ICS: 49.095 - Oprema za potnike in oprema kabin

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 22 od 22


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4649:2009
angleško: Aerospace series - Handheld fire extinguishers with synthesis gases, for aircraft use - Technical specification and qualification conditions
slovensko: Aeronavtika - Ročni gasilniki s sintetičnimi plini za uporabo v aeronavtiki - Tehnična specifikacija in kvalifikacijski pogoji
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.095 13.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2009
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4697:2016
angleško: Aerospace series - General and installation requirements for passenger seat fittings
slovensko: Aeronavtika - Splošne zahteve in zahteve za namestitev pritrdilnih elementov potniških sedežev
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.095
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4705:2020
angleško: Aerospace series - Measurement methods regarding the lifetime behaviour of light units in a standardized aircraft-related environment
slovensko: Aeronavtika - Merilne metode v zvezi z obnašanjem svetlobnih enot v njihovi življenjski dobi v standardiziranem letalskem okolju
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.160.01 49.095
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4706:2019
angleško: Aerospace series - LED colour and brightness ranking
slovensko: Aeronavtika - LED barvna razvrstitev in svetlost
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 17.180.20 49.095
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4723:2015
angleško: Aerospace series - Standardized measurement methods for comfort and living space criteria for aircraft passenger seats
slovensko: Aeronavtika - Standardizirane metode za merjenje kriterija udobja in življenjskega prostora potniških sedežev v zračnih plovilih
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.095
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4727:2017
angleško: Aerospace series - Standardized passenger seat weight information
slovensko: Aeronavtika - Standardizirani podatki o masi potniških sedežev
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.095
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2017
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4730:2018
angleško: Aerospace series - Anthropometric dimensioning of aircraft seats
slovensko: Aeronavtika - Antropometrično dimenzioniranje letalskih sedežev
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.095
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4856:2018
angleško: Rotorcraft - Emergency Breathing Systems (EBS) - Requirements, testing and marking
slovensko: Rotoplani - Sistem prezračevanja v sili (EBS) - Zahteve, preskušanje in označevanje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.095
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4864:2020
angleško: Aerospace series - Environmental testing - High dynamic abrasion, mar, scratch and punch test in cabin interior
slovensko: Aeronavtika - Okoljski preskusi - Preskus z močnim dinamičnim površinskim drgnjenjem, praskanjem, razenjem in udarjanjem v notranjosti kabine
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 19.040 49.095
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2021
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4855-01:2020
angleško: Aerospace series - ECO efficiency of catering equipment - Part 01: General conditions
slovensko: Aeronavtika - Ekoučinkovitost naprav za gostinstvo - 1. del: Splošni pogoji
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.095
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4855-02:2020
angleško: Aerospace series - ECO efficiency of catering equipment - Part 02: Oven equipment
slovensko: Aeronavtika - Ekoučinkovitost naprav za gostinstvo - 2. del: Oprema za pečico
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.095 97.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4855-03:2020
angleško: Aerospace series - ECO efficiency of catering equipment - Part 03: Chilling equipment
slovensko: Aeronavtika - Ekoučinkovitost naprave za gostinstvo - 3. del: Oprema za hlajenje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.095
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4855-04:2020
angleško: Aerospace series - ECO efficiency of catering equipment - Part 04: Beverage makers
slovensko: Aeronavtika - Ekoučinkovitost naprav za gostinstvo - 4. del: Naprave za pripravo pijač
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.095
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4726:2018+AC:2019
angleško: Aerospace series - Acceptance parameters of aesthetical variations for all visible equipment installed in aircraft cabins under all contractual variations
slovensko: Aeronavtika - Prevzemna merila za estetske različice vseh vidnih naprav, vgrajenih v letalske potniške kabine po vseh pogodbenih različicah (vključno s popravkom AC)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.095
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2019
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4618:2009
angleško: Aerospace series - Aircraft internal air quality standards, criteria and determination methods
slovensko: Aeronavtika - Standardi kakovosti za zrak v kabinah, merila in metode določanja
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.040.01 49.095
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-2009
Razveljavitev: 01-jun-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4697:2012
angleško: Aerospace series - General and installation requirements for passenger seat fittings
slovensko: Aeronavtika - Splošne zahteve in zahteve za namestitev pritrdilnih elementov potniških sedežev
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.095
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2012
Razveljavitev: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4726:2015
angleško: Aerospace series - Acceptance of the cosmetic variations in appearance of aircraft cabin parts
slovensko: Aeronavtika - Odobravanje kozmetičnih odstopanj videza sestavnih delov letalske kabine
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.095
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-2015
Razveljavitev: 01-feb-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4726:2018
angleško: Aerospace series - Acceptance parameters of aesthetical variations for all visible equipment installed in aircraft cabins under all contractual variations
slovensko: Aeronavtika - Prevzemna merila za estetske različice vseh vidnih naprav, vgrajenih v letalske potniške kabine po vseh pogodbenih različicah
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.095
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-2019
Razveljavitev: 01-jun-2019
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4727:2015
angleško: Aerospace series - Standardized passenger seat weigt information
slovensko: Aeronavtika - Standardizirani podatki o masi potniških sedežev
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.095
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2015
Razveljavitev: 01-jul-2017
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 4828
angleško: Aerospace series - Thermal drift of LED luminaires - Classification and measuring methods
slovensko: Aeronavtika - Toplotni premik LED-svetilk - Razvrstitev in merilne metode
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.095 29.140.99
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 4876
angleško: Aerospace series - Environmental testing - Durability of the displays by general usage
slovensko: Aeronavtika - Okoljski preskusi - Trajnost zaslonov za splošno uporabo
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.095 31.120
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 17436
angleško: Cabin air quality on civil aircraft - Chemical compounds
slovensko: Kakovost zraka v kabini civilnih letal - Kemijske spojine
TC: KAZ - Kakovost zraka ICS: 13.040.01 49.095
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi