ICS: 49.095 - Oprema za potnike in oprema kabin

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 23 od 23


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 4649:2009
angleško : Aerospace series - Handheld fire extinguishers with synthesis gases, for aircraft use - Technical specification and qualification conditions
slovensko : Aeronavtika - Ročni gasilniki s sintetičnimi plini za uporabo v aeronavtiki - Tehnična specifikacija in kvalifikacijski pogoji
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.095 13.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2009
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 4697:2016
angleško : Aerospace series - General and installation requirements for passenger seat fittings
slovensko : Aeronavtika - Splošne zahteve in zahteve za namestitev pritrdilnih elementov potniških sedežev
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.095
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 4705:2020
angleško : Aerospace series - Measurement methods regarding the lifetime behaviour of light units in a standardized aircraft-related environment
slovensko : Aeronavtika - Merilne metode v zvezi z obnašanjem svetlobnih enot v njihovi življenjski dobi v standardiziranem letalskem okolju
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 91.160.01 49.095
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 4706:2019
angleško : Aerospace series - LED colour and brightness ranking
slovensko : Aeronavtika - LED barvna razvrstitev in svetlost
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 17.180.20 49.095
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 4723:2015
angleško : Aerospace series - Standardized measurement methods for comfort and living space criteria for aircraft passenger seats
slovensko : Aeronavtika - Standardizirane metode za merjenje kriterija udobja in življenjskega prostora potniških sedežev v zračnih plovilih
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.095
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 4727:2017
angleško : Aerospace series - Standardized passenger seat weight information
slovensko : Aeronavtika - Standardizirani podatki o masi potniških sedežev
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.095
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2017
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 4730:2018
angleško : Aerospace series - Anthropometric dimensioning of aircraft seats
slovensko : Aeronavtika - Antropometrično dimenzioniranje letalskih sedežev
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.095
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 4856:2018
angleško : Rotorcraft - Emergency Breathing Systems (EBS) - Requirements, testing and marking
slovensko : Rotoplani - Sistem prezračevanja v sili (EBS) - Zahteve, preskušanje in označevanje
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.095
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 4864:2020
angleško : Aerospace series - Environmental testing - High dynamic abrasion, mar, scratch and punch test in cabin interior
slovensko : Aeronavtika - Okoljski preskusi - Preskus z močnim dinamičnim površinskim drgnjenjem, praskanjem, razenjem in udarjanjem v notranjosti kabine
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 19.040 49.095
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2021
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 4855-01:2020
angleško : Aerospace series - ECO efficiency of catering equipment - Part 01: General conditions
slovensko : Aeronavtika - Ekoučinkovitost naprav za gostinstvo - 1. del: Splošni pogoji
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.095
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 4855-02:2020
angleško : Aerospace series - ECO efficiency of catering equipment - Part 02: Oven equipment
slovensko : Aeronavtika - Ekoučinkovitost naprav za gostinstvo - 2. del: Oprema za pečico
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.095 97.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 4855-03:2020
angleško : Aerospace series - ECO efficiency of catering equipment - Part 03: Chilling equipment
slovensko : Aeronavtika - Ekoučinkovitost naprave za gostinstvo - 3. del: Oprema za hlajenje
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.095
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 4855-04:2020
angleško : Aerospace series - ECO efficiency of catering equipment - Part 04: Beverage makers
slovensko : Aeronavtika - Ekoučinkovitost naprav za gostinstvo - 4. del: Naprave za pripravo pijač
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.095
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 4726:2018+AC:2019
angleško : Aerospace series - Acceptance parameters of aesthetical variations for all visible equipment installed in aircraft cabins under all contractual variations
slovensko : Aeronavtika - Prevzemna merila za estetske različice vseh vidnih naprav, vgrajenih v letalske potniške kabine po vseh pogodbenih različicah (vključno s popravkom AC)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.095
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2019
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 4618:2009
angleško : Aerospace series - Aircraft internal air quality standards, criteria and determination methods
slovensko : Aeronavtika - Standardi kakovosti za zrak v kabinah, merila in metode določanja
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.040.01 49.095
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-2009
Razveljavitev : 01-Jun-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 4697:2012
angleško : Aerospace series - General and installation requirements for passenger seat fittings
slovensko : Aeronavtika - Splošne zahteve in zahteve za namestitev pritrdilnih elementov potniških sedežev
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.095
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2012
Razveljavitev : 01-Jun-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 4726:2015
angleško : Aerospace series - Acceptance of the cosmetic variations in appearance of aircraft cabin parts
slovensko : Aeronavtika - Odobravanje kozmetičnih odstopanj videza sestavnih delov letalske kabine
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.095
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-2015
Razveljavitev : 01-Feb-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 4726:2018
angleško : Aerospace series - Acceptance parameters of aesthetical variations for all visible equipment installed in aircraft cabins under all contractual variations
slovensko : Aeronavtika - Prevzemna merila za estetske različice vseh vidnih naprav, vgrajenih v letalske potniške kabine po vseh pogodbenih različicah
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.095
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-2019
Razveljavitev : 01-Jun-2019
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 4727:2015
angleško : Aerospace series - Standardized passenger seat weigt information
slovensko : Aeronavtika - Standardizirani podatki o masi potniških sedežev
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.095
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2015
Razveljavitev : 01-Jul-2017
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : FprEN 4828
angleško : Aerospace series - Thermal drift of LED luminaires - Classification and measuring methods
slovensko : Aeronavtika - Toplotni premik LED-svetilk - Razvrstitev in merilne metode
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.095 29.140.99
Stopnja : 4020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : prEN 4856
angleško : Aerospace series - Rotorcraft - Emergency Breathing Systems (EBS) - Requirements, testing and marking
slovensko : Aeronavtika - Rotoplani - Sistem prezračevanja v sili (EBS) - Zahteve, preskušanje in označevanje
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.095
Stopnja : 4020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : prEN 4876
angleško : Aerospace series - Environmental testing - Durability of the displays by general usage
slovensko : Aeronavtika - Okoljski preskusi - Trajnost zaslonov za splošno uporabo
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.095 31.120
Stopnja : 4020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : prEN 17436
angleško : Cabin air quality on civil aircraft - Chemical compounds
slovensko : Kakovost zraka v kabini civilnih letal - Kemijske spojine
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.01 49.095
Stopnja : 4020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi