ICS: 43.020 - Cestna vozila na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 39
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 612:1978
angleško : Road vehicles -- Dimensions of motor vehicles and towed vehicles -- Terms and definitions
slovensko : Cestna vozila - Mere motornih in priklopnih vozil - Izrazi in definicije
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 43.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1176:1990
angleško : Road vehicles - Masses - Vocabulary and codes
slovensko : Cestna vozila - Mase - Slovar in oznake
TC : I07 - Imaginarni 07 - Imaginarni TC za nerazporejene ISO/TC ICS : 43.020 01.040.43
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški in francoski jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3795:1989
angleško : Road vehicles, and tractors and machinery for agriculture and forestry -- Determination of burning behaviour of interior materials
slovensko : Cestna vozila, traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji - Ugotavljanje obnašanja notranjih oblog v požaru
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 65.060.01 43.020 13.220.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3833:1977
angleško : Road vehicles -- Types -- Terms and definitions
slovensko : Cestna vozila - Tipi - Izrazi in definicije
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 43.020 01.040.43
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4030:1983
angleško : Road vehicles -- Vehicle identification number (VIN) -- Location and attachment
slovensko : Cestna vozila - Identifikacijska številka vozila (VIN) - Mesto in namestitev
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 43.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4100:1980
angleško : Road vehicles -- World parts manufacturer identifier (WPMI) code
slovensko : Cestna vozila - Svetovna identifikacijska koda proizvajalca avtomobilskih delov (WPMI)
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 43.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13807:2017
angleško : Transportable gas cylinders - Battery vehicles and multiple-element gas containers (MEGCs) - Design, manufacture, identification and testing
slovensko : Premične plinske jeklenke - Baterijska vozila in MEGC - Načrtovanje, izdelava, označevanje in preskušanje
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.35 43.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14906:2012
angleško : Leather - Leather for automotive - Test methods and testing parameters
slovensko : Usnje - Usnje za uporabo v avtomobilih - Preskusni postopki in parametri
TC : IUSN - Usnje ICS : 43.020 59.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17347:2021
angleško : Road vehicles - Machines for mounting and demounting vehicle tyres - Safety requirements
slovensko : Cestna vozila - Stroji za montažo in demontažo pnevmatik - Varnostne zahteve
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 83.160.10 43.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17828:2022
angleško : Road infrastructure - Automated vehicle interactions - Reference Framework Release 1
slovensko : Cestna infrastruktura - Avtomatizirane interakcije vozil - Referenčni okvir, različica 1
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 93.080.99 43.020 35.240.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 20566:2021
angleško : Paints and varnishes - Determination of the scratch resistance of a coating system using a laboratory-scale car-wash (ISO 20566:2020)
slovensko : Barve in laki - Ugotavljanje odpornosti premaznega sistema proti razenju s pomočjo visokotlačnega pranja v laboratoriju (ISO 20566:2020)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.040 43.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10326-1:2016
angleško : Mechanical vibration - Laboratory method for evaluating vehicle seat vibration - Part 1: Basic requirements (ISO 10326-1:2016, Corrected version 2017-02)
slovensko : Mehanske vibracije - Laboratorijska metoda za ovrednotenje vibracij sedežev vozil - 1. del: Osnovne zahteve (ISO 10326-1:2016, popravljena razlićica 2017-02)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 43.020 13.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 12219-1:2012
angleško : Interior air of road vehicles - Part 1: Whole vehicle test chamber - Specification and method for the determination of volatile organic compounds in cabin interiors
slovensko : Notranji zrak v cestnih vozilih - 1. del: Preskusna komora za celotno vozilo - Specifikacija in metoda za določevanje hlapnih organskih spojin v notranjosti kabine
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 43.020 13.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 12219-2:2012
angleško : Interior air of road vehicles - Part 2: Screening method for the determination of the emissions of volatile organic compounds from vehicle interior parts and materials - Bag method
slovensko : Notranji zrak v cestnih vozilih - 2. del: Presejalna metoda za določevanje emisij hlapnih organskih spojin iz notranjih delov in materialov - Metoda z vrečo
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 43.020 13.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 12219-3:2012
angleško : Interior air of road vehicles - Part 3: Screening method for the determination of the emissions of volatile organic compounds from vehicle interior parts and materials - Micro-scale chamber method
slovensko : Notranji zrak v cestnih vozilih - 3. del: Presejalna metoda za določevanje emisij hlapnih organskih spojin iz notranjih delov in materialov - Metoda z mikro komoro
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 43.020 13.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 12219-4:2013
angleško : Interior air of road vehicles - Part 4: Method for the determination of the emissions of volatile organic compounds from vehicle interior parts and materials - Small chamber method
slovensko : Notranji zrak v cestnih vozilih - 4. del: Metoda za določevanje emisij hlapnih organskih spojin iz notranjih delov in materialov - Metoda z majhno komoro
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 43.020 13.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 12219-5:2014
angleško : Interior air of road vehicles - Part 5: Screening method for the determination of the emissions of volatile organic compounds from vehicle interior parts and materials - Static chamber method
slovensko : Notranji zrak v cestnih vozilih - 5. del: Presejalna metoda za določevanje emisij hlapnih organskih spojin iz notranjih delov in materialov - Metoda s statično komoro
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 43.020 13.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 12219-6:2017
angleško : Interior air of road vehicles - Part 6: Method for the determination of the emissions of semi-volatile organic compounds from vehicle interior parts and materials at higher temperature - Small chamber method
slovensko : Notranji zrak v cestnih vozilih - 6. del: Metoda za določevanje emisij polhlapnih organskih spojin iz notranjih delov in materialov pri visoki temperaturi - Metoda z majhno komoro
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 43.020 13.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 12219-7:2017
angleško : Interior air of road vehicles - Part 7: Odour determination in interior air of road vehicles and test chamber air of trim components by olfactory measurements
slovensko : Notranji zrak v cestnih vozilih - 7. del: Določevanje vonja notranje opreme v notranjem zraku v cestnih vozilih in v zraku preskusnih komor z olfaktometrijo
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 43.020 13.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 12219-8:2018
angleško : Interior air of road vehicles - Part 8: Handling and packaging of materials and components for emission testing
slovensko : Notranji zrak v cestnih vozilih - 8. del: Pakiranje vzorcev materialov in sestavnih delov za preskušanje emisij in ravnanje z njimi
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 43.020 13.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 12219-9:2019
angleško : Interior air of road vehicles - Part 9: Determination of the emissions of volatile organic compounds from vehicle interior parts - Large bag method
slovensko : Notranji zrak v cestnih vozilih - 9. del: Določevanje emisij hlapnih organskih spojin iz notranjih delov vozila - Metoda vzorčenja s plinskimi vrečami
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 43.020 13.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14505-2:2006
angleško : Ergonomics of the thermal environment - Evaluation of thermal environments in vehicles - Part 2: Determination of equivalent temperature (ISO 14505-2:2006)
slovensko : Ergonomija toplotnega okolja – Vrednotenje toplotnega okolja v vozilih – 2. del: Ugotavljanje ekvivalentne temperature (ISO 14505-2:2006)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 43.020 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2007
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14505-3:2006
angleško : Ergonomics of the thermal environment - Evaluation of the thermal environment in vehicles - Part 3: Evaluation of thermal comfort using human subjects (ISO 14505-3:2006)
slovensko : Ergonomija toplotnega okolja – Vrednotenje toplotnega okolja v vozilih – 3. del: Vrednotenje toplotnega ugodja s pomočjo preskusnih oseb (ISO 14505-3:2006)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 43.020 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16223-2:2022
angleško : Leather - Requirements for the designation and description of leather in upholstery and automotive interior applications - Part 2: Automotive interior applications
slovensko : Usnje - Zahteve za označevanje in opisovanje usnja za oblazinjenje in avtomobilsko notranjo opremo - 2. del: Avtomobilska notranja oprema
TC : IUSN - Usnje ICS : 43.020 59.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 12219-10:2021
angleško : Interior air of road vehicles - Part 10: Whole vehicle test chamber - Specification and methods for the determination of volatile organic compounds in cabin interiors - Trucks and buses
slovensko : Notranji zrak v cestnih vozilih - 10. del: Preskusna komora za celotno vozilo - Specifikacija in metode za določevanje hlapnih organskih spojin v notranjosti kabine - Tovornjaki in avtobusi
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 43.020 13.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi