ICS: 37.040.20 - Fotografski papir, filmi in fotografske plošče. Filmski zvitki

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 37
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6:1993
angleško: Photography -- Black-and-white pictorial still camera negative film/process systems -- Determination of ISO speed
slovensko: Fotografija - Črno-beli negativni procesni sistemi za fotografske kamere z upodabljanjem slik na mirujočem filmu - Določanje splošne občutljivosti po ISO
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 897:2000
angleško: Photography -- Roll films, 126, 110 and 135-size films -- Identification of the image-bearing side
slovensko: Fotografija - Filmi v zvitkih v velikosti 126, 110 in 135 - Ugotavljanje slikovne (oslojene) strani filma
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2003
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1008:1992
angleško: Photography - Paper dimensions - Pictorial sheets
slovensko: Fotografija - Dimenzije papirja - Slikovne pole
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2011
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1009:2000
angleško: Photography - Paper dimensions - Rolls for printers
slovensko: Fotografija - Dimenzije papirja - Zvitki za tiskalnike
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1012:1998
angleško: Photography - Films in sheets and rolls for general use - Dimensions
slovensko: Fotografija - Filmi v polah in zvitkih za splošno uporabo - Dimenzije
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2240:2003
angleško: Photography -- Colour reversal camera films -- Determination of ISO speed
slovensko: Photography - Colour reversal camera films - Determination of ISO speed
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5800:1987
angleško: Photography - Colour negative films for still photography - Determination of ISO speed
slovensko: Fotografija - Barvni negativni filmi za mirujoče fotografije - Določanje splošne občutljivosti ISO
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2011
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6328:2000
angleško: Photography -- Photographic materials -- Determination of ISO resolving power
slovensko: Fotografija - Fotografski materiali - Ugotavljanje ločljivosti po ISO
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6846:1992
angleško: Photography -- Black-and-white continuous-tone papers -- Determination of ISO speed and ISO range for printing
slovensko: Photography - Black-and-white continuous-tone papers - Determination of ISO speed and ISO range for printing
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7829:1986
angleško: Photography - Black-and-white aerial camera films - Determination of ISO speed and average gradient
slovensko: Fotografija - Črno-beli filmi za letalske kamere - Določanje splošne občutljivosti in povprečnega gradienta
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8374:2001
angleško: Photography -- Determination of ISO safelight conditions
slovensko: Fotografija - Ugotavljanje varnih svetlobnih razmer po ISO (v temnicah)
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10505:2009
angleško: Photography - Root mean square granularity of photographic films - Method of measurement
slovensko: Fotografija - Geometrično povprečje zrnatosti fotografskih filmov - Metode merjenja
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 11312:2000
angleško: Photography -- Sheets of sensitized material for the pre-press industry -- Dimensions and related requirements
slovensko: Photography -- Sheets of sensitized material for the pre-press industry -- Dimensions and related requirements
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 18903:2002
angleško: Imaging materials - Films and paper - Determination of dimensional change
slovensko: Upodobitveni materiali - Filmi in papir - Določanje dimenzijskih sprememb
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 18908:2000
angleško: Imaging materials -- Photographic film -- Determination of folding endurance
slovensko: Imaging materials - Photographic film - Determination of folding endurance
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 18909:2006
angleško: Photography - Processed photographic colour films and paper prints - Methods for measuring image stability
slovensko: Fotografija - Procesirani barvni fotografski filmi in papirni natisi - Metode za merjenje slikovne stabilnosti
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2011
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 18910:2000
angleško: Imaging materials - Photographic film and paper - Determination of curl
slovensko: Upodobitveni materiali - Fotografski film in papir - Ugotavljanje zvijanja
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 18911:2010
angleško: Imaging materials - Processed safety photographic films - Storage practices
slovensko: Upodobitveni materiali - Procesirani varni fotografski filmi - Shranjevanje
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 18912:2002
angleško: Imaging materials - Processed vesicular photographic film - Specifications for stability
slovensko: Upodobitveni materiali - Procesirani vesikularni fotografski film - Specifikacije za stabilnost
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 18913:2012
angleško: Imaging materials - Permanence - Vocabulary
slovensko: Upodobitveni materiali - Obstojnost - Pojmovnik
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.20 01.040.37
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 18920:2011
angleško: Imaging materials - Reflection prints - Storage practices
slovensko: Upodobitveni materiali - Refleksijski natisi - Shranjevanje
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 18928:2013
angleško: Imaging materials - Unprocessed photographic films and papers - Storage practices
slovensko: Upodobitveni materiali - Neprocesirani fotografski filmi in papirji - Shranjevanje
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TR 18931:2001
angleško: Imaging materials - Recommendations for humidity measurement and control
slovensko: Upodobitveni materiali - Priporočila za merjenje in nadzor vlažnosti
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 18055-1:2004
angleško: Photography and imaging - Inkjet media: Classification, nomenclature and dimensions - Part 1: Photo-grade media (paper and film)
slovensko: Fotografija in upodabljanje - Mediji za kapljični tisk: klasifikacija, nomenklatura in dimenzije - 1. del: Mediji za tisk fotografij (papir in film)
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5800:1987/Cor 1:2001
angleško: Photography - Colour negative films for still photography - Determination of ISO speed - TECHNICAL CORRIGENDUM 1
slovensko: Fotografija - Barvni negativni filmi za mirujoče fotografije - Določanje splošne občutljivosti ISO - Tehnični popravek 1
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2011
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi