ICS: 49.025.01 - Materiali za letalsko in vesoljsko gradnjo na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 28
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 2366:2019
angleško: Aerospace series - Sheets and strips - Heat resisting alloys - Cold rolled - Thickness a ≤ 3 mm - Dimensions
slovensko: Aeronavtika - Listi in trakovi - Zlitine, odporne proti vročini - Hladno valjano - Debelina a ≤ 3 mm - Mere
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.025.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 2369:2018
angleško: Aerospace series - Wires, heat resisting alloys - Diameter 0,2 mm ≤ D ≤ 8 mm - Dimensions
slovensko: Aeronavtika - Žice, zlitine, odporne proti vročini - Premer 0,2 mm ≤ D ≤ 8 mm - Mere
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 29.060.10 49.025.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 2824:2011
angleško: Aerospace series - Burning behaviour of non-metallic materials under the influence of radiating heat and flames - Determination of smoke density and gas components in the smoke of materials - Test equipment apparatus and media
slovensko: Aeronavtika - Gorljivost nekovinskih materialov pod vplivom sevalne toplote in plamena - Določevanje gostote dima in plinskih komponent materialov - Naprave in sredstva za preskušanje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.025.01 13.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 2825:2011
angleško: Aerospace series - Burning behaviour of non metallic materials under the influence of radiating heat and flames - Determination of smoke density
slovensko: Aeronavtika - Gorljivost nekovinskih materialov zaradi žarčenja toplote in plamena - Ugotavljanje gostote dima
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.025.01 13.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 2826:2011
angleško: Aerospace series - Burning behaviour of non metallic materials under the influence of radiating heat and flames - Determination of gas components in the smoke
slovensko: Aeronavtika - Gorljivost nekovinskih materialov zaradi žarčenja toplote in plamena - Ugotavljanje sestave dima
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.025.01 13.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 2950:2008
angleško: Aerospace series - Test method - Wrought heat resisting alloys Semi-finished products and parts - Conditions for macrographic and micrographic examination - Atlas of structures and defects
slovensko: Aeronavtika - Preskusna metoda - Gneteni polizdelki in deli iz zlitin, odpornih proti toploti - Pogoji za makrografski in mikrografski pregled - Atlas struktur in napak
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.025.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 3718:2012
angleško: Aerospace series - Test method for metallic materials - Ultrasonic inspection of tubes
slovensko: Aeronavtika - Preskuševalna metoda za kovinske materiale - Ultrazvočno preiskovanje cevi
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.035 49.025.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 3987:2009
angleško: Aerospace series - Test methods for metallic materials - Constant amplitude force-controlled high cycle fatigue testing
slovensko: Aeronavtika - Preskusne metode za kovinske materiale - Visokociklično utrujanje (HCF) z nespremenljivo amplitudo
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.025.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4376:2016
angleško: Aerospace series - Heat resisting alloy NiCr19Fe19Nb5Mo3 (2.4668) solution treated and precipitation treated - Bar and section, De ≤ 200 mm
slovensko: Aeronavtika - Toplotno odporna zlitina NiCr19Fe19Nb5Mo3 (2.4668), žarjena v topilu in utrjena - Palice in profili, De ? 200 mm
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.025.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4377:2015
angleško: Aerospace series - Heat resisting alloy NiCr19Fe19Nb5Mo3 (2.4668) - Non heat treated - Forging stock - a or D ≤ 300 mm
slovensko: Aeronavtika - Toplotno odporna zlitina NiCr19Fe19Nb5Mo3 (2.4668) - Toplotno neobdelana - Material za kovanje - a ali D ≤ 300 mm
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.025.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2015
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4867:2019
angleško: Aerospace series - Laser surface marking by discoloration
slovensko: Aeronavtika - Lasersko označevanje na površinah z razbarvanjem
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.025.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 6041:2018
angleško: Aerospace series - Non-metallic materials - Test method - Analysis of non-metallic materials (uncured) by Differential Scanning Calorimetry (DSC)
slovensko: Aeronavtika - Nekovinski materiali - Preskusna metoda - Analiza nekovinskih materialov (neobdelanih) z diferenčno dinamično kalorimetrijo (DSC)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.025.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 6064:2017
angleško: Aerospace series - Analysis of non-metallic materials (cured) for the determination of the extent of cure by Differential Scanning Calorimetry (DSC)
slovensko: Aeronavtika - Analiza nekovinskih materialov (obdelanih) za določanje obsega obdelave z diferenčno dinamično kalorimetrijo (DSC)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.025.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 2032-2:1994
angleško: Aerospace series - Metallic materials - Part 2: Coding of metallurgical condition in delivery condition
slovensko: Aerospace series - Metallic materials - Part 2: Coding of metallurgical condition in delivery condition
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 49.025.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4050-1:2012
angleško: Aerospace series - Test method for metallic materials - Ultrasonic inspection of bars, plates, forging stock and forgings - Part 1: General requirements
slovensko: Aeronavtika - Metode za preskušanje kovinskih materialov - Ultrazvočno preskušanje palic, plošč, kovnih materialov in izkovkov - 1. del: Splošne zahteve
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.035 49.025.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4050-2:2012
angleško: Aerospace series - Test method for metallic materials - Ultrasonic inspection of bars, plates, forging stock and forgings - Part 2: Performance of test
slovensko: Aeronavtika - Metode za preskušanje kovinskih materialov - Ultrazvočno preskušanje palic, plošč, kovnih materialov in izkovkov - 2. del: Izvajanje preskušanja
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.035 49.025.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4050-3:2012
angleško: Aerospace series - Test method for metallic materials - Ultrasonic inspection of bars, plates, forging stock and forgings - Part 3: Reference blocks
slovensko: Aeronavtika - Metode za preskušanje kovinskih materialov - Ultrazvočno preskušanje palic, plošč, kovnih materialov in izkovkov - 3. del: Referenčni ingoti
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.025.01 49.035
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4050-4:2012
angleško: Aerospace series - Test method for metallic materials - Ultrasonic inspection of bars, plates, forging stock and forgings - Part 4: Acceptance criteria
slovensko: Aeronavtika - Metode za preskušanje kovinskih materialov - Ultrazvočno preskušanje palic, plošč, kovnih materialov in izkovkov - 4. del: Merila sprejemljivosti
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.035 49.025.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4632-001:2008
angleško: Aerospace series - Welded and brazed assemblies for aerospace constructions - Weldability and brazeability of materials - Part 001: General requirements
slovensko: Aeronavtika - Varjeni in trdo spajkani sestavi za konstrukcije v aeronavtiki - Varilnost in spajkalnost materialov - 001. del: Splošne zahteve
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.160.01 49.025.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16602-70-02:2014
angleško: Space product assurance - Thermal vacuum outgassing test for the screening of space materials
slovensko: Zagotavljanje varnih proizvodov v vesoljski tehniki - Preskus s toplotnim vakuumskim odplinjanjem za presejanje vesoljskih materialov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.025.01 49.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16602-70-06:2014
angleško: Space product assurance - Particle and UV radiation testing for space materials
slovensko: Zagotavljanje varnih proizvodov v vesoljski tehniki - Preskušanje delcev in UV sevanja za vesoljske materiale
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.025.01 17.240 49.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16602-70-21:2014
angleško: Space product assurance - Flammability testing for the screening of space materials
slovensko: Zagotavljanje varnih proizvodov v vesoljski tehniki - Preskušanje vnetljivosti za izbiro vesoljskih materialov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.220.40 49.140 49.025.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16602-70-22:2014
angleško: Space product assurance - Control of limited shelf-life materials
slovensko: Zagotavljanje varnih proizvodov v vesoljski tehniki - Nadzor materialov z omejeno življenjsko dobo skladiščenja
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.140 49.025.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16602-70-36:2014
angleško: Space product assurance - Material selection for controlling stress-corrosion cracking
slovensko: Zagotavljanje varnih proizvodov v vesoljski tehniki - Merila za izbiro materialov za izogibanje stresnim korozijskim razpokam
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.060 49.025.01 49.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16602-70-45:2014
angleško: Space product assurance - Mechanical testing of metallic materials
slovensko: Zagotavljanje varnih proizvodov v vesoljski tehniki - Mehansko preskušanje kovinskih materialov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.040.10 49.140 49.025.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi