ICS: 45.060.10 - Vlečna vozila

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 63
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15152:2019
angleško : Railway applications - Windscreens for trains
slovensko : Železniške naprave - Vetrobranska stekla za vlake
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15566:2016
angleško : Railway applications - Railway rolling stock - Draw gear and screw coupling
slovensko : Železniške naprave - Železniška vozila - Vlečna naprava in vijačna spenjača
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2016
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15892:2011
angleško : Railway applications - Noise Emission - Measurement of noise inside driver's cabs
slovensko : Železniške naprave - Hrup - Meritev hrupa v voznikovi kabini
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.10 17.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16507:2014
angleško : Railway applications - Ground based service - Diesel refuelling equipment
slovensko : Železniške naprave - Talna oskrba - Oprema za točenje dizelskega goriva
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 75.200 45.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16823:2015
angleško : Railway applications - Driver's cab - Background information on anthropometric data
slovensko : Železniške naprave - Voznikova kabina - Temeljne informacije o antropometričnih podatkih
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.10 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50238-1:2003
angleško : Railway applications - Compatibility between rolling stock and train detection systems -- Part 2: Compatibility with track circuits
slovensko : Železniške naprave – Združljivost voznih sredstev in sistemov za detekcijo vlaka
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.280 45.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50239:2018
angleško : Railway applications - Radio remote control system of traction vehicle for shunting traffic
slovensko : Železniške naprave - Sistem radijskega daljinskega vodenja vlečnih vozil za ranžiranje prometa
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.060.10 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50452:2007
angleško : Railway applications - Radio remote control system of traction vehicle for freight traffic in multiple traction operation
slovensko : Železniške naprave – Sistem za daljinsko upravljanje vlečnih vozil v tovornem prometu pri vožnji v spregi
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.060.10 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2007
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50702:2021
angleško : Railway applications - Rolling stock - Third rail current collectors (shoegear): Characteristics and tests
slovensko : Železniške naprave - Vozna sredstva - Tokovni odjemniki s tretje tirnice (čevlji) - Karakteristike in preskusi
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60310:2004
angleško : Railway applications - Traction transformers and inductors on board rolling stock
slovensko : Železniške naprave – Transformatorji in dušilke vlečnih tokokrogov na voznih sredstvih (IEC 60310:2004)
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.180 45.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60310:2016
angleško : Railway applications - Traction transformers and inductors on board rolling stock
slovensko : Železniške naprave - Transformatorji in dušilke vlečnih tokokrogov na voznih sredstvih
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.060.10 29.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2016
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15153-1:2020
angleško : Railway applications - External visible and audible warning devices - Part 1: Head, marker and tail lamps for heavy rail
slovensko : Železniške naprave - Zunanje vidne in zvočne opozorilne naprave - 1. del: Čelne, označevalne in sklepne luči za železniška vozila za višje osne pritiske
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15153-2:2020
angleško : Railway applications - External visible and audible warning devices - Part 2: Warning horns for heavy rail
slovensko : Železniške naprave - Zunanje vidne in zvočne opozorilne naprave - 2. del: Opozorilne sirene za železniška vozila za višje osne pritiske
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15153-3:2020
angleško : Railway applications - External visible and audible warning devices - Part 3: Visible warning devices for urban rail
slovensko : Železniške naprave - Zunanje vidne in zvočne opozorilne naprave - 3. del: Vidne opozorilne naprave za mestno železnico
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.140 45.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15153-4:2020
angleško : Railway applications - External visible and audible warning devices - Part 4: Audible warning devices for urban rail
slovensko : Železniške naprave - Zunanje vidne in zvočne opozorilne naprave - 4. del: Zvočne opozorilne naprave za mestno železnico
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.140 45.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16186-2:2017
angleško : Railway applications - Driver's cab - Part 2: Integration of displays, controls and indicators
slovensko : Železniške naprave - Voznikova kabina - 2. del: Združevanje slikovnih zaslonov ter krmilnih in prikazovalnih elementov
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2017
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16186-3:2022
angleško : Railway applications - Driver’s cab - Part 3: Design of displays for heavy rail vehicles
slovensko : Železniške naprave - Voznikova kabina - 3. del: Načrtovanje slikovnih zaslonov za težka železniška vozila
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2022
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16186-4:2019
angleško : Railway applications - Driver's cab - Part 4: Layout and access
slovensko : Železniške naprave - Voznikova kabina - 4. del: Postavitev in dostop
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16186-5:2021
angleško : Railway applications - Driver's cabs - Part 5: External visibility for tram vehicles
slovensko : Železniške naprave - Voznikova kabina - 5. del: Zunanja vidljivost tramvajskih vozil
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.140 45.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16186-8:2022
angleško : Railway applications - Driver's cab - Part 8: Tram vehicle layout and access
slovensko : Železniške naprave - Voznikova kabina - 8. del: Razpored v tramvaju in dostop
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.140 45.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50238-1:2019
angleško : Railway applications - Compatibility between rolling stock and train detection systems - Part 1: General
slovensko : Železniške naprave - Združljivost voznih sredstev in sistemov za detekcijo vlaka - 1. del: Splošno
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.280 45.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 50238-2:2020
angleško : Railway applications - Compatibility between rolling stock and train detection systems - Part 2: Compatibility with track circuits
slovensko : Železniške naprave - Združljivost voznih sredstev in sistemov za detekcijo vlaka - 2. del: Združljivost s tirnimi tokokrogi
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 03.220.30 45.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50463-1:2017
angleško : Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 1: General
slovensko : Železniške naprave - Merjenje energije na vlaku - 1. del: Splošno
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50463-2:2017
angleško : Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 2: Energy measuring
slovensko : Železniške naprave - Merjenje energije na vlaku - 2. del: Merjenje energije
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50463-3:2017
angleško : Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 3: Data handling
slovensko : Železniške naprave - Merjenje energije na vlaku - 3. del: Ravnanje s podatki
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi