ICS: 43.120 - Električna cestna vozila

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 95
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15194:2017
angleško : Cycles - Electrically power assisted cycles - EPAC Bicycles
slovensko : Kolesa - Kolesa z električnim pomožnim pogonom - Kolesa EPAC
TC : SPO - Šport ICS : 43.150 43.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2017
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17128:2020
angleško : Light motorized vehicles for the transportation of persons and goods and related facilities and not subject to type-approval for on-road use - Personal light electric vehicles (PLEV) - Requirements and test methods
slovensko : Lahka motorna vozila za prevoz ljudi in blaga ter s tem povezanih naprav, za katere ni potrebna homologacija za uporabo v cestnem prometu - Lahka osebna električna vozila (PLEV) - Zahteve in preskusne metode
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 43.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2020
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17186:2019
angleško : Identification of vehicles and infrastructures compatibility - Graphical expression for consumer information on EV power supply
slovensko : Identifikacija skladnosti vozil in infrastrukture - Grafični prikaz za informiranje porabnikov o električnem napajanju električnih vozil
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 43.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17404:2022
angleško : Cycles - Electrically power assisted cycles - EPAC Mountain bikes
slovensko : Kolesa - Kolesa z električnim pomožnim pogonom - Gorska kolesa EPAC
TC : SPO - Šport ICS : 43.150 43.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17409:2020
angleško : Electrically propelled road vehicles - Conductive power transfer - Safety requirements (ISO 17409:2020)
slovensko : Cestna vozila na električni pogon - Prevodni prenos moči - Varnostne zahteve (ISO 17409:2020)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 43.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19363:2021
angleško : Electrically propelled road vehicles - Magnetic field wireless power transfer - Safety and interoperability requirements (ISO 19363:2020)
slovensko : Cestna vozila na električni pogon - Brezžični prenos energije z magnetnim poljem - Zahteve glede varnosti in interoperabilnosti (ISO 19363:2020)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 43.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50374:2004
angleško : Conductor cars
slovensko : Vozički za delo na nadzemnih vodih
TC : DPN - Delo pod napetostjo ICS : 43.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50620:2017
angleško : Electric cables - Charging cables for electric vehicles
slovensko : Električni kabli - Kabli za napajanje električnih vozil
TC : IEKA - Električni kabli ICS : 43.120 29.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 55036:2020
angleško : Electric and hybrid road vehicles - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of off-board receivers below 30 MHz
slovensko : Električna in hibridna cestna vozila - Karakteristike občutljivosti za radijske motnje - Mejne vrednosti in metode merjenja za zaščito zunanjih sprejemnikov pod 30 MHz
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.01 43.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62576:2018
angleško : Electric double-layer capacitors for use in hybrid electric vehicles - Test methods for electrical characteristics
slovensko : Elektronski dvoplastni kondenzatorji za hibridna električna vozila - Metode za preskušanje električnih karakteristik
TC : CEV - Cestna osebna in gospodarska električna vozila ICS : 31.060.01 43.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62752:2016
angleško : In-Cable Control and Protection Device for mode 2 charging of electric road vehicles (IC-CPD) (IEC 62752:2016)
slovensko : Intergirana zaščita kabla in zaščitna naprava tipa 2 za napajanje električnih cestnih vozil (IC-CPD) (IEC 62752:2016)
TC : EPR - Električni pribor ICS : 29.120.50 43.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2016
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50604-1:2016
angleško : Secondary lithium batteries for LEV (Light Electric Vehicle) applications - Part 1: General safety requirements and test methods
slovensko : Sekundarne litijeve baterije za lahka električna vozila - 1. del: Splošne varnostne zahteve in preskusne metode
TC : ISCB - Sekundarne celice in baterije ICS : 43.120 29.220.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61851-1:2019
angleško : Electric vehicle conductive charging system - Part 1: General requirements
slovensko : Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla - 1. del: Splošne zahteve
TC : CEV - Cestna osebna in gospodarska električna vozila ICS : 43.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61980-1:2021
angleško : Electric vehicle wireless power transfer (WPT) systems - Part 1: General requirements
slovensko : Brezžični sistemi za prenos električne energije za električna vozila (WPT) - 1. del: Splošne zahteve
TC : CEV - Cestna osebna in gospodarska električna vozila ICS : 43.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC IEC/TS 61980-2:2020
angleško : Electric vehicle wireless power transfer (wpt) systems - Part 2: Specific requirements for communication between electric road vehicle (EV) and infrastructure with respect to wireless power transfer (WPT) systems
slovensko : Brezžični sistemi za prenos električne energije za električna vozila (WPT) - 2. del: Posebne zahteve za komunikacijo med električnim cestnim vozilom in infrastrukturo glede na sisteme brezžičnega prenosa energije
TC : CEV - Cestna osebna in gospodarska električna vozila ICS : 43.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC IEC/TS 61980-3:2020
angleško : Electric vehicle wireless power transfer (wpt) systems - Part 3: Specific requirements for the magnetic field wireless power transfer systems
slovensko : Brezžični sistemi za prenos električne energije za električna vozila (WPT) - 3. del: Posebne zahteve za sistem brezžičnega prenosa energije z magnetnim poljem
TC : CEV - Cestna osebna in gospodarska električna vozila ICS : 43.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61982:2012
angleško : Secondary batteries (except lithium) for the propulsion of electric road vehicles - Performance and endurance tests
slovensko : Sekundarne baterije (z izjemo litijevih) za pogon električnih cestnih vozil - 1. del: Lastnosti in trajnostni preskusi
TC : ISCB - Sekundarne celice in baterije ICS : 29.220.20 43.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2013
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61982-4:2016
angleško : Secondary batteries (except lithium) for the propulsion of electric road vehicles - Part 4: Safety requirements of nickel-metal hydride cells and modules
slovensko : Sekundarne baterije (z izjemo litijevih) za pogon električnih cestnih vozil - Varnostne zahteve za nikelj-kovinske hidridne celice in module
TC : ISCB - Sekundarne celice in baterije ICS : 29.220.20 43.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62196-1:2014
angleško : Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 1: General requirements (IEC 62196-1:2014, modified)
slovensko : Vtiči, vtičnice, konektorji in uvodnice na vozilih - Kabelsko napajanje električnih vozil - 1. del: Splošne zahteve (IEC 62196-1:2014, spremenjen)
TC : EPR - Električni pribor ICS : 43.120 29.120.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2015
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62196-2:2017
angleško : Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 2: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for a.c. pin and contact-tube accessories (IEC 62196-2:2016)
slovensko : Vtiči, vtičnice, konektorji in uvodnice na vozilih - Kabelsko napajanje električnih vozil - 2. del: Zahteve za dimenzijsko skladnost in zamenljivost pribora s trni in cevastimi kontakti za izmenični tok (a.c.) (IEC 62196-2:2016)
TC : EPR - Električni pribor ICS : 43.120 29.120.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2017
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62196-3:2014
angleško : Plugs, socket-outlets, and vehicle couplers - conductive charging of electric vehicles - Part 3: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for dedicated d.c. and combined a.c./d.c. pin and contact-tube vehicle couplers (IEC 62196-3:2014)
slovensko : Vtiči, vtičnice in spojke na vozilih - kabelsko napajanje električnih vozil - 3. del: Zahteve za dimenzijsko združljivost in izmenljivost za spojke na vozilih s trni in cevastimi kontakti za samo enosmerni (d.c.) in kombinirano izmenični/enosmerni (a.c./d.c.) tok (IEC 62196-3:2014)
TC : EPR - Električni pribor ICS : 29.120.30 43.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62660-1:2019
angleško : Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles - Part 1: Performance testing
slovensko : Sekundarni litij-ionski členi za pogon električnih cestnih vozil - 1. del: Preskušanje zmogljivosti
TC : ISCB - Sekundarne celice in baterije ICS : 43.120 29.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62660-2:2019
angleško : Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles - Part 2: Reliability and abuse testing
slovensko : Sekundarni litij-ionski členi za pogon električnih cestnih vozil - 2. del: Preskušanje zanesljivosti in izrabljivosti
TC : ISCB - Sekundarne celice in baterije ICS : 43.120 29.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62660-3:2016
angleško : Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electrical road vehicles - Part 3: Safety requirements
slovensko : Sekundarni litij-ionski členi za pogon električnih cestnih vozil - 3. del: Varnostne zahteve
TC : ISCB - Sekundarne celice in baterije ICS : 29.220.99 43.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62660-3:2022
angleško : Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles - Part 3: Safety requirements
slovensko : Sekundarni litij-ionski členi za pogon električnih cestnih vozil - 3. del: Varnostne zahteve
TC : ISCB - Sekundarne celice in baterije ICS : 43.120 29.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi