ICS: 35.240.67 - Uporabniške rešitve IT v gradbeništvu

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 112
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15231:2006
angleško: Open data communication in building automation, controls and building management - Mapping between Lonworks and BACnet
slovensko: Odprta izmenjava podatkov v avtomatizaciji stavb in izvršnih elementov ter pri upravljanju stavb - Preslikava med Lonworks in BACnet
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 35.240.67 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2007
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15942:2011
angleško: Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Communication format - Business to Business
slovensko: Trajnostnost gradbenih objektov - Okoljske deklaracije za proizvode - Komunikacijski format - Medpodjetniško poslovanje
TC: TGO - Trajnostnost gradbenih objektov ICS: 13.020.20 35.240.67 91.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16739:2016
angleško: Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries (ISO 16739:2013)
slovensko: Temeljni industrijski razredi (IFC) za izmenjavo podatkov na področju gradbeništva in upravljanja objektov (ISO 16739:2013) - Opomba: CD-ROM
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 35.240.67 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CWA 50487:2005
angleško: SmartHouse Code of Practice
slovensko: Pametne hiše – Pravila ravnanja
TC: KIN - Komunikacijske inštalacije v zgradbah - odbor pridružen SIST/TC ELI ICS: 35.240.67 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2007
angleški jezik SIST-S: 157.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50552:2010
angleško: Home and Building Electronic Systems (HBES) - Open communication system - Interfaces - Medium interface, twisted pair, class 1
slovensko: Stanovanjski in stavbni elektronski sistemi (HBES) - Odprti komunikacijski sistem - Vmesniki - Srednji vmesnik, sukani par, razred 1
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 35.240.67 35.200 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12006-3:2016
angleško: Building construction - Organization of information about construction works - Part 3: Framework for object-oriented information (ISO 12006-3:2007)
slovensko: Gradnja objektov - Organizacija podatkov o gradbenih delih - 3. del: Okvirna struktura objektno orientiranih podatkov (ISO 12006-3:2007)
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 35.240.67 91.010.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13321-1:2012
angleško: Open data communication in building automation, controls and building management - Home and building electronic system - Part 1: Product and system requirements
slovensko: Odprta izmenjava podatkov v avtomatizaciji stavb in izvršnih elementov ter pri upravljanju stavb - Elektronski sistemi za stanovanja in stavbe - 1. del: Zahteve za proizvode in sisteme
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 35.240.67 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2013
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13321-2:2012
angleško: Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Home and Building Electronic Systems - Part 2: KNXnet/IP Communication
slovensko: Odprta izmenjava podatkov v avtomatizaciji stavb in izvršnih elementov ter pri upravljanju stavb - Elektronski sistemi za stanovanja in stavbe - 2. del: Komunikacija KNTnet/IP
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 35.240.67 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2013
angleški jezik SIST-P: 137.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14908-1:2014
angleško: Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 1: Protocol Stack
slovensko: Odprta izmenjava podatkov v avtomatizaciji stavb in izvršnih elementov ter pri upravljanju stavb - Protokol regulacijske mreže - 1. del: Protokolarni sklad
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 35.240.67 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-2A: 204.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14908-2:2014
angleško: Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 2: Twisted Pair Communication
slovensko: Odprta izmenjava podatkov v avtomatizaciji stavb in izvršnih elementov ter pri upravljanju stavb - Protokol regulacijske mreže - 2. del: Komunikacija zavitega para
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 35.240.67 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14908-3:2014
angleško: Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 3: Power Line Channel Specification
slovensko: Odprta izmenjava podatkov v avtomatizaciji stavb in izvršnih elementov ter pri upravljanju stavb - Protokol regulacijske mreže - 3. del: Specifikacija kanala močnostnega napajanja
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 35.240.67 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14908-4:2014
angleško: Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 4: IP Communication
slovensko: Odprta izmenjava podatkov v avtomatizaciji stavb in izvršnih elementov ter pri upravljanju stavb - Protokol regulacijske mreže - 4. del: Komunikacija IP
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 35.240.67 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-K: 92.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14908-5:2009
angleško: Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management Implementation Guideline - Control Network Protocol - Part 5: Implementation Guideline
slovensko: Odprta izmenjava podatkov v avtomatizaciji stavb in izvršnih elementov ter pri upravljanju stavb - Protokol regulacijske mreže - 5. del: Smernica za uvajanje
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 35.240.67 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14908-6:2014
angleško: Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 6: Application elements
slovensko: Odprta izmenjava podatkov v avtomatizaciji stavb in izvršnih elementov ter pri upravljanju stavb - Protokol regulacijske mreže - 6. del: Uporaba elementov
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 35.240.67 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-2E: 243.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16484-1:2010
angleško: Building automation and control systems (BACS) - Part 1: Project specification and implementation (ISO 16484-1:2010)
slovensko: Sistemi za avtomatizacijo stavb in regulacijo - 1. del: Specifikacija projekta in izvedba (ISO 16484-1:2010)
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 35.240.67 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2011
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16484-2:2004
angleško: Building automation and control systems (BACS) - Part 2: Hardware (ISO 16484-2:2004)
slovensko: Avtomatizacija stavb in sistemi za regulacijo - 2. del: Strojna oprema (ISO 16484-2:2004)
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 35.240.67 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2004
angleški jezik SIST-K: 92.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16484-3:2005
angleško: Building automation and control systems (BACS) - Part 3: Functions (ISO 16484-3:2005)
slovensko: Avtomatizacija stavb in sistemi za regulacijo - 3. del: Funkcije (ISO 16484-3:2005)
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 35.240.67 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-M: 108.90 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16484-5:2017
angleško: Building automation and control systems (BACS) - Part 5: Data communication protocol (ISO 16484-5:2017)
slovensko: Sistemi za avtomatizacijo stavb in regulacijo - 5. del: Protokol za izmenjavo podatkov (ISO 16484-5:2017)
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 97.120 35.240.67
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-2M: 310.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16484-6:2014
angleško: Building automation and control systems (BACS) - Part 6: Data communication conformance testing (ISO 16484-6:2014)
slovensko: Avtomatizacija stavb in sistemi za regulacijo - 6. del: Preskušanje skladnosti protokolov za izmenjavo podatkov (ISO 16484-6:2014)
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 35.240.67 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-2D: 233.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16757-1:2019
angleško: Data structures for electronic product catalogues for building services - Part 1: Concepts, architecture and model (ISO 16757-1:2015)
slovensko: Podatkovne strukture digitalnih knjižnic gradnikov stavbnih sistemov - 1. del: Koncepti, arhitektura in model (ISO 16757-1:2015)
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 35.240.67 91.010.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16757-2:2019
angleško: Data structures for electronic product catalogues for building services - Part 2: Geometry (ISO 16757-2:2016)
slovensko: Podatkovne strukture digitalnih knjižnic gradnikov stavbnih sistemov - 2. del: Geometrija (ISO 16757-2:2016)
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 35.240.67 91.010.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-M: 108.90 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16946-1:2017
angleško: Energy Performance of Buildings - Inspection of Automation, Controls and Technical Building Management - Part 1: Module M10-11
slovensko: Energijske lastnosti stavb - Pregled avtomatike, regulacije in tehničnega upravljanja stavb - 1. del: Modul M10-11
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 35.240.67 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16946-2:2016
angleško: Energy Performance of Buildings - Inspection of Building Automation, Controls and Technical Building Management - Part 2: Accompanying TR prEN 16946-1:2015 - Modules M10-11
slovensko: Energijske lastnosti stavb - Pregled avtomatike, regulacije in tehničnega upravljanja stavb - 2. del: Razlaga in utemeljitev prEN 16946-1:2015 - Moduli M10-11
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 35.240.67 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16947-1:2017
angleško: Energy Performance of Buildings - Building Management System - Part 1: Module M10-12
slovensko: Energijske lastnosti stavb - Sistem upravljanja stavb - 1. del: Modul M10-12
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 35.240.67 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16947-2:2016
angleško: Building Management System - Part 2: Accompanying prEN 16947-1:2015 - Modules M10-12
slovensko: Energijske lastnosti stavb - Sistem upravljanja stavb - 2. del: Razlaga in utemeljitev prEN 16947-1:2015 - Moduli M10-12
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 35.240.67 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi