ICS: 37.040.25 - Radiografski filmi

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 17 od 17


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3665:2013
angleško: Photography - Intra-oral dental radiographic film and film packets - Manufacturer specifications (ISO 3665:2011)
slovensko: Fotografija - Intraoralni dentalni radiografski film in zavoji filma - Specifikacije proizvajalca (ISO 3665:2011)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 37.040.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3665:2011
angleško: Photography - Intra-oral dental radiographic film and film packets - Manufacturer specifications
slovensko: Fotografija - Intraoralni radiografski film in filmski paketi - Specifikacije proizvajalca
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4090:2004
angleško: Photography - Medical radiographic cassettes/screens/films and hard-copy imaging films - Dimensions and specifications (ISO 4090:2004)
slovensko: Photography - Medical radiographic cassettes/screens/films and hard-copy imaging films - Dimensions and specifications (ISO 4090:2001)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 37.040.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2004
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7004:2002
angleško: Photography - Industrial radiographic films - Determination of ISO speed, ISO average gradient and ISO gradients G2 and G4 when exposed to X- and gamma-radiation
slovensko: Fotografija - Industrijski radiografski filmi - Določanje splošne občutljivosti ISO, povprečnega gradienta ISO in ISO-gradientov G2 in G4 pri ekspoziciji z X- in gama sevanjem
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9236-1:2004
angleško: Photography - Sensitometry of screen/film systems for medical radiography - Part 1: Determination of sensitometric curve shape, speed and average gradient
slovensko: Fotografija - Senzitometrija zaslonsko-filmskih sistemov za medicinsko radiografijo - 1. del: Določanje oblike senzitometrične krivulje, splošne občutljivosti in povprečnega gradienta
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9236-3:1999
angleško: Photography - Sensitometry of screen/film systems for medical radiography - Part 3: Determination of sensitometric curve shape, speed and average gradient for mammography
slovensko: Fotografija - Senzitometrija zaslonsko-filmskih sistemov za medicinsko radiografijo - 3. del: Določanje oblike senzitometrične krivulje, splošne občutljivosti in povprečnega gradienta za mamografijo
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11699-1:2011
angleško: Non-destructive testing - Industrial radiographic film - Part 1: Classification of film systems for industrial radiography (ISO 11699-1:2008)
slovensko: Neporušitveno preskušanje - Film za industrijsko radiografijo - 1. del: Klasifikacija sistemov filmov za industrijsko radiografijo (ISO 11699-1:2008)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100 37.040.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11699-2:2011
angleško: Non-destructive testing - Industrial radiographic films - Part 2: Control of film processing by means of reference values (ISO 11699-2:2011)
slovensko: Neporušitveno preskušanje - Film za industrijsko radiografijo - 2. del: Kontrola razvijanja filmov s pomočjo referenčnih vrednosti (ISO 11699-2:2011)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100 37.040.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11699-2:2018
angleško: Non-destructive testing - Industrial radiographic films - Part 2: Control of film processing by means of reference values (ISO 11699-2:2018)
slovensko: Neporušitveno preskušanje - Filmi za industrijsko radiografijo - 2. del: Kontrola razvijanja filmov s pomočjo referenčnih vrednosti (ISO 11699-2:2018)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100 37.040.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14096-1:2020
angleško: Non-destructive testing - Qualification of radiographic film digitisation systems - Part 1: Definitions, quantitative measurements of image quality parameters, standard reference film and qualitative control (ISO 14096-1:2005)
slovensko: Neporušitvene preiskave - Kvalificiranje sistemov za digitaliziranje radiogramov - 1. del: Definicije, kvantitativne meritve parametrov kakovosti radiografske slike, standardni referenčni radiogram in kvalitativna kontrola (ISO 14096-1:2005)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100 37.040.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14096-2:2020
angleško: Non-destructive testing - Qualification of radiographic film digitisation systems - Part 2: Minimum requirements (ISO 14096-2:2005)
slovensko: Neporušitvene preiskave - Kvalificiranje sistemov za digitaliziranje radiogramov - 2. del: Minimalne zahteve (ISO 14096-2:2005)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100 37.040.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3665:1996
angleško: Photography - Intra-oral dental radiographic film - Specification
slovensko: Fotografija - Intraoralni radiografski film - Specifikacija
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.040.25
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2011
Razveljavitev: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 584-1:1994
angleško: Non destructive testing - Industrial radiographic film - Part 1: Classification of film systems for industrial radiography
slovensko: Neporušitveno preskušanje - Film za industrijsko radiografijo - 1. del: Klasifikacija sistemov filmov za industrijsko radiografijo
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 37.040.25 19.100
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-1996
Razveljavitev: 01-sep-2008
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 584-1:2006
angleško: Non-destructive testing - Industrial radiographic film - Part 1: Classification of film systems for industrial radiography
slovensko: Neporušitveno preskušanje - Film za industrijsko radiografijo - 1. del: Klasifikacija sistemov filmov za industrijsko radiografijo
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 37.040.25 19.100
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2006
Razveljavitev: 01-jun-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 584-2:1996
angleško: Non destructive testing - Industrial radiographic film - Part 2: Control of film processing by means of reference values
slovensko: Neporušitveno preskušanje - Film za industrijsko radiografijo - 2. del: Kontrola razvijanja filmov s pomočjo referenčnih vrednosti
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 37.040.25 19.100
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-avg-1998
Razveljavitev: 01-apr-2012
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14096-1:2003
angleško: Non-destructive testing - Qualification of radiographic film digitisation systems - Part 1: Definitions, quantitative measurements of image quality parameters, standard reference film and qualitative control
slovensko: Neporušitveno preskušanje – Kvalificiranje sistemov za digitaliziranje radiogramov – 1. del: Definicije, kvantitativne meritve parametrov kakovosti radiografske slike, standardni referenčni radiogram in kvalitativna kontrola
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 37.040.25 19.100
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-2004
Razveljavitev: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14096-2:2003
angleško: Non-destructive testing - Qualification of radiographic film digitisation systems - Part 2: Minimum requirements
slovensko: Neporušitveno preskušanje – Kvalificiranje sistemov za digitaliziranje radiogramov – 2. del: Minimalne zahteve
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 37.040.25 19.100
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-2004
Razveljavitev: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi