ICS: 43.040.80 - Sistemi za zaščito pri trku in sistemi za zadrževanje potnikov

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 20 od 20


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16661:2015
angleško : Road vehicles and Tyre Pressure Gauges (TPG) - Interoperability between Tyre Information Systems (TIS) and TPG - Interfaces and Requirements
slovensko : Cestna vozila in merilniki tlaka v pnevmatikah (TPG) - Medobratovalnost med sistemom podatkov o pnevmatikah (TIS) in TPG - Vmesniki in zahteve
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 43.040.80 35.240.99 17.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16786:2018
angleško : Road restraint systems - Truck Mounted Attenuators - Performance classes, impact test acceptance criteria and test performance
slovensko : Oprema cest - Blažilnik trka za tovorna vozila (TMA) - Razredi uporabnosti, merila za preskušanje ob naletu in preskus zmogljivosti
TC : OCE - Oprema za ceste ICS : 43.080.10 43.040.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14451-5:2013
angleško : Pyrotechnic articles - Pyrotechnic articles for vehicles - Part 5: Requirements for airbag gas generators (ISO 14451-5:2013)
slovensko : Pirotehnični izdelki - Pirotehnični izdelki za vozila - 5. del: Zahteve za plinske generatorje zračnih blazin (ISO 14451-5:2013)
TC : IEKS - Eksplozivi ICS : 71.100.30 43.040.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14451-6:2013
angleško : Pyrotechnic articles - Pyrotechnic articles for vehicles - Part 6: Requirements for airbag modules (ISO 14451-6:2013)
slovensko : Pirotehnični izdelki - Pirotehnični izdelki za vozila - 6. del: Zahteve za zračne blazine (ISO 14451-6:2013)
TC : IEKS - Eksplozivi ICS : 71.100.30 43.040.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14451-7:2013
angleško : Pyrotechnic articles - Pyrotechnic articles for vehicles - Part 7: Requirements for seatbelt pretensioners (ISO 14451-7:2013)
slovensko : Pirotehnični izdelki - Pirotehnični izdelki za vozila - 7. del: Zahteve za varnostne pasove (ISO 14451-7:2013)
TC : IEKS - Eksplozivi ICS : 71.100.30 43.040.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14451-8:2013
angleško : Pyrotechnic articles - Pyrotechnic articles for vehicles - Part 8: Requirements for igniters (ISO 14451-8:2013)
slovensko : Pirotehnični izdelki - Pirotehnični izdelki za vozila - 8. del: Zahteve za vžigalno napravo (ISO 14451-8:2013)
TC : IEKS - Eksplozivi ICS : 71.100.30 43.040.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14451-9:2013
angleško : Pyrotechnic articles - Pyrotechnic articles for vehicles - Part 9: Requirements for actuators (ISO 14451-9:2013)
slovensko : Pirotehnični izdelki - Pirotehnični izdelki za vozila - 9. del: Zahteve za aktuatorje (ISO 14451-9:2013)
TC : IEKS - Eksplozivi ICS : 71.100.30 43.040.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50436-1:2005
angleško : Alcohol interlocks - Test methods and performance requirements -- Part 1: Instruments for drink-driving-offender programs
slovensko : Alkoholne zapore – Preskusne metode in zahtevane lastnosti – 1. del: Instrumenti za uporabo v programih proti pijanim voznikom
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 43.040.80 13.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50436-1:2014
angleško : Alcohol interlocks - Test methods and performance requirements - Part 1: Instruments for drink-driving-offender programs
slovensko : Alkoholne zapore - Preskusne metode in zahtevane lastnosti - 1. del: Instrumenti za uporabo v programih proti pijanim voznikom
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 43.040.80 13.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50436-2:2007
angleško : Alcohol interlocks - Test methods and performance requirements -- Part 2: Instruments having a mouthpiece and measuring breath alcohol for general preventive use
slovensko : Alkoholne zapore - Preskusne metode in zahtevane lastnosti - 2. del: Instrumenti z ustnikom, ki merijo alkohol v sapi, za splošno preventivno uporabo
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 13.200 43.040.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50436-2:2014
angleško : Alcohol interlocks - Test methods and performance requirements - Part 2: Instruments having a mouthpiece and measuring breath alcohol for general preventive use
slovensko : Alkoholne zapore - Preskusne metode in zahtevane lastnosti - 2. del: Instrumenti z ustnikom, ki merijo alkohol v sapi, za splošno preventivno uporabo
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 43.040.80 13.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50436-3:2016
angleško : Alcohol interlocks - Test methods and performance requirements - Part 3: Guidance for authorities, decision makers, purchasers and users
slovensko : Alkoholne zapore - Preskusne metode in zahtevane lastnosti - 3. del: Navodilo za upravne organe, nosilce odločanja, kupce in uporabnike
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 43.040.80 13.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50436-4:2019
angleško : Alcohol interlocks - Test methods and performance requirements - Part 4: Connection and digital interface between the alcohol interlock and the vehicle
slovensko : Alkoholne zapore - Preskusne metode in zahtevane lastnosti - 4. del: Konektor in digitalni vmesnik med alkoholno zaporo in vozilom
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 43.040.80 13.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2019
Razveljavitev : 01-Jul-2025
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50436-4:2022
angleško : Alcohol interlocks - Test methods and performance requirements - Part 4: Connection and digital interface between the alcohol interlock and the vehicle
slovensko : Alkoholne zapore - Preskusne metode in zahtevane lastnosti - 4. del: Konektor in digitalni vmesnik med alkoholno zaporo in vozilom
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 43.040.80 13.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50436-7:2016
angleško : Alcohol interlocks - Test methods and performance requirements - Part 7: Installation document
slovensko : Alkoholne zapore - Preskusne metode in zahtevane lastnosti - 7. del: Navodilo za namestitev
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 43.040.80 13.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50436-1:2014/AC:2016-03
angleško : Alcohol interlocks - Test methods and performance requirements - Part 1: Instruments for drink-driving-offender programs
slovensko : Alkoholne zapore - Preskusne metode in zahtevane lastnosti - 1. del: Instrumenti za uporabo v programih proti pijanim voznikom - Popravek AC
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 43.040.80 13.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2016
francoski jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50436-2:2014/A1:2015
angleško : Alcohol interlocks - Test methods and performance requirements - Part 2: Instruments having a mouthpiece and measuring breath alcohol for general preventive use
slovensko : Alkoholne zapore - Preskusne metode in zahtevane lastnosti - 2. del: Instrumenti z ustnikom, ki merijo alkohol v sapi, za splošno preventivno uporabo - Dopolnilo A1
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 13.200 43.040.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50436-3:2010
angleško : Alcohol interlocks - Test methods and performance requirements - Part 3: Guidance for decision makers, purchasers and users
slovensko : Alkoholne zapore - Preskusne metode in zahtevane lastnosti - 3. del: Navodilo za nosilce odločanja, kupce in uporabnike
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 43.040.80 13.200
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2011
Razveljavitev : 01-Jan-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : prEN 50436-1
angleško : Alcohol interlocks - Test methods and performance requirements - Part 1: Instruments having a mouthpiece and measuring breath alcohol for drink-driving-offender programs and general preventive use
slovensko : Alkoholne zapore - Preskusne metode in zahtevane lastnosti - 1. del: Instrumenti z ustnikom in merilnikom alkohola v izdihanem zraku za uporabo v programih proti pijanim voznikom in za splošno preventivno uporabo
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 43.040.80 13.200
Stopnja : 4020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : prEN 50436-4
angleško : Alcohol interlocks -Test methods and performance requirements -- Part 4: Connectors for the electrical connection between the alcohol interlock and the vehicle
slovensko : Alkoholne zapore - Preskusne metode in zahtevane lastnosti - 4. del: Konektorji za električno povezavo med alkoholno zaporo in vozilom
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 43.040.80 13.200
Stopnja : 98 Status : Neobjavljen
Objavljen : 01-Jul-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi