ICS: 45.120 - Oprema za gradnjo in vzdrževanje železnic oz. žičnic

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 27
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13977:2011
angleško : Railway applications - Track - Safety requirements for portable machines and trolleys for construction and maintenance
slovensko : Železniške naprave - Zgornji ustroj - Varnostne zahteve za prenosne stroje in lahko tirno mehanizacijo, ki se uporabljajo pri gradnji in vzdrževanju
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16910-1:2018
angleško : Railway applications - Rolling stock - Requirements for non-destructive testing on running gear in railway maintenance - Part 1: Wheelsets
slovensko : Železniške naprave - Vozna sredstva - Zahteve za neporušitveno preskušanje na tekalnih sestavih pri vzdrževanju železnice - 1. del: Kolesne dvojice
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.120 45.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17498:2020
angleško : Railway applications - Infrastructure - Rail mounted railway maintenance and inspection machines and associated equipment - Explanation of machine type and compliance, including acceptance processes
slovensko : Železniške naprave - Infrastruktura - Tirna vozila za vzdrževanje železniških tirov in nadzorna vozila ter pripadajoča oprema - Pojasnila o tipu in skladnosti vozila, vključno s prevzemnimi procesi
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14033-1:2017
angleško : Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 1: Technical requirements for running
slovensko : Železniške naprave - Zgornji ustroj proge - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 1. del: Tehnične zahteve za vožnjo
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14033-2:2017
angleško : Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 2: Technical requirements for travelling and working
slovensko : Železniške naprave - Zgornji ustroj proge - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 2. del: Tehnične zahteve za vožnjo in delovanje
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14033-3:2017
angleško : Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 3: General safety requirements
slovensko : Železniške naprave - Zgornji ustroj proge - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 3. del: Splošne varnostne zahteve
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14033-4:2019
angleško : Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 4: Technical requirements for running, travelling and working on urban rail
slovensko : Železniške naprave - Zgornji ustroj proge - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 4. del: Tehnične zahteve za pogon, obratovanje in delovanje mestne železnice
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 93.100 45.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15954-1:2013
angleško : Railway applications - Track - Trailers and associated equipment - Part 1: Technical requirements for running and working
slovensko : Železniške naprave - Zgornji ustroj - Vlečena vozila za posebne namene in spremljajoča oprema - 1. del: Tehnične zahteve, ki se nanašajo na vožnjo in na delovanje
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2013
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15954-2:2013
angleško : Railway applications - Track - Trailers and associated equipment - Part 2: General safety requirements
slovensko : Železniške naprave - Zgornji ustroj - Vlečena vozila za posebne namene in spremljajoča oprema - 2. del: Splošne varnostne zahteve
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2013
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15955-1:2013
angleško : Railway applications - Track - Demountable machines and associated equipment - Part 1: Technical requirements for running and working
slovensko : Železniške naprave - Zgornji ustroj - Motorna vozila za posebne namene in spremljajoča oprema - 1. del: Tehnične zahteve, ki se nanašajo na vožnjo in na delovanje
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2013
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15955-2:2013
angleško : Railway applications - Track - Demountable machines and associated equipment - Part 2: General safety requirements
slovensko : Železniške naprave - Zgornji ustroj proge - Motorna vozila za posebne namene in pripadajoča oprema - 2. del: Splošne varnostne zahteve
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.120 45.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2014
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13977:2005
angleško : Railway applications - Track - Safety requirements for portable machines and trolleys for construction and maintenance
slovensko : Železniške naprave – Zgornji ustroj – Varnostne zahteve za prenosne stroje in lahko tirno mehanizacijo, ki se uporabljajo pri gradnji in vzdrževanju
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.120
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-2005
Razveljavitev : 01-Mar-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14033-1:2008
angleško : Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 1: Technical requirements for running
slovensko : Železniške naprave - Zgornji ustroj - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 1. del: Tehnične zahteve, ki se nanašajo na vožnjo
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.120
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Mar-2009
Razveljavitev : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14033-1:2011
angleško : Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 1: Technical requirements for running
slovensko : Železniške naprave - Zgornji ustroj - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 1. del: Tehnične zahteve, ki se nanašajo na vožnjo
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.120
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
Razveljavitev : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14033-2:2008
angleško : Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 2: Technical requirements for working
slovensko : Železniške naprave - Zgornji ustroj - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 2. del: Tehnične zahteve za delovanje
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.120
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2008
Razveljavitev : 01-Feb-2012
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14033-3:2009
angleško : Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 3: General safety requirements
slovensko : Železniške naprave - Zgornji ustroj - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 3. del: Splošne varnostne zahteve
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.120
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-2010
Razveljavitev : 01-Jan-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13977:2005+A1:2007
angleško : Railway applications - Track - Safety requirements for portable machines and trolleys for construction and maintenance
slovensko : Železniške naprave - Zgornji ustroj - Varnostne zahteve za prenosne stroje in lahko tirno mehanizacijo, ki se uporabljajo pri gradnji in vzdrževanju
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.120
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2007
Razveljavitev : 01-Sep-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14033-2:2008+A1:2011
angleško : Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 2: Technical requirements for working
slovensko : Železniške naprave - Zgornji ustroj - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 2. del: Tehnične zahteve za delovanje
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.120
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-2012
Razveljavitev : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14033-3:2009+A1:2011
angleško : Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 3: General safety requirements
slovensko : Železniške naprave - Zgornji ustroj - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 3. del: Splošne varnostne zahteve
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.120
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2012
Razveljavitev : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : FprEN 15955
angleško : Railway applications - Infrastructure - Demountable machines, trailers and associated equipment - General safety and technical requirements for travelling and working
slovensko : Železniške naprave - Infrastruktura - Vlečni stroji, priklopni vagoni in pripadajoča oprema - Splošne varnostne in tehnične zahteve za vožnjo in delovanje
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.120 45.060.20
Stopnja : 98 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : prEN 17168
angleško : Railway applications - Platform barrier systems
slovensko : Železniške naprave - Ploščad pregradnih sistemov
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.120
Stopnja : 98 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : prEN 15954-1
angleško : Railway applications - Track - Trailers and associated equipment - Part 1: Technical requirements for running and working
slovensko : Železniške naprave - Zgornji ustroj - Vlečena vozila za posebne namene in spremljajoča oprema - 1. del: Tehnične zahteve, ki se nanašajo na vožnjo in na delovanje
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.120 45.060.20
Stopnja : 98 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : prEN 15954-2
angleško : Railway applications - Track - Trailers and associated equipment - Part 2: General safety requirements
slovensko : Železniške naprave - Zgornji ustroj - Vlečena vozila za posebne namene in spremljajoča oprema - 2. del: Splošne varnostne zahteve
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.120 45.060.20
Stopnja : 98 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : prEN 15955-1
angleško : Railway applications - Track - Demountable machines and associated equipment - Part 1: Technical requirements for running and working
slovensko : Železniške naprave - Zgornji ustroj proge - Motorna vozila za posebne namene in pripadajoča oprema - 1. del: Tehnične zahteve za vožnjo in delovanje
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.120 45.060.20
Stopnja : 98 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : prEN 15955-1
angleško : Railway applications - Infrastrucutre - Demountable machines, trailers and associated equipment - Part 1: Technical requirements for travelling and working
slovensko : Železniške naprave - Infrastruktura - Vlečni stroji, priklopni vagoni in pripadajoča oprema - 1. del: Splošne varnostne in tehnične zahteve za vožnjo in delovanje
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.120 45.060.20
Stopnja : 4020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi