ICS: 43.040.10 - Električna in elektronska oprema

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 24 od 24


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4165:2003
angleško: Road vehicles - Electrical connections - Double-pole connection (ISO 4165:2001)
slovensko: Cestna vozila – Električni priključki – Dvopolne vtične naprave (ISO 4165:2001)
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 43.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1648-1:2018
angleško: Leisure accommodation vehicles - 12 V direct current extra low voltage electrical installations - Part 1: Caravans
slovensko: Bivalna počitniška vozila - 12 V enosmerna električna napeljava male napetosti - 1. del: Počitniške prikolice
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 43.100 43.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1648-2:2018
angleško: Leisure accommodation vehicles - 12 V direct current extra low voltage electrical installations - Part 2: Motor caravans
slovensko: Bivalna počitniška vozila - 12 V enosmerna električna napeljava male napetosti - 2. del: Avtodomi
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 43.100 43.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50498:2010
angleško: Electromagnetic compatibility (EMC) - Product family standard for aftermarket electronic equipment in vehicles
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) - Standard za družino proizvodov elektronske opreme za naknadno vgradnjo v vozila
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 43.040.10 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50696:2021
angleško: Contact Interface for Automated Connection Device
slovensko: Kontaktni vmesnik za avtomatizirane priključne naprave
TC: EPR - Električni pribor ICS: 43.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8092-1:1998
angleško: Road vehicles - Connections for on-board electrical wiring harnesses - Part 1: Tabs for single-pole connections - Dimensions and specific requirements (ISO 8092-1:1996)
slovensko: Road vehicles - Connections for on-board electrical wiring harnesses - Part 1: Tabs for single-pole connections - Dimensions and specific requirements (ISO 8092-1:1996)
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 43.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8092-2:2005
angleško: Road vehicles - Connections for on-board electrical wiring harnesses - Part 2: Definitions, test methods and general performance requirements (ISO 8092-2:2005)
slovensko: Cestna vozila – Priključki za električno opremo, vgrajeni na armaturi vozila – 2. del: Definicije, preskusne metode in splošne zahtevane lastnosti (ISO 8092-2:2005)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 43.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8092-3:1999
angleško: Road vehicles - Connections for on-board electrical wiring harnesses - Part 3: Tabs for multi-pole connections - Dimensions and specific requirements (ISO 8092-3:1996)
slovensko: Road vehicles - Connections for on-board electrical wiring harnesses - Part 3: Tabs for multi-pole connections - Dimensions and specific requirements (ISO 8092-3:1996)
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 43.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8092-4:1999
angleško: Road vehicles - Connections for on-board electrical wiring harnesses - Part 4: Pins for single- and multi-pole connections - Dimensions and specific requirements (ISO 8092-4:1997)
slovensko: Road vehicles - Connections for on-board electrical wiring harnesses - Part 4: Pins for single- and multi-pole connections - Dimensions and specific requirements (ISO 8092-4:1997)
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 43.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50436-6:2015
angleško: Alcohol interlocks - Test methods and performance requirements - Part 6: Data security
slovensko: Alkoholne zapore - Preskusne metode in zahtevane lastnosti - 6. del: Varnost podatkov
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 71.040.40 43.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62969-1:2018
angleško: Semiconductor devices - Semiconductor interface for automotive vehicles - Part 1: General requirements of power interface for automotive vehicle sensors (IEC 62969-1:2017)
slovensko: Polprevodniški elementi - Polprevodniški vmesnik za motorna vozila - 1. del: Splošne zahteve za napajalni vmesnik za senzorje motornih vozil (IEC 62969-1:2017)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 31.080.01 43.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62969-2:2018
angleško: Semiconductor devices - Semiconductor interface for automotive vehicles - Part 2: Efficiency evaluation methods of wireless power transmission using resonance for automotive vehicles sensors (IEC 62969-2:2018)
slovensko: Polprevodniški elementi - Polprevodniški vmesnik za motorna vozila - 2. del: Metode za vrednotenje učinkovitosti brezžičnega napajanja z uporabo resonance v zaznavalih motornih vozil (IEC 62969-2:2018)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 43.040.10 31.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62969-3:2018
angleško: Semiconductor devices - Semiconductor interface for automotive vehicles - Part 3: Shock driven piezoelectric energy harvesting for automotive vehicle sensors (IEC 62969-3:2018)
slovensko: Polprevodniški elementi - Polprevodniški vmesnik za motorna vozila - 3. del: Zajemanje energije s piezoelektričnimi zaznavali za motorna vozila (IEC 62969-3:2018)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 43.040.10 31.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62969-4:2018
angleško: Semiconductor devices - Semiconductor interfaces for automotive vehicles - Part 4: Evaluation method of data interface for automotive vehicle sensors (IEC 62969-4:2018)
slovensko: Polprevodniški elementi - Polprevodniški vmesniki za motorna vozila - 4. del: Metoda vrednotenja podatkovnega vmesnika za senzorje motornih vozil (IEC 62969-4:2018)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 43.040.10 31.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11446:2004
angleško: Road vehicles - Connectors for the electrical connection of towing and towed vehicles - 13-pole connectors for vehicles with 12 V nominal supply voltage (ISO 11446:2004)
slovensko: Cestna vozila – Vtični konektorji za električne priključke vlečnih in vlečenih vozil - 13-polni priključki za vozila z 12 V sistemi (ISO 11446:2004)
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 43.040.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2004
Razveljavitev: 01-apr-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1648-1:1997
angleško: Leisure accomodation vehicles - 12 V direct current extra low voltage electrical installations - Part 1: Caravans
slovensko: Leisure accomodation vehicles - 12 V direct current extra low voltage electrical installations - Part 1: Caravans
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 43.100 43.040.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2000
Razveljavitev: 01-mar-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1648-1:2004
angleško: Leisure accommodation vehicles - 12 V direct current extra low voltage electrical installations - Part 1: Caravans
slovensko: Bivalna počitniška vozila – 12 V enosmerna električna napeljava male napetosti - 1. del: Počitniške prikolice
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 43.100 43.040.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2005
Razveljavitev: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1648-1:2012
angleško: Leisure accommodation vehicles - 12 V direct current extra low voltage electrical installations - Part 1: Caravans
slovensko: Bivalna počitniška vozila - 12 V enosmerna električna napeljava male napetosti - 1. del: Počitniške prikolice
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 43.100 43.040.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2012
Razveljavitev: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1648-2:1997
angleško: Leisure accommodation vehicles - 12 V direct current extra low voltage electrical installations - Part 2: Motor caravans
slovensko: Leisure accommodation vehicles - 12 V direct current extra low voltage electrical installations - Part 2: Motor caravans
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 43.100 43.040.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2000
Razveljavitev: 01-mar-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1648-2:2004
angleško: Leisure accommodation vehicles - 12 V direct current extra low voltage electrical installations - Part 2: Motor caravans
slovensko: Bivalna počitniška vozila – 12 V enosmerna električna napeljava male napetosti - 2. del: Avtodomi
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 43.100 43.040.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2005
Razveljavitev: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1648-2:2012
angleško: Leisure accommodation vehicles - 12 V direct current extra low voltage electrical installations - Part 2: Motor caravans
slovensko: Bivalna počitniška vozila - 12 V enosmerna električna napeljava male napetosti - 2. del: Avtodomi
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 43.100 43.040.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2012
Razveljavitev: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 24165:1991
angleško: Road vehicles - Electrical connections - Double pole connector (ISO 4165:1979)
slovensko: Road vehicles - Electrical connections - Double pole connector (ISO 4165:1979)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 43.040.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2000
Razveljavitev: 01-mar-2009
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8092-2:1998
angleško: Road vehicles - Connections for on-board electrical wiring harnesses - Part 2: Definitions, test methods and general performance requirements (ISO 8092-2:1996)
slovensko: Road vehicles - Connections for on-board electrical wiring harnesses - Part 2: Definitions, test methods and general performance requirements (ISO 8092-2:1996)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 43.040.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2001
Razveljavitev: 01-mar-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8092-2:2001
angleško: Road vehicles - Connections for on-board electrical wiring harnesses - Part 2: Definitions, test methods and general performance requirements (ISO 8092-2:2000)
slovensko: Cestna vozila - Priključki za električno opremo, vgrajeni na armaturi vozila - 2. del: Definicije, preskusne metode in splošne zahtevane lastnosti (ISO 8092-2:2000)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 43.040.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2004
Razveljavitev: 01-mar-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi