ICS: 35.240.80 - Uporabniške rešitve IT v zdravstveni tehniki

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 257
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1064:2020
angleško : Health informatics - Standard communication protocol - Computer-assisted electrocardiography
slovensko : Zdravstvena informatika - Standardni komunikacijski protokol - Računalniško podprta elektrokardiografija
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1068:2005
angleško : Health informatics - Registration of coding systems
slovensko : Zdravstvena informatika – Registracija kodirnih sistemov
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.040.99 35.240.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1614:2006
angleško : Health informatics - Representation of dedicated kinds of property in laboratory medicine
slovensko : Zdravstvena informatika - Predstavitev posebnih vrst lastnosti v laboratorijski medicini
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1828:2012
angleško : Health informatics - Categorial structure for terminological systems of surgical procedures (ISO 1828:2012)
slovensko : Zdravstvena informatika - Kategorijska struktura za terminološke sisteme (klasifikacijo in kodiranje) kirurških postopkov (ISO 1828:2012)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.040.99 35.240.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10781:2015
angleško : Electronic health record-system functional model (ISO 10781:2015)
slovensko : Funkcionalni model za sistem elektronskih zdravstvenih zapisov (ISO 10781:2015)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2015
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11238:2018
angleško : Health informatics - Identification of medicinal products - Data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated information on substances (ISO 11238:2018)
slovensko : Zdravstvena informatika - Identifikacija medicinskih izdelkov - Elementi in zgradba podatkov za enotno identifikacijo in izmenjavo predpisanih informacij o substancah (ISO 11238:2018)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11239:2012
angleško : Health informatics - Identification of medicinal products - Data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated information on pharmaceutical dose forms, units of presentation, routes of administration and packaging (ISO 11239:2012)
slovensko : Zdravstvena informatika - Identifikacija medicinskih izdelkov - Elementi in zgradba podatkov za enotno identifikacijo in izmenjavo predpisanih informacij na obrazcih o farmacevtskih odmerkih, predstavitvenih enotah, administrativnih poteh in pakiranju (ISO 11239:2012)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11240:2012
angleško : Health informatics - Identification of medicinal products - Data elements and structures for the unique identification and exchange of units of measurement (ISO 11240:2012)
slovensko : Zdravstvena informatika - Identifikacija medicinskih izdelkov - Elementi in zgradba podatkov za enotno identifikacijo in izmenjavo merilnih enot (ISO 11240:2012)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2013
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11615:2017
angleško : Health informatics - Identification of medicinal products - Data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated medicinal product information (ISO 11615:2017)
slovensko : Zdravstvena informatika - Identifikacija zdravil - Elementi in zgradba podatkov za enotno identifikacijo in izmenjavo predpisanih informacij o zdravilih (ISO 11615:2017)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 11.120.10 35.240.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2018
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11616:2017
angleško : Health informatics - Identification of medicinal products - Data elements and structures for the Unique Identification and Exchange of regulated Pharmaceutical Product Information (ISO 11616:2017)
slovensko : Zdravstvena informatika - Identifikacija zdravil - Elementi in zgradba podatkov za enotno identifikacijo in izmenjavo predpisanih informacij o farmacevtskih izdelkih (ISO 11616:2017)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 11.120.10 35.240.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12052:2017
angleško : Health informatics - Digital imaging and communication in medicine (DICOM) including workflow and data management (ISO 12052:2017)
slovensko : Zdravstvena informatika - Digitalno slikanje in komunikacija v medicini (DICOM), vključno z upravljanjem poteka dela in podatkov (ISO 12052:2017)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12251:2004
angleško : Health informatics - Secure User Identification for Health Care - Management and Security of Authentication by Passwords
slovensko : Zdravstvena informatika – Varna identifikacija uporabnikov v zdravstvenem varstvu – Upravljanje in varnost avtentikacije z gesli
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.030 35.240.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12264:2005
angleško : Health informatics - Categorial structures for systems of concepts
slovensko : Zdravstvena informatika – Kategorijske strukture sistemov konceptov
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12381:2019
angleško : Health informatics - Time standards for healthcare specific problems (ISO 12381:2019)
slovensko : Zdravstvena informatika - Časovni standardi za vprašanja, specifična za zdravstveno varstvo (ISO 12381:2019)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12435:2006
angleško : Health informatics - Expression of results of measurements in health sciences
slovensko : Zdravstvena informatika – Prikaz rezultatov meritev v medicinskih znanostih
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2006
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12836:2015
angleško : Dentistry - Digitizing devices for CAD/CAM systems for indirect dental restorations - Test methods for assessing accuracy (ISO 12836:2015)
slovensko : Zobozdravstvo - Pripomočki za za uporabo sistemov CAD/CAM za posredne zobne preureditve - Preskusne metode za ugotavljanje točnosti (ISO 12836:2015)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 35.240.80 11.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13119:2012
angleško : Health informatics - Clinical knowledge resources - Metadata (ISO 13119:2012)
slovensko : Zdravstvena informatika - Viri kliničnega znanja - Metapodatki (ISO 13119:2012)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13120:2019
angleško : Health informatics - Syntax to represent the content of healthcare classification systems - Classification Markup Language (ClaML) (ISO 13120:2019)
slovensko : Zdravstvena informatika - Sintaksa predstavitve vsebine klasifikacijskih sistemov v medicini - Označevalski jezik za klasifikacijo (ClaML) (ISO 13120:2019)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.060 35.240.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13940:2016
angleško : Health informatics - System of concepts to support continuity of care (ISO 13940:2015)
slovensko : Zdravstvena informatika - Sistem pojmov za podporo neprekinjeni oskrbi (ISO 13940:2015)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2016
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13972:2022
angleško : Health informatics - Clinical information models - Characteristics, structures and requirements (ISO 13972:2022)
slovensko : Zdravstvena informatika - Klinični informacijski modeli - Značilnosti, strukture in zahteve (ISO 13972:2022)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2022
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 14265:2013
angleško : Health Informatics - Classification of purposes for processing personal health information (ISO/TS 14265:2011)
slovensko : Zdravstvena informatika - Klasifikacija namenov za obdelavo osebnih zdravstvenih informacij (ISO/TS 14265:2011)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 14441:2013
angleško : Health informatics - Security and privacy requirements of EHR systems for use in conformity assessment (ISO/TS 14441:2013)
slovensko : Zdravstvena informatika - Zahteve za varnost in zasebnost sistemov EHR (elektronski zdravstveni zapis) pri ocenjevanju skladnosti (ISO/TS 14441:2013)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.030 35.240.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14484:2003
angleško : Health informatics - International transfer of personal health data covered by the EU data protection directive - High level security policy
slovensko : Zdravstvena informatika – Mednarodni prenos osebnih zdravstvenih podatkov v skladu z določili Direktive EU o varstvu podatkov – Visoka raven varnosti
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.030 35.240.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2004
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14485:2003
angleško : Health informatics - Guidance for handling personal health data in international applications in the context of the EU data protection directive
slovensko : Zdravstvena informatika – Navodilo za ravnanje z osebnimi zdravstvenimi podatki v mednarodni uporabi in v skladu z določili Direktive EU o varstvu podatkov
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2004
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15212:2006
angleško : Health informatics - Vocabulary - Maintenance procedure for a web-based terms and concepts database
slovensko : Zdravstvena informatika - Slovar - Postopek vzdrževanja za spletno bazo izrazov in pojmov
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.80 01.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi