ICS: 45.020 - Železniška tehnika na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 140
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50128:2011
angleško : Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Software for railway control and protection systems
slovensko : Železniške naprave - Komunikacijski, signalni in procesni sistemi - Programska oprema za železniške krmilne in zaščitne sisteme
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.020 35.240.60
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Sep-2011
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60034-4-1:2018
angleško : International Electrotechnical Vocabulary - Part 821: Signalling and security apparatus for railways
slovensko : Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 821: Signalizacija in signalnovarnostne naprave na železnici (IEC/UIC 60050-821:1998)
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.020 29.020 01.040.29
Stopnja : 9900 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško :
slovensko : Radijske komunikacije – Radijski oddajniki – Zahteve za varnost (panožna oznaka TS-Z a3.121)
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 13.100 33.060.20 45.020
Stopnja : 7160 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2011
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško :
slovensko : Tehnični pogoji za zaščito pri upravljanju radijskih oddajnikov (panožna oznaka TS-Z a3.122)
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 33.060.20 45.020 13.100
Stopnja : 7160 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2011
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16587:2017
angleško : Railway Applications - Design for PRM Use - Requirements on Obstacle Free Routes for Infrastructure
slovensko : Železniške naprave - Načrtovanje za osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi - Zahteve za infrastrukturo brez ovir na poti
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 11.180.01 45.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16978:2016
angleško : Railway applications - Infrastructure - Survey on isolated defects
slovensko : Železniške naprave - Infrastruktura - Pregled posameznih okvar
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.020 93.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2016
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17168:2021
angleško : Railway applications - Platform barrier systems
slovensko : Železniške naprave - Ploščad pregradnih sistemov
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 93.100 45.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17833:2022
angleško : Railway applications - Guidance for the use of simulations - Guidance for the use of simulations to demonstrate compliance with technical and regulatory requirements and on the introduction and development of simulation requirements into standards
slovensko : Železniške naprave - Navodilo za uporabo simulacij - Navodilo o uporabi simulacij za dokazovanje skladnosti s tehničnimi in regulativnimi zahtevami ter o vnašanju in razvoju simulacijskih zahtev v standarde
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.020 01.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50129:2018
angleško : Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Safety related electronic systems for signalling
slovensko : Železniške naprave - Komunikacijski, signalni in procesni sistemi - Signalno-varnostni elektronski sistemi
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.020 35.240.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2019
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50159:2010
angleško : Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Safety-related communication in transmission systems
slovensko : Železniške naprave - Komunikacijski, signalni in procesni sistemi - Varnostna komunikacija v prenosnih sistemih
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.020 35.240.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2010
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50405:2015
angleško : Railway applications - Current collection systems - Pantographs, testing methods for contact strips
slovensko : Železniške naprave - Sistemi za odjem toka - Odjemniki toka, preskusne metode za kontaktne drsnike
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.020 29.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50488:2006
angleško : Railway applications - Safety measures for the personnel working on or near overhead contact lines
slovensko : Železniške naprave - Varnostni ukrepi za osebje, ki dela na nadzemnem vodu, ali v njegovi bližini
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.020 13.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2007
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50488:2021
angleško : Railway applications - Fixed Installations - Electrical protective measures for working on or near an overhead contact line system and/or its associated return circuit
slovensko : Železniške naprave - Stabilne naprave električne vleke - Električni zaščitni ukrepi za delo na nadzemnem vodu ali v njegovi bližini in/ali njegovem pripadajočem povratnem tokokrogu
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.020 13.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50500:2008
angleško : Measurement procedures of magnetic field levels generated by electronic and electrical apparatus in the railway environment with respect to human exposure
slovensko : Merilni postopki nivojev magnetnih polj, ki jih generirajo električni aparati v železniškem okolju glede na izpostavljenost človeka
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.020 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50511:2007
angleško : Railway applications - Communications, signalling and processing systems - ERTMS/ETCS - External signalling for lines equipped with ERTMS/ETCS Level 2
slovensko : Železniške naprave - Komunikacijski, signalni in procesni sistemi – ERTMS/ETCS – Progovna signalizacija za proge opremljene z ERTMS/ETCS 2. nivojem
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 35.240.60 45.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2007
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50578:2013
angleško : Railways applications - Direct current signalling relays
slovensko : Železniške naprave - Enosmerni signalni releji
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.020 29.120.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50610:2014
angleško : Railway applications - Train Modes functional interface specification
slovensko : Železniške naprave - Specifikacija funkcijskega vmesnika za vrste železniškega prevoza
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.020 35.240.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50624:2014
angleško : Railway applications - Functional Interface Specification - Pantograph System
slovensko : Železniške naprave - Specifikacija funkcijskega vmesnika - Pantografski sistem
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 35.200 45.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50668:2019
angleško : Railway applications - Signalling and control systems for non UGTMS Urban Rail systems
slovensko : Železniške naprave - Signalni in kontrolni sistemi za urbane železniške sisteme, ki niso v sistemu UGTMS
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.020 35.240.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 50701:2021
angleško : Railway applications - Cybersecurity
slovensko : Železniške naprave - Kibernetska varnost
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 35.030 45.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62267:2009
angleško : Railway applications - Automated urban guided transport (AUGT) - Safety requirements (IEC 62267:2009)
slovensko : Železniške naprave - Avtomatsko vodeni urbani transport (AUGT) - Varnostne zahteve (IEC 62267:2009)
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.020 35.240.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2010
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15016-1:2004
angleško : Technical drawings - Railway applications - Part 1: General Principles
slovensko : Tehnično risanje – Železniške naprave – 1. del: Osnovna načela
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.020 01.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15016-2:2004
angleško : Technical drawings - Railway applications - Part 2: Parts lists
slovensko : Tehnično risanje – Železniške naprave – 2. del: Kosovnice
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.020 01.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15016-3:2004
angleško : Technical drawings - Railway applications - Part 3: Handling of modifications of technical documents
slovensko : Tehnično risanje - Železniške naprave – 3. del: Obvladovanje sprememb tehnične dokumentacije
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.020 01.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15016-4:2006
angleško : Technical drawings - Railway applications - Part 4: Data exchange
slovensko : Železniške naprave – Tehnično risanje – 4. del: Izmenjava podatkov
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.020 01.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi