ICS: 43.160 - Vozila za posebne namene

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 99
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1789:2020
angleško: Medical vehicles and their equipment - Road ambulances
slovensko: Medicinska vozila in pripadajoča oprema - Cestna reševalna vozila
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 43.160 11.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1501-1:2021
angleško: Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 1: Rear loaded refuse collection vehicles
slovensko: Vozila za zbiranje odpadkov - Splošne in varnostne zahteve - 1. del: Vozila za zbiranje odpadkov z nakladanjem zadaj
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.40 43.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2021
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1501-2:2021
angleško: Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 2: Side loaded refuse collection vehicles
slovensko: Vozila za zbiranje odpadkov - Splošne in varnostne zahteve - 2. del: Vozila za zbiranje odpadkov z nakladanjem s strani
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.40 43.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2021
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1501-3:2021
angleško: Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 3: Front loaded refuse collection vehicles
slovensko: Vozila za zbiranje odpadlov - Splošne in varnostne zahteve - 3. del: Vozila za zbiranje odpadkov z nakladanjem spredaj
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.40 43.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1501-4:2007
angleško: Refuse collection vehicles and their associated lifting devices - General requirements and safety requirements - Part 4: Noise test code for refuse collection vehicles
slovensko: Vozila za zbiranje odpadkov in pripadajoči iztresalniki - Splošne in varnostne zahteve - 4. del: Navodilo za merjenje hrupa vozil za zbiranje odpadkov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.40 17.140.30 43.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1501-5:2021
angleško: Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 5: Lifting devices for refuse collection vehicles
slovensko: Vozila za zbiranje odpadkov - Splošne in varnostne zahteve - 5. del: Iztresalniki za vozila za zbiranje odpadkov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.40 43.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2021
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15144:2007
angleško: Winter maintenance equipment - Terminology - Terms for winter maintenance
slovensko: Oprema za zimska vzdrževalna dela - Terminologija - Izrazi za opremo za zimska vzdrževalna dela
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 43.160 01.040.43
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2009
angleški, francoski in nemški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15431:2008
angleško: Winter and road service area maintenance equipments - Power system and related controls - Interchangeability and performance requirements
slovensko: Oprema za vzdrževalna dela zimske službe in službe za vzdrževanje cest - Pogon in krmiljenje priključenega stroja - Zamenljivost in zahtevane lastnosti
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 43.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15906:2011
angleško: Winter maintenance equipment - Snow removal machines with rotating tools - Specification and clearing capacity
slovensko: Oprema za zimska vzdrževalna dela - Stroji za odstranjevanje snega z vrtljivimi orodji - Specifikacija in zmogljivost čiščenja
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.40 43.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15989:2015
angleško: Firefighting and rescue service vehicles and equipment - Graphical symbols for control elements and displays and for markings
slovensko: Gasilska in reševalna vozila ter oprema - Grafični simboli za krmilne elemente in zaslone ter za označevanje
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 43.160 13.220.10 01.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16330:2013
angleško: Winter and road service area equipment - Power system and related controls - Power hydraulic system and electric interfaces
slovensko: Oprema za vzdrževalna dela zimske službe in službe za vzdrževanje cest - Pogon in krmiljenje priključenega stroja - Hidraulični sistemi in električni vmesniki
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 43.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16596:2013
angleško: Electric-electronic interface between chassis-cab and bodywork of refuse collection vehicles (RCVs)
slovensko: Električno-elektronski vmesnik med šasijo (podvozjem) s kabino in karoserijo vozil za zbiranje odpadkov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.40 43.160 43.040.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16815:2019
angleško: CleANopen - Application profile for municipal vehicles
slovensko: CleANopen - Aplikacijski profil za komunalna vozila
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 43.160 35.240.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2019
angleški jezik SIST-2I: 304.92 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1846-1:2011
angleško: Fire fighting and rescue service vehicles - Part 1: Nomenclature and designation
slovensko: Gasilska in reševalna vozila - 1. del: Poimenovanje in označevanje
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 43.160 13.220.10 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1846-3:2013
angleško: Firefighting and rescue service vehicles - Part 3: Permanently installed equipment - Safety and performance
slovensko: Gasilska in reševalna vozila - 3. del: Trajno vgrajena oprema - Varnost in zahteve za obnašanje v uporabi
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 43.160 13.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2013
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1865-4:2012
angleško: Patient handling equipment used in road ambulances - Part 4: Foldable patient transfer chair
slovensko: Nosila in druga oprema za ravnanje s pacienti v reševalnih vozilih - 4. del: Zložljiv prenosni stol za paciente
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 43.160 11.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1865-5:2012
angleško: Patient handling equipment used in road ambulances - Part 5: Stretcher support
slovensko: Oprema za ravnanje s pacienti v reševalnih vozilih - 5. del: Podpora za snemanje bolniških nosil
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 43.160 11.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8437-1:2021
angleško: Snow throwers - Safety requirements and test procedures - Part 1: Terminology and common tests (ISO 8437-1:2019)
slovensko: Snežne freze - Varnostne zahteve in preskusni postopki - 1. del: Terminologija in splošni preskusi (ISO 8437-1:2019)
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 43.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8437-2:2021
angleško: Snow throwers - Safety requirements and test procedures - Part 2: Pedestrian controlled snow throwers (ISO 8437-2:2019)
slovensko: Snežne freze - Varnostne zahteve in preskusni postopki - 2. del: Ročno upravljane snežne freze (ISO 8437-2:2019)
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 43.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8437-3:2021
angleško: Snow throwers - Safety requirements and test procedures - Part 3: Ride-on snow throwers (ISO 8437-3:2019)
slovensko: Snežne freze - Varnostne zahteve in preskusni postopki - 3. del: Snežne freze, na katerih se sedi (ISO 8437-3:2019)
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 43.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8437-4:2021
angleško: Snow throwers - Safety requirements and test procedures - Part 4: Additional national and regional requirements (ISO 8437-4:2019)
slovensko: Snežne freze - Varnostne zahteve in preskusni postopki - 4. del: Dodatne nacionalne in regionalne zahteve (ISO 8437-4:2019)
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 43.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15429-1:2007
angleško: Sweepers - Part 1: Classification and Terminology
slovensko: Stroji za pometanje - 1. del: Klasifikacija in terminologija
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.40 43.160 01.040.43
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15429-2:2012
angleško: Sweepers - Part 2: Performance requirements and test methods
slovensko: Stroji za pometanje - 2. del: Izvedbene zahteve in preskusne metode
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 43.160 13.030.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15429-3:2015
angleško: Sweepers - Part 3: Efficiency of particulate matter collection - Testing and Evaluation
slovensko: Stroji za pometanje – 3. del: Učinkovitost zbiranja drobnih delcev - Preskušanje in ocenjevanje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.40 43.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15429-4:2015
angleško: Sweepers - Part 4: Symbols for operator controls and other displays
slovensko: Stroji za pometanje - 4. del: Simboli za nadzor opravil in drugi znaki
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.40 43.160 01.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi