ICS: 45.100 - Oprema za žičnice

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 52
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1709:2019
angleško : Safety requirements for cableway installations designed to transport persons - Precommissioning inspection and instructions for maintenance and operational inspection and checks
slovensko : Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Prevzemni pregled, navodila za vzdrževanje, pregledi in kontrole obratovanja
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 45.100
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2019
slovenski jezik SISTP-SE: 75.02 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1907:2017
angleško : Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Terminology
slovensko : Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb - Izrazje
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 45.100 01.040.45
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
angleški, francoski in nemški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1908:2015
angleško : Safety requirements of cableway installations designed to carry persons - Tensioning devices
slovensko : Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb - Napenjalne naprave
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 45.100
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SE: 75.02 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1909:2017
angleško : Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Recovery and evacuation
slovensko : Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb - Izpraznitev in reševanje
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 45.100
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SE: 75.02 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12397:2017
angleško : Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Operation
slovensko : Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb - Obratovanje
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 45.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12408:2004
angleško : Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Quality assurance
slovensko : Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Zagotavljanje kakovosti
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 45.100 03.120.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12927:2019
angleško : Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes
slovensko : Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb - Vrvi
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 45.100
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2019
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12930:2015
angleško : Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Calculations
slovensko : Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb - Izračuni
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 45.100
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2015
nemški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SG: 90.75 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13107:2015
angleško : Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Civil engineering works
slovensko : Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb - Gradbena dela in objekti
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 45.100
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13223:2015
angleško : Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Drive systems and other mechanical equipment
slovensko : Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb - Pogonski sistemi in druga mehanska oprema
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 45.100
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SJ: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13243:2015
angleško : Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Electrical equipment other than for drive systems
slovensko : Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb - Električna oprema (razen za pogonske sisteme)
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 45.100
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2015
nemški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17064:2018
angleško : Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Prevention and fight against fire
slovensko : Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb - Preprečevanje in gašenje požara
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 13.220.20 45.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12929-1:2015
angleško : Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - General requirements - Part 1: Requirements for all installations
slovensko : Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb - Splošne zahteve - 1. del: Zahteve za vse naprave
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 45.100
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SJ: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12929-2:2015
angleško : Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - General requirements - Part 2: Additional requirements for reversible bicable aerial ropeways without carrier truck brakes
slovensko : Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb - Splošne zahteve - 2. del: Dodatne zahteve za dvovrvne nihalne žičnice brez vrvnih zavor
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 45.100
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13796-1:2017
angleško : Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Carriers - Part 1: Grips, carrier trucks, on-board brakes, cabins, chairs, carriages, maintenance carriers, tow-hangers
slovensko : Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb - Vozila - 1. del: Prižemke, tekala, vrvne zavore, kabine, sedeži, vozički, vozila za vzdrževanje, vlačila
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 45.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2017
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13796-3:2017
angleško : Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Carriers - Part 3: Fatigue testing
slovensko : Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb - Vozila - 3. del: Preskusi utrujenosti
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 45.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2017
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13107:2015/AC:2016
angleško : Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Civil engineering works
slovensko : Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb - Gradbena dela in objekti - Popravek AC
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 45.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2016
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1709:2004
angleško : Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Precommissioning inspection, maintenance, operational inspection and checks
slovensko : Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb - Prevzemni pregled, vzdrževanje, pregledi in kontrole obratovanja
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 45.100
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
Razveljavitev : 01-Jul-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SE: 75.02 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ENV 1907:1999
angleško : Safety requirements for passenger transportation by rope - Terminology
slovensko : Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz potnikov - Izrazje
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 45.100 01.040.45
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
Razveljavitev : 01-Oct-2009
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1907:2005
angleško : Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Terminology
slovensko : Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb - Izrazje
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 45.100 01.040.45
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jul-2005
Razveljavitev : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1908:2004
angleško : Safety requirements of cableway installations designed to carry persons - Tensioning devices
slovensko : Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Napenjalne naprave
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 45.100
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
Razveljavitev : 01-Oct-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1909:2004
angleško : Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Recovery and evacuation
slovensko : Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Izpraznitev in reševanje
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 45.100
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
Razveljavitev : 01-Apr-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12397:2004
angleško : Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Operation
slovensko : Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb - Obratovanje
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 45.100
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
Razveljavitev : 01-Jun-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12930:2004
angleško : Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Calculations
slovensko : Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Izračuni
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 45.100
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
Razveljavitev : 01-May-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13107:2004
angleško : Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Civil engineering works
slovensko : Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb - Gradbena dela in objekti
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 45.100
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
Razveljavitev : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi