ICS: 43.040.15 - Avtomobilska informatika. Vgrajeni računalniški sistemi

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 130
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14823:2017
angleško : Intelligent transport systems - Graphic data dictionary (ISO 14823: 2017)
slovensko : Inteligentni transportni sistemi - Seznam grafičnih simbolov (ISO 14823:2017)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 43.040.15 35.240.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15005:2017
angleško : Road vehicles - Ergonomic aspects of transport information and control systems - Dialogue management principles and compliance procedures (ISO 15005:2017)
slovensko : Cestna vozila - Ergonomski vidiki transportnih informacij in kontrolnih sistemov - Načela za upravljanje pogovorov in postopki ugotavljanja skladnosti (ISO 15005:2017)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 43.040.15 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15006:2011
angleško : Road vehicles - Ergonomic aspects of transport information and control systems - Specifications for in-vehicle auditory presentation (ISO 15006:2011)
slovensko : Cestna vozila - Ergonomski vidiki transportnih informacij in kontrolnih sistemov - Specifikacije za zvočno predstavitev v vozilu (ISO 15006:2011)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.60 43.040.15 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15008:2017
angleško : Road vehicles - Ergonomic aspects of transport information and control systems - Specifications and test procedures for in-vehicle visual presentation (ISO 15008:2017)
slovensko : Cestna vozila - Ergonomski vidiki transportnih informacij in kontrolnih sistemov - Specifikacije in postopki preskušanja vizualne predstavitve v vozilu (ISO 15008:2017)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 43.040.15 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15504:2007
angleško : Public transport - Road vehicles - Visible variable passenger information devices inside the vehicle
slovensko : Javni prevoz - Cestna vozila - Vidne spremenljive naprave v vozilu za informiranje potnikov
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 43.040.15 03.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15762:2008
angleško : Road transport and traffic telematics - Electronic fee collection (EFC) - Ensuring the correct function of EFC equipment installed behind metallised windshield
slovensko : Cestna transportna in prometna telematika - Elektronsko pobiranje pristojbin (EFC) - Zagotavljanje pravilnega delovanja opreme za elektronsko pobiranje pristojbin (EFC), nameščene za vetrobranskim steklom s kovinsko prevleko
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 43.040.15 35.240.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16072:2015
angleško : Intelligent transport systems - ESafety - Pan-European eCall operating requirements
slovensko : Inteligentni transportni sistemi - e-Varnost - Zahteve za delovanje vseevropskega elektronskega klica v sili
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 43.040.15 35.240.60 13.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16102:2011
angleško : Intelligent transport systems - ECall - Operating requirements for third party support
slovensko : Inteligentni transportni sistemi - Elektronski klic v sili - Operativne zahteve za podporo tretje stranke
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 43.040.15 13.200 35.240.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2012
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16219:2011
angleško : Electronic Fee Collection - Value added services based on EFC on-board equipment
slovensko : Elektronsko pobiranje pristojbin - Storitve z dodano vrednostjo, izvajane z opremo EFC na vozilu
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 43.040.15 35.240.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2011
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16454:2015
angleško : Intelligent transport systems - ESafety - ECall end to end conformance testing
slovensko : Inteligentni transportni sistemi - e-Varnost - Preskušanje skladnosti e-klica v zvezi pošiljatelj-prejemnik
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 43.040.15 13.200 35.240.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2015
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16596:2013
angleško : Electric-electronic interface between chassis-cab and bodywork of refuse collection vehicles (RCVs)
slovensko : Električno-elektronski vmesnik med šasijo (podvozjem) s kabino in karoserijo vozil za zbiranje odpadkov
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.030.40 43.160 43.040.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16944:2017
angleško : Agricultural machinery and tractors - Standardized access to repair and maintenance information (RMI) - Requirements
slovensko : Kmetijski stroji in traktorji - Standardizirani dostop do informacij o popravilih in vzdrževanju (RMI) - Zahteve
TC : IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS : 43.040.15 65.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2017
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 17425:2016
angleško : Intelligent transport systems - Cooperative systems - Data exchange specification for in-vehicle presentation of external road and traffic related data (ISO 17425:2016)
slovensko : Inteligentni transportni sistemi - Kooperativni sistemi - Specifikacije za izmenjavo zunanjih cestnih in prometnih podatkov za prikaz v vozilu (ISO 17425:2016)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 43.040.15 35.240.60 03.220.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2016
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 19321:2020
angleško : Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Dictionary of in-vehicle information (IVI) data structures (ISO/TS 19321:2020)
slovensko : Inteligentni transportni sistemi - Kooperativni sistem (ITS) - Podatkovni slovar informacijskih struktur v vozilih (IVI) (ISO/TS 19321:2020)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.60 43.040.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13140-1:2016
angleško : Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO 13141 - Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO 13140-1:2016)
slovensko : Elektronsko pobiranje pristojbin - Vrednotenje skladnosti opreme v vozilu in obcestni napravi s standardom ISO 13141 - 1. del: Zgradba preskuševalnega niza in namen preskušanja (ISO 13140-1:2016)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 43.040.15 35.240.60 03.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13140-2:2016
angleško : Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to EN ISO 13141 - Part 2: Abstract test suite (ISO 13140-2:2016)
slovensko : Elektronsko pobiranje pristojbin - Ugotavljanje skladnosti opreme v vozilu in obcestni napravi s standardom EN ISO 13141 - 2. del: Abstraktni preskuševalni niz (ISO 13140-2:2016)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 43.040.15 35.240.60 03.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13143-1:2020
angleško : Electronic fee collection - Evaluation of onboard and roadside equipment for conformity to ISO 12813 - Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO 13143-1:2020)
slovensko : Elektronsko pobiranje pristojbin - Ugotavljanje skladnosti opreme v vozilu in obcestni napravi s standardom ISO 12813 - 1. del: Zgradba preskuševalnega niza in namen preskušanja (ISO 13143-1:2020)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 43.040.15 35.240.60 03.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2021
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13143-2:2016
angleško : Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO 12813 - Part 2: Abstract test suite (ISO 13143-2:2016)
slovensko : Elektronsko pobiranje pristojbin - Ugotavljanje skladnosti opreme v vozilu in obcestni napravi s tehnično specifikacijo ISO 12813 - 2. del: Abstraktni preskuševalni niz (ISO 13143-2:2016)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 43.040.15 35.240.60 03.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 13149-7:2020
angleško : Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 7: System and network architecture
slovensko : Javni prevoz - Sistemi za časovno razporejanje in nadzor cestnih vozil - 7. del: Sistem in arhitektura omrežja
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 03.220.20 43.040.15 35.240.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 13149-8:2013
angleško : Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 8: Physical layer for IP communication
slovensko : Javni prevoz - Sistemi za časovno razporejanje in nadzor cestnih vozil - 8. del: Fizična plast za IP-komunikacije
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 03.220.20 35.100.10 43.040.15 35.240.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 13149-9:2020
angleško : Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 9: Time service
slovensko : Javni prevoz - Sistemi za časovno razporejanje in nadzor cestnih vozil - 9. del: Časovna storitev
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 03.220.20 43.040.15 35.240.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14907-1:2020
angleško : Electronic fee collection - Test procedures for user and fixed equipment - Part 1: Description of test procedures (ISO 14907-1:2020)
slovensko : Elektronsko pobiranje pristojbin - Postopki za preskušanje opreme - 1. del: Opis preskusnih postopkov (ISO 14907-1:2020)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 43.040.15 35.240.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14907-2:2021
angleško : Electronic fee collection - Test procedures for user and fixed equipment - Part 2: Conformance test for the on-board unit application interface (ISO 14907-2:2021)
slovensko : Elektronsko pobiranje pristojbin - Postopki za preskušanje opreme - 2. del: Preskus skladnosti aplikacijskega vmesnika vgrajene enote za elektronsko cestninjenje (ISO 14907-2:2021)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 43.040.15 35.240.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2021
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TS 15007-2:2014
angleško : Road vehicles -- Measurement of driver visual behaviour with respect to transport information and control systems -- Part 2: Equipment and procedures
slovensko : Cestna vozila - Merjenje voznikovega vizualnega obnašanja glede na prometne informacije in nadzorne sisteme - 2. del: Oprema in postopki
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 43.040.15 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15118-1:2019
angleško : Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 1: General information and use-case definition (ISO 15118-1:2019)
slovensko : Cestna vozila - Komunikacijski vmesnik med vozilom in omrežjem - 1. del: Splošne informacije in definicija primera uporabe (ISO 15118-1:2019)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.100.05 43.040.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2019
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi