ICS: 37.100.10 - Reprodukcijska oprema

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 47
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1010-5:2005
angleško: Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of printing and paper converting machines - Part 5: Machines for the production of corrugated board and machines for the conversion of flat and corrugated board
slovensko: Varnost strojev – Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja – 5. del: Stroji za izdelavo valovitega kartona in lepenke in stroji za obdelavo ploskega in valovitega kartona in lepenke
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.100.10 85.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2005
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TS 10128:2009
angleško: Graphic technology - Methods of adjustment of the colour reproduction of a printing system to match a set of characterization data
slovensko: Grafična tehnologija - Metode za prilagajanje barvne reprodukcije na tiskarskem sistemu, da ustreza želenim karakterističnim vrednostim
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 11800:1998
angleško: Information and documentation -- Requirements for binding materials and methods used in the manufacture of books
slovensko: Informatika in dokumentacija - Zahteve za kakovost materialov za izdelavo knjižnih platnic in postopke dela pri izdelavi knjig
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 37.100.10 01.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 12635:2008
angleško: Graphic technology - Plates for offset printing - Dimensions
slovensko: Grafična tehnologija - Plošče za ofsetni tisk - Mere
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 12636:2018
angleško: Graphic technology - Blankets for offset printing
slovensko: Grafična tehnologija - Odtisne gume za ofsetni tisk
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 12646:2015
angleško: Graphic technology - Displays for colour proofing - Characteristics
slovensko: Grafična tehnologija - Zasloni za barvno preskušanje - Značilnosti
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.100.10 17.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 21632:2018
angleško: Graphic technology - Determination of the energy consumption of digital printing devices including transitional and related modes
slovensko: Grafična tehnologija - Ugotavljanje porabe energije digitalnih tiskarskih naprav, vključno s prehodnimi in povezanimi načini delovanja
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 12643-1:2009
angleško: Graphic technology - Safety requirements for graphic technology equipment and systems - Part 1: General requirements
slovensko: Grafična tehnologija – Varnostne zahteve za grafično tehnološko opremo in sisteme – 1. del: Splošne zahteve
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2010
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 12643-2:2010
angleško: Graphic technology - Safety requirements for graphic technology equipment and systems - Part 2: Prepress and press equipment and systems
slovensko: Grafična tehnologija - Varnostne zahteve za grafično tehnološko opremo in sisteme - 2. del: Grafična priprava in tiskarska oprema ter sistemi
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 12643-3:2010
angleško: Graphic technology - Safety requirements for graphic technology equipment and systems - Part 3: Binding and finishing equipment and systems
slovensko: Grafična tehnologija - Varnostne zahteve za grafično tehnološko opremo in sisteme - 3. del: Oprema v knjigoveznici in grafični dodelavi ter sistemi
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 12643-4:2010
angleško: Graphic technology - Safety requirements for graphic technology equipment and systems - Part 4: Converting equipment and systems
slovensko: Grafična tehnologija - Varnostne zahteve za grafično tehnološko opremo in sisteme - 4. del: Oprema in sistemi za predelavo in oplemenitenje
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2010
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 12643-5:2010
angleško: Graphic technology - Safety requirements for graphic technology equipment and systems - Part 5: Stand-alone platen presses
slovensko: Grafična tehnologija - Varnostne zahteve za grafično tehnološko opremo in sisteme - 5. del: Samostojni zaklopni stroji
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TS 18621-11:2019
angleško: Image quality evaluation methods for printed matter - Part 11: Colour gamut analysis
slovensko: Metode ocenjevanja kakovosti slike za tiskovine - 11. del: Analiza barvne lestvice
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1010-1:2004+A1:2010
angleško: Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of printing and paper converting machines - Part 1: Common requirements
slovensko: Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja - 1. del: Splošne zahteve
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 13.110 85.100 37.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2011
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1010-2:2006+A1:2010
angleško: Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of printing and paper converting machines - Part 2: Printing and varnishing machines including pre-press machinery
slovensko: Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja - 2. del: Tiskarski in lakirni stroji, vključno s stroji za predtiskanje
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 85.100 37.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2010
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1010-3:2002+A1:2009
angleško: Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of printing and paper converting machines - Part 3: Cutting machines
slovensko: Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja - 3. del: Rezalniki
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 85.100 37.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1010-4:2004+A1:2009
angleško: Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of printing and paper converting machines - Part 4: Bookbinding, paper converting and finishing machines
slovensko: Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja - 4. del: Stroji za vezavo knjig, obdelavo in izdelavo papirja
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 85.100 37.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2009
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13023:2003+A1:2010
angleško: Noise measurement methods for printing, paper converting, paper making machines and auxiliary equipment - Accuracy grades 2 and 3
slovensko: Metode za merjenje hrupa pri strojih za tiskanje, obdelavo in izdelavo papirja in dodatni opremi - Razreda točnosti 2 in 3
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 85.100 37.100.10 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2010
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3872:1976
angleško: Graphic technology -- Sheet-fed printing machines -- Range of sizes
slovensko: Grafična tehnologija - Stroji za tisk na pole - Območje formatov
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.100.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-1996
Razveljavitev: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6716:1983
angleško: Graphic technology -- Text-books and periodicals -- Sizes of untrimmed sheets and trimmed pages
slovensko: Grafična tehnologija - Učbeniki in periodika - Velikost neobrezanih pol in obrezanih strani
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 37.100.10 37.100.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-1997
Razveljavitev: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1010-1:2004
angleško: Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of printing and paper converting machines - Part 1: Common requirements
slovensko: Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja - 1. del: Splošne zahteve
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 85.100 37.100.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2005
Razveljavitev: 01-maj-2011
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1010-2:2006
angleško: Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of printing and paper converting machines - Part 2: Printing and varnishing machines including pre-press machinery
slovensko: Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja – 2. del: Tiskarski in lakirni stroji, vključno s stroji za predtiskanje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 85.100 37.100.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2006
Razveljavitev: 01-okt-2010
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1010-3:2002
angleško: Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of printing and paper converting machines - Part 3: Cutting machines
slovensko: Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja – 3. del: Rezalniki
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 85.100 37.100.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-2003
Razveljavitev: 01-dec-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1010-4:2004
angleško: Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of printing and paper converting machines - Part 4: Bookbinding, paper converting and finishing machines
slovensko: Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja - 4. del: Stroji za vezavo knjig, obdelavo in izdelavo papirja
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 85.100 37.100.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2004
Razveljavitev: 01-dec-2009
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 11159:1996
angleško: Information technology - Office equipment - Minimum information to be included in specification sheets - Copying machines (ISO/IEC 11159:1992)
slovensko: Information technology - Office equipment - Minimum information to be included in specification sheets - Copying machines (ISO/IEC 11159:1992)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 37.100.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-1998
Razveljavitev: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi