ICS: 49.140 - Vesoljski sistemi in operacije

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 262
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 14721:2012
angleško: Space data and information transfer systems -- Open archival information system (OAIS) -- Reference model
slovensko: Trajno ohranjanje podatkov in sistemi za prenos informacij - Odprti arhivski informacijski sistem (OAIS) - Referenčni model
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 35.240.99 49.140
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2013
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SO: 176.66 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14724:2003
angleško: Space project management - Tailoring of space standards
slovensko: Space project management - Tailoring of space standards
TC: I08 - Imaginarni 08 ICS: 49.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14736:2004
angleško: Space product assurance - Quality assurance for test centres
slovensko: Zagotavljanje varnih proizvodov v vesoljski tehniki – Zagotavljanje kakovosti za testne centre
TC: I08 - Imaginarni 08 ICS: 49.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14776:2004
angleško: Space engineering - Ground systems and operations - Telemetry and telecommand packet utilization
slovensko: Vesoljska tehnika – Zemeljski sistemi in delovanje – Uporaba telemetrije in daljinskega vodenja podatkovnih paketov
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 49.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16091:2002
angleško: Space systems - Integrated logistic support (ISO 16091:2002)
slovensko: Space systems - Integrated logistic support (ISO 16091:2002)
TC: I08 - Imaginarni 08 ICS: 49.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2004
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17030:2018
angleško: Space - Earth observation - Image processing levels
slovensko: Vesolje - Opazovanje Zemlje - Stopnje obdelave slik
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.140 35.240.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17350:2020
angleško: SCM - Scheduling and Commanding Message - Standard
slovensko: SCM - Obrazec za časovno razporejanje in vodenje - Standardizirani format
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17475:2020
angleško: Space - Use of GNSS-based positioning for road Intelligent Transport System (ITS) - Specification of the test facilities, definition of test scenarios, description and validation of the procedures for field tests related to security performance of GNSS-based positioning terminals
slovensko: Vesolje - Ugotavljanje položaja z uporabo sistema globalne satelitske navigacije (GNSS) pri inteligentnih transportnih sistemih (ITS) v cestnem prometu - Specifikacija preskusnih naprav, definicija preskusnih scenarijev, opis in ovrednotenje postopkov za terensko preskušanje varnosti terminalov GNSS za ugotavljanje položaja
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.240.60 49.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13290-1:1999
angleško: Space project management - General requirements - Part 1: Policy and principles
slovensko: Space project management - General requirements - Part 1: Policy and principles
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 49.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13291-3:2003
angleško: Space product assurance - General requirements - Part 3: Materials, mechanical parts and processes
slovensko: Space product assurance - General requirements - Part 3: Materials, mechanical parts and processes
TC: I08 - Imaginarni 08 ICS: 49.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14620-1:2002
angleško: Space systems - Safety requirements - Part 1: System safety (ISO 14620-1:2002)
slovensko: Space systems - Safety requirements - Part 1: System safety (ISO 14620-1:2002)
TC: I08 - Imaginarni 08 ICS: 49.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2004
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16601-00:2019
angleško: Space system - EN 16600 series - Description, implementation and general requirements
slovensko: Vesoljski sistem - Skupina standardov EN 16600 - Opis, izvajanje in splošne zahteve
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16601-10:2015
angleško: Space project management - Project planning and implementation
slovensko: Vodenje vesoljskih projektov - Načrtovanje projekta in izvedba
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16601-40:2014
angleško: Space project management - Part 40: Configuration and information management
slovensko: Vodenje vesoljskih projektov - 40. del: Vodenje konfiguracije in informacij
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.40 49.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16601-60:2014
angleško: Space project management - Part 60: Cost and schedule management
slovensko: Vodenje vesoljskih projektov - 60. del: Vodenje stroškov in časovnih rokov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.40 49.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16601-80:2014
angleško: Space project management - Part 80: Risk management
slovensko: Vodenje vesoljskih projektov - 80. del: Obvladovanje tveganja
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.40 49.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16602-10:2017
angleško: Space product assurance - Product assurance management
slovensko: Zagotavljanje kakovosti proizvodov v vesoljski tehniki - Ureditev zagotavljanja kakovosti proizvodov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16602-20:2020
angleško: Space product assurance - Quality assurance
slovensko: Zagotavljanje kakovosti proizvodov v vesoljski tehniki - Zagotavljanje kakovosti
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.120.99 49.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16602-30:2018
angleško: Space product assurance - Dependability
slovensko: Zagotavljanje kakovosti proizvodov v vesoljski tehniki - Zagotovljivost
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.120.01 49.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16602-40:2018
angleško: Space product assurance - Safety
slovensko: Zagotavljanje kakovosti proizvodov v vesoljski tehniki - Varnost
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16602-60:2015
angleško: Space product assurance - Electrical, electronic and electromechanical (EEE) components
slovensko: Zagotavljanje varnih proizvodov v vesoljski tehniki - Električne, elektronske in elektromehanske komponente
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.060 49.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16602-70:2016
angleško: Space product assurance - Materials, mechanical parts and processes
slovensko: Zagotavljanje varnih proizvodov v vesoljski tehniki - Materiali, mehanski deli in procesi
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16602-80:2018
angleško: Space product assurance - Software product assurance
slovensko: Zagotavljanje varnih proizvodov v vesoljski tehniki - Zagotavljanje varne programske opreme
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.140 35.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16603-10:2018
angleško: Space engineering - System engineering general requirements
slovensko: Vesoljska tehnika - Sistemskotehnične splošne zahteve
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16603-11:2019
angleško: Space engineering - Definition of the Technology Readiness Levels (TRLs) and their criteria of assessment (ISO 16290:2013, modified)
slovensko: Vesoljska tehnika - Definicija ravni tehnološke zrelosti in merila za ocenjevanje (ISO 16290:2013, spremenjen)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi