ICS: 45.060.01 - Železniška vozila na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 301
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3095:2013
angleško: Acoustics - Railway applications - Measurement of noise emitted by railbound vehicles (ISO 3095:2013)
slovensko: Akustika - Železniške naprave - Merjenje hrupa, ki ga oddajajo tirna vozila (ISO 3095:2013)
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.060.01 17.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2013
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3381:2021
angleško: Railway applications - Acoustics - Noise measurement inside railbound vehicles (ISO 3381:2021)
slovensko: Železniške naprave - Akustika - Merjenje hrupa v tirnih vozilih (ISO 3381:2021)
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.060.01 17.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13129:2016
angleško: Railway applications - Air conditioning for main line rolling stock - Comfort parameters and type tests
slovensko: Železniške naprave - Klimatske naprave za železniška vozila za dolge proge - Parametri za določevanje udobja in tipski preskus
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.060.01 23.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2016
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13298:2003
angleško: Railway applications - Suspension components - Helical suspension springs, steel
slovensko: Železniške naprave – Vzmetenje – Vijačna, tlačna vzmet iz jekla
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.060.01 21.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2004
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15227:2020
angleško: Railway applications - Crashworthiness requirements for rail vehicles
slovensko: Železniške naprave - Zahteve za zagotavljanje varnosti železniških vozil pri trčenju
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15302:2021
angleško: Railway Applications - Wheel-rail contact geometry parameters - Definitions and methods for evaluation
slovensko: Železniške naprave - Geometrijski parametri stika kolo-tirnica - Definicije in metode vrednotenja
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2021
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15528:2021
angleško: Railway applications - Line categories for managing the interface between load limits of vehicles and infrastructure
slovensko: Železniške naprave - Kategorizacija prog za upravljanje vmesnika med dopustnimi obremenitvami vozil in infrastrukturo
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.060.01 03.220.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2022
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15551:2017
angleško: Railway applications - Railway rolling stock - Buffers
slovensko: Železniške naprave - Železniška vozila - Odbojniki
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15723:2010
angleško: Railway applications - Closing and locking devices for payload protecting devices against environmental influences - Requirements for durability, operation, indication, maintenance, recycling
slovensko: Železniške naprave - Zapiralne in varovalne naprave za zaščito pred okoljskimi vplivi - Zahteve, ki se nanašajo na trajnost, obratovanje, označevanje, vzdrževanje in predelavo
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15874:2009
angleško: Railway applications - Noise emission - Road test of standard for rail roughness measurement EN 15610:2009
slovensko: Železniške naprave - Hrup - Izvedba preskusa z zahtevami, določenimi v standardu EN 15610:2009
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.060.01 17.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16251:2016
angleško: Railway application - Environmental conditions - Design and test of rolling stock under severe conditions
slovensko: Železniške naprave - Okoljski pogoji - Načrtovanje in preskušanje železniških vozil v težkih razmerah
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16404:2016
angleško: Railway applications - Re-railing and recovery requirements for railway vehicles
slovensko: Železniške naprave - Zahteve za ponovno utirjenje in obnovitev železniških vozil
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16683:2015
angleško: Railway applications - Call for aid and communication device - Requirements
slovensko: Železniške naprave - Naprava za klic v sili in naprave za sporočanje, namenjene potnikom - Zahteve
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 35.240.60 45.060.01 13.320
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16910-1:2018
angleško: Railway applications - Rolling stock - Requirements for non-destructive testing on running gear in railway maintenance - Part 1: Wheelsets
slovensko: Železniške naprave - Vozna sredstva - Zahteve za neporušitveno preskušanje na tekalnih sestavih pri vzdrževanju železnice - 1. del: Kolesne dvojice
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.120 45.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17018:2019
angleško: Railway applications - Rolling Stock Maintenance - Terms and definitions
slovensko: Železniške naprave - Vzdrževanje voznega parka - Izrazi in definicije
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.060.01 01.040.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2019
angleški, francoski in nemški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17023:2018
angleško: Railway applications - Rolling stock maintenance - Creation and modification of maintenance plan
slovensko: Železniške naprave - Vzdrževanje voznega parka - Oblikovanje in sprememba načrta vzdrževanja
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 03.100.10 45.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17039:2017
angleško: Railway applications - Technical Report about the revision of EN 14363
slovensko: Železniške naprave - Tehnično poročilo o reviziji EN 14363
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17065:2018
angleško: Railway applications - Braking - Passenger coach test procedure
slovensko: Železniške naprave - Zavore - Postopki preskušanja potniških vagonov
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.040 45.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17084:2018
angleško: Railway applications - Fire protection in railway vehicles - Toxicity test of materials and components
slovensko: Železniške naprave - Požarna zaščita v železniških vozilih - Preskušanje toksičnosti materialov in sestavnih delov
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.060.01 13.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17095:2019
angleško: Railway applications - Rolling stock maintenance - Maintenance records
slovensko: Železniške naprave - Vzdrževanje voznega parka - Evidenca o vzdrževanju
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 03.100.10 45.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17343:2020
angleško: Railway applications - General terms and definitions
slovensko: Železniške naprave - Splošni izrazi in definicije
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.060.01 01.040.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2021
angleški, francoski in nemški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17373:2019
angleško: Railway applications - Railway rolling stock - Investigation of vehicles position on the reserve curve tracks during running and calculation of buffer overlap
slovensko: Železniške naprave - Železniška vozila - Ugotavljanje položaja tirnih vozil med vožnjo po tirnih protikrivinah in izračun prekrivanja odbojnikov
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17532:2020
angleško: Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Assessment of fire containment and control systems for railway vehicles
slovensko: Železniške naprave - Požarna zaščita v železniških vozilih - Ocena sistemov za obvladovanje in gašenje požara za železniška vozila
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.060.01 13.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17696:2021
angleško: Railway applications - Vehicle Maintenance - Guide for identification and management of Safety Critical Components for railway vehicles
slovensko: Železniške naprave - Vzdrževanje vozil - Vodilo za prepoznavanje in ravnanje z varnostno kritičnimi sestavnimi deli železniških vozil
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50153:2014
angleško: Railway applications - Rolling stock - Protective provisions relating to electrical hazards
slovensko: Železniške naprave - Vozna sredstva - Zaščitni ukrepi proti nevarnostim električne napetosti
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 45.060.01 13.260
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi