ICS: 35.240.99 - Uporabniške rešitve IT na drugih področjih

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 44
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 14721:2012
angleško : Space data and information transfer systems -- Open archival information system (OAIS) -- Reference model
slovensko : Trajno ohranjanje podatkov in sistemi za prenos informacij - Odprti arhivski informacijski sistem (OAIS) - Referenčni model
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 35.240.99 49.140
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2013
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SO: 176.66 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15943:2011
angleško : Curriculum Exchange Format (CEF) Data Model
slovensko : Podatkovni model CEF (Curriculum Exchange Format)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.240.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16661:2015
angleško : Road vehicles and Tyre Pressure Gauges (TPG) - Interoperability between Tyre Information Systems (TIS) and TPG - Interfaces and Requirements
slovensko : Cestna vozila in merilniki tlaka v pnevmatikah (TPG) - Medobratovalnost med sistemom podatkov o pnevmatikah (TIS) in TPG - Vmesniki in zahteve
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 43.040.80 35.240.99 17.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17167:2018
angleško : Communication system for meters - Accompanying TR to EN 13757-2,-3 and -7, Examples and supplementary information
slovensko : Komunikacijski sistemi za merilnike - Spremno tehnično poročilo k EN 13757-2,-3 in -7 - Primeri in dodatni podatki
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.240.99 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2018
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17531:2021
angleško : Reporting in support of supervision of online gambling services by the gambling regulatory authorities of the Member States
slovensko : Poročanje v podporo pri nadzorovanju spletnih storitev iger na srečo, ki ga izvajajo organi za nadzor iger na srečo v državah članicah
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.240.99 03.080.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2021
angleški jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 20380:2017
angleško : Public swimming pools - Computer vision systems for the detection of drowning accidents in swimming pools - Safety requirements and test methods (ISO 20380:2017)
slovensko : Javna kopališča - Računalniški sistemi za odkrivanje primerov utopitve v bazenih kopališč - Varnostne zahteve in preskusne metode (ISO 20380:2017)
TC : SPO - Šport ICS : 97.220.10 35.240.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 21127:2014
angleško : Information and documentation -- A reference ontology for the interchange of cultural heritage information
slovensko : Informatika in dokumentacija - Referenčna ontologija za izmenjavo informacij o kulturni dediščini
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 35.240.99 97.195
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2017
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 30121:2016
angleško : Information technology - Governance of digital forensic risk framework (ISO/IEC 30121:2015)
slovensko : Informacijska tehnologija - Okvir za upravljanje tveganja digitalne forenzike (ISO/IEC 30121:2015)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.99 07.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 50586:2019
angleško : Open Smart Grid Protocol (OSGP)
slovensko : Odprti protokol pametnega omrežja (OSGP)
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 33.200 35.240.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-V: 203.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62227:2008
angleško : Multimedia home server systems - Digital rights permission code (IEC 62227:2008)
slovensko : Sistemi z večpredstavnostnim domačim strežnikom - Dovolilni kod za digitalne pravice (IEC 62227:2008)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 35.240.99 33.160.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2008
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62286:2004
angleško : Service diagnostic interface for consumer electronics products and networks - Implementation for IEEE 1394
slovensko : Servisni diagnostični vmesnik za izdelke in omrežja zabavne elektronike – Uporaba za IEEE 1394 (IEC 62286:2003)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.160.01 35.240.99 35.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62457:2008
angleško : Multimedia home networks - Home network communication protocol over IP for multimedia household appliances
slovensko : Komunikacijski protokol za domače omrežje prek IP za večpredstavnostne gospodinjske aparate (IEC 62457:2007)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 35.240.99 35.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2008
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15518-1:2011
angleško : Winter maintenance equipment - Road weather information systems - Part 1: Global definitions and components
slovensko : Oprema za zimska vzdrževalna dela - Cestni vremensko-informacijski sistemi - 1. del: Splošne definicije in oprema
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.240.99 13.030.40 07.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15518-2:2011
angleško : Winter maintenance equipment - Road weather information systems - Part 2: Road weather - Recommended observation and forecast
slovensko : Oprema za zimska vzdrževalna dela - Cestni vremensko-informacijski sistemi - 2. del: Vremenske razmere na cestah - Priporočena opazovanja in napovedi
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.240.99 13.030.40 07.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15518-3:2011
angleško : Winter maintenance equipment - Road weather information systems - Part 3: Requirements on measured values of stationary equipments
slovensko : Oprema za zimska vzdrževalna dela - Cestni vremensko-informacijski sistemi - 3. del: Zahteve za merjene vrednosti pri stacionarni opremi
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.240.99 13.030.40 07.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15518-4:2013
angleško : Winter maintenance equipment - Road weather information systems - Part 4: Test methods for stationary equipment
slovensko : Oprema za zimska vzdrževalna dela - Cestni vremensko-informacijski sistemi - 4. del: Preskusne metode za stacionarno opremo
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.240.99 13.030.40 07.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62330-1:2004
angleško : Helical-scan digital video cassette recording system using 12,65 mm (0,5 in) magnetic tape - Format HD-D5 -- Part 1: VTR specifications
slovensko : Digitalni videokasetni snemalni sistem z zapisovanjem s poševnimi sledmi na 12,65 mm (0,5 in) magnetskem traku – Format HD-D5 –1. del: VTR-specifikacije (IEC 62330-1:2003)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 35.240.99 33.160.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62330-2:2004
angleško : Helical-scan digital video cassette recording system using 12,65 mm (0,5 in) magnetic tape - Format HD-D5 -- Part 2: Compression format
slovensko : Digitalni videokasetni snemalni sistem z zapisovanjem s poševnimi sledmi na magnetnem traku, širokem 12,65 mm (0,5 in) – Format HD-D5 – 2. del: Kompresijski format (IEC 62330-2:2003)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 35.240.99 33.160.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62330-3:2004
angleško : Helical-scan digital video cassette recording system using 12,65 mm (0,5 in) magnetic tape - Format HD-D5 -- Part 3: Data stream format
slovensko : Digitalni videokasetni snemalni sistem z zapisovanjem s poševnimi sledmi na magnetnem traku, širokem 12,65 mm (0,5 in) – Format HD-D5 – 3. del: Podatkovno-tokovni format (IEC 62330-3:2003)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 35.240.99 33.160.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62827-1:2016
angleško : Wireless Power Transfer - Management - Part 1: Common Components (TA 15)
slovensko : Brezžični prenos moči - Upravljanje - 1. del: Skupne komponente (TA 15)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 29.240.99 35.240.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62827-2:2017
angleško : Wireless power transfer - Management - Part 2: Multiple device control management (IEC 62827-2:2017)
slovensko : Brezžični prenos moči - Upravljanje - 2. del: Več naprav kontrolnega upravljanja (IEC 62827-2:2017)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 29.240.99 35.240.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62827-3:2017
angleško : Wireless Power Transfer - Management - Part 3: Multiple sources control management (IEC 62827-3:2016)
slovensko : Brezžični prenos moči - Upravljanje - 3. del: Več virov kontrolnega upravljanja (IEC 62827-3:2016)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 35.240.99 29.240.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9241-151:2008
angleško : Ergonomics of human-system interaction - Part 151: Guidance on World Wide Web user interfaces (ISO 9241-151:2008)
slovensko : Ergonomija medsebojnega vpliva človek-sistem - 151. del: Smernice za oblikovanje uporabniških vmesnikov za svetovni splet (World Wide Web) (ISO 9241-151:2008)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 35.240.99 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2008
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9241-154:2013
angleško : Ergonomics of human-system interaction - Part 154: Interactive voice response (IVR) applications (ISO 9241-154:2013)
slovensko : Ergonomija medsebojnega vpliva človek-sistem - 154. del: Interaktivne aplikacije za glasovni odziv (ISO 9241-154:2013)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 35.240.99 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2013
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16603-31-04:2019
angleško : Space engineering - Exchange of thermal analysis data
slovensko : Vesoljska tehnika - Izmenjava podatkov termične analize
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.140 35.240.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi