ICS: 43.060.40 - Sistemi za gorivo

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 25
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16723-2:2017
angleško: Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas network - Part 2: Automotive fuels specification
slovensko: Zemeljski plin in biometan za uporabo v prometu in biometan za dodajanje v omrežje zemeljskega plina - 2. del: Specifikacije goriv za motorna vozila
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 43.060.40 75.160.30
Stopnja: 9000 Status: V reviziji
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11439:2013
angleško: Gas cylinders - High pressure cylinders for the on-board storage of natural gas as a fuel for automotive vehicles (ISO 11439:2013)
slovensko: Plinske jeklenke - Visokotlačne jeklenke za zemeljski plin za pogon motornih vozil, vgrajene na vozilo (ISO 11439:2013)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35 43.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12617:2017
angleško: Road vehicles - Liquefied natural gas (LNG) refuelling connector - 3,1 MPa connector (ISO 12617:2015)
slovensko: Cestna vozila - Priključek za polnjenje z utekočinjenim zemeljskim plinom (LNG) - Priključek 3,1 MPa (ISO 12617:2015)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 43.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12805:2002
angleško: Automotive LPG components - Containers
slovensko: Naprave in oprema za pogon motornih vozil na utekočinjeni naftni plin (UNP) - Rezervoarji
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35 43.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12806:2003
angleško: Automotive liquefied petroleum gas components - Other than containers
slovensko: Naprave in oprema za pogon motornih vozil na utekočinjeni naftni plin (UNP) - Elementi razen posod za gorivo
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 43.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12979:2002
angleško: Automotive LPG-systems - Installation requirements
slovensko: Sistemi za pogon motornih vozil na utekočinjeni naftni plin (UNP) - Zahteve za vgradnjo
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 43.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13352:2012
angleško: Specification for the performance of automatic tank contents gauges
slovensko: Zahteve za avtomatske merilnike nivoja vsebine v rezervoarjih
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 43.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13760:2021
angleško: LPG equipment and accessories - Automotive LPG filling system for light and heavy duty vehicles - Nozzle, test requirements and dimensions
slovensko: Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Sistem za polnjenje utekočinjenega naftnega plina za lahka in težka vozila - Šoba, preskuševalne zahteve in mere
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 75.200 43.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2022
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13856:2002
angleško: Minimum requirements for the content of the user manual for automotive LPG systems
slovensko: Minimalne zahteve za vsebino navodila za uporabo UNP v sistemih za pogon motornih vozil
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 43.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14469:2017
angleško: Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) refuelling connector (ISO 14469:2017)
slovensko: Cestna vozila - Priključek za polnjenje s stisnjenim zemeljskim plinom (CNG) (ISO 14469:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.060 43.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16380:2018
angleško: Road vehicles - Blended fuels refuelling connector (ISO 16380:2014, including Amd 1:2016)
slovensko: Cestna vozila - Priključek za polnjenje mešanega goriva (ISO 16380:2014, vključno z dopolnilom A1:2016)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 43.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17278:2021
angleško: Natural gas vehicles - Vehicle fuelling appliances
slovensko: Vozila na zemeljski plin - Polnilne naprave za vozila na zemeljski plin
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 75.060 43.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 21058:2021
angleško: Road vehicles - Dimethyl Ether (DME) refuelling connector (ISO 21058:2019)
slovensko: Cestna vozila - Priključek za polnjenje dimetilnega etra (DME) (ISO 21058:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 43.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11439:2013/A1:2021
angleško: Gas cylinders - High pressure cylinders for the on-board storage of natural gas as a fuel for automotive vehicles - Amendment 1 (ISO 11439:2013/Amd 1:2021)
slovensko: Plinske jeklenke - Visokotlačne jeklenke za zemeljski plin za pogon motornih vozil, vgrajene na vozilo - Dopolnilo A1 (ISO 11439:2013/Amd 1:2021)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 43.060.40 23.020.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2022
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas network - Part 2: Automotive fuels specification - National Annex
slovensko: Zemeljski plin in biometan za uporabo v prometu in biometan za dodajanje v omrežje zemeljskega plina - 2. del: Specifikacije goriv za motorna vozila - Nacionalni dodatek
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 43.060.40 75.160.30
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11439:2000
angleško: Gas cylinders - High pressure cylinders for the on-board storage of natural gas as a fuel for automotive vehicles (ISO 11439:2000)
slovensko: Plinske jeklenke - Visokotlačne jeklenke za zemeljski plin za pogon motornih vozil, vgrajene na vozilo (ISO 11439:2000)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35 43.060.40
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2002
Razveljavitev: 01-dec-2013
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13352:2002
angleško: Specification for the performance of automatic tank contents gauges
slovensko: Specifikacije za avtomatske kazalnike nivoja vsebine v rezervoarjih
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 43.060.40
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2003
Razveljavitev: 01-maj-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13423:2000
angleško: Compressed natural gas vehicle operations
slovensko: Navodila za uporabo vozil na stisnjeni zemeljski plin
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 75.200 43.060.40 75.060
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2001
Razveljavitev: 01-maj-2021
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13760:2003
angleško: Automotive LPG filling system for light and heavy duty vehicles - Nozzle, test requirements and dimensions
slovensko: Sistem za polnjenje utekočinjenega naftnega plina za lahka in težka vozila - Šoba, preskuševalne zahteve in mere
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 75.200 43.060.40
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2004
Razveljavitev: 01-jan-2022
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 14687-2:2012
angleško: Hydrogen fuel - Product specification - Part 2: Proton exchange membrane (PEM) fuel cell applications for road vehicles
slovensko: Vodik kot gorivo - Specifikacija izdelka - 2. del: Gorivne celice z membrano za protonsko izmenjavo (PEM) za cestna vozila
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 71.100.20 43.060.40
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2021
Razveljavitev: 01-nov-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: FprEN 12806
angleško: LPG equipment and accessories - Automotive liquefied petroleum gas components - Other than containers
slovensko: Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Sestavni deli pogonov motornih vozil na UNP - Sestavni deli, razen posod za gorivo
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 43.060.40
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: FprEN 12979
angleško: LPG equipment and accessories - Automotive LPG-systems - Installation requirements
slovensko: Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Sistemi za pogon motornih vozil na UNP - Zahteve za vgradnjo
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 43.060.40
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: FprEN 17124
angleško: Hydrogen fuel - Product specification and quality assurance - Proton exchange membrane (PEM) fuel cell applications for road vehicles
slovensko: Vodik kot gorivo - Specifikacija izdelka in zagotavljanje kakovosti - Gorivne celice z membrano za protonsko izmenjavo (PEM) za cestna vozila
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 43.060.40 27.075
Stopnja: 5020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: FprEN ISO 14469-1
angleško: Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) refuelling connector - Part 1: 20 MPa (200 bar) connector (ISO 14469-1:2004)
slovensko: Cestna vozila - Priključek za polnjenje s stisnjenim zemeljskim plinom (CNG) - 1. del: Priključek 20 MPa (200 bar) (ISO 14469-1:2004)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 43.060.40
Stopnja: 98 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: FprEN ISO 14469-2
angleško: Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) refuelling connector - Part 2: 20 MPa (200 bar) connector, size 2 (ISO 14469-2:2007)
slovensko: Cestna vozila - Priključek za polnjenje s stisnjenim zemeljskim plinom (CNG) - 2. del: Priključek 20 MPa (200 bar), velikost 2 (ISO 14469-2:2007)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 43.060.40
Stopnja: 98 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi