ICS: 49.090 - Oprema in instrumenti v zračnih in vesoljskih plovilih

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 89
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TBR 023 ed.1 (1998-03)
angleško: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Terrestrial Flight Telecommunications System (TFTS); Technical requirements for TFTS
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Prizemni letalski telekomunikacijski sistem (TFTS) - Tehnične zahteve za TFTS
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.100.01 49.090
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 3197:2010
angleško: Aerospace series - Design and installation of aircraft electrical and optical interconnection systems
slovensko: Aeronavtika - Načrtovanje in vgradnja letalskih električnih in optičnih sistemov za medsebojno povezovanje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.090
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2011
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 326-1 ed.2 (1998-08)
angleško: ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Terrestrial Flight Telecommunications System (TFTS); Part 1: Speech services, facilities and requirements
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Prizemni letalski telefonski sistem (TFTS) - 1. del: Govorne storitve, zahteve za naprave
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 49.090 33.060.01 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 326-2 ed.2 (1998-08)
angleško: ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Terrestrial Flight Telecommunications System (TFTS); Part 2: Speech services, radio interface
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Prizemni letalski telefonski sistem (TFTS) - 2. del: Govorne storitve, radijski vmesnik
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 49.090 33.100.01 33.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 326-3 ed.2 (1998-08)
angleško: ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Terrestrial Flight Telecommunications System (TFTS); Part 3: Speech services, network aspects
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Prizemni letalski telefonski sistem (TFTS) - 3. del: Govorne storitve, omrežni vidiki
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 49.090 33.060.01 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 676 ed.1 (1997-03)
angleško: Radio Equipment and Systems (RES); Radio transmitters and receivers at aeronautical stations of the aeronautical mobile service operating in the VHF band (118 MHz -137 MHz) using amplitude modulation and 8,33 kHz channel spacing; Technical characteristics and methods of measurement
slovensko: Radijska oprema in sistemi (RES) – Radijski oddajniki in sprejemniki v aeronavtičnih postajah aeronavtične mobilne storitve, ki delujejo v pasu VHF (118 MHz–137 MHz) z uporabo amplitudne modulacije in s kanalskim razmikom 8,33 MHz – Tehnične karakteristike in merilne metode
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 49.090 33.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
Razveljavitev: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 3745-505:2018
angleško: Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 505: Cable tensile strength
slovensko: Aeronavtika - Optična vlakna in kabli za uporabo v zračnih plovilih - Preskusne metode - 505. del: Natezna trdnost kablov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 33.180.10 49.090
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4660-001:2011
angleško: Aerospace series - Modular and Open Avionics Architectures - Part 001: Architecture
slovensko: Aeronavtika - Modularne in odprte letalske elektronske arhitekture - 001. del: Arhitektura
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.090
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4660-002:2011
angleško: Aerospace series - Modular and Open Avionics Architectures - Part 002: Common Functional Modules
slovensko: Aeronavtika - Modularne in odprte letalske elektronske arhitekture - 002. del: CFM
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.090
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4660-003:2019
angleško: Aerospace series - Modular and Open Avionics Architectures - Part 003: Communications/Network
slovensko: Aeronavtika - Modularne in odprte letalske elektronske arhitekture - 003. del: Komunikacije/omrežje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.100.01 49.090
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4660-004:2019
angleško: Aerospace series - Modular and open avionics architectures - Part 004: Packaging
slovensko: Aeronavtika - Modularne in odprte letalske elektronske arhitekture - 004. del: Pakiranje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.090
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4660-005:2019
angleško: Aerospace series - Modular and Open Avionics Architectures - Part 005: Software
slovensko: Aeronavtika - Modularne in odprte letalske elektronske arhitekture - 005. del: Programska oprema
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.080 49.090
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2019
angleški jezik SIST-V: 203.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 326-1 ed.1 (1996-01)
angleško: Radio Equipment and Systems (RES); Terrestrial Flight Telecommunications System (TFTS); Part 1: Speech services, facilities and requirements
slovensko: Radijska oprema in sistemi (RES) – Prizemni letalski telefonski sistem (TFTS) – 1. del: Govorne storitve, zmogljivosti in zahteve
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 49.090 33.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 326-2 ed.1 (1996-02)
angleško: Radio Equipment and Systems (RES); Terrestrial Flight Telecommunications System (TFTS); Part 2: Speech services, radio interface
slovensko: Radijska oprema in sistemi (RES) – Prizemni letalski telefonski sistem (TFTS) – 2. del: Govorne storitve, radijski vmesnik
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.060.01 49.090
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 326-3 ed.1 (1996-02)
angleško: Radio Equipment and Systems (RES); Terrestrial Flight Telecommunications System (TFTS); Part 3: Speech services, network aspects
slovensko: Radijska oprema in sistemi (RES) – Prizemni letalski telefonski sistem (TFTS) – 3. del: Govorne storitve, omrežni vidiki
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 49.090 33.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16603-50-04:2014
angleško: Space engineering - Space data links - Telecommand protocols, synchronization and channel coding
slovensko: Vesoljska tehnika - Vesoljske podatkovne povezave - Protokoli za daljinsko vodenje, sinhronizacijo in kodiranje kanalov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.090 33.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2015
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16603-70-01:2015
angleško: Space engineering - On-board control procedures
slovensko: Vesoljska tehnika - Krmilni postopki na plovilih
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.090 49.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 300 676 V1.2.1 (2000-05)
angleško: ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Ground-based VHF hand-held, mobile and fixed radio transmitters, receivers and transceivers for the VHF aeronautical mobile service using amplitude modulation; Technical characteristics and methods of measurement
slovensko: Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) – Talni VHF ročni, mobilni in fiksni radijski oddajniki, sprejemniki in sprejemniki-oddajniki za VHF aeronavtično mobilno storitev, ki uporablja amplitudno modulacijo – Tehnične karakteristike in merilne metode
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.060.20 33.100.01 49.090
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 300 676 V1.3.1 (2003-03)
angleško: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Ground-based VHF hand-held, mobile and fixed radio transmitters, receivers and transceivers for the VHF aeronautical mobile service using amplitude modulation; Part 1:Technical characteristics and methods of measurement
slovensko: Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) – Talni VHF ročni, mobilni in fiksni radijski oddajniki, sprejemniki in sprejemniki-oddajniki za VHF aeronavtično mobilno storitev, ki uporablja amplitudno modulacijo – Tehnične karakteristike in merilne metode
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.100.01 49.090 33.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 302 480 V2.2.1 (2021-09)
angleško: Mobile Communication On Board Aircraft (MCOBA) systems - Harmonised Standard for access to radio spectrum
slovensko: Sistemi mobilnih komunikacij v letalih (MCOBA) - Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra
TC: MOC - Mobilne komunikacije ICS: 49.090 33.070.99 33.060.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 302 617 V2.2.1 (2017-11)
angleško: Ground-based UHF radio transmitters, receivers and transceivers for the UHF aeronautical mobile service using amplitude modulation - Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
slovensko: Talni UHF radijski oddajniki, sprejemniki in sprejemniki-oddajniki za UHF aeronavtično mobilno storitev, ki uporablja amplitudno modulacijo - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU
TC: MOC - Mobilne komunikacije ICS: 49.090 33.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 302 617 V2.3.1 (2018-07)
angleško: Ground-based UHF radio transmitters, receivers and transceivers for the UHF aeronautical mobile service using amplitude modulation - Harmonised Standard for access to radio spectrum
slovensko: Talni UHF-radijski oddajniki, sprejemniki in sprejemniki-oddajniki za UHF-letalsko mobilno storitev, ki uporablja amplitudno modulacijo - Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra
TC: MOC - Mobilne komunikacije ICS: 33.060.20 49.090
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 303 084 V0.1.7 (2013-01)
angleško: Ground Based Augmentation System (GBAS) VHF ground-air Data Broadcast (VDB) - Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment - Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
slovensko: Talni sistem za povečanje razpršenega oddajanja podatkov VHF zemlja-zrak - Tehnične karakteristike in merilne metode za talno opremo - Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
TC: MOC - Mobilne komunikacije ICS: 49.090 33.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 303 084 V2.1.1 (2016-08)
angleško: Ground Based Augmentation System (GBAS) VHF ground-air Data Broadcast (VDB) - Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment - Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
slovensko: Talni sistem za povečanje razpršenega oddajanja podatkov VHF zemlja-zrak - Tehnične karakteristike in merilne metode za talno opremo - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU
TC: MOC - Mobilne komunikacije ICS: 33.060.01 49.090
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 300 676-1 V1.4.1 (2007-04)
angleško: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Ground-based VHF hand-held, mobile and fixed radio transmitters, receivers and transceivers for the VHF aeronautical mobile service using amplitude modulation - Part 1: Technical characteristics and methods of measurement
slovensko: Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Talni VHF ročni, mobilni in fiksni radijski oddajniki, sprejemniki in sprejemniki-oddajniki za VHF aeronavtično mobilno storitev, ki uporablja amplitudno modulacijo - 1. del: Tehnične karakteristike in merilne metode
TC: MOC - Mobilne komunikacije ICS: 49.090 33.060.20 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2007
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi