ICS: 45.060.20 - Železniški vagoni

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 88
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12299:2009
angleško : Railway applications - Ride comfort for passengers - Measurement and evaluation
slovensko : Železniške naprave - Udobnost vožnje potnikov - Meritve in vrednotenje
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 13.160 45.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2009
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14841:2013
angleško : LPG equipment and accessories - Discharge procedures for LPG rail tankers
slovensko : Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Postopki praznjenja železniških cistern za UNP
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 45.060.20 23.020.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2014
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16235:2013
angleško : Railway applications - Testing for the acceptance of running characteristics of railway vehicles - Freight wagons - Conditions for dispensation of freight wagons with defined characteristics from on-track tests according to EN 14363
slovensko : Železniške naprave - Preskušanje voznih karakteristik pri prevzemu železniških vozil - Tovorni vagoni - Pogoji za opustitev preskusne vožnje, opisane v standardu EN 14363, za tovorne vagone z določenimi karakteristikami
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2014
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16362:2013
angleško : Railway applications - Ground based services - Water restocking equipment
slovensko : Železniške naprave - Talna oskrba - Oprema za obnovo vodnih zalog
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16989:2018
angleško : Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Fire behaviour test for a complete seat
slovensko : Železniške naprave - Požarna zaščita na železniških vozilih - Preskus obnašanja ognja po celotnem sedežu
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.20 13.220.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17285:2020
angleško : Railway applications - Acoustics - Measuring of door audible warnings
slovensko : Železniške naprave - Akustika - Merjenje zvočnih opozoril pri vratih
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.20 17.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12561-1:2011
angleško : Railway applications - Tank wagons - Part 1: Identification plates for tank wagons for the carriage of dangerous goods
slovensko : Železniške naprave - Vagoni-cisterne - 1. del: Označevalne tablice za vagone-cisterne za prevoz nevarnih snovi
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.20 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12561-2:2011
angleško : Railway applications - Tank wagons - Part 2: Bottom emptying devices for liquid products including vapour return
slovensko : Železniške naprave - Vagoni-cisterne - 2. del: Naprave, ki so nameščene na dnu cistern in so namenjene za iztok tekočin z vračanjem hlapov
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.20 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12561-3:2011
angleško : Railway applications - Tank wagons - Part 3: Bottom filling and emptying devices for gases liquefied under pressure
slovensko : Železniške naprave - Vagoni-cisterne - 3. del: Naprave, ki so nameščene na dnu cisterne in so namenjene za polnjenje in praznjenje utekočinjenih plinov pod pritiskom
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.20 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12561-4:2011
angleško : Railway applications - Tank wagons - Part 4: Devices for top filling and emptying of liquid products
slovensko : Železniške naprave - Vagoni-cisterne - 4. del: Naprave, ki so nameščene na vrhu cisterne in so namenjene za polnjenje in praznjenje tekočin
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.20 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12561-5:2011
angleško : Railway applications - Tank wagons - Part 5: Devices for vapour return while filling or emptying of liquid products
slovensko : Železniške naprave - Vagoni-cisterne - 5. del: Naprave za preprečevanje izparevanja pri polnjenju ali praznjenju tekočin
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.20 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12561-6:2011
angleško : Railway applications - Tank wagons - Part 6: Manholes
slovensko : Železniške naprave - Vagoni-cisterne - 6. del: Vstopne odprtine
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.20 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12561-7:2011
angleško : Railway applications - Tank wagons - Part 7: Platforms and ladders
slovensko : Železniške naprave - Vagoni-cisterne - 7. del: Delovni odri (ploščadi) in lestve
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12561-8:2011
angleško : Railway applications - Tank wagons - Part 8: Heating connections
slovensko : Železniške naprave - Vagoni-cisterne - 8. del: Ogrevalni priključki
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12663-2:2010
angleško : Railway applications - Structural requirements of railway vehicle bodies - Part 2: Freight wagons
slovensko : Železniške naprave - Konstrukcijske zahteve za grode železniških vozil - 2. del: Tovorni vagoni
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13775-1:2003
angleško : Railway applications - Measuring of new and modified freight wagons - Part 1: Measuring principles
slovensko : Železniške naprave – Merjenje novih in predelanih tovornih vagonov – 1.del: Načela za izvajanje meritev
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13775-2:2003
angleško : Railway applications - Measuring of new and modified freight wagons - Part 2: Freight wagons with bogies
slovensko : Železniške naprave– Merjenje novih in predelanih tovornih vagonov – 2.del: Tovorni vagoni s podstavnimi vozički
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2004
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13775-3:2003
angleško : Railway applications - Measuring of new and modified freight wagons - Part 3: Freight wagons with 2 wheelsets
slovensko : Železniške naprave– Merjenje novih in predelanih tovornih vagonov – 3.del: Dvoosni tovorni vagoni
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2004
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13775-4:2004
angleško : Railway applications - Measuring of new and modified freight wagons - Part 4: Bogies with 2 wheelsets
slovensko : Železniške aplikacije – Merjenje novih in predelanih tovornih vagonov – 4.del: Dvoosni podstavni vozički
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13775-5:2004
angleško : Railway applications - Measuring of new and modified freight wagons - Part 5: Bogies with 3 wheelsets
slovensko : Železniške aplikacije – Merjenje novih in predelanih tovornih vagonov – 5.del: Triosni podstavni vozički
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13775-6:2004
angleško : Railway applications - Measuring of new and modified freight wagons - Part 6: Multiple and articulated freight wagons
slovensko : Železniške naprave – Merjenje novih in predelanih tovornih vagonov – 6.del: Tovorni vagoni sestavljeni iz več medsebojno togo spetih enot in zglobni tovorni vagoni
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15877-2:2013
angleško : Rail applications - Markings on railway vehicles - Part 2: External markings on coaches, motives power units, locomotives and on track machines
slovensko : Železniške naprave - Oznake na železniških vozilih - 2. del: Zunanje oznake na potniških vagonih, motornih garniturah, lokomotivah in motornih vozilih za posebne namene
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 01.075 45.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15955-2:2013
angleško : Railway applications - Track - Demountable machines and associated equipment - Part 2: General safety requirements
slovensko : Železniške naprave - Zgornji ustroj proge - Motorna vozila za posebne namene in pripadajoča oprema - 2. del: Splošne varnostne zahteve
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.120 45.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2014
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16116-1:2022
angleško : Railway applications - Design requirements for steps, handrails and associated access for staff - Part 1: Passenger vehicles, vans and locomotives
slovensko : Železniške naprave - Izvedbene zahteve za stopnice, ograje in dostop za osebje - 1. del: Potniški vagoni, vagoni in lokomotive
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2022
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16116-2:2021
angleško : Railway applications - Design requirements for steps, handrails and associated access for staff - Part 2: Freight wagons
slovensko : Železniške naprave - Izvedbene zahteve za stopnice, ograje in dostop za osebje - 2. del: Tovorni vagoni
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi