ICS: 35.240.70 - Uporabniške rešitve IT v znanosti

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 173
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19115-1:2014
angleško : Geographic information - Metadata - Part 1: Fundamentals (ISO 19115-1:2014)
slovensko : Geografske informacije - Metapodatki - 1. del: Osnove (ISO 19115-1:2014)
TC : GIG - Geografske informacije ICS : 07.040 35.240.70
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Feb-2015
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
francoski jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19115-1:2014/A1:2018
angleško : Geographic information - Metadata - Part 1: Fundamentals - Amendment 1 (ISO 19115-1:2014/Amd 1:2018)
slovensko : Geografske informacije - Metapodatki - 1. del: Osnove - Dopolnilo A1 (ISO 19115-1:2014/Amd 1:2018)
TC : GIG - Geografske informacije ICS : 07.040 35.240.70
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-May-2018
francoski jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6709:2009
angleško : Standard representation of geographic point location by coordinates (ISO 6709:2008, including Cor 1:2009)
slovensko : Standardna predstavitev geografske točkovne lokacije s koordinatami (ISO 6709:2008, vključuje popravek Cor. 1:2009)
TC : GIG - Geografske informacije ICS : 35.240.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14825:2011
angleško : Intelligent transport systems - Geographic Data Files (GDF) - GDF5.0 (ISO 14825:2011)
slovensko : Inteligentni transportni sistemi - Datoteke z geografskimi podatki (GDF) - GDF5.0 (ISO 14825:2011)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 07.040 35.240.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2011
angleški jezik SIST-2L: 332.75 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14968:2006
angleško : Semantics for groundwater data interchange
slovensko : Pomen in definicija izrazov pri izmenjavi podatkov o podtalnici
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 35.240.70 13.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2006
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 14976:1998
angleško : Surface chemical analysis -- Data transfer format
slovensko : Površinska kemijska analiza - Oblika prenosa podatkov
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 71.040.40 35.240.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1998
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17030:2018
angleško : Space - Earth observation - Image processing levels
slovensko : Vesolje - Opazovanje Zemlje - Stopnje obdelave slik
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.140 35.240.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17171:2018
angleško : Management of observed hydrometric data - Guidance
slovensko : Vodenje opazovanih hidrometričnih podatkov - Navodilo
TC : IMIN - Merilni instrumenti ICS : 35.240.70 07.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 19103:2015
angleško : Geographic information -- Conceptual schema language
slovensko : Geografske informacije - Jezik za konceptualno shemo
TC : GIG - Geografske informacije ICS : 35.060 07.040 35.240.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2020
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 19104:2016
angleško : Geographic information -- Terminology
slovensko : Geografske informacije - Terminologija
TC : GIG - Geografske informacije ICS : 07.040 35.240.70 01.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2017
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19106:2006
angleško : Geographic information - Profiles (ISO 19106:2004)
slovensko : Geografske informacije - Profili (ISO 19106:2004)
TC : GIG - Geografske informacije ICS : 35.240.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19107:2019
angleško : Geographic information - Spatial schema (ISO 19107:2019)
slovensko : Geografske informacije - Prostorska shema (ISO 19107:2019)
TC : GIG - Geografske informacije ICS : 07.040 35.240.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2020
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19108:2005
angleško : Geographic information - Temporal schema (ISO 19108:2002)
slovensko : Geografske informacije - Časovna shema (ISO 19108:2002)
TC : GIG - Geografske informacije ICS : 07.040 35.240.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2005
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19109:2015
angleško : Geographic information - Rules for application schema (ISO 19109:2015)
slovensko : Geografske informacije - Pravila za aplikacijsko shemo (ISO 19109:2015)
TC : GIG - Geografske informacije ICS : 07.040 35.240.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2016
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19110:2016
angleško : Geographic information - Methodology for feature cataloguing (ISO 19110:2016)
slovensko : Geografske informacije - Metodologija za objektne kataloge (ISO 19110:2016)
TC : GIG - Geografske informacije ICS : 07.040 35.240.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2017
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19111:2020
angleško : Geographic information - Referencing by coordinates (ISO 19111:2019)
slovensko : Geografske informacije - Lociranje s koordinatami (ISO 19111:2019)
TC : GIG - Geografske informacije ICS : 07.040 35.240.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19112:2019
angleško : Geographic information - Spatial referencing by geographic identifiers (ISO 19112:2019)
slovensko : Geografske informacije - Lociranje z geografskimi identifikatorji (ISO 19112:2019)
TC : GIG - Geografske informacije ICS : 07.040 35.240.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19116:2019
angleško : Geographic information - Positioning services (ISO 19116:2019)
slovensko : Geografske informacije - Lokacijske storitve (ISO 19116:2019)
TC : GIG - Geografske informacije ICS : 07.040 35.240.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2020
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19117:2014
angleško : Geographic information - Portrayal (ISO 19117:2012)
slovensko : Geografske informacije - Prikazi in opisi geografskih podatkov (ISO 19117:2012)
TC : GIG - Geografske informacije ICS : 07.040 35.240.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2015
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19118:2011
angleško : Geographic information - Encoding (ISO 19118:2011)
slovensko : Geografske informacije - Kodiranje (ISO 19118:2011)
TC : GIG - Geografske informacije ICS : 35.240.70 07.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2011
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19119:2016
angleško : Geographic information - Services (ISO 19119:2016)
slovensko : Geografske informacije - Storitve (ISO 19119:2016)
TC : GIG - Geografske informacije ICS : 03.080.01 07.040 35.240.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2016
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TR 19121:2000
angleško : Geographic information -- Imagery and gridded data
slovensko : Geografske informacije - Podobe in gridni podatki
TC : GIG - Geografske informacije ICS : 07.040 35.240.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19123:2007
angleško : Geographic information - Schema for coverage geometry and functions (ISO 19123:2005)
slovensko : Geografske informacije – Shema za geometrijo podatkovnega sloja in funkcije (ISO 19123:2005)
TC : GIG - Geografske informacije ICS : 35.240.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2007
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19126:2021
angleško : Geographic information - Feature concept dictionaries and registers (ISO 19126:2021)
slovensko : Geografske informacije - Slovarji in registri konceptov o pojavih (ISO 19126:2021)
TC : GIG - Geografske informacije ICS : 01.040.07 07.040 35.240.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 19127:2019
angleško : Geographic information - Geodetic register
slovensko : Geografske informacije - Geodetski register
TC : GIG - Geografske informacije ICS : 35.240.70 07.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi