ICS: 49.140 - Vesoljski sistemi in operacije

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 273
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 14721:2012
angleško : Space data and information transfer systems -- Open archival information system (OAIS) -- Reference model
slovensko : Trajno ohranjanje podatkov in sistemi za prenos informacij - Odprti arhivski informacijski sistem (OAIS) - Referenčni model
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 35.240.99 49.140
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2013
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SO: 176.66 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14724:2003
angleško : Space project management - Tailoring of space standards
slovensko : Space project management - Tailoring of space standards
TC : I08 - Imaginarni 08 ICS : 49.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14736:2004
angleško : Space product assurance - Quality assurance for test centres
slovensko : Zagotavljanje varnih proizvodov v vesoljski tehniki – Zagotavljanje kakovosti za testne centre
TC : I08 - Imaginarni 08 ICS : 49.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14776:2004
angleško : Space engineering - Ground systems and operations - Telemetry and telecommand packet utilization
slovensko : Vesoljska tehnika – Zemeljski sistemi in delovanje – Uporaba telemetrije in daljinskega vodenja podatkovnih paketov
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 49.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16091:2002
angleško : Space systems - Integrated logistic support (ISO 16091:2002)
slovensko : Space systems - Integrated logistic support (ISO 16091:2002)
TC : I08 - Imaginarni 08 ICS : 49.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2004
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17030:2018
angleško : Space - Earth observation - Image processing levels
slovensko : Vesolje - Opazovanje Zemlje - Stopnje obdelave slik
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.140 35.240.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17350:2020
angleško : SCM - Scheduling and Commanding Message - Standard
slovensko : SCM - Obrazec za časovno razporejanje in vodenje - Standardizirani format
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17475:2020
angleško : Space - Use of GNSS-based positioning for road Intelligent Transport System (ITS) - Specification of the test facilities, definition of test scenarios, description and validation of the procedures for field tests related to security performance of GNSS-based positioning terminals
slovensko : Vesolje - Ugotavljanje položaja z uporabo sistema globalne satelitske navigacije (GNSS) pri inteligentnih transportnih sistemih (ITS) v cestnem prometu - Specifikacija preskusnih naprav, definicija preskusnih scenarijev, opis in ovrednotenje postopkov za terensko preskušanje varnosti terminalov GNSS za ugotavljanje položaja
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.240.60 49.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2020
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13290-1:1999
angleško : Space project management - General requirements - Part 1: Policy and principles
slovensko : Space project management - General requirements - Part 1: Policy and principles
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 49.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13291-3:2003
angleško : Space product assurance - General requirements - Part 3: Materials, mechanical parts and processes
slovensko : Space product assurance - General requirements - Part 3: Materials, mechanical parts and processes
TC : I08 - Imaginarni 08 ICS : 49.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14620-1:2002
angleško : Space systems - Safety requirements - Part 1: System safety (ISO 14620-1:2002)
slovensko : Space systems - Safety requirements - Part 1: System safety (ISO 14620-1:2002)
TC : I08 - Imaginarni 08 ICS : 49.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2004
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16601-00:2019
angleško : Space system - EN 16600 series - Description, implementation and general requirements
slovensko : Vesoljski sistem - Skupina standardov EN 16600 - Opis, izvajanje in splošne zahteve
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16601-10:2015
angleško : Space project management - Project planning and implementation
slovensko : Vodenje vesoljskih projektov - Načrtovanje projekta in izvedba
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16601-40:2014
angleško : Space project management - Part 40: Configuration and information management
slovensko : Vodenje vesoljskih projektov - 40. del: Vodenje konfiguracije in informacij
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.40 49.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2014
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16601-60:2014
angleško : Space project management - Part 60: Cost and schedule management
slovensko : Vodenje vesoljskih projektov - 60. del: Vodenje stroškov in časovnih rokov
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.40 49.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2014
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16601-80:2014
angleško : Space project management - Part 80: Risk management
slovensko : Vodenje vesoljskih projektov - 80. del: Obvladovanje tveganja
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.40 49.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16602-10:2017
angleško : Space product assurance - Product assurance management
slovensko : Zagotavljanje kakovosti proizvodov v vesoljski tehniki - Ureditev zagotavljanja kakovosti proizvodov
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16602-20:2020
angleško : Space product assurance - Quality assurance
slovensko : Zagotavljanje kakovosti proizvodov v vesoljski tehniki - Zagotavljanje kakovosti
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.120.99 49.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16602-30:2018
angleško : Space product assurance - Dependability
slovensko : Zagotavljanje kakovosti proizvodov v vesoljski tehniki - Zagotovljivost
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.120.01 49.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16602-40:2018
angleško : Space product assurance - Safety
slovensko : Zagotavljanje kakovosti proizvodov v vesoljski tehniki - Varnost
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2018
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16602-60:2015
angleško : Space product assurance - Electrical, electronic and electromechanical (EEE) components
slovensko : Zagotavljanje varnih proizvodov v vesoljski tehniki - Električne, elektronske in elektromehanske komponente
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.060 49.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2015
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16602-70:2016
angleško : Space product assurance - Materials, mechanical parts and processes
slovensko : Zagotavljanje varnih proizvodov v vesoljski tehniki - Materiali, mehanski deli in procesi
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2016
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16602-80:2018
angleško : Space product assurance - Software product assurance
slovensko : Zagotavljanje varnih proizvodov v vesoljski tehniki - Zagotavljanje varne programske opreme
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.140 35.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2019
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16603-10:2018
angleško : Space engineering - System engineering general requirements
slovensko : Vesoljska tehnika - Sistemskotehnične splošne zahteve
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2018
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16603-11:2019
angleško : Space engineering - Definition of the Technology Readiness Levels (TRLs) and their criteria of assessment (ISO 16290:2013, modified)
slovensko : Vesoljska tehnika - Definicija ravni tehnološke zrelosti in merila za ocenjevanje (ISO 16290:2013, spremenjen)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi