ICS: 35.240.80 - Uporabniške rešitve IT v zdravstveni tehniki

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 242
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1068:2005
angleško: Health informatics - Registration of coding systems
slovensko: Zdravstvena informatika – Registracija kodirnih sistemov
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.040.99 35.240.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CR 1350:1993
angleško: Investigation of syntaxes for existing interchange formats to be used in health care
slovensko: Raziskovanje sintakse obstoječih izmenjevalnih formatov za uporabo v zdravstvenem varstvu
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.80
Stopnja: 9900 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
Razveljavitev: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1614:2006
angleško: Health informatics - Representation of dedicated kinds of property in laboratory medicine
slovensko: Zdravstvena informatika - Predstavitev posebnih vrst lastnosti v laboratorijski medicini
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1828:2012
angleško: Health informatics - Categorial structure for terminological systems of surgical procedures (ISO 1828:2012)
slovensko: Zdravstvena informatika - Kategorijska struktura za terminološke sisteme (klasifikacijo in kodiranje) kirurških postopkov (ISO 1828:2012)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.040.99 35.240.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10781:2015
angleško: Electronic health record-system functional model (ISO 10781:2015)
slovensko: Funkcionalni model za sistem elektronskih zdravstvenih zapisov (ISO 10781:2015)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2015
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11238:2018
angleško: Health informatics - Identification of medicinal products - Data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated information on substances (ISO 11238:2018)
slovensko: Zdravstvena informatika - Identifikacija medicinskih izdelkov - Elementi in zgradba podatkov za enotno identifikacijo in izmenjavo predpisanih informacij o substancah (ISO 11238:2018)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11239:2012
angleško: Health informatics - Identification of medicinal products - Data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated information on pharmaceutical dose forms, units of presentation, routes of administration and packaging (ISO 11239:2012)
slovensko: Zdravstvena informatika - Identifikacija medicinskih izdelkov - Elementi in zgradba podatkov za enotno identifikacijo in izmenjavo predpisanih informacij na obrazcih o farmacevtskih odmerkih, predstavitvenih enotah, administrativnih poteh in pakiranju (ISO 11239:2012)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11240:2012
angleško: Health informatics - Identification of medicinal products - Data elements and structures for the unique identification and exchange of units of measurement (ISO 11240:2012)
slovensko: Zdravstvena informatika - Identifikacija medicinskih izdelkov - Elementi in zgradba podatkov za enotno identifikacijo in izmenjavo merilnih enot (ISO 11240:2012)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2013
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11615:2017
angleško: Health informatics - Identification of medicinal products - Data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated medicinal product information (ISO 11615:2017)
slovensko: Zdravstvena informatika - Identifikacija zdravil - Elementi in zgradba podatkov za enotno identifikacijo in izmenjavo predpisanih informacij o zdravilih (ISO 11615:2017)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 11.120.10 35.240.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11616:2017
angleško: Health informatics - Identification of medicinal products - Data elements and structures for the Unique Identification and Exchange of regulated Pharmaceutical Product Information (ISO 11616:2017)
slovensko: Zdravstvena informatika - Identifikacija zdravil - Elementi in zgradba podatkov za enotno identifikacijo in izmenjavo predpisanih informacij o farmacevtskih izdelkih (ISO 11616:2017)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 11.120.10 35.240.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12052:2017
angleško: Health informatics - Digital imaging and communication in medicine (DICOM) including workflow and data management (ISO 12052:2017)
slovensko: Zdravstvena informatika - Digitalno slikanje in komunikacija v medicini (DICOM), vključno z upravljanjem poteka dela in podatkov (ISO 12052:2017)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CR 12161:1995
angleško: A method for defining profiles for healthcare
slovensko: Metoda za definiranje profilov za zdravstveno oskrbo
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.80
Stopnja: 9900 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
Razveljavitev: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12251:2004
angleško: Health informatics - Secure User Identification for Health Care - Management and Security of Authentication by Passwords
slovensko: Zdravstvena informatika – Varna identifikacija uporabnikov v zdravstvenem varstvu – Upravljanje in varnost avtentikacije z gesli
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.030 35.240.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12264:2005
angleško: Health informatics - Categorial structures for systems of concepts
slovensko: Zdravstvena informatika – Kategorijske strukture sistemov konceptov
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12381:2019
angleško: Health informatics - Time standards for healthcare specific problems (ISO 12381:2019)
slovensko: Zdravstvena informatika - Časovni standardi za vprašanja, specifična za zdravstveno varstvo (ISO 12381:2019)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12435:2006
angleško: Health informatics - Expression of results of measurements in health sciences
slovensko: Zdravstvena informatika – Prikaz rezultatov meritev v medicinskih znanostih
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2006
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 12443:1999
angleško: Medical Informatics - Healthcare Information Framework (HIF)
slovensko: Medicinska informatika – Okvirne določbe o informacijah o zdravstvenem varstvu (HIF)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.80
Stopnja: 9900 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
Razveljavitev: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CR 12587:1996
angleško: Medical Informatics - Methodology for the development of healthcare messages
slovensko: Medicinska informatika – Metodologija za razvijanje sporočil v zdravstvenem varstvu
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.80
Stopnja: 9900 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
Razveljavitev: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 12612:1997
angleško: Medical informatics - Messages for the exchange of healthcare administrative information
slovensko: Medicinska informatika – Sporočila za izmenjavo administrativnih informacij o zdravstvenem varstvu
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.80
Stopnja: 9900 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
Razveljavitev: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12836:2015
angleško: Dentistry - Digitizing devices for CAD/CAM systems for indirect dental restorations - Test methods for assessing accuracy (ISO 12836:2015)
slovensko: Zobozdravstvo - Pripomočki za za uporabo sistemov CAD/CAM za posredne zobne preureditve - Preskusne metode za ugotavljanje točnosti (ISO 12836:2015)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 35.240.80 11.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 13004:1999
angleško: Nomenclature system for medical devices for the purposes of regulatory data exchange - Recommendations for an interim system and rules for a future system
slovensko: Sistem poimenovanja medicinskih pripomočkov za obvezno izmenjavo podatkov - Priporočila za začasni sistem in pravila za prihodnji sistem
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 35.240.80 11.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13119:2012
angleško: Health informatics - Clinical knowledge resources - Metadata (ISO 13119:2012)
slovensko: Zdravstvena informatika - Viri kliničnega znanja - Metapodatki (ISO 13119:2012)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13120:2019
angleško: Health informatics - Syntax to represent the content of healthcare classification systems - Classification Markup Language (ClaML) (ISO 13120:2019)
slovensko: Zdravstvena informatika - Sintaksa predstavitve vsebine klasifikacijskih sistemov v medicini - Označevalski jezik za klasifikacijo (ClaML) (ISO 13120:2019)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.060 35.240.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13940:2016
angleško: Health informatics - System of concepts to support continuity of care (ISO 13940:2015)
slovensko: Zdravstvena informatika - Sistem pojmov za podporo neprekinjeni oskrbi (ISO 13940:2015)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2016
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 13972:2015
angleško: Health informatics - Detailed clinical models, characteristics and processes (ISO/TS 13972:2015)
slovensko: Zdravstvena informatika - Podrobni klinični modeli, značilnosti in procesi (ISO/TS 13972:2015)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi