ICS: 35.240.67 - Uporabniške rešitve IT v gradbeništvu

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 149
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15231:2006
angleško: Open data communication in building automation, controls and building management - Mapping between Lonworks and BACnet
slovensko: Odprta izmenjava podatkov v avtomatizaciji stavb in izvršnih elementov ter pri upravljanju stavb - Preslikava med Lonworks in BACnet
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 35.240.67 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2007
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15942:2011
angleško: Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Communication format - Business to Business
slovensko: Trajnostnost gradbenih objektov - Okoljske deklaracije za proizvode - Komunikacijski format - Medpodjetniško poslovanje
TC: TGO - Trajnostnost gradbenih objektov ICS: 13.020.20 35.240.67 91.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17439:2020
angleško: Guidance on how to implement EN ISO 19650-1 and -2 in Europe
slovensko: Navodila za izvajanje EN ISO 19650-1 in EN ISO 19650-2 v Evropi
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 91.010.01 35.240.67
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17623:2021
angleško: BIM Properties for lighting - Luminaires and sensing devices
slovensko: BIM-lastnosti za razsvetljavo - Svetilke in senzorji
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 91.160.01 35.240.67
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2021
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17654:2021
angleško: Guideline for the implementation of BIM Execution Plans (BEP) and Exchange Information Requirements (EIR) on European level based on EN ISO 19650-1 and -2
slovensko: Smernica za izvajanje načrtov za izvedbo BIM-pristopa (BEP) in informacijskih zahtev naročnika (EIR) na evropski ravni na podlagi EN ISO 19650-1 in EN ISO 19650-2
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 91.010.01 35.240.67
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22510:2020
angleško: Open data communication in building automation, controls and building management - Home and building electronic systems - KNXnet/IP communication (ISO 22510:2019)
slovensko: Odprta izmenjava podatkov v avtomatizaciji stavb, regulaciji in upravljanju stavb - Elektronski sistemi za stanovanja in stavbe - Komunikacijski protokol KNX net/IP (ISO 22510:2019)
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 97.120 35.240.67
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2020
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 23386:2020
angleško: Building information modelling and other digital processes used in construction - Methodology to describe, author and maintain properties in interconnected data dictionaries (ISO 23386:2020)
slovensko: Informacijsko modeliranje gradenj in drugi digitalni procesi v gradbeništvu - Metodologija za opisovanje, vzpostavitev in vzdrževanje atributov v medsebojno povezanih podatkovnih slovarjih (ISO 23386:2020)
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 91.010.01 35.240.67
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 23387:2020
angleško: Building Information Modelling (BIM) - Data templates for construction objects used in the life cycle of any built asset - Concepts and principles (ISO 23387:2020)
slovensko: Informacijsko modeliranje gradenj (BIM) - Podatkovne predloge za gradnike, ki se uporabljajo v življenjskem ciklu gradbenega objekta - Pojmi in načela (ISO 23387:2020)
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 13.020.60 91.010.01 35.240.67
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CWA 50487:2005
angleško: SmartHouse Code of Practice
slovensko: Pametne hiše – Pravila ravnanja
TC: KIN - Komunikacijske inštalacije v zgradbah - odbor pridružen SIST/TC ELI ICS: 35.240.67 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2007
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50552:2010
angleško: Home and Building Electronic Systems (HBES) - Open communication system - Interfaces - Medium interface, twisted pair, class 1
slovensko: Stanovanjski in stavbni elektronski sistemi (HBES) - Odprti komunikacijski sistem - Vmesniki - Srednji vmesnik, sukani par, razred 1
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 35.240.67 35.200 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12006-2:2020
angleško: Building construction - Organization of information about construction works - Part 2: Framework for classification (ISO 12006-2:2015)
slovensko: Gradnja objektov - Organizacija informacij v gradbeništvu - 2. del: Okviri za klasifikacijo (ISO 12006-2:2015)
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 35.240.67 91.010.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12006-3:2016
angleško: Building construction - Organization of information about construction works - Part 3: Framework for object-oriented information (ISO 12006-3:2007)
slovensko: Gradnja objektov - Organizacija podatkov o gradbenih delih - 3. del: Okvirna struktura objektno orientiranih podatkov (ISO 12006-3:2007)
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 35.240.67 91.010.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13321-1:2021
angleško: Open data communication in building automation, controls and building management - Home and building electronic system - Part 1: Product and system requirements
slovensko: Odprta izmenjava podatkov v avtomatizaciji stavb, regulaciji in upravljanju stavb - Elektronski sistemi za stanovanja in stavbe - 1. del: Zahteve za proizvode in sisteme
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 97.120 35.240.67
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2021
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14908-1:2014
angleško: Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 1: Protocol Stack
slovensko: Odprta izmenjava podatkov v avtomatizaciji stavb in izvršnih elementov ter pri upravljanju stavb - Protokol regulacijske mreže - 1. del: Protokolarni sklad
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 35.240.67 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-2A: 225.06 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14908-2:2014
angleško: Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 2: Twisted Pair Communication
slovensko: Odprta izmenjava podatkov v avtomatizaciji stavb in izvršnih elementov ter pri upravljanju stavb - Protokol regulacijske mreže - 2. del: Komunikacija zavitega para
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 35.240.67 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14908-3:2014
angleško: Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 3: Power Line Channel Specification
slovensko: Odprta izmenjava podatkov v avtomatizaciji stavb in izvršnih elementov ter pri upravljanju stavb - Protokol regulacijske mreže - 3. del: Specifikacija kanala močnostnega napajanja
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 35.240.67 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14908-4:2014
angleško: Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 4: IP Communication
slovensko: Odprta izmenjava podatkov v avtomatizaciji stavb in izvršnih elementov ter pri upravljanju stavb - Protokol regulacijske mreže - 4. del: Komunikacija IP
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 35.240.67 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14908-5:2009
angleško: Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management Implementation Guideline - Control Network Protocol - Part 5: Implementation Guideline
slovensko: Odprta izmenjava podatkov v avtomatizaciji stavb in izvršnih elementov ter pri upravljanju stavb - Protokol regulacijske mreže - 5. del: Smernica za uvajanje
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 35.240.67 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14908-6:2014
angleško: Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 6: Application elements
slovensko: Odprta izmenjava podatkov v avtomatizaciji stavb in izvršnih elementov ter pri upravljanju stavb - Protokol regulacijske mreže - 6. del: Uporaba elementov
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 35.240.67 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-2E: 267.41 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14908-7:2019
angleško: Open communication in building automation, controls and building management - Control Network Protocol - Part 7: Communication via internet protocols
slovensko: Odprta izmenjava podatkov v avtomatizaciji stavb, regulaciji in upravljanju stavb - Protokol regulacijske mreže - 7. del: Komunikacija preko spletnega protokola
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 97.120 91.140.01 35.240.67
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14908-8:2021
angleško: Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 8: Communication using Broadband over Power Line Networks - with internet protocols
slovensko: Odprta izmenjava podatkov v avtomatizaciji stavb, regulaciji in upravljanju stavb - Protokol regulacijske mreže - 8. del: Širokopasovna komunikacija z uporabo spletnih protokolov po daljnovodnih omrežjih
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 97.120 35.240.67
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14908-9:2021
angleško: Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 9: Wireless Communication in ISM bands
slovensko: Odprta izmenjava podatkov v avtomatizaciji stavb, regulaciji in upravljanju stavb - Protokol regulacijske mreže - 9. del: Brezžična komunikacija v pasu ISM
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 97.120 35.240.67
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16484-1:2010
angleško: Building automation and control systems (BACS) - Part 1: Project specification and implementation (ISO 16484-1:2010)
slovensko: Sistemi za avtomatizacijo stavb in regulacijo - 1. del: Specifikacija projekta in izvedba (ISO 16484-1:2010)
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 35.240.67 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16484-2:2004
angleško: Building automation and control systems (BACS) - Part 2: Hardware (ISO 16484-2:2004)
slovensko: Avtomatizacija stavb in sistemi za regulacijo - 2. del: Strojna oprema (ISO 16484-2:2004)
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 35.240.67 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2004
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16484-3:2005
angleško: Building automation and control systems (BACS) - Part 3: Functions (ISO 16484-3:2005)
slovensko: Avtomatizacija stavb in sistemi za regulacijo - 3. del: Funkcije (ISO 16484-3:2005)
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 35.240.67 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi