ICS: 35.240.69 - Uporabniške rešitve IT pri poštnih storitvah

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 15 od 15


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 14014:2015
angleško: Postal services - Hybrid mail - XML definition of encapsulation of letters for automated postal handling
slovensko: Poštne storitve - Hibridna pošta - Definicija oblike dokumenta XML za stranke/uporabnike pri ponudniku: skupno uporabni seznam označb
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.240.69 03.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15130:2020
angleško: Postal services - DPM infrastructure - Messages supporting DPM applications
slovensko: Poštne storitve - Infrastruktura za elektrotehnične zaznamke pri frankiranju (DPM) - Informacije v podporo uporabi DPM
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.240.69 03.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15448:2014
angleško: Postal services - Open standard interface between image controller and enrichment devices (OCRs, video coding systems, voting systems)
slovensko: Poštne storitve - Odprti standardni vmesnik med obdelovalnikom slike in napravami za obogatitev (optično prepoznavanje znakov (OCR), sistemi za videokodiranje, glasovalni sistemi)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.240.69 03.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15873:2009
angleško: Postal Services - Open Standard Interface - Address Data File Format for OCR/VCS Dictionary Generation
slovensko: Poštne storitve - Odprti standardni vmesnik - Datotečni format naslovnih podatkov za generiranje slovarja s pomočjo OCR/VCS (sistem za optično razpoznavanje znakov)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.240.69 03.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16919:2016
angleško: Postal services - Interface and data transfer format for capturing postal automation events IDT-PAE
slovensko: Poštne storitve - Vmesnik in oblika prenosa podatkov za zajem avtomatiziranih poštnih dogodkov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.240.69 03.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17073:2020
angleško: Postal services - Interfaces for cross border parcels
slovensko: Poštne storitve - Vmesniki za pakete v čezmejnem prometu
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.240.69 03.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17457:2020
angleško: Postal services - Digital, optional online connected, opening and closing systems for parcel receptacles for home use with free access for the delivery and collection operators and consumers
slovensko: Poštne storitve - Digitalni, lahko spletno povezani sistemi za odpiranje in zapiranje paketnih nabiralnikov za domačo rabo, do katerih imajo stranke in izvajalci dostave in pobiranja prost dostop
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.240.69 03.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17535:2020
angleško: Requirements to connect, access, participate and further develop open global networks and systems, for postal operators and the wider postal sector players
slovensko: Zahteve za povezovanje, dostop, sodelovanje in nadaljnji razvoj odprtih svetovnih omrežij in sistemov za poštne operaterje in na splošno zainteresirane strani v poštnem sektorju
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.240.69 03.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17536:2020
angleško: Requirements for electronic advanced data (EDA) in postal operations, in particular compliant to security and customs requirements
slovensko: Zahteve za napredne elektronske podatke (EDA) pri poštnem poslovanju, skladnem z varnostnimi in carinskimi zahtevami
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.240 35.240.69
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2021
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19160-4:2017
angleško: Addressing - Part 4: International postal address components and template languages (ISO 19160-4:2017)
slovensko: Naslavljanje - 4. del: Sestavni deli in jezikovne predloge mednarodnega poštnega naslova (ISO 19160-4:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.240.69 03.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17073:2020/AC:2020
angleško: Postal services - Interfaces for cross border parcels
slovensko: Poštne storitve - Vmesniki za pakete v čezmejnem prometu - Popravek AC
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.240.69 03.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2020
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 14014:2006
angleško: Postal services - Hybrid Mail - XML definition of encapsulation of letters for automated postal handling
slovensko: Poštne storitve - Hibridna pošta - Definicija oblike dokumenta XML za stranke/uporabnike pri ponudniku: skupno uporabni seznam označb
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 35.240.69 03.240
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2007
Razveljavitev: 01-jul-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15448:2006
angleško: Postal services - Open standard interface between image controller and enrichment devices (OCRs, video coding systems, voting systems)
slovensko: Poštne storitve - Odprti standardni vmesnik med obdelovalnikom slike in napravami za obogatitev (optično prepoznavanje znakov (OCR), sistemi za videokodiranje, glasovalni sistemi)
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 35.240.69 03.240
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2007
Razveljavitev: 01-feb-2015
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17073:2017
angleško: Postal services - Interfaces for cross border parcels
slovensko: Poštne storitve - Vmesniki za pakete v čezmejnem prometu
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.240.69 35.040.50 03.240
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2017
Razveljavitev: 01-apr-2020
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15448:2006/AC:2007
angleško: Postal services - Open standard interface between image controller and enrichment devices (OCRs, video coding systems, voting systems)
slovensko: Poštne storitve - Odprti standardni vmesnik med obdelovalnikom slike in napravami za obogatitev (optično prepoznavanje znakov (OCR), sistemi za videokodiranje, glasovalni sistemi)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.240.69 03.240
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2009
Razveljavitev: 01-feb-2015
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi