško: Electronic invoicing - Part 3-4: Syntax binding for UN/EDIFACT INVOIC D16B
slovensko: Elektronsko izdajanje računov - 3-4. del: Povezava sintakse za UN/EDIFACT INVOIC D16B
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.63 03.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17014-101:2018
angleško: Electronic public procurement - Business interoperability interfaces (BII), e-Tendering - Part 101: Overview
slovensko: Elektronska javna naročila - Vmesnik za poslovno interoperabilnost (BII), e-ponudbe - 101. del: Pregled
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 35.240.63 35.240.20 03.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17015-101:2018
angleško: Electronic public procurement - Business interoperability interfaces (BII), e-Catalogue - Part 101: Overview
slovensko: Elektronska javna naročila - Vmesnik za poslovno interoperabilnost (BII), e-katalog - 101. del: Pregled
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 35.240.63 35.240.20 03.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17016-101:2018
angleško: Electronic public procurement - Business interoperability interfaces (BII), e-Ordering - Part 101: Overview
slovensko: Elektronska javna naročila - Vmesnik za poslovno interoperabilnost (BII), e-naročanje - 101. del: Pregled
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 35.240.63 35.240.20 03.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17017-101:2018
angleško: Electronic public procurement - Business interoperability interfaces (BII), e-Fulfillment - Part 101: Overview
slovensko: Elektronska javna naročila - Vmesnik za poslovno interoperabilnost (BII), e-izpolnjevanje - 101. del: Pregled
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 35.240.63 03.100.10 35.240.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16931-1:2017+A1:2019
angleško: Electronic invoicing - Part 1: Semantic data model of the core elements of an electronic invoice
slovensko: Elektronsko izdajanje računov - 1. del: Semantični podatkovni model osrednjih elementov za elektronski račun
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 03.100.20 35.240.63
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2020
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16931-1:2017+A1:2019/AC:2020
angleško: Electronic invoicing - Part 1: Semantic data model of the core elements of an electronic invoice
slovensko: Elektronsko izdajanje računov - 1. del: Semantični podatkovni model osrednjih elementov za elektronski račun
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 03.120.20 35.240.63
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16931-1:2017
angleško: Electronic invoicing - Part 1: Semantic data model of the core elements of an electronic invoice
slovensko: Elektronsko izdajanje računov - 1. del: Semantični podatkovni model ključnih elementov za elektronski račun
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 03.100.20 35.240.63
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2017
Razveljavitev: 01-feb-2020
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16931-3-2:2017
angleško: Electronic invoicing - Part 3-2: Syntax binding for ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) invoice and credit note
slovensko: Elektronsko izdajanje računov - 3-2. del: Sintaksa povezav za račun in dobropis v skladu z ISO/IEC 19845 (LBM 2.1)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 03.100.20 35.240.63
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2018
Razveljavitev: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16931-3-3:2017
angleško: Electronic invoicing - Part 3-3: Syntax binding for UN/CEFACT XML Industry Invoice D16B
slovensko: Elektronsko izdajanje računov - 3-3. del: Sintaksa povezav za medsektorske račune D16B v skladu z UN/CEFACT XML
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 03.100.20 35.240.63
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-2018
Razveljavitev: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16931-3-4:2017
angleško: Electronic invoicing - Part 3-4: Syntax binding for UN/EDIFACT INVOIC D16B
slovensko: Elektronsko izdajanje računov - 3-4. del: Sintaksa povezav v skladu z UN/EDIFACT INVOIC D16B
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.63
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2018
Razveljavitev: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16931-3-2:2017/AC:2018
angleško: Electronic invoicing - Part 3-2: Syntax binding for ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) invoice and credit note
slovensko: Elektronsko izdajanje računov - 3-2. del: Sintaksa povezav za račun in dobropis v skladu z ISO/IEC 19845 (LBM 2.1)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 03.100.20 35.240.63
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2018
Razveljavitev: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi